Νέες εκδόσεις – Plato’s Four Muses: The Phaedrus and the Poetics of Philosophy


Plato’s Four Muses: The Phaedrus and the Poetics of Philosophy, της Andrea Capra

Capra coverΤο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη δημοσίευση της διαδικτυακής έκδοσης του βιβλίου Plato’s Four Muses: The Phaedrus and the Poetics of Philosophy, της Andrea Capra στην ιστοσελίδα του CHS.
Το βιβλίο αυτό ανασυνθέτει τη συγγραφική αυτοπροσωπογραφία του Πλάτωνα μέσω μιας νέας ανάγνωσης του Φαίδρου, με εισαγωγή κι επίλογο που επανατοποθετούν την δομή του κειμένου σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ο Φαίδρος υποστηρίζεται πως είναι ο πιο αυτοαναφορικός διάλογος του Πλάτωνα, καθώς κι η αναφορά του Πλάτωνα στις τέσσερις Μούσες στους στίχους 259c–d, ερμηνεύεται ως υπαινικτική αναφορά στα «συστατικά» του φιλοσοφικού λόγου, η οποία τελικά τείνει να είναι μια μορφή προκλητικά παλιομοδίτικης μουσικής.
Η Andrea Capra ισχυρίζεται ότι η μεταβολή του Σωκράτη στη «δημοτική»,  αντίθετα με τη μεταφορική, μουσική στο Φαίδωνα παραλληλίζεται στενά με το Φαίδρο και είναι απολογητική σε χαρακτήρα, δεδομένου ότι ο Σωκράτης κρίθηκε υπεύθυνος για την απόρριψη της παραδοσιακής Μουσικής. Αυτός ο παραλληλισμός αποκαλύπτει τρία εκπληκτικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τα έργα του Πλάτωνα: πρώτον, ένα μέτρο αντι-διανοητικισμού (ο Πλάτων αντιμετωπίζει τις ορθολογιστικές υπερβολές των άλλων μορφών του λόγου, διαχωρίζοντας έτσι τον πεζό από τον ποιητικό λόγο). Δεύτερον, μια νέα αρχή για τη φιλοσοφία (ο Πλάτων αντιλαμβάνεται τη γέννηση του σωκρατικού διαλόγου σε, και κατά, την Πυθαγόρεια παράδοση, με έμφαση στο νέο ρόλο της γραφής). Και, τέλος, μια αυτο-συνειδητά αμφίθυμη στάση σε σχέση με την κοινωνική λειτουργία των διαλόγων, οι οποίες γεννήθηκαν τόσο ως ένα είδος «λογοτεχνίας αντίστασης» αλλά και ως προκαταρκτική κίνηση προς τη νέα ποίηση της Καλλίπολης.

Το βιβλίο διατίθεται σε έντυπη μορφή από τη Harvard University Press.
Η Andrea Capra είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.
promo_scroll

Μπορείτε να μελετήσετε επίσης τις παρακάτω εκδόσεις, που διατίθενται διαδικτυακά: