Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών | Διάλεξη του Douglas Frame


ΚΕΝΤΡΟ ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διάλεξη του Douglas Frame, Associate Director of the Center for Hellenic Studies, Harvard University

Mattei Athena Louvre, under Wikimedia Commons
Mattei Athena Louvre, under Wikimedia Commons

Ο Douglas Frame, διακεκριμένος μελετητής του ομηρικού έπους και διεθνώς γνωστός, μεταξύ άλλων, για τα βιβλία του The Myth of Return in Early Greek Epic (1978) και  Hippota Nestor (2010), θα δώσει μια διάλεξη με θέμα «Η Αθηνά στη χώρα των Φαιάκων» (“Athena among the Phaeacians”) στη σειρά των διαλέξεων Όμηρος: 28 αιώνες πολιτισμού που διοργανώνονται από το Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών.

Με αφετηρία την ομηρική Οδύσσεια και τη δράση της Αθηνάς υπέρ του Οδυσσέα στην Σχερία, το νησί των Φαιάκων, ο Douglas Frame θα  παρουσιάσει την έρευνά του για τη μορφή της Αθηνάς και, ειδικότερα, για τα στοιχεία εκείνα που υποδηλώνουν δύο διαφορετικές λατρευτικές υποστάσεις της Αθηνάς στην πόλη των Αθηνών, μία αρχαϊκότερη και πιο «μητρική» θεϊκή αποτύπωση της θεάς αμεσότερα συνδεδεμένη με τον Ερεχθέα και μία μεταγενέστερη, των κλασικών χρόνων, με την αναγνωρίσιμη όψη της οπλισμένης παρθένου. Αντίστοιχες γυναικείες υποστάσεις στον κόσμο των Φαιάκων και, υπό μια έννοια, υποκατάστατες μορφές της Αθηνάς, φαίνονται να διαγράφονται από τον ποιητή της Οδύσσειας στα πρόσωπα της Αρήτης και της Ναυσικάς. Ο ομιλητής θα συνδέσει τα στοιχεία αυτά με το επίμαχο θέμα της σύνθεσης και της οριστικοποίησης της μορφής των ομηρικών επών στο πλαίσιο της πανιώνιας λατρείας αλλά και του ρόλου της Αθήνας στη διαμόρφωση του ομηρικού κειμένου.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας, Πανεπιστημίου 22, την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 7 μ.μ. Η ομιλία θα γίνει στα αγγλικά και θα υπάρχει ελληνική μετάφραση. Η είσοδος είναι ελεύθερη.