Νέες Κυκλοφορίες CHS–Homeric Durability: Telling Time in the Iliad, του Lorenzo F. Garcia, Jr.


Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη δημοσίευση του βιβλίου Homeric Durability: Telling Time in the Iliad (Ομηρική Ανθεκτικότητα: Ορίζοντας τον Χρόνο στην Ιλιάδα) του Lorenzo F. Garcia, Jr.
Η Ιλιάδα ορίζει ως ποιητικό της στόχο τη διατήρηση του κλέος άφθιτον, «δόξα αιώνια,» (IX.413) του ήρωά της, Αχιλλέα. Πώς όμως μπορούμε να κατανοήσουμε την ερμηνεία του «αιώνιου» στην Ιλιάδα;
Στο βιβλίο αυτό, ο Lorenzo F. Garcia Jr., διερευνά την έννοια του χρόνου και της χρονικότητας στο ομηρικό έπος με τη μελέτη της σημασιολογίας των λέξεων «ανθεκτικότητα» και «φθορά»: δηλαδή, την ικανότητα μιας οντότητας να αντέχει στις επιδράσεις του χρόνου, και την ενδεχόμενη διάλυσή της. Τέτοια αντικείμενα (τα πλοία των Αχαιών, τα σώματα των νεκρών, τα τείχη των Ελλήνων και των Τρώων, καθώς και οι τάφοι των νεκρών) υπάρχουν όλα μέσα στο χρόνο και διαθέτουν μια αποδεδειγμένη «ανθεκτικότητα.» Ακόμη και οι θεοί είναι χρονικά όντα. Μέσα από ένα πλαίσιο που βασίστηκε στη φαινομενολογία, την ψυχολογία, και την ψυχοπαθολογία, ο Garcia εξετάζει τη χρονική εμπειρία των θεών του Ομήρου και υποστηρίζει ότι σε στιγμές πόνου, λύπης, και ντροπής, οι ομηρικοί θεοί δοκιμάζουν την ανθρώπινη χρονικότητα. Όπως υποστηρίζει ο Garcia, αν οι θεοί οι ίδιοι καθορίζονται από την ανθρώπινη χρονική εμπειρία, η επική παράδοση δεν μπορεί παρά να φαντάζεται τη χρονική διάρκεια της ως περιορισμένη: ως εκ τούτου, πρέπει κανείς να κατανοήσει το κλέος άφθιτον ως τη φήμη η οποία δεν έχει ακόμα φθαρεί, παρά τη φήμη που δεν θα φθαρεί ποτέ.
Ο Lorenzo F. Garcia, Jr. είναι επίκουρος καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού.
promo_scroll
Μπορείτε επίσης να μελετήσετε το βιβλίο Homer the Classic του Gregory Nagy καθώς και το τεύχος του online journal, Classics@Issue 3: The Homerizon: Conceptual Interrogations in Homeric Studies που διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών.