Νέες εκδόσεις – Amphoteroglossia: A Poetics of the Twelfth-Century Medieval Greek Novel


Amphoteroglossia: A Poetics of the Twelfth-Century Medieval Greek Novel, του Παναγιώτη Ροϊλού

Roilos coverΤο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη δημοσίευση της διαδικτυακής έκδοσης του βιβλίου Amphoteroglossia: A Poetics of the Twelfth-Century Medieval Greek Novel, του Παναγιώτη Ροϊλού στην ιστοσελίδα του CHS.
Το έργο αυτό προσφέρει την πρώτη συστηματική και διεπιστημονική μελέτη της ποιητικής του μεσαιωνικού ελληνικού μυθιστορήματος του δωδέκατου αιώνα. Το βιβλίο διερευνά τους περίπλοκους τρόπους με τους οποίους η ρητορική θεωρία και πρακτική κατασκεύασαν την κυρίαρχη πολιτιστική αισθητική που πλαισίωσε την άνθιση της συγγραφής του μυθιστορήματος στη βυζαντινή κοινωνία του δωδέκατου αιώνα. Εξετάζοντας την αυτόχθονη ρητορική έννοια της αμφοτερογλωσσίας, το βιβλίο αυτό ρίχνει φως σε ανεξερεύνητες πτυχές της επανεγγραφής της κληρονομημένης αλληγορικής, κωμικής, και ρητορικής τεχνικής στα μυθιστορήματα των Κομνηνών, και προσφέρει νέες μεθοδολογικές κατευθύνσεις για τη μελέτη της βυζαντινής λόγιας λογοτεχνίας στην πολιτιστική πολυπλοκότητά της.
Η δημιουργική επανοικειοποίηση της ήδη καθιερωμένης γενεαλογικής τεχνοτροπίας του αρχαίου ελληνικού μυθιστορήματος από τους ‘Ελληνες μυθιστοριογράφους του Μεσαίωνα, όπως υποστηρίζεται σε αυτή την ευρεία μελέτη, έχει μεταδόσει σε αυτά τα έργα μια δυναμική διαλογικότητα. Στο βιβλίο του αυτό, ο Ροϊλός δείχνει ότι αυτή η διακειμενικότητα λειτουργεί σε δύο πιλοτικούς άξονες: στον παραδειγματικό άξονα των ήδη καθιερωμένων αρχαίων ελληνικών και, λιγότερο εμφανώς, αλλά εξίσου σημαντικά, στη χριστιανική λογοτεχνία, καθώς και στο συνταγματικό άξονα των υπαινικτικών αναφορών στο ευρύτερο βυζαντινό πολιτιστικό πλαίσιο του δωδέκατου αιώνα.
Το βιβλίο διατίθεται σε έντυπη μορφή από τη Harvard University Press.
promo_scroll
Ο Παναγιώτης Ροϊλός είναι Καθηγητής Νέων Ελληνικών Σπουδών και Συγκριτικής Φιλολογίας στην Έδρα Γιώργος Σεφέρης του Πανεπιστημίου Harvard.