Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μνημόνιο Συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστημίου Harvard και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Με χαρά ανακοινώνουμε τη νέα συνεργασία «CHS Fellowships in collaboration with AUTH’s Department of Classics (Ερευνητικές Υποτροφίες του CHS σε συνεργασία με τον Τομέα Κλασικών Σπουδών του ΑΠΘ)» του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Read more