Νέες Κυκλοφορίες CHS–Paideia and Cult: Christian Initiation in Theodore of Mopsuestia, του Daniel L. Schwartz


Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη δημοσίευση του βιβλίου Paideia and Cult: Christian Initiation in Theodore of Mopsuestia (Παιδεία και Λατρεία: Χριστιανική Μύηση στο έργο του Θεοδώρου Μοψουεστίας) του Daniel L. Schwartz.
Το βιβλίο αυτό διερευνά το ρόλο της χριστιανικής εκπαίδευσης και λατρείας στην πολύπλοκη διαδικασία του προσηλυτισμού και εκχριστιανισμού. Αναλύει τις Κατηχητικές Ομιλίες του Θεοδώρου Μοψουεστίας ως πρόγραμμα σπουδών που σχεδιάστηκε για να εκπαιδεύσει όσους επιδιώκουν μύηση στα χριστιανικά μυστήρια. Παρά το γεγονός ότι ο Θεόδωρος έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη διδασκαλία της δογματικής θεολογίας, θέλησε να πάει πέρα από την απλή μετάδοση πληροφοριών. Το κατηχητικό κήρυγμά του έθεσε τη διδασκαλία των χριστιανικών ιδεών στο πλαίσιο της θρησκευτικής κοινότητας και της συμμετοχής στο τελετουργικό. Με αυτό τον τρόπο επιδίωξε να παράγει μια εκχριστιανισμένη άποψη του κόσμου και της θέσης του προσηλυτισμένου σε μια κοινότητα λατρείας. Η προσοχή του Θεόδωρου προς τα κοινά, γνωστικά, και τελετουργικά στοιχεία της μύησης προτείνει μια ουσιαστική κατανόηση του θρησκευτικού προσηλυτισμού, αποφεύγει ωστόσο την υπερβολική έμφαση στην πνευματική και ψυχολογική μεταμόρφωση. Καθ ‘όλη αυτή τη μελέτη η κατήχηση αποδεικνύεται ανεκτίμητη στην κατανόηση της ικανότητας των κληρικών για τη μύηση νέων μελών καθώς ο Χριστιανισμός αποκτούσε αυξανόμενη σημασία στον ύστερο Ρωμαϊκό κόσμο.
 Ο Daniel L. Schwartz είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Texas A & M University.
promo_scroll
Μπορείτε επίσης να μελετήσετε το βιβλίο του Scott Fitzgerald Johnson, The Life and Miracles of Thekla: A Literary Study (Η Ζωή και τα Θαύματα της Θέκλας: Μια Λογοτεχνική Μελέτη). Για μια εκτενέστερη βιβλιογραφία στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία και πολιτισμό, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του CHS, chs.harvard.edu.