Επιμορφωτική Ημερίδα «Χρειαζόμαστε τα κλασικά γράμματα σήμερα;»Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Harvard, οργανώνει επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όχι μόνο των Αρσακείων Σχολείων, αλλά και άλλων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, καθώς και, γενικότερα, για μέλη τής επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας. Η ημερίδα με θέμα «Χρειαζόμαστε τα κλασικά γράμματα σήμερα;» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 (10.00-15.00) στα Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων (Λογγάδες, Ιωάννινα).
Στο πρώτο μέρος θα τοποθετηθούν επί του θέματος της ημερίδας ο Πρόεδρος τού Δ.Σ. τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καθηγητής Γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης και ο καθηγητής Κλασικής Ελληνικής Φιλολογίας στην Έδρα Francis Jones και καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Harvard, και Διευθυντής τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Washington, D.C.), Πανεπιστήμιο Harvard, Gregory Nagy. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Βυζαντινολόγος τού Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, και Εταίρος τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Washington, D.C.), Πανεπιστήμιο Harvard, Νίκη Τσιρώνη.
Στο δεύτερο μέρος θα αναπτύξουν σχετικά θέματα οι εκπαιδευτικοί των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων: Παύλος Μαυρόγιαννης, Ελένη Παπανικολάου, Χρηστίνα Πλακούτση, Αικατερίνη Τάτση, Χρήστος Τσατσούλης.
Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία. Για τη χρήση ακουστικών απαιτείται προσκόμιση δελτίου ταυτότητας.
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης μετά το πέρας των εργασιών τής ημερίδας.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη.
Πληροφορίες για την ημερίδα: https://hmerides.arsakeio.gr