Μαθητές Λυκείου Αργολίδας

Νέα ΚΕΣ | Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων των μαθητών Λυκείου της Αργολίδας για το Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου 2017 του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard ξεκίνησε! Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 22 Ιουλίου 2017 και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου. Read more

Νέα ΚΕΣ | Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων των μαθητών Λυκείου της Αργολίδας για το Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου 2017 του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard ξεκίνησε! Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 22 Ιουλίου 2017 και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου. Read more