CHS GR Events Series 2019


Events Series 2019

«Πολιτισμός, Παιδεία και Πολιτική»

 
Click here for the English version


Ξεκινά στις 5 Δεκεμβρίου η ετήσια σειρά εκδηλώσεων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard, Events Series 2019.
Ο εφετινός κύκλος εκδηλώσεων (Events Series 2019) επικεντρώνεται σε θέματα Πολιτισμού, Παιδείας και Πολιτικής. Διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες θα μιλήσουν για ζητήματα γεωπολιτικής σημασίας, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, και για τη λατινική, βυζαντινή, νεοελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Από τη Ρώμη και το Βυζάντιο, έως τη Γενιά του Τριάντα, τη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και πέρα από αυτήν, οι διαλέξεις θα εξετάσουν μια ποικιλία θεμάτων, αξιοποιώντας τις τελευταίες τάσεις στην έρευνα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
Το Events Series 2019 περιλαμβάνει επτά διαλέξεις. Ξεκινάει στις 5 Δεκεμβρίου 2018 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2019. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο Ναύπλιο, στην Αθήνα, στο Ρέθυμνο, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Ο εφετινός κύκλος πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, τον Σύλλογο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα και τον Δήμο Ναυπλιέων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Events Series του ΚΕΣ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.chs.harvard.edu/eventsseries
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018 στις 20:00, Ρέθυμνο
Κώστας Παναγιωτάκης, Kαθηγητής Λατινικής Φιλολογίας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Γλασκώβης
Λατινικά γνωμικά, παιδεία και τρόπος ζωής
*Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης
 
Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 στις 19:00, Ναύπλιο
Γεώργιος-Στυλιανός Πρεβελάκης, Καθηγητής Γεωπολιτικής, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, Διευθυντής του περιοδικού Anatoli (CNRS Editions)
Ήπειρος ή Αρχιπέλαγος; Μια γεωγραφική προσέγγιση της σχέσης Ελλάδας και Ευρώπης
 
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019 στις 19:00, Θεσσαλονίκη
Ευριπίδης Γαραντούδης, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
200 χρόνια εθνικού βίου στη σύγχρονη ελληνική ποίηση: Από τη Μητέρα Μεγαλόψυχη του Σολωμού στη Μητριά Πατρίδα του Μάρκου Μέσκου
*Σε συνεργασία με το MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία
 
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019 στις 19:00, Πάτρα
Χριστίνα Ντουνιά, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το γλωσσικό ζήτημα και η «γενιά του τριάντα»
* Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών
 
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019 στις 19:00, Αθήνα
Martin Puchner, Καθηγητής Θεατρολογίας και Αγγλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας της έδρας Byron and Anita Wien, Πανεπιστήμιο Harvard
World Literature from Mesopotamia to the Moon
* Σε συνεργασία με τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία
 
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019 στις 19:00, Αθήνα
Άλκηστις Ρόδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αστικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών
Η αρχιτεκτονική κληρονομιά ως περιεχόμενο, στόχος και μέσον παιδείας
*Σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τον Σύλλογο Αποφοίτων του Harvard στην Ελλάδα
 
Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019 στις 19:00, Ναύπλιο
Ιωάννης Βάσσης, Καθηγητής Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ποίηση για τη βυζαντινή αυλή και την υψηλή αριστοκρατία
 

 

Events Series 2019

“Culture, Education and Politics”

 
The annual Harvard CHS GR Events Series 2019 commences on December 5.
This year’s Events Series 2019 is concerned with issues of Culture, Education and Politics. Prominent Greek and foreign scholars will engage with matters of geopolitical importance, architectural heritage, as well as with Latin, Byzantine, modern Greek and World Literature. From Rome and Byzantium to the Generation of the ‘30s, contemporary Greece and beyond, the lectures will focus on a variety of topics, employing the latest trends of research in the fields of humanities and social studies.
The Events Series 2019 includes seven lectures that begin on December 5, 2018 and continue through June 2019. The lectures will take place in Nafplio, Athens, Rethymno, Thessaloniki, and Patras. The institutions collaborating in the implementation of the current program include the Society for the Promotion of Education and Learning, the National Library of Greece, the University of Patras, the University of Crete, the MOMus-Museum of Contemporary Art, the Harvard Club of Greece, and the Municipality of Nafplio.
You can find more information about the CHS GR Events Series on the dedicated webpage: www.chs.harvard.edu/eventsseries
 

PROGRAM OF EVENTS

Wednesday, December 5 2018 at 8:00pm, Rethymno
Costas Panayotakis, Professor of Latin, Classics Department, University of Glasgow
Latin sayings, culture and lifestyle
*In collaboration with the University of Crete
 
Wednesday, January 23 2019 at 7:00pm, Nafplio
George-Stylianos Prevelakis, Professor of Geopolitics, Université de Paris I, & Director of the academic journal Anatoli (CNRS Editions)
Continent or Archipelago? A geographical approach on the relationship between Greece and Europe
 
Wednesday, March 27 2019 at 7:00pm, Thessaloniki
Euripides Garantoudis, Professor of Modern Greek literature, Department of Philology, National and Kapodistrian University of Athens
200 years of a National Identity in modern Greek poetry: from Solomos’ Mother Magnanimous to Markos Meskos’ Stepmother Homeland
*In collaboration with the MOMus-Museum of Contemporary Art and the Society for the Promotion of Education and Learning
 
Wednesday, April 10 2019 at 7:00pm, Patras
Christina Dounia, Professor of Modern Greek literature, Department of Philology, National and Kapodistrian University of Athens
The language question and the “Generation of the ‘30’s”
* In collaboration with the University of Patras
 
Friday, May 17 2019 at 7:00pm, Athens
Martin Puchner, Byron and Anita Wien Professor of Drama and of English and Comparative Literature, Harvard University
World Literature from Mesopotamia to the Moon (English lecture)
* In collaboration with the Society for the Promotion of Education and Learning
 
Wednesday, May 29 2019 at 7:00pm, Athens
Alcestis Rodi, Assistant professor of Urban Design and Planning, Department of Architecture, University of Patras
Education ‘in’, ‘for’ and ‘through’ architectural heritage
*In collaboration with the National Library of Greece and the Harvard Club of Greece
 
Wednesday, June 5 2019 at 7:00pm, Nafplio
Ioannis Vassis, Professor of Medieval Greek Philology, Department of Philology, Aristotle University of Thessaloniki
Poetry of the Byzantine court and aristocracy

CHS GR black_FR LOGO

Harvard University’s Center for Hellenic Studies in Greece (CHS GR) is dedicated to the promotion of the study of Greek culture in a broad sense and to the enhancement of its humanist values. The Center extends Harvard University’s global engagement and complements its mission through a variety of research and educational activities in Nafplio and other cities in Greece. The initiatives and activities, addressed to the general public, include the annual series of lectures by distinguished intellectuals and in particular, experts from Greek and foreign universities.