Νέα ΚΕΣ | Πρόγραμμα Θερινών Πρακτικών Ασκήσεων


DSCN7186

Για 12η χρονιά, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών οργανώνει το Πρόγραμμα Θερινών Πρακτικών Ασκήσεων, CHS Summer Internship Program. Το πρόγραμμα θα λάβει χώρα στο Ναύπλιο από την Τετάρτη 31 Μαΐου έως την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017. Αυτή την περίοδο και μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των συνεργαζόμενων τμημάτων καταθέτουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, ώστε να γίνει η τελική επιλογή των συμμετεχόντων.

Το καλοκαίρι του 2017, το ΚΕΣ θα συνεργασθεί με τέσσερις φορείς της πόλης του Ναυπλίου: τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Αθλητισμού και Τουρισμού (Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.) του Δήμου Ναυπλιέων (4 αμερικανοί – 2 έλληνες φοιτητές), το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου (1 αμερικανός – 1 έλληνας φοιτητής), το Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στο Ναύπλιο (1 αμερικανός – 1 έλληνας φοιτητής) και το Πολιτιστικό Συγκρότημα «Φουγάρο» (1 αμερικανός – 1 έλληνας φοιτητής). Οι δώδεκα υπότροφοι φοιτητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα προέρχονται: πέντε από ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), πέντε από το Harvard, ένας από το Boston University και ένας από το Georgetown University.

Κατά τη διάρκεια των πρακτικών ασκήσεων οι φοιτητές συμβάλλουν καταλυτικά στις καθημερινές δραστηριότητες των φορέων τους και αναλαμβάνουν διάφορες αρμοδιότητες, έχοντας έτσι την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το αντικείμενό τους και να εφαρμόσουν πρακτικά τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στις σπουδές τους.

DSCN7131Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Harvard, εντάσσεται σε μάθημα του Πανεπιστημίου, το οποίο βασίζεται σε εμπειρία απασχόλησης (ServiceBased Learning) και διδάσκεται από τον Νικόλα Πρεβελάκη, Λέκτορα Κοινωνικών Σπουδών στο Harvard και Βοηθό Διευθυντή Ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών της Ουάσιγκτον και τη Nicole Newendorp, Λέκτορα Κοινωνικών Σπουδών στο Harvard. Αντικείμενο του μαθήματος, το οποίο έχει ξεχωριστό ιστορικό χαρακτήρα, είναι η σχέση τουρισμού, πολιτισμού και αστικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερο παράδειγμα την πόλη του Ναυπλίου, η οποία εξετάζεται περιπτωσιολογικά, ως case study. Το μάθημα ξεκινά με συναντήσεις και ανάπτυξη υλικού στο Harvard, συνεχίζεται ως πρακτική άσκηση στο Ναύπλιο και ολοκληρώνεται με την παρακολούθηση σεμιναρίων και την εκπόνηση εργασιών στο Harvard το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Αξίζει να υπογραμμισθεί πως αυτό το μάθημα είναι το πρώτο του είδους του, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ότι η πρακτική προσφέρεται εκτός Η.Π.Α., στο Ναύπλιο, και ότι η έρευνα εστιάζει στην πόλη του Ναυπλίου, τη σημαντική ιστορία και τον πλούσιο πολιτισμό της. Τέσσερις φοιτητές του Harvard θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Αθλητισμού και Τουρισμού (Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.) του Δήμου Ναυπλιέων, επεκτείνοντας την υπάρχουσα συνεργασία, και ένας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου.

Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, εφέτος το ΚΕΣ αυξάνει τις προσφερόμενες υποτροφίες, με αφορμή τη νέα συνεργασία του με το Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Harvard, το οποίο θα καλύψει τα έξοδα ενός ακόμα φοιτητή του πανεπιστημίου για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Για τους Έλληνες φοιτητές του προγράμματος, η εμπειρία ολοκληρώνεται με ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Washington, DC κατά το επόμενο φθινόπωρο. Εκεί οι φοιτητές επισκέπτονται το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, καθώς και άλλους πολιτιστικούς φορείς της πόλης, αντίστοιχους με αυτούς στους οποίους απασχολήθηκαν στο Ναύπλιο το καλοκαίρι.