CHS GR Event | Michael Møller, “Conflicts, challenges, cooperation and solutions – The UN in the 21st Century”


Events Series 2018

Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου

Click here for the English version

Εκδήλωση ΚΕΣ

Με χαρά σας προσκαλούμε την Παρασκευή 18 Μαΐου, 2018, στις 7:00 μ.μ., στη διάλεξη με θέμα:

«Συγκρούσεις, προκλήσεις, συνεργασία και λύσεις – Τα Ηνωμένα Έθνη στον 21ο αιώνα»

Ομιλητής: Michael Møller, Γενικός Διευθυντής του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη (UNOG)

Η ομιλία θα λάβει χώρα στον Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Events Series μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: www.chs.harvard.edu/eventsseries

 

Σύνοψη της διάλεξης

Αν εξετάσει κανείς την κατάσταση των διεθνών σχέσεων, μπορεί να σκιαγραφήσει μια αληθοφανή εικόνα του κόσμου στο χείλος της κατάρρευσης: οι παρατεταμένες συγκρούσεις, οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι υπερβολικές ανισότητες και οι περιβαλλοντικές καταστροφές απειλούν να ανατρέψουν τόσο τον τρόπο ζωής μας όσο και την πολιτική τάξη πάνω στην οποία βασίζεται. Ωστόσο, δεδομένου ότι περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ έχουν ξεφύγει από συνθήκες ακραίας φτώχειας και ότι ο μέσος άνθρωπος έχει μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και καλύτερη υγεία από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν, μπορεί επίσης κανείς να συμπεράνει ότι ενδεχομένως ζούμε στις καλύτερες των εποχών. Ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, κύριος Michael Møller, θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι πολυμερείς απαντήσεις και η διεθνής συνεργασία διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση αυτής της προόδου, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση των υπαρξιακών προκλήσεων της εποχής μας – και τον λόγο για τον οποίο τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν απαραίτητο όργανο σε αυτές τις προσπάθειες.

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Michael Møller

Ο Michael Møller είναι ο 12ος Γενικός Διευθυντής του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη. Διαθέτει πείρα 38 και πλέον ετών ως διεθνής δημόσιος υπάλληλος στα Ηνωμένα Έθνη. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1979 στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και υπηρέτησε τα Ηνωμένα Έθνη σε διάφορες θέσεις στη Νέα Υόρκη, το Μεξικό, το Ιράν, την Αϊτή, την Κύπρο και τη Γενεύη. Το 1995-1997 διετέλεσε Ανώτερος Πολιτικός Σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη. Μεταξύ 1997 και 2001 διετέλεσε Διευθυντής του Γραφείου του Βοηθού Γενικού Γραμματέα για Πολιτικές Υποθέσεις στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ 2001 και 2006 διετέλεσε Διευθυντής Πολιτικών, Ειρηνευτικών και Ανθρωπιστικών Υποθέσεων στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, υπηρετώντας και ως Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα τα δύο τελευταία χρόνια της ίδιας περιόδου. Ο κύριος Møller επίσης υπηρέτησε ως ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο από το 2006 έως το 2008 και υπήρξε Εκτελεστικός Διευθυντής του Ιδρύματος Kofi Annan την περίοδο 2008 έως 2011. Ως αναγνώριση των προσπαθειών του να ενισχύσει την κατανόηση από το κοινό του ζωτικού ρόλου των Ηνωμένων Εθνών και των συνεργαζομένων φορέων του στη Γενεύη, ο κύριος Møller έλαβε σειρά βραβείων από τον Δήμο της Γενεύης, την ένωση Union Suisse des Attachés de Presse και πιο πρόσφατα, από το ίδρυμα Fondation pour Genève. Γεννημένος το 1952 στην Κοπεγχάγη, ο Michael Møller ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ έχει πτυχίο Διεθνών Σχέσεων από το Πανεπιστήμιο του Sussex του Ηνωμένου Βασιλείου.

Events Series 2018

Under the Auspices of H.E. the President of the Hellenic Republic Mr. Prokopios Pavlopoulos
CHS GR Event

Please join us on Friday, May 18, 2018 at 7:00 p.m., in Athens for the lecture:

“Conflicts, challenges, cooperation and solutions – The UN in the 21st Century”

Lecturer: Michael Møller, Director-General of the United Nations Office at Geneva (UNOG)

The lecture will be held at the Book Castle, National Library of Greece, Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, and will be delivered in English.

The event is held in collaboration with the National Library of Greece.

Learn more about the Events Series by following the link: www.chs.harvard.edu/eventsseries

 

Synopsis of the lecture

Canvassing the state of international relations, you can paint a plausible picture of the world on the brink of collapse: protracted conflicts, geopolitical tensions, rampant inequalities, and environmental disasters threaten to upend both our way of life and the political order that underpins it. However, considering that more people have risen out of extreme poverty than ever before and that on average humankind is living longer and healthier lives than at any time in the past, you can equally sketch out why we might just be living in the best of times. The Director-General of the United Nations Office at Geneva, Mr. Michael Møller, will explore how multilateral responses and international cooperation play a critical role in sustaining this progress while addressing the existential challenges of our time – and why the UN remains an indispensable instrument in these efforts.

 

Michael Møller’s brief resume

Michael Møller is the 12th Director-General of the United Nations Office at Geneva (UN Geneva). He has over 38 years of experience as an international civil servant in the United Nations. He began his career in 1979 with the United Nations High Commissioner for Refugees and worked for the United Nations in various capacities in New York, Mexico, Iran, Haiti, Cyprus and Geneva. In 1995-1997, he served as Senior Political Adviser to the Director-General of UN Geneva. Between 1997 and 2001, he was Head of the Office of the Under-Secretary-General for Political Affairs at United Nations headquarters; between 2001 and 2006 he was Director for Political, Peacekeeping and Humanitarian Affairs in the Office of the Secretary-General, while serving concurrently as Deputy Chef de Cabinet of the Secretary-General for the last two years of that period. Mr. Møller also served as the Secretary-General’s Special Representative for Cyprus from 2006 to 2008 and was the Executive Director of the Kofi Annan Foundation from 2008 to 2011. In recognition of his efforts to deepen public understanding of the vital role of the United Nations and its partners in Geneva, Mr. Møller received a series of prizes from the City of Geneva, the Union Suisse des Attachés de Presse and, most recently, the Fondation pour Genève. Born in 1952 in Copenhagen, Mr. Møller earned a Master’s degree in International Relations from Johns Hopkins University, United States, and a Bachelor’s degree in International Relations from the University of Sussex, United Kingdom.