Embroidered with Gold, Strung with Pearls: The Traditional Ballads of Bosnian Women

  Vidan, Aida. 2003. Embroidered with Gold, Strung with Pearls: The Traditional Ballads of Bosnian Women. Milman Parry Collection of Oral Literature 1. Cambridge, MA: Milman Parry Collection of Oral Literature. http://nrs.harvard.edu/urn-3:hul.ebook:CHS_VidanA.Embroidered_with_Gold_Strung_with_Pearls.2003.


Songs

[Go to Song 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.]

1. Hasnija Hrustanović

Tekst 12220; bilježnica Gacko 6(a); zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 12220; notebook Gacko 6(a); written down by Ibrahim Hrustanović

U čardaku na visokoj kuli
svilu tkala materina Duda,
na čardaku među jastucima
gledajući naspram pendžerima,
gledajući kad će dragi doći. (5)
Tad na vrata sluga Huseine,
pa đevojci ‘vako govorijo:
“Hanumice, Dudo materina!
Daj muštuluk da ti nešto kažem.”
“Kaži, Huso, šta je tebi drago, (10)
ako bude za muštuluk, Huso,
dobro ću te danas darivati.”
Stade Huso curi kazivati:
“Hanumice, Dudo materina!
Tebe bratac danas poklonijo (15)
za hadžiju Osman efendiju
štono ima luka i čitluka
k’o na tebi puca i diluka.”
Kad začula Duda materina,
ne dade mu dalje ni zboriti, (20)
već ga čunkom ona udarila,
jadnog Husa krvca je zalila.
Skoči cura iz svoga čardaka,
ona ode bratu u odaju,
tude nađe Osman efendiju. (25)
Pade cura bratu po koljenim’,
pa je bratu ona govorila:
“Mili brate, od Boga ti teško!
Komen li si mene poklonijo?
Komen li ću vjerna biti ljuba?” (30)
“Dudo sestro, ovom ihtijaru.”
Ciknu cura kao ljuta guja,
pa pobježe cura na čardake.
Pa izvadi knjigu i hartiju,
knjigu piše svome ašikliji: (35)
“Hajde brže, Hadžiću Jusufe,
jer je mene bratac poklonijo
za hadžiju Osman efendiju.
Ja mu mlada ljuba biti neću,
volim skočit’ kuli niz pendžere (40)
nego staru vjerna biti ljuba.
Brže hajde mom bijelu dvoru!”
Kad je taku knjigu načinila,
dade knjigu slugi Huseinu:
“Nosi, Huso, knjigu šarovitu, (45)
pa je predaj Hadžiću Jususfu.
Evo tebi četiri dukata.”
Ode Huso, odnese jaziju;
časom doš’o do Hadžića kule
kad u kuli Jusufage nema, (50)
otiš’o je u lov u planinu.
Ne šćede ga Huso pričekati,
nego ode u goru zelenu,
on ga traži sve dok ga ne nađe.
Namjera ga namjerila bila (55)
Huso nade Hadžića Jusufa
đe on spava pod zelenom jelom,
mirno spava al’ rđav san sniva
đe se njemu zlato preudaje,
pa se junak iz sna probudijo, (60)
više sebe Husa je spazijo
sa jazijom u desnici ruci.
Pruži Huso knjigu Jusufagi,
časom Juko knjigu proučijo,
pa opremi svojega hajvana. (65)
“Jalah!” reče, a niz goru pođe,
za njim Huso poče priskakivat’.
Kud goć ide pod kulu on dođe,
kad u kuli eglen i razgovor.
Odgađaju roke i vrijeme; (70)
Osman veli za neđelju dana,
beg odgađa za petnaest dana.
Kad začuo Hadžiću Jusufe,
grohotom se junak nasmijao,
pa u sebi Hadžić govorijo: (75)
“Nije Bogme neg’ prve večeri!”
Dade Husu dva dukata žuta:
“Hajde, Huso, pa mi reci Dudi
nek’ se brže na čardaku spremi.”
Ode Huso curi kazivati, (80)
cura njega opet darivati.
Opremi se Duda materina,
pa izlazi na avlinska vrata;
prifati je Jusuf sa dorata,
pa je baci za se na dorata, (85)
utegnu je ibrišim kanicom,
pa pobježe svom bijelu dvoru.
Osta dedo s begom govoreći
o svatovim’ i rokom svatovskim.
In the upper room in the lofty tower
mother’s child Duda wove silk,
in the upper room amidst pillows,
and kept glancing toward the windows,
glancing to see if her beloved was coming. (5)
Then the servant Husein appeared at the door,
and thus spoke to the maiden:
“Little lady Duda, mother’s child!
Give me a reward, I will tell you something.” [87]
“Say, Husein, whatever you wish. (10)
If it merits a reward, Husein,
I will give you a lavish gift today.”
Husein began telling the maiden:
“Little lady Duda, mother’s child!
Your brother has given you in marriage today (15)
to the pilgrim master Osman
who owns more lands
than you have buttons and buttonholes.” {97|98}
When mother’s Duda heard this,
she would not let him finish his word, (20)
but she hit him with the spindle;
poor Husein was spattered with blood.
The maiden ran from her upper room,
she went to her brother’s quarters,
and found the master Osman there. (25)
The maiden fell onto her brother’s knees,
and thus she spoke to her brother:
“Dear brother, may God strike you down!
To whom did you give me?
Whose faithful wife shall I be?” (30)
“Duda, sister, to this old man.”
The maiden hissed like a poisonous snake,
and ran away to her upper rooms.
And she took out an envelope and some paper,
she wrote a letter to her beloved: (35)
“Come here quickly, Jusuf Hadžić,
for my brother has given me
to the pilgrim master Osman.
I will never be his wife,
I would rather throw myself out the tower window (40)
than be a faithful wife to an old man.
Quickly come to my white manor!”
When she wrote this letter,
she gave it to the servant Husein:
“Take, Husein, this adorned letter, (45)
and give it to Jusuf Hadžić.
Here are four ducats for you.”
Husein left, he took the letter;
soon he came to Hadžić’s tower,
but Jusuf was not in the tower, (50)
he had gone hunting on the mountain.
Husein did not want to wait for him,
but went to the green mountain,
and looked for him until he found him.
His task took him there (55)
and he found Jusuf Hadžić
as he was sleeping under a green fir tree,
sleeping soundly, but having a bad dream
about his beloved marrying another man,
and he woke up from his dream, (60)
and he saw Husein above himself {98|99}
with a letter in his right hand.
Husein handed the letter to Jusuf,
in a moment Jusuf read the letter,
and he readied his horse to go. (65)
“By Allah!” he said and went down the mountain,
and Husein began trotting just behind him.
All the paths led to his beloved’s tower,
and there negotiations were in progress.
They were postponing the wedding date, (70)
Osman said in a week,
the bey postponed it fifteen days.
When Jusuf Hadžić heard this,
the brave man roared with laughter,
and he said to himself: (75)
“No, God knows it will be tonight!”
He gave two yellow ducats to Husein:
“Go Husein, and tell my Duda
to prepare herself quickly in her upper room.”
Husein went to tell the maiden, (80)
the maiden gave him yet another gift.
Mother’s Duda prepared herself,
and she stepped to the courtyard gate;
Jusuf clutched her from his bay,
and he swung her behind him on his bay, (85)
he tied her with a silky belt,
and escaped to his white manor.
The grandpa remained conversing with the bey
about the wedding guests and the wedding date.

1a. Hasnija Hrustanović

Tekst 2887; bilježnica Gacko 23; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2887; notebook Gacko 23; written down by Ibrahim Hrustanović

Proglasi se na glasu đevojka
lepa Uma Džimić Huseina,
Umu prose sa sve četir’ strane,
prose curu paše i veziri,
alajbezi sa serhat Krajine, (5)
curu prose, cura se ponosi.
Cura neće paše ni vezira,
nit’ begova sa serhat Krajine,
cura sebi momka zagledala
sa sret [1] Gacka Čengić Dervišbega, (10)
asul sina Čengić Smailage.
Već Husagi prosci dodijali
svaku noćcu u nove ahare,
ječam konji bijel pozobaše
i crvenu čohu poharaše. (15)
Rasrdi se beže Huseine,
pa izlazi na gornje čardake;
do odaje beže dolazijo
đe mu sjedi ljepotica Uma.
Beg ulazi curi u odaju (20)
i ovako njojzi govorijo:
“Kćeri Umo u mene jedina!
Već su meni prosci dodijali
svakim danom u nove ahare,
sav mi ječam konji pozobaše. (25)
Odbir’, kćeri, koga tebi drago,
evo imaš na probir momaka
po svoj Bosni i Krajini ravnoj,
hajde, kćeri, za koga ti drago.”
Kad djevojka ocu govorila: (30)
“Je li izum meni od tebika
da ti danas u odaji kažem
koji mi se od begova sviđa,
za kog’ bi ja najvoljela poći?”
“Izum tebi, kćeri, od menika, (35)
ja ću tebe njemu pokloniti.”
“A moj babo, mijo roditelju!
Ja sam sebi momka odabrala,
na sred Gacka Čengić Dervišbega,
istog sina Čengić Smailage.” (40)
Kad to začu beže Huseine,
Umiji je kćeri govorijo:
“O Umijo, šinula te guja!
Što će tebi Dedaga Čengiću,
što će tebi Gacko polje pusto? (45)
Vavik tuđe glave zijevaju,
a Dedaga kao krvopija,
u ruci mu vazda oštra ćorda,
oštra ćorda i duga šišana
gonjajuć’ se s Vlasim’ po granici. (50)
Brzo bi ti bez njeg’ ostanula
i njegov je babo poginuo
u cvijetu u najljepše doba.
Ne dam tebe u zemlju kaursku
da se nikad ne bi ti udala.” (55)
Kad to začu lijepa đevojka,
ciknu, pisnu kao ljuta guja,
pa pobježe u drugu odaju.
Zato Huso haje i ne haje,
pa je sitnu knjigu napravijo (60)
u sred Bosne, a do Banje Luke,
a na ruke Foču Ahmetbegu.
U knjizi ga ‘vako pozdravljaše:
“Čuj Ahmete, beže od Krajine!
Ti si isk’o moju jedinicu, (65)
ti je isk’o, cura bila mlada,
a sada je već cura dorasla.
Kupi svate, hajde po devojku!”
Kad je Foču knjiga dolazila,
pokupijo svate i družinu, (70)
pa ga eto do dvora Džimića.
Svati došli, a cura ne znade,
kad viđela Umihana mlada,
kad viđela kićene svatove,
triput se je mlada baildisala, [2] (75)
al’ joj fajde za to ne bijaše.
Husaga je svate dočekao
i lijepo njihke darivao:
nekom jagluk, nekom toke zlatne,
Ahmetbegu svoju Umihanu. (80)
Zdravo su se svati povratili,
a do kula bega Ahmetbega,
zaturili šenluk i veselje.
Svi veseli, cura nevesela,
nego roni suze niz obraze. (85)
Kratko vreme za Ahmetom bila,
crče, puče za Dedagom kletim.
A word had spread about the maiden,
lovely Uma, Husein Džimić’s daughter,
Uma was sought in marriage from all four sides,
she was sought by pashas and viziers,
by alaybeys from the borderland Krajina*, (5)
the maiden was sought, but the maiden proudly rejected all.
The maiden did not want pashas or viziers,
or the beys from the borderland Krajina,
the maiden found a young man to her liking, {99|100}
Dervišbeg Čengić from Gacko, (10)
the handsome son of Smailaga Čengić.
Husein was vexed by numerous suitors,
every night lingering in the new guest rooms,
horses ate all of the white barley,
and the red drapery was worn out. (15)
The bey Husein got annoyed,
and he went to the upper rooms,
he came to the room
in which lovely Uma was sitting.
The bey entered the maiden’s room (20)
and thus he spoke to her:
“Uma, my only daughter!
I am vexed by your suitors,
every day lingering in the new guest rooms,
horses ate all of my barley. (25)
Choose, my daughter, the one to your liking.
Here, you have a choice of young men
from all over Bosnia and the plain of Krajina,
marry, daughter, the one who suits you.”
And the maiden said to her father: (30)
“Do I have your permission
to tell you in the room today
which bey I like the best,
which one I would like to marry?”
“You have my permission, (35)
I will give you to him.”
“O my father, my dear parent!
I have chosen a young man for myself,
Dervišbeg Čengić from Gacko,
the very son of Smailaga Čengić.” (40)
When the bey Husein heard this,
he said to his daughter Uma:
“O Uma, may a snake strike you!
What good is Dedaga Čengić [88] to you,
what good the bleak plain of Gacko? (45)
So many have lost their heads there,
and Dedaga is so blood-thirsty, {100|101}
he always has a sharp sabre in his hand,
a sharp sabre and a long pistol
while chasing the Vlahs along the border. (50)
You would lose him quickly,
his father was also killed
in the blossom of youth, at the best age.
I will not give you in marriage to the infidel land,
even if you never get married.” (55)
When the lovely maiden heard this,
she hissed and spit like a poisonous snake,
and ran away to another room.
Husein paid no heed,
and he sent a finely written letter (60)
to Banja Luka in the middle of Bosnia,
straight to Ahmetbeg Foča.
He greeted him thus in the letter:
“Listen to me, bey of Krajina!
You sought in marriage my only daughter, (65)
you sought her, she was too young,
but she has grown up since then.
Gather the wedding guests, come for the maiden!”
After Foča received the letter,
he gathered the wedding guests and friends (70)
and he came to Džimić’s manor.
The wedding guests arrived, but the maiden did not know;
when young Uma saw,
when she saw the festive wedding guests,
she passed out three times, (75)
but all of that was in vain.
Husein met the wedding guests
and gave them lavish gifts:
to some an embroidered kerchief, to others golden bosses,
to Ahmetbeg his Umihana. (80) {101|102}
The wedding guests traveled back safely
to the towers of Ahmetbeg’s,
and made a festive celebration.
Everyone was merry, but the maiden was unhappy,
and was shedding tears down her cheek. (85)
She was married to Ahmetbeg for a short time,
she died, she burst out of sorrow for accursed Dedaga.

1b. Hasnija Hrustanović

Tekst 2889; bilježnica Gacko 23; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2889; notebook Gacko 23; written down by Ibrahim Hrustanović

Uranila lijepa đevojka
prije sunca na četiri sata,
pa lijepo cura zapjevala:
“Je l’ granulo, je l’ svanulo davno?
Hoće l’ brzo naljeći tatari? (5)
Ne bi li mi Bog i sreća dala
da mi knjiga od dragoga dođe,
od mog dragog Hrustan efendije,
da me ište za unuka svoga,
za unuka, travničkog kadiju? (10)
Tatara bih dobro darovala,
dala bih mu sa grla đerdane
neka pije, neka me spominje.”
Mlidijaše niko ne čujaše,
al’ to čuje u mutvaku majka, (15)
pa govori svojoj miloj kćerci:
“Kćeri moja, ujela te guja!
Što će tebi travnički kadija?
Ja sam tebe boljem poklonila,
poklonila begu Crnkoviću.” (20)
“Šuti majko, dugo jadna bila!
Što će meni beže Crnkoviću
kad je njega rodila Vlahinja,
mila seka Vuka Jajčanina.
Hoće Vuče u sestrice doći, (25)
treba Vuku poljubiti ruku,
to obrazu podnijet’ ne može,
nit’ obrazu, niti namu mome.”
Kad kaduna kćercu saslušala,
djevojci je ‘vako govorila: (30)
“Šuti kćeri, ujela te guja!
Onakog bega u svoj Bosni nema, [3]
u svoj Bosni, ni Hercegovini.”
“Ja za njega nikad, majko, neću!
Volim skočit’ u vodu studenu (35)
negu Crnku verna biti ljuba.”
Rasrdi se ostarjela majka,
oklagiju rukom prifatila,
pa poćera curu uz čardake.
Uteče joj cura u odaju, (40)
pa za sobom pritvorila vrata.
Do pendžera cura dolazila,
pa dofati pero i hartiju,
a otvori crnu murećefa,
knjigu piše travničkom kadiji. (45)
U knjizi mu ‘vako govoraše:
“No ču li me, travnički kadija!
Ako misliš fatat’ mjesto duši,
hajde brže mome b’jelu dvoru,
izbavi me iz ovoga sveta. (50)
Mene majka drugom poklonila,
a nekakvom begu Crnkoviću.”
Taku knjigu ona nakitila,
pa doziva Huseina slugu:
“Huseine, moj brate rođeni! (55)
Evo tebi ova knjiga b’jela,
nosi knjigu travničkom kadiji.”
Ode Huso do Travnika grada,
do kadije prvog uštuglije,
predade mu knjigu šarovitu. (60)
Kadija je knjigu proučijo
i dobro se junak dosjetijo,
kod vezira ferman izbavijo
da pogubi bega Crnkovića
kako će se cure dočepati. (65)
Što smislijo, to i učinijo:
pogubijo bega Crnkovića,
uz’o curu sebi za ljubovcu.
A lovely maiden rose early,
four hours before the sun,
and a lovely song she began singing:
“Has the sun risen, has it dawned long ago?
Will the letter-carriers head this way soon? (5)
Will God and fortune grant me
a letter to come from my dear,
from my dear master Hrustan
that he seeks me in marriage for his grandson,
for his grandson, the judge of Travnik? (10)
I would give the letter-carrier a lavish gift,
I would give him the necklaces from my throat
to buy himself a drink and remember me.”
She thought no one heard her,
but her mother in the kitchen heard her, (15)
and she said to her dear daughter:
“My daughter, may a snake bite you!
What good is the judge of Travnik to you?
I gave you to a better young man,
I gave you to the bey Crnković.” (20)
“Quiet, mother, may sorrow befall you!
What good is the bey Crnković to me,
he was born by a Vlah woman,
dear sister of Vuk Jajčanin.
Vuk will come to visit his sister, (25)
I will have to kiss his hand,
my pride cannot stand that,
neither my pride nor my name.”
When the lady heard all her daughter had to say,
she spoke thus to the maiden: (30)
“Quiet, daughter, may a snake bite you! {102|103}
There is no bey like him in the whole of Bosnia,
the whole of Bosnia and Herzegovina.”
“I will never marry him, mother!
I would rather throw myself into icy waters (35)
than be Crnković’s faithful wife.”
The old mother got annoyed,
she took a rolling-pin in her hand
and chased the maiden to the upper rooms.
The maiden escaped to her room (40)
and closed the door behind her.
She walked over to the window,
and grabbed a quill pen and paper
and opened a black ink-pot,
she wrote a letter to the judge of Travnik. (45)
In the letter she spoke to him thus :
“Listen to me, judge of Travnik!
If you wish to secure a spot for your soul,
quickly come to my white manor,
rescue me from this place. (50)
My mother gave me in marriage to another man,
to one bey Crnković.”
She wrote such an adorned letter,
and called to the servant Husein:
“Husein, my true brother! (55)
Here is a white letter,
carry it to the judge of Travnik.”
Husein went to Travnik town,
to the judge, the first among the pashas,
he gave him the finely written letter. (60)
The judge read the letter
and the brave man had a good idea,
he obtained a ferman* from the vizier
ordering him to behead the bey Crnković,
and then the maiden would be his. (65)
What he decided, that he did:
he killed the bey Crnković
and took the maiden to be his wife. {103|104}

1c. Emina Šaković

Tekst 1032; bilježnica bez broja; zapisao Hamdija Šaković
Text 1032; unnumbered notebook; written down by Hamdija Šaković

Uranila na kuli đevojka
prije zore na četiri ure,
ona pjeva tanko, glasovito:
“Sunce žarko, jesi l’ ogrijalo?
Hoćeš meni išta donijeti? (5)
Pošto bi mi Bog pomog’o jaki
da sad knjiga žalovita dođe
iz Glamoča grada bijeloga
od Turčina Jusuf alajbega
da me ište za Ahmeta sina. (10)
Što bi dobre muštuluke dala,
ja bi dala tri ogre đerdana,
u tri ogre trista madžarija.”
Mnidijaše niko ne čujaše,
al’ to čuje ostario babo (15)
u halvatu abdest uzimljući.
Kćerki svojoj ‘vako govoraše:
“Kćeri moja, ujela te guja!
Šta to jutros pjevaš na odžaku?
Ja sam tebe juče poklonio, (20)
poklonio Bojičić Alagi.”
Njemu kćerka tiho odgovara:
“Ja ti neću bega ni jednoga
dok je živa alajbeg Ahmeta.”
Na to joj se babo razljutio, (25)
svoju kćerku silom udario;
koliko je lahko udario,
dva joj zdrava izlećela zuba
i četiri s mjesta pokrenuta.
Ode mlada u svoju odaju. (30)
Papir ima murećefa nema,
pismo piše krvcom iz obraza.
Ona zove slugu Huseina:
“Huseine, moja vjerna slugo!
Evo tebi knjiga šarovita (35)
i evo ti stotinu dukata.
Nosi knjigu alajbeg Ahmetu,
Ahmo će te dobro darovati.”
U mlađega pogovora nema,
pismo primi, a uze dukate, (40)
ode sluga niz polje zeleno.
Kad četvrto jutro osvanulo,
uranio alajbeg Ahmete,
na demire naslonio glavu,
dok zakuca halka na vratima. (45)
Govori mu ostario babo:
“Ima neko na mermer avliji,
može biti kakav knjigonoša.”
Sađe Ahmet niz bijelu kulu,
kad je Ahmet knjigu prihvatio (50)
i na knjizi pečat raslovio,
knjigonošu dobro darovao
i dao mu hiljadu dukata,
pa ga eto kuli uz mostove.
A pita ga ostario babo: (55)
“O moj sine, Ahmet alajbeže!
Al’ je knjiga od duga mejdana
il’ je knjiga od nakve đevojke?”
Kad je aga knjigu pregledao
i vidio što mu knjiga piše, (60)
sve on kaz’o staru roditelju.
Onda njemu babo progovara:
“Ne plaši se, moj sine Ahmete!
Dobro će te oženiti babo
i skupiti kićene svatove, (65)
te dovesti tvoju zaručnicu.”
In the tower a maiden rose early,
four hours before the dawn,
she sang artfully and loudly
“Hot sun, have you warmed up?
Will you bring me anything? (5)
If almighty God would only grant me
a sad letter [89] to come now,
from Glamoč the white town
from the Turk, alaybey Jusuf,
that he seeks me in marriage for his son Ahmet. (10)
I would give a lavish reward for good news, [90]
I would give three necklaces,
in three necklaces three hundred Magyar ducats.”
She thought no one heard her,
but her old father heard her, (15)
in the private room [91] while taking an abdest*.
He thus spoke to his daughter:
“My daughter, may a snake bite you!
What did you sing at the hearth this morning?
Yesterday I gave you in marriage, (20)
I gave you to Alaga Bojičić.”
His daughter quietly replied to him:
“I do not want any bey
as long as the alaybey Ahmet is alive.”
Having heard this, her father got annoyed, (25)
he hit his daughter with all his might
he hit her so lightly [92]
that he knocked out two healthy teeth,
and moved another four from their place. {104|105}
The young maiden went to her room. (30)
She had the paper, but had no ink,
she wrote the letter with the blood from her cheek.
She called to the servant Husein:
“Husein, my faithful servant!
Here is a finely written letter (35)
and here is a hundred ducats.
Take the letter to the alaybey Ahmet,
Ahmet will give you a lavish gift.”
No objection was voiced by the younger,
he received the letter and took the ducats, (40)
the servant went across the green plain.
When the fourth morning dawned,
The alaybey Ahmet rose early,
leaned his head against the iron-adorned window,
right then the knocker struck upon the door. (45)
His old father said to him:
“There is someone in the marble courtyard,
it might be a messenger.”
Ahmet went downstairs in the white tower.
After he took the letter, (50)
and opened the seal,
and gave a lavish gift to the messenger,
he gave him a thousand ducats,
then he went up across the tower bridges.
His old father asked him: (55)
“O my son, alaybey Ahmet!
Is the letter about an arduous combat
or is the letter from some maiden?”
When the agha read the letter
and saw what was written in it, (60)
he told everything to his old parent.
And then his father said:
“Do not be afraid, my son Ahmet!
Your father will marry you well,
and will gather the festive wedding guests, (65)
and will bring your bride-to-be.” {105|106}

1d. Emina Šaković

Tekst 1992; bilježnica Gacko 1; zapisao Hamdija Šaković
Text 1992; notebook Gacko 1; written down by Hamdija Šaković

Uranila na kuli đevojka,
uranila, glasno zapjevala:
“Sunce žarko, jesi l’ ogrijalo?
Hoćeš meni išta donijeti?
Pošto bi mi Bog pomog’o jaki (5)
da mi knjiga šarovita dođe
od Turčina Jusuf alajbega
da me ište za Ahmeta sina.
Što bi dobre muštuluke dala,
ja bi dala tri ogre đerdana, (10)
u tri ogre trista madžarija.”
Mlidijaše niko ne čujaše,
al’ joj čuje u halvatu babo,
pa dolazi svojoj miloj kćerki:
“Kćeri moja, ujela te guja! (15)
Šta to pjevaš jutros na odžaku?
Ja sam tebe juče poklonio,
poklonio begu Crnčeviću.”
Progovara lijepa đevojka:
“Šuti babo, otpala ti brada! (20)
Kakva bega Crnčevića kažeš?
Je li njega rodila Vlahinja,
ista seka od Ostrošca Vuka?
Hoće Vuče u sestrice doći,
valja Vuku poljubiti ruku, (25)
to mi dinu podnijet’ ne more.
Ja ću skočit’ niz bijelu kulu
i bunar ću vodu zamutiti.”
Kol’ko se je stari naljutio
od sebe je silom udario, (30)
dva joj zdrava polećela zuba,
a četiri s mjesta pomaknula,
crna krvca curu poškrapala.
Ona ode u svoju odaju.
U duvaru dolaf otvorila, (35)
pa izvadi pero i papira
i kolkumu murećefa crna.
Primače se džamu i pendžeru,
ona piše knjigu šarovitu
a na ruke Orlanović Muju: (40)
“Srce, dušo, Orlanović Mujo!
Ako ćeš se sa mnom oženiti
eto tebi knjiga šarovita,
dobro vidi šta u knjizi piše
da me babo juče poklonio, (45)
poklonio begu Crničiću.”
Ona zove Huseina slugu:
“Huseine, moja vjerna slugo!
Dođi meni u moju odaju!
Hajde spremi svojega dorata, (50)
evo tebi trista madžarija,
nosi knjigu na Orlinu ravnu,
pa je podaj Orlanović Muju.”
Podranio Orlanović Mujo,
pa on gleda poljem zelenijem, (55)
ravno polje pritisnula tama,
a iz tame konjik ispanuo,
pravo ide Orlanovoj kuli.
Mujo bješe siš’o na avliju,
kod bunara abdest uzimaše. (60)
Knjigonoša na avlijska vrata,
kol’ko su ga oči prevarile,
progovara sluga Huseine:
“O Boga ti, lijepa đevojko!
Ko’ je kula Orlanović Muja?” (65)
Progovara Orlanović Mujo:
“Ne budali, lahka knjigonošo!
Ovo kula Orlanović Muja,
ovo Mujo što s tobom govori.”
On mu dade knjigu šarovitu. (70)
Kad je Mujo knjigu proučio
i vidio što u knjizi piše,
dade njemu hiljadu dukata:
“Evo tebi, knjigonošo mladi,
potkuj dora i napij se pića! (75)
‘Vako kaži mojoj dragoj Zlati:
Eto mene u prvu neđelju,
ja ću moju Zlatu izbaviti,
njenog baba s glavom rastaviti,
na kuli mu vatru naložiti.” (80)
In the tower a maiden rose early,
rose early, began singing loudly:
“Hot sun, have you warmed up?
Will you bring me anything?
If almighty God would only grant me (5
an adorned letter to come
from the Turk, alaybey Jusuf,
that he seeks me in marriage for his son Ahmet.
I would give a lavish reward for good news, [93]
I would give three necklaces, (10)
in three necklaces three hundred Magyar ducats.”
She thought no one heard her,
but her old father heard her from the private room,
and he approached his dear daughter:
“My daughter, may a snake bite you! (15)
What did you sing at the hearth this morning?
Yesterday I gave you in marriage,
I gave you to the bey Crnčević.”
The lovely maiden said:
“Quiet, father, may your beard fall off! (20)
What bey Crnčević are you talking about?
Was he born by a Vlah woman,
the very sister of Vuk Ostrožac?
Vuk will come to visit his sister,
I will have to kiss his hand, (25)
my pride cannot stand that.
I will throw myself off the white tower
and stir water at the well’s bottom.”
The old man got so annoyed
that he hit her with all his might (30)
and knocked out two healthy teeth,
and moved another four from their place;
dark blood spattered the maiden.
She went to her room.
She opened the cupboard in the wall, (35)
and took out a quill pen and paper
and an ink-pot full of black ink. {106|107}
She approached the glass window,
and wrote an adorned letter
straight to Mujo Orlanović: [94] (40)
“My heart, my soul, Mujo Orlanović!
If you want to marry me,
here is an adorned letter,
read carefully what is written in it,
that yesterday my father gave me in marriage, (45)
gave me to the bey Crničić.” [95]
She called to the servant Husein:
“Husein, my faithful servant!
Come to my room!
Go, ready your bay, (50)
here are three hundred Magyar ducats,
take the letter to the Orlin plain,
and give it to Mujo Orlanović.”
Mujo Orlanović rose early,
and he was looking at the green plain, (55)
darkness weighed on the flat plain,
from the darkness a rider emerged,
he rode straight to Orlan’s tower.
Mujo had gone downstairs to the courtyard
and was taking an abdest by the well. (60)
The messenger appeared at the courtyard gate,
but his eyes deceived him badly. [96]
The servant Husein said:
“By God, lovely maiden!
Which is Mujo Orlanović’s tower?” (65)
Mujo Orlanović said:
“Do not be fooled, light messenger!
This is Mujo Orlanović’s tower,
this is Mujo speaking with you.”
He gave him the adorned letter. (70)
When Mujo had read the letter
and saw what was written in it, {107|108}
he gave him a thousand ducats:
“Here, you young messenger,
shoe your bay and have a drink! (75)
Say this to my dear Zlata:
I will come next Sunday,
I will rescue my Zlata,
I will behead her father
and burn down his tower.” (80)

1e. Đula Dizdarević

Tekst 2331; bilježnica Gacko 8; zapisao Hamdija Šaković
Text 2331; notebook Gacko 8; written down by Hamdija Šaković

Uranila na kuli đevojka
prije zore i bijela dana,
uranila, glasno zapjevala:
“Sunce žarko, jesi l’ ogrijalo?
Hoćeš meni išta donijeti? (5)
Pošto bi me sreća poslužila
da mi dođe knjiga šarovita
od Turčina Orlanović Muja
da me uzme za vjerenu ljubu.
Što bi dobre muštuluke dala, (10)
ja bi dala tri ogre dukata,
svaka ogra stotinu dukata,
ništa ne bi zažalila mlada.”
Mlidijaše niko ne čujaše,
al’ je čuje ostario babo, (15)
pa on skoči na noge lagane
i uljeze u odaju kćerki:
“Kćeri moja, ujela te guja!
Šta to pjevaš jutros na odžaku?
Ja sam tebe juče poklonio, (20)
poklonio begu Crnčeviću.”
Progovara lijepa devojka:
“Šuti babo, otpala ti brada!
Kakva kažeš bega Crnčevića?
Je li njega rodila Vlahinja, (25)
ista seka od Ostrožca Vuka?
Hoće Vuče u sestrice doći,
valja Vuku poljubiti ruku,
to mi dinu podnijet’ ne može,
Ja ću skočit’ niz bijelu kulu, (30)
pa ću bunar vodu zamutiti.”
Kol’ko se je babo naljutio,
na njemu se dlaka ispravila
k’o na vuku o Jovanju danu.
Od sebe je silom udario, (35)
dva joj zdrava polećela zuba,
a četiri s mjesta pomaknula,
crna krvca curu poškrapala.
Ona ode u svoju odaju.
U duvaru dolaf otvorila, (40)
pa izvadi pero i papira
i kolkumu mućerefa crna.
Ona piše knjigu šarovitu,
a na ruke Orlanović Muju
i u knjizi ‘vako govorila: (45)
“Srce, dušo, Orlanović Mujo!
Ako ćeš se sa mnom oženiti,
eto tebi knjiga šarovita,
dobro vidi šta u knjizi piše
da me babo juče poklonio, (50)
poklonio begu Crnčeviću.”
Pa doziva slugu Huseina:
“Huseine, moja vjerna slugo!
Dođi meni u moju odaju!”
Dođe Huso curi u odaju, (55)
a veli mu lijepa đevojka:
“Hajde spremi svojega đogata,
evo tebi trista madžarija,
nosi knjigu na Orlinu ravnu,
pa je podaj Orlanović Muju.” (60)
Govori joj sluga Huseine:
“Neću tebi trista madžarija,
nit’ ću tvoje grlo ogoliti.
Ja ću tebi knjigu odnijeti
na Orlinu Orlanović Muju.” (65)
Ode Huso niz bijelu kulu,
pa opremi sebe i đogata.
Pred avlijom uzjaha hajvana,
otište ga poljem zelenijem.
Podranio Orlanović Mujo, (70)
pa on gleda poljem zelenijem,
ravno polje pristisnula tama,
a iz tame konjik ispanuo,
pravo ide Orlanovoj kuli.
Mujo bješe siš’o na avliju, (75)
kod bunara abdest uzimaše.
Knjigonoša na avlijska vrata,
kol’ko su ga oči prevarile,
progovara sluga Huseine:
“O Boga ti, lijepa đevojko! (80)
Ko’ je kula Orlanović Muja?”
Progovara Orlanović Mujo:
“Ne budali, lahka knjigonošo!
Ovo kula Orlanović Muja,
ovo Mujo što s tobom govori.” (85)
On mu dade knjigu šarovitu,
kad je Mujo knjigu proučio
i vidio što u njojzi piše,
dade Husu stotinu dukata:
“Evo tebi, knjigonošo mlada, (90)
Potkuj đoga i napij se pića!
‘Vako kaži mojoj dragoj Zlati:
Eto mene u prvu neđelju,
ja ću svoju izbaviti Zlatu,
njenog baba s glavom rastaviti, (95)
na kuli mu vatru naložiti,
a pod kulom šerbet pristaviti.”
In the tower a maiden rose early,
before the dawn and the bright day,
rose early, began singing loudly:
“Hot sun have you warmed up?
Will you bring me anything? (5)
If only my fortune served me
and brought me an adorned letter,
from the Turk Mujo Orlanović
that he wants to take me to be his faithful wife.
I would give a lavish reward for good news, [97] (10)
I would give three necklaces,
each necklace has a hundred ducats,
and I would not regret it.”
She thought no one heard her,
but her old father heard her, (15)
and he sprang on his agile legs
and entered his daughter’s room:
“My daughter, may a snake bite you!
What did you sing at the hearth this morning?
Yesterday I gave you in marriage, (20)
I gave you to the bey Crnčević.”
The lovely maiden said:
“Quiet, father, may your beard fall off!
What bey Crnčević are you talking about?
Was he born by a Vlah woman, (25)
the very sister of Vuk Ostrožac?
Vuk will come to visit his sister,
I will have to kiss his hand, {108|109}
my pride cannot stand that.
I will throw myself off the white tower (30)
and I will stir water at the well’s bottom.”
The old man got so annoyed,
his hair stood up
as on a wolf on St. John’s day. [98]
He hit her with all his might (35)
and knocked out two healthy teeth,
and moved another four from their place,
dark blood spattered the maiden.
She went to her room.
She opened the cupboard in the wall, (40)
and took out a quill pen and paper
and an ink-pot full of black ink.
She wrote an adorned letter
straight to Mujo Orlanović,
and in the letter she spoke thus: (45)
“My heart, my soul, Mujo Orlanović!
If you want to marry me,
here is an adorned letter,
read carefully what is written in it,
that yesterday my father gave me in marriage, (50)
gave me to the bey Crnčević.”
She called to the servant Husein:
“Husein, my faithful servant!
Come to my room!”
Husein came to the maiden’s room, (55)
and the lovely maiden said to him:
“Go, ready your white mount,
here are three hundred Magyar ducats,
take the letter to the Orlin plain,
and give it to Mujo Orlanović.” (60)
The servant Husein said to her:
“I do not want your three hundred Magyar ducats,
nor do I want to leave your throat unadorned,
but I will take the letter for you
to Mujo Orlanović in Orlin.” (65) {109|110}
Husein went downstairs in the white tower
and he prepared himself and readied his white mount.
In front of the courtyard he mounted the horse
and spurred it across the green plain.
Mujo Orlanović rose early (70)
and he was looking at the green plain,
darkness weighed on the flat plain,
from the darkness a rider emerged,
he rode straight to Orlanović’s tower.
Mujo had gone downstairs to the courtyard (75)
and was taking an abdest by the well.
The messenger appeared at the courtyard gate,
but his eyes deceived him badly. [99]
The servant Husein said:
“By God, lovely maiden! (80)
Which is Mujo Orlanović’s tower?”
Mujo Orlanović said:
“Do not be fooled, light messenger!
This is Mujo Orlanović’s tower,
this is Mujo speaking with you.” (85)
He gave him the adorned letter.
When Mujo had read the letter
and saw what was written in it,
he gave Husein a hundred ducats:
“Here, you young messenger, (90)
shoe your white mount and have a drink!
Say this to my dear Zlata:
I will come next Sunday,
I will rescue my Zlata,
I will behead her father, (95)
burn down his tower
and cook a sorbet [100] on its flames.” {110|111}

1f. Zulka Tanović

Tekst 2674; bilježnica Gacko 18; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2674; notebook Gacko 18; written down by Ibrahim Hrustanović

Prosci prose lijepu đevojku,
prosci prose sa sve četir’ strane,
prosci prose cura se ponosi.
Već su prosci majci dodijali,
ode majka kćeri u odaju, (5)
pa govori svojoj jedinici:
“Kćeri moja, moje milovanje,
već su prosci meni dodijali!
Odbir’, kćeri, kog’ je tebi drago!
Tebe prose age i begovi, (10)
tebe prose hodže i hadžije,
uzmi, kćeri, koga tebi drago.”
Govori joj lijepa đevojka:
“Neću, majko, hodže ni hadžije,
a neću ti bega nijednoga, (15)
neću age, nijesu mi drage.”
“Da za kog’ ćeš, ako Boga znadeš?”
“Je li izum, moja mila majko,
da ti danas u odaji kažem?”
“Kaži, kćeri, za koga ti drago?” (20)
“Moja majko, mijo roditelju!
Podaj mene našem bajraktaru
koji nosi bajrak pred ordijom,
koji babu bijo džebelija
na gatačkom polju širokome.” (25)
Kad to začu begovica stara,
udarila svoju jedinicu,
koliko je lahko udarila,
crna je krvca poškropila. [4]
Ciknu cura kao zmija ljuta, (30)
pa pobježe u gornje odaje.
A da vidiš begovice stare!
Za kćerkom je ona natisnula,
izlazila na gornje bojeve,
pa govori svojoj jedinici: (35)
“Što će tebi tvoga baba sluge
kad ti imaš na probir begova?”
Iza vrata govori đevojka:
“Moja majko, mijo roditelju!
Što će meni age i begovi, (40)
što će meni hodže i hadžije
kad tu nema ni jednog junaka?
Kad je bilo skoro na bojištu,
traži babo sebi džebeliju,
sve prebrao age i begove, (45)
stare hodže i mlade kadije,
niko ne sme na mejdan izići
potlje jedan Ibro bajraktare.”
To ne sluša stara begovica,
nego sitne knjige rasturila, (50)
svakom begu knjigu nakitila
koji joj je kćeri mušterija:
“Hajde, beže, mojoj b’jeloj kuli
i ponesi dare i pršćenje,
udavaću moju jedinicu.” (55)
Kad je cura za ovo saznala,
Ibru sitnu knjigu načinila:
“Čuješ, Ibro, moje milovanje!
Mene hoće da udaje majka,
rasturila knjige na sve strane (60)
i pozvala age i begove.
Gledaj, Ibro, zgodu uhvatiti
i kako ćeš mene izbaviti.”
Kad je Ibro knjigu proučijo,
u velike misli zapanuo. (65)
Stadoše se prosci sakupljati
nagizdani i načakmačeni,
ali jedan za drugog ne znade.
Neki nosi burme pozlaćene,
neki nosi od zlata jabuku, (70)
neki prsten, a neki đerdane,
star hadžija dragi kamen s Ćabe.
Kada su se prosci odmorili,
ulazila stara begovica,
ulazila, proscim’ govorila: (75)
“Čujte mene, age i begovi!
Vas je dosta, a jedna đevojka,
svaki dajte burme i pršćenje
il’ jabuke od čistoga zlata,
nek’ odbere za koga joj drago.” (80)
Prosadžije na to pristadoše,
neki meće burme i pršćenje,
neki meće od zlata jabuku,
star hadžija dragi kamen s Ćabe.
Pokupila burme i pršćenje, (85)
pa ponese curi u odaju,
kad joj cure u odaji nema.
Zakukala stara begovica:
“Đe si, kćeri, niđe te ne bilo!”
Govori joj tanana sluškinja: (90)
“O Boga mi, stara begovice!
Ona ti se ni odazvat’ neće,
pobjegla je s Ibrom bajraktarom
baš na atu babovu đogatu.
Sada sam ih ja viđela mlada (95)
kako jezde poljem širokijem.”
Kad to začu begovica stara,
ona pade na mehke dušeke.
Mlidijahu da je preminula,
sluškinje je svijesti povratiše. [5] (100)
Kad začuše prosci djevojački,
među sobom staše govoriti:
“Da idemo za njim u poćeru?
Ko ga stigne da mu glavu skine,
neka uzme lijepu đevojku.” (105)
Al’ im veli sa Ćabe hadžija:
“Prođite se, age i begovi,
vi ne znate Ibra bajraktara!
Svije će nas s glavom rastaviti,
opet odves lijepu đevojku.” (110)
Prosadžije tad se podigoše,
svaki preda se glavu oborijo, [6]
svaki ide prazan svome dvoru.
Ibro ode kući pjevajući
i odvede lijepu đevojku. (115)
Nije blago groši ni dukati,
već je blago što je komen drago.
Suitors sought in marriage the lovely maiden,
suitors sought her from all four sides,
suitors sought, but the maiden proudly rejected all.
Her mother was vexed by numerous suitors,
she went to her daughter’s room (5)
and said to her only daughter:
“My daughter, my love,
I am vexed by your suitors!
Choose, my daughter, the one to your liking.
You are sought by aghas and beys, (10)
you are sought by priests and pilgrims,
take, my daughter, the one to your liking.”
The lovely maiden said to her:
“I do not want, mother, priests or pilgrims,
neither do I want any bey, (15)
and I do not care for aghas.”
“For heaven’s sake, who will you marry?”
“Do I have your permission, my dear mother,
to tell you in the room today?”
“Say, daughter, who would you like?” (20)
“My mother, my dear parent!
Give me to our standard bearer,
who carries the standard in front of the army,
the one who was my father’s proxy
on the broad plain of Gacko.” (25)
When the old bey’s wife heard this,
she hit her only daughter,
she hit her so lightly that
the dark blood spattered her.
The maiden hissed like a poisonous serpent, (30)
and ran away to the upper rooms.
If you could only see the old bey’s wife!
She chased her daughter,
came to the upper floors,
and said to her only daughter: (35)
“What good are your father’s servants to you {111|112}
since you have beys to choose from?
From behind the door the maiden said:
“My mother, dear parent!
What good are aghas and beys, (40)
what good are priests and pilgrims
since among them there is not one brave soul?
Recently on the battlefield,
my father was looking for a proxy,
he sought amongst aghas and beys, (45)
old priests and young judges,
no one dared to step forth to fight
but one Ibro the standard bearer.”
The old bey’s wife did not listen to this,
but she sent finely written letters around, (50)
she adorned a letter to each bey
who was a suitor to her daughter:
“Come, bey, to my white tower
and bring along gifts and rings,
I will marry my only daughter.” (55)
When the maiden found out about this,
she wrote a finely written letter to Ibro:
“Listen to me, Ibro my beloved!
My mother wants to marry me,
she has sent letters to all sides (60)
and invited aghas and beys.
Try, Ibro, to find a chance
and figure out how to rescue me.”
When Ibro read the letter,
he fell into deep thoughts. (65)
The suitors began gathering,
all dressed up and decorated,
but they did not know about one another.
Some brought golden wedding rings,
some brought a golden apple, (70)
some a ring, some necklaces,
an old pilgrim a precious stone from Kaaba.
After the suitors had a good rest,
the old bey’s wife entered,
entered and said to the suitors: (75)
“Listen to me aghas and beys!
There are many of you, but only one maiden,
each give me the wedding rings
or apples made of pure gold, {112|113}
let her choose the one to her liking.” (80)
The suitors agreed to this,
some put down wedding rings,
some put down a golden apple,
the old pilgrim a precious stone from Kaaba.
She collected the wedding rings, (85)
and took them to the maiden in her room,
but there was no maiden in her room.
The old bey’s wife cried out:
“Where are you, daughter, for your life’s sake!”
A slender maid said to her: (90)
“By God, old bey’s wife!
She will not respond to your calling,
she ran away with Ibro the standard bearer
on her father’s white mount.
I have just seen them (95)
as they were riding across the broad plain.”
When the old bey’s wife heard this,
she fell on the soft bedding.
They thought she had died,
the maids brought her to consciousness. (100)
When the maiden’s suitors heard this,
they began conversing among themselves:
“Shall we go in pursuit?
Whoever reaches him should behead him
and take the lovely maiden.” (105)
But the pilgrim who had been to Kaaba said to them:
“Better forget that, aghas and beys,
you do not know Ibro the standard bearer!
He will behead all of you,
and take the lovely maiden anyway.” (110)
When the suitors rose,
each bowed his head,
each returned to his home empty-handed.
Ibro went home singing
and took away the lovely maiden. (115)
Fortune is neither coins nor ducats,
fortune is what is dear to one’s heart. {113|114}

1g. Zehra Šaković

Tekst 2903; bilježnica Gacko 24; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2903; notebook Gacko 24; written down by Ibrahim Hrustanović

Proglasi se na glasu đevojka
lepa Zlata Đulagić Alage,
Zlatu prose age i spahije.
Jedno jutro babo podranijo,
pa je kćeri svojoj govorijo: (5)
“Kćeri moja, Zlatija đevojko!
Odluči se za koga ćeš poći.”
“A Boga mi, ostarijo babo!
Ja sam Bogu jemin učinila
da se mlada udavati neću (10)
dok je glave Sokolović Ibra,
bajraktara udbinskog vezira.”
“Šuti, kćeri, zmija te šinula!
Eno Ibra u Lenđeru gradu
u tamnici lenđerskoga bana.” (15)
“A neka ga, ostarijo babo!
Bog će dati, pa će Ibro doći.”
Kad je čuo Đulagić Alaga,
on je silom kćerku udarijo,
četiri joj zuba pokrenuo: (20)
“Šuti, kćeri, zmija te šinula!
A u Ibra niđe ništa nema
osim stara na odžaku majka.
I ona je huda oslipila
plakajući za jedinkom sinom, (25)
čekajuć’ ga sedam godin’ dana.”
Ode babo odaji na vrata,
ona osta u odaji sama.
“Bože dragi, šta ću sada huda?”
Sve mislila, na jednu smislila, (30)
pa se povi po svilenu pasu,
pa izvadi svileno odjelo,
pa oblači Zlatija devojka.
Pripe peču, prigrnu feredžu,
pa izlazi odaji na vrata. (35)
Odšetala do Ibrova dvora
i naseli Sokolović kulu.
U budžaku sjedi stara majka,
ona njojzi turski selam viknu,
stara njojzi selam prifatila (40)
i ovako njojzi govorila:
“Ko si, šta si, što mi selam vičeš?
Odaklen si, od senta kojeg si?”
“Ja sam Zlata Đulagić Alage,
a Zlatija tvoja nevjestica.” (45)
“Odaklen si moja nevjestica
kad ja nemam moga Ibrahima?
Davno me je Ibro ostavijo
i tamnicu plećim’ napunijo.”
“Proće vrime, pa će doći Ibro.” (50)
“Hoće sine, ako Alah dade.”
Fata staroj govorila majci:
“Daj mi, majko, ključe od ahara,
ja sam našla jednog mejdandžiju
što će tvoga sina izvaditi, (55)
da izvadim ruho i oružje.”
Majka daje ključe od ahara,
Zlata sebe u odaji svlači,
pa oblači sve muško odijelo,
a pripasa sablju i oružje, (60)
pa silazi u podrume donje.
Do alata konja dolazila,
dilavera slugu nalazila,
pa je avaz muški okrenula
i ovako njemu govorila: (65)
“Spremi meni ata alatasta,
udri na njeg’ rahta madžarskoga
da ja idem Ibra potražiti.”
Govori joj sluga dilavere:
“Ko si junak, od senta kojeg si? (70)
Kako li se po imenu vičeš?”
“Jesi l’ čuo Đulu valovitu
i u Đuli Orlanović Muja?
Ja sam glavom Orlanović Mujo.”
“Kad si Mujo, kamo ti zekače?” (75)
“Zekan mi se jeste razbolijo,
a u prve noge ohromio.”
Dilaver joj konja opremijo,
u avliju ata izvodijo.
Fata ata konja uzjahala, (80)
pa niz polje oćera hajvana.
Kud goć išla došla do Kotara,
do Lenđera grada bijeloga.
Na veliko čudo udarila
đe banovi šemluk činijahu. (85)
Sastala se sva četiri bana
i izveli robove na polje,
mijenjaju sužnje nevoljniče.
U to doba Zlata u kaure,
ne iđaše đe gospoda sjedi, (90)
već iđaše đe sužnji bijahu.
Ona Ibra odmah prepoznala,
na Ibru su lahke lisičine,
na lisicam’ lanci pozvekuju,
al’ se njemu ne htjede javiti, (95)
već odlazi crkvi manastiru.
Kada telal oko crkve viče:
“Ko imade ata vilovita,
bedeviju brzu varakliju,
neka ide s njime potrčati, (100)
jednog sužnja sebi zadobiti.
Prvi nišan ko bi ugrabijo,
na njemu je Sokolović Ibro,
bajraktare udbinskog vezira;
drugi nišan ko bi zadobijo, (105)
na njemu je Žunić Huseine,
a na trećem Šarac Mehmedaga.”
Kad đevojka njega saslušala,
u njoj živo srce zakucalo,
pa se cura Bogu pomolila: (110)
“Daj mi, Bože, da ugrabim Ibra
sa mojijem pretilim alatom.”
Odvedoše konje na biljegu,
odvedoše, pa ih potekoše.
Crne zemlje stoji tutnjavina, (115)
a atova stoji hržnjavina,
cura goni ata vilovita.
Misli cura da je ponajprva,
kad ugleda varak bedevije,
bedevije oršanskoga bana. (120)
Boga mi joj milo ne bijaše,
sa konjom se cura razgovara:
“Ha alate, brate nerođeni,
nerođeni, kao i rođeni!
Možeš srcu svome učiniti (125)
da prestigneš dvije bedevije?”
Alata je bičem udarila,
od nevolje kao po dušmanu.
Ciknu konjić kao šargan ljuti,
pa se skuplja kao prepelica, (130)
a poleće kao lastavica,
za tren oka njihke dostigao,
pa preda nji alat prelazijo
i kočiju prvu ugrabijo.
Dadoše joj Sokolović Ibra (135)
što je bijo na prvoj kočiji.
Uze Ibra cura zavezana,
pa ga veže konju za repove,
udara ga pletenom kandžijom,
a goni ga poljem zelenijem. (140)
Kad je bila na sred polja ravna,
govori joj Sokolović Ibro:
“Ko si junak, od kog si ćenara
te ti jašeš mog ata alata?”
Ne šće mu se cura kazivati. (145)
Kad je bila u goru zelenu,
ona ata svoga ustavila,
pa je Ibru ruke odvezala
i ovako njemu govorila:
“Sjed’, junače, da se odmorimo!” (150)
Ibro muči, ništa ne govori,
nego gleda svog konja alata,
pa alatu Ibro govorijo:
“Moj alate, moje desno krilo!
U čije si zapanuo ruke? (155)
Ko li mi je kulu porobijo?”
Tad se njemu Zlata kazivala,
pa mu priča sve kako je bilo.
Tada Ibro junak zaplakao:
“Oj Krajino, gromom izgorjela (160)
kad u tebi serhatlije nema
da izbavi nevoljna junaka!”
Otalen se oni podignuli,
na Krajinu zdravo dolazili.
Uzeli se i veselo bili (165)
na sramotu serhati Krajini.
Word had spread about the maiden,
lovely Zlata, Alaga Đulagić’s daughter,
she was sought in marriage by aghas and sipahis.*
One morning her father rose early,
and he said to his daughter: (5)
“My daughter, Zlata girl!
Decide who you will marry.”
“By God, my old father!
I swore to God
that I would not marry (10)
as long as lives Ibro Sokolović ,
the standard bearer of the vizier of Udbina.”
“Quiet, daughter, may a serpent strike you!
Ibro is in the city of Lenđer,
in the dungeon of the viceroy of Lenđer.” (15)
“So he is, my old father,
God will help, and Ibro will return.”
When Alaga Đulagić heard this,
he hit his daughter with all his might
and moved four of her teeth from their place: (20)
“Quiet, daughter, may a serpent strike you!
Ibro does not have anything anywhere,
he has only his old mother at the hearth.
And she, a wretch, went blind
crying for her only son, (25)
waiting for him for seven years.”
The father went through the door and out,
she remained alone in the room.
“Dear God, what will I do now?”
She was thinking and suddenly decided, (30)
and she wrapped her silky waist,
and she took out a silky suit,
and the maiden Zlata put it on herself.
She put on her veil and threw on her cloak,
and she went outside the room. (35)
She walked to Ibro’s manor
and entered Sokolović’s tower. {114|115}
In the corner the old mother was sitting,
the maiden greeted her with the Turkish greeting
and the old woman answered in response (40)
and thus spoke to her:
“Who are you, who is greeting me?
Where are you from, from which province?”
“I am Zlata, Alaga Đulagić’s daughter,
Zlata, your daughter-in-law.” (45)
“How come you are my daughter-in-law
since my Ibro is not here?
Ibro left me long ago
and filled up the dungeon with his shoulders.”
“The time will pass and Ibro will come back.” (50)
“Yes, my child, if Allah grants it.”
Fata [101] said to the old mother:
“Give me, mother, the keys to your son’s suites,
I have found a soldier
who will rescue your son, (55)
let me take the attire and the guns.”
The mother gave her the keys to her son’s suites,
Zlata undressed herself in the room,
and she put on a man’s suit,
and girdled herself with sabre and guns, (60)
and went downstairs to the cellar.
She came to the sorrel mount,
she found an escort servant,
she changed her voice to sound like a man’s,
and thus she spoke to him: (65)
“Ready the sorrel mount for me,
put on it the Magyar trappings
so I can go look for Ibro.”
The escort servant said to her:
“Who are you, soldier, from which district? (70)
What is your name?”
“Have you heard of hilly Đula
and Mujo Orlanović of Đula?
This is Mujo Orlanović, the very one.”
“If you are Mujo, where is your gray-green mount?” (75)
“My gray-green mount is ill,
it has become lame in its front legs.” {115|116}
The escort servant readied the mount for her,
took the thoroughbred to the courtyard.
Fata mounted the horse, (80)
and spurred the animal across the plain.
All the paths led her to Kotari,
to Lenđer the white town.
To her surprise she found that
the viceroys were preparing a festivity. (85)
All the four viceroys gathered
and took their prisoners to the plain,
they were trading the forlorn prisoners.
Right then Zlata arrived to the infidels’ land,
she did not go where the nobles were sitting, (90)
but she went where the prisoners where standing.
Immediately she recognized Ibro,
Ibro had light handcuffs,
on the handcuffs chains were clinking,
but she did not want to speak with him (95)
and she went to the church.
Right then the announcer [102] was shouting by the church:
“Who has a wondrous thoroughbred,
or a quick silver color mare,
let him run a race on it (100)
and gain a servant for himself.
He who arrives first
will get Ibro Sokolović,
the standard bearer of the vizier of Udbina;
he who arrives second (105)
will get Husein Žunić,
and the third will get Mehmedaga Šarac.”
When the maiden heard all he had to say,
her heart began pounding loudly,
and she said a prayer to God: (110)
“Grant me, God, to win Ibro
with my stout sorrel.”
They took the horses to be marked,
took them and then began the race.
The black ground was shivering with tremors, (115)
the air with the neighing of thoroughbreds; {116|117}
the maiden was spurring her wondrous thoroughbred.
She thought she was the first,
but then she saw a silver color mare,
the mare of the viceroy of Oršan. (120)
By God, she was not pleased,
she thus conversed with her horse:
“Hi, my sorrel, my never born brother,
but you are to me like a true brother!
Can you be persuaded in your heart (125)
to overtake the two mares?”
In her misfortune she whipped the sorrel with a whip,
as if it were an enemy.
The horse hissed like a poisonous snake,
and it shrunk like a quail, (130)
and flew off like a swallow,
in a wink it reached them,
and in front of them the sorrel ran
and it reached the first chariot.
They gave her Ibro Sokolović (135)
who was on the first chariot.
The maiden took the tied-up Ibro,
and she tied him to her horse’s tail,
she hit him with a wattled whip,
and chased him across the green plain. (140)
When she was in the middle of the flat plain,
Ibro Sokolović said to her:
“Who are you, soldier, from which province are you,
why are you riding my thoroughbred sorrel?”
The maiden did not want to reveal herself. (145)
When she was in the green mountain,
she stopped her thoroughbred,
and she untied Ibro’s hands,
and she thus spoke to him:
“Sit down, brave man, so we can rest!” (150)
Ibro was quiet, did not say anything,
but looked at his sorrel mount.
And Ibro said to his sorrel:
“My sorrel, my right loin!
In whose hands have you fallen? (155)
Who has robbed my tower?”
Then Zlata revealed herself to him {117|118}
and recounted everything that had happened.
Then the soldier Ibro began crying:
“O Krajina, may lightning burn you (160)
since there is no border guard in you
to rescue an unfortunate soldier!”
From there they set out,
and safely arrived in Krajina.
They married and lived happily (165)
to the shame of the borderland Krajina. {118|119}

2. Emina Šaković

Tekst 1035; bilježnica bez broja; zapisao Hamdija Šaković
Text 1035; unnumbered notebook; written down by Hamdija Šaković

Ašikuje Turundžija Mujo
sa lijepom Ajanovom Zlatom,
ašikuje tri godine dana.
Četvrte ga zaboljela glava,
pa on piše Ajanovoj Zlati: (5)
“Srce, dušo, Ajanova Zlato!
Plaho me je zaboljela glava,
prilika je preboljeti neću,
udaji se, ne uzdaj se u me.”
Za to Zlata haje i ne haje. (10)
Zaprosi je beže Alibeže,
zaprosio i isprosio je.
Dadoše je i ne pitaše je,
vjenčaše je i ne kazaše joj,
odvedoše lijepu djevojku. (15)
Na bolje se Turundžiji dalo,
pa on ode kujundžiji Alu
da sakuje lahke merdivene,
pa on ode Zlati pod pendžere,
prisloni ih uz bijelu kulu, (20)
pa se lahko penje uz bojeve.
I pope se na treće bojeve,
pa se fati rukom za demire,
kad pogleda mlađan u odaju,
kad mu Zlata u budžaku dvori. (25)
Ulazi joj beže Alibeže,
za sobom je vrata zatvorio,
pa Zlatiji prilazi polako,
podiže joj purli duvak s glave,
poljubi je među oči vrane, (30)
sa sveg srca uzdahnula Zlata.
“Srce, dušo, Ajanova Zlato!
Što si tako plaho uzdahnula?
Zar ti žališ Turundžiju Muja?
Bolje ću te, Zlato, milovati, (35)
bolji ću ti nakit udariti.”
Sve to Mujo i sluša i gleda.
Progovara Ajanova Zlata:
“A jadno mi tvoje milovanje,
još jadnije tvoje nakićenje, (40)
kad mi nema Turundžije Muja!”
Kad to začu Turundžija Mujo,
u Muju je srce zaigralo,
na prsima toke zazvektale,
pa se fati lahka džeferdara (45)
da udari kujundžiju Ala.
Ne pogodi kujundžiju Ala,
već pogodi Ajanovu Zlatu
posred srca i svilena pasa.
Pade Zlata sa mehka dušeka, (50)
prosuše se kose po jastuku;
rukama je demire slomio,
sviju ih je na cestu prosuo,
pa prihvati drugog džeferdara
i pogodi kujundžiju Ala, (55)
mrtav pade u odaju Ale.
Pa uljeze u bijelu kulu,
uze Zlatu na bijele ruke:
“Srce, dušo, Ajanova Zlato!
Moreš ‘i [7] mi rane preboljeti? (60)
Da dobavim sa mora hećima?”
Progovara Ajanova Zlata:
“Ne muči se, a ne troši mala,
ne dobavljaj sa mora hećima,
ne mogu ti rane preboljeti. (65)
Ja ne žalim što ću umrijeti,
halal tebi moje rane bile,
kad ću na tvom krilu umrijeti.”
Kad to začu Turundžija Mujo,
nožem sebi srce iskinuo. (70)
Kad svanulo i sunce granulo,
al’ iz sobe ne izlazi Ale;
dugo njima iščekivat’ bilo,
otvoriše od odaje vrata,
do koljena u krv zagaziše, (75)
tri mejita u sobi nađoše,
sve troje ih lepo ukopaše,
ukopaše jedno kraj drugoga.
Mujo Turundžija courted
lovely Ajan’s daughter Zlata,
courted for three years.
The fourth year he fell ill,
and he wrote to Ajan’s Zlata: (5)
“My heart, my soul, Ajan’s Zlata!
I am seriously ill,
chances are I will not recover,
get married, do not count on me.”
Zlata paid no heed to that. (10)
Alibeg sought her in marriage,
he sought her and she was given to him.
They gave her in marriage without asking her,
they married her without telling her anything,
they took away the lovely maiden. (15)
Turundžija recovered somewhat,
and he went to the goldsmith Ala
to forge a light ladder,
and he went under Zlata’s windows,
he put it against the white tower, (20)
and he lightly climbed upstairs.
And he climbed to the third floor,
and he clutched the ironwork on the window,
when he looked inside the room
in the corner he saw Zlata serving. (25)
Alibeg entered her room,
closed the door behind him,
and slowly approached Zlata,
he raised the embroidered wedding veil from her head,
kissed her between her dark eyes, (30)
Zlata sighed from the bottom of her heart.
“My heart, my soul, Ajan’s Zlata!
Why did you sigh so deeply?
Are you sad because of Mujo Turundžija?
I will love you better, Zlata, (35)
I will buy you nicer jewelry.”
Mujo listens and watches all of this.
Ajan’s Zlata said:
“Your love is pitiful {119|120}
and your jewelry even more so! (40)
What will I do without my Mujo Turundžija?”
When Mujo Turundžija heard this,
Mujo’s heart began pounding,
his bosses clinked on his chest,
and he grabbed his light rifle (45)
to shoot Ala the goldsmith. [103]
He did not shoot Ala the goldsmith,
but he shot Ajan’s Zlata
in the middle of her heart and her silky waist.
Zlata fell from the soft bedding, (50)
her hair scattered on the pillow;
he broke the ironwork with his hands
threw it down on the street,
and he pulled out the second rifle,
and shot Ala the goldsmith, (55)
Ala fell dead in the room.
And he entered the white tower,
he took Zlata in his white arms:
“My heart, my soul, Ajan’s Zlata!
Can you survive the wounds? (60)
Shall I get a doctor from the coast?”
Ajan’s Zlata said:
“Do not trouble yourself, do not spend money,
do not get a doctor from the coast,
I cannot survive the wounds. (65)
I do not regret that I have to die,
I forgive you for my wounds,
because I will die on your lap.”
When Mujo Turundžija heard this,
he stabbed himself in the heart. (70)
When it dawned and the sun rose,
Ala did not step outside the room,
they did not want to wait any longer,
they opened the door to the room ,
and stepped into blood up to their knees, (75)
they found the three deceased in the room,
they buried all of them in seemly fashion,
buried them next to one another. {120|121}

3. Emina Šaković [8]

Tekst 2274; bilježnica Gacko 6; zapisao Hamdija Šaković
Text 2274; notebook Gacko 6; written down by Hamdija Šaković

Zaprosio Zaim Osmanaga
čak u Livnu lijepu Eminu.
Često beže alkatmere sprema,
oku zlata i dve oke svile.
Brzo mu se dari povraćali, (5)
al’ mu majci dara ne bijaše.
Ljuto kune Zaimova majka:
“Ovo j’ curi prvo nesti manje, [9]
a kako će kad mi u dvor dođe?
Nit’ mi došla, nit’ suđena bila, (10)
nit’ po mome dvoru prošetala.”
To začuo Zaim Osmanaga:
“Šuti majko, dugo jadna bila!
Da zašto sam kulu načinio,
da dovedem iz Livna Eminu?” (15)
Razbolje se Zaim Osmanaga,
a za onom iz Livna Eminom,
knjigu piše Zaim Osmanaga,
knjigu piše u Livnu Emini:
“Udaji se, lijepa Emino, (20)
boljeg sam ti naš’o mušteriju,
mušteriju Zaim Hasanagu.
I prije te u majke iskao,
on iskao, ti se ponosila.”
Kupi svate Zaim Hasanaga, (25)
kupi svate ide po đevojku.
Kad su [10] poljem zelenijem,
progovara lijepa Emina:
“Đe su dvori Zaim Osmanage
da ja vidim bolesna Zaima (30)
i darujem zlatnim boščalukom?
Što je svile u sanduku mome,
a bisera na grocu mome,
sve je meni Zaim donosio.
Da mu platim, il’ da mi halali.” (35)
Posluša je đever Muhamede,
pa on sjaha lijepu đevojku,
on joj dade dvije jenđikade
da je vode Zaimovu dvoru.
Kad uniđe u šikli odaju, (40)
prođe cura Zaimu viš’ glave,
podiže mu kumaš jorgan s glave,
a sa lica vezenu mahramu.
Suze roni lijepa đevojka
po bijelu Zaimovu licu. (45)
Progovara Zaim Osmanaga:
“Kulo moja, ostala mi pusta!
Kad si prije pusta prokapala,
kad te davno nisam ni pravio,
kad sam htio dovesti Eminu?” (50)
Kad je Zaim vidje više glave,
on doziva svoju milu majku:
“Što se javlja više moje glave?
Il’ je vila, il’ je utvarica,
il’ boravim sanak u dušeku?” (55)
Progovara Livanjka Emina:
“Oj Zaime, moja draga dušo!
Nit’ je vila, nit’ je utvarica,
nit boraviš sanak u dušeku,
već je tužna iz Livna Emina. (60)
Moreš ono upamtiti vrime
kad si meni dolazio mladoj,
donosio i svilu i zlato,
donosio drobosna bisera?
Ja sam došla tebi, Zaimago, (65)
ja’ da platim, ja’ da mi halališ.”
“Halal tebi, moja draga Emo,
ti u zdravlju svilu poderala
po bijelu Hasanage dvoru,
još u boljem biser potrgala (70)
na bijelu Hasanage krilu.”
To izusti i dušicu pusti,
crna, mrtva prevrće Zaima,
od žalosti srce joj prepuče,
te umrije, žalosna joj majka. (75)
Svratiše se kićeni svatovi,
te obadva spremiše mejita,
metnuše ih na jedna nosila,
naporedo grob im iskopaše,
viš’ groba im ružu posadiše, (80)
pod nogama bunar iskopaše.
Zaim Osmanaga sought in marriage
lovely Emina from Livno.
The bey sent carnations often,
an oka* of gold and two okas of silk.
He promptly received gifts in return, (5)
but there was no gift for his mother.
Zaim’s mother cursed bitterly:
“If the maiden is not sending me anything now,
how will she treat me once she is in my manor?
May she never come here or be fated for us, (10)
may she never walk under my roof.”
Zaim Osmanaga heard this:
“Quiet, mother, may sorrow befall you!
Why did I make my tower
but to bring Emina from Livno into it?” (15)
Zaim Osmanaga fell ill
out of sorrow for Emina from Livno.
Zaim Osmanaga wrote a letter,
wrote a letter to Emina from Livno:
“Get married lovely Emina, (20)
I have found you a better suitor,
the suitor Zaim Hasanaga.
He had already sought you from your mother,
he had sought you, you proudly rejected him.”
Zaim Hasanaga gathered the wedding guests, (25)
gathered the wedding guests, went for the maiden.
When they were on the green plain,
lovely Emina said:
“Where is Zaim Osmanaga’s manor?
I want to see ill Zaim (30)
and give him a gift of golden attire. {121|122}
Whatever silk there is in my trunk
and pearls at my throat,
all were given to me by Zaim.
I want to pay him or I need his blessing.” (35)
Her brother-in-law Muhamed consented
and he helped the lovely maiden dismount,
he gave her two bridesmaids
to escort her to Zaim’s manor.
When she entered the richly adorned room, (40)
the maiden stepped to Zaim’s head,
she raised a silky cover from his head
and an embroidered kerchief from his face.
The lovely maiden was shedding tears
on white Zaim’s face. (45)
Zaim Osmanaga said:
“My tower, may you remain empty forever!
Is it possible that you are already leaking,
I did not make you long ago,
when I wanted to bring Emina here?” (50)
When Zaim saw her above him,
he called to his dear mother:
“What has appeared above me?
Is it a vila or an apparition
or am I dreaming a dream in my bed?” (55)
Emina from Livno said:
“O Zaim, my dear soul!
It is neither a vila nor an apparition,
nor are you dreaming a dream in your bed,
this is sorrowful Emina from Livno. (60)
Can you remember those times
when you would visit me,
bring me silk and gold,
bring me delicate pearls?
I have come to you, Zaim, (65)
to either pay you or to seek your blessing.”
“You have my blessing, my dear Emina,
may you wear out the silk in good health
in Hasanaga’s white manor,
and your pearls in even better health (70)
on Hasanaga’s white lap.”
He said this and parted with his soul,
she shook unfortunate deceased Zaim,
her heart broke out of sorrow, {122|123}
and she died, woe to her mother. (75)
The wedding guests came
and prepared both of the deceased,
they put them on one bier,
they dug their graves next to one another,
They planted a rose on their graves, (80)
dug a well by their feet.

3a. Hasnija Hrustanović

Tekst 2828; bilježnica Gacko 22; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2828; notebook Gacko 22; written down by Ibrahim Hrustanović

Zaprosijo Zaim [11] Osmanaga
čak daleko u Livnu Eminu.
Često beže alkatmere sprema,
oku zlata, dvije oke svile.
Brže mu se dari povraćali, (5)
al’ mu majci dara ne bijaše.
Ljuto kune Zaimova majka:
“Hej neka te, iz Livna Emina,
nit’ mi došla, nit’ suđena bila,
nit’ po mome dvoru pošetala. (10)
Da kakva ti za mene bila, [12]
da si došla mom bijelom dvoru.”
Govorijo Zajim Osmanaga:
“Nemoj kleti, moja mila majko!
Da sa šta sam kulu nagradijo (15)
vego, majko, za lipe Emine.”
Razbolje se Zajim Osmanaga,
bolovao sedam godin’ dana,
sva mu desna uvehnula strana,
kroz lijevu pronicala trava, (20)
kroz rebarje zeleno homarje.
Sve ga čeka lijepa Emina.
Knjigu piše Zajim Osmanaga,
knjigu piše u Livno Emini:
“Udaji se, od Livna Emina.” (25)
Emu prose age i begovi,
ponajposlje beže Esadbeže.
Zaprosi je, pa je isprosijo,
i velike svate pokupijo.
Povedoše lijepu Eminu. (30)
Kad su bili poljem zelenijem
govorila lijepa Emina:
“O Boga ti, prvi komordžija!
Ustavi mi najprvu komoru
da se svratim Zaimovu dvoru. (35)
Na njemu je Zaimovo zlato,
suho zlato i bijela svila.”
Pa ulazi u bijelu kulu,
dođe, prođe, sjede mu viš’ glave,
podiže mu kumaš jorgan s glave. (40)
Od očiju suže oborila,
jedna joj se suza otisnula,
Zajimu je na lice panula.
Zajim svoje oči ne otvara,
al’ iz grla malo progovara: (45)
“Moja kula, ne ostala pusta!
Nijesam te davno napravijo,
kad si meni prije prokapala?”
Govorila lijepa djevojka:
“Ne govori, Zajim Osmanaga, (50)
nije tvoja prokapala kula,
već je ovo iz Livna Emina.”
Govori joj Zajim Osmanaga:
“Halali mi, lijepa Emina
što sam tebi sreću zastavijo.” (55)
Halali mu lijepa djevojka;
to izusti, pa dušicu pusti.
Zaim Osmanaga sought in marriage
Emina from far-away Livno.
The bey sent carnations often,
an oka of gold and two okas of silk.
He promptly received gifts in return, (5)
but there was no gift for his mother.
Zaim’s mother cursed bitterly:
“Since you are like this, Emina from Livno,
may you never come here or be fated for us,
may you never walk under my roof. (10)
If you treat me like this now
how would you be if you came to my manor?
Zaim Osmanaga said:
“Do not curse, my dear mother!
Why did I make my tower (15)
but for lovely Emina, mother?”
Zaim Osmanaga fell ill,
he lay ill for seven years,
his right side all shriveled,
through the left grass sprouted, (20)
through his ribs a green plant grew.
Emina waited for him all this time.
Zaim Osmanaga wrote a letter
wrote a letter to Emina from Livno:
“Get married Emina from Livno.” (25)
Emina was sought in marriage by aghas and beys,
the last one to seek her was Esadbeg. {123|124}
He sought her and she was given to him,
and he gathered many wedding guests.
They took away lovely Emina. (30)
When they were on the green plain,
lovely Emina said:
“By God, first driver!
Stop the first loaded horse
so I can stop at Zaim’s manor. (35)
In that load is Zaim’s gold,
pure gold and white silk.”
And she entered the white tower,
she passed and sat by his head,
she raised a silky cover from his head. (40)
From her eyes she was shedding tears ,
one of her tears escaped
and it fell on Zaim’s face.
Zaim did not open his eyes,
but from his throat came a feeble voice: (45)
“My tower, may you not remain empty!
I did not make you long ago,
is it possible that you are already leaking?”
The lovely maiden said:
“Quiet, Zaim Osmanaga, (50)
it is not your tower that is leaking,
but Emina from Livno is here.”
Zaim Osmanaga said to her:
“Forgive me, lovely Emina,
that I have ruined your happiness.” (55)
The lovely maiden forgave him,
he said this and parted with his soul.

3b. Kana Tanović

Tekst 2224; bilježnica Gacko 5; zapisao Hamdija Šaković
Text 2224; notebook Gacko 5; written down by Hamdija Šaković

Oglasi se na glasu đevojka
u našega Ahmetbega Zlata.
Na đevojku prosci navalili,
prosci prose sa četiri strane,
ona neće prosca ni jednoga, (5)
neg’ junaka bega Omerbega.
Tada dođe beže Omerbeže,
on isprosi Ahmetbega Zlatu.
U koji je sahat isprosio,
u oni se sahat razbolio, (10)
on bolova devet godin’ dana.
Kad je Zlati korba dodijala,
mlađe joj se seke poudale,
a mlađi se bratac oženio
i u braće đeca izrodila, (15)
veli njojzi njena mila majka:
“Udaji se, ne udala mi se!
Koga čekaš, ne dočekala ga!”
Ona uze knjige nepisate,
a uz papir crna murećefa, (20)
pa je šalje begu Omerbegu:
“Evo ima devet godin’ dana
kako si me isprosio mladu.
Već je meni korba dodijala,
mlađe mi se seke poudale, (25)
a mlađa se braća oženila,
a u braće đeca izrodila.
Ako vidiš da ćeš preboljeti,
[verse omitted]
ako nećeš mlađan preboljeti,
kaži meni za koga ću poći.” (30)
Ona zove slugu Huseina:
“Bogom brate, sluga Huseine!
Hoćeš ‘i mi tvrdu vjeru dati
da ćeš meni knjigu odnijeti,
odnijeti begu Omerbegu?” (35)
Posluša je sluga Huseine,
nosi knjigu begu Omerbegu.
Beg Omerbeg sitnu knjigu primi,
knjigu čita, grozne suze lije.
Pitala ga ostarjela majka: (40)
“Što je tebi, moj jedini sine?
Što proljevaš suze od očiju?
Koja ti je golema nevolja?”
Progovara bolan Omeraga:
“Ču li mene, moja mila majko! (45)
Evo ima devet godin’ dana
od kada sam isprosio Zlatu,
pa je Zlati korba dodijala.
Ova knjiga od moje Zlatije.”
Pa doziva slugu Huseina: (50)
“Ču li mene, sluga Huseine!
Selam ćeš mi mojoj miloj Zlati,
selam ćeš joj preboljeti neću.
Neka ide za moga jarana,
za jarana, pobratim Osmana.” (55)
Tada ode sluga Huseine,
daleko ga ugledala Zlata,
na avlijska slećela je vrata.
“Bogom brate, sluga Huseine!
Je li zdravo beže Omerbeže?” (60)
Govori joj sluga Huseine:
“Selam ti je beže Omerbeže
da ti beže preboljeti neće
neg’ da ideš za njegova pobru,
a za pobru, dizdara Osmana.” (65)
Kad te Zlata razumila reči,
ciknu, pisnu kao ljuta guja.
Doziva je ostarjela majka:
“Čestitom ti život Omerbegu!”
“Daj me, majko, kom’ je tebi drago! (70)
Podajte me za pobra Osmana.”
Udadoše je i isprosiše je, [13]
prsten dava, svadbu ugovara
i ta svadba do petnaest dana.
A kad su se svati okupili, (75)
svi svatovi pali na livadu,
beg Osmanbeg kuli na čardake.
Kad ujutru jutro osvanulo,
pa i žarko ogrijalo sunce,
čauš viknu dalbuhana ciknu: (80)
“Hazur ala, kićeni svatovi!
Hazur ala, hazur je đevojka!”
Udariše zile i borije,
zalajaše jasni daulbazi,
razviše se svileni bajraci, (85)
pa krenuše kita i svatovi.
Okrenuše poljem zelenijem,
beg Omerbeg opazi svatove,
pa govori beže Omerbeže:
“Mila seko, Ajkuno đevojko! (90)
Digni mene džamu na pendžere
da ja vidim pobra i đevojku,
da mu vidim kićene svatove,
da ja vidim moju milu Zlatu,
moju Zlatu pod plavim duvakom.” (95)
Kad on viđe pobra pod bajrakom,
svoju milu Zlatu pod duvakom,
junaku se mnogo ražalilo,
od jastuk je glavom udario.
Spušta njega milosnica seka, (100)
spušta njega u mehke dušeke.
Progovara sa konja đevojka:
“Moj đevere, od zlata prstene!
Čija ono prebijela kula
i na njojzi alem dragi kamen, (105)
sve se polje od nje rasijalo?”
Đever joj je tiho govorio:
“Moja snaho, lijepa Zlatijo!
Ono ti je Omerova kula.”
“Moj đevere, od zlata prstene! (110)
Haj’mo onoj studenoj vodici
da klanjamo podne za imamom.”
Tu su vrane konje razjahali,
a barjake u zemlju pobiše.
Abdest Zlata na vodi uzela, (115)
pa doziva đever Muhameda:
“Oj đevere, moj zlatni prstene!
Hoću l’ otić’ Omerbega dvoru?”
[verse omitted]
“Što imadem ruha bijeloga,
sve je tvoje i zlato i svila? (120)
A ako mi nećeš halaliti,
ja ti neću ni zlata ni svile.”
“Hajde, snaho, ne bila mi živa!”
Ona ode Omerbega dvoru.
U dvoru se niko ne čujaše, (125)
od odaje otvorila vrata,
selam nazva, do Omera dođe.
Viš’ glave mu ostarjela majka,
pod nogama sestrica Ajkuna.
Progovara Zlatija đevojka: (130)
“Bjež’ otale, moja mila majko!”
Pa izvadi sihir hamajliju;
kad je jedan ajet proučila,
mahnu Omer i nogom i rukom;
kad je drugi ajet izučila, (135)
Omerbeg je oči otvorio.
U Zlate se suze otiskaše,
Omerbegu na lice padoše,
pa doziva svoju seku Ajku:
“Zar je kiša u našeme dvoru? (140)
Zar su klete kiše udarile?
Nikad prije udarile nisu.”
Kad je treći ajet izučila,
sjede Omer u mehke dušeke.
Progovara Zlatija đevojka: (145)
“Što ću od svog ruha bijeloga?
Sve je tvoje i zlato i svila.”
A da vidiš bega Omerbega!
“Hajde, Ajko, za mog pobratima,
a nek’ Zlate u mojemu dvoru (150)
da mi bude vjerenica ljuba.”
Skoči Zlata na noge lagane,
ona skida đuzeli odelo,
ona skida burme i pršćenja,
pa oblači Ajkunu đevojku. (155)
Ona Ajku vodi na livadu,
daleko je Zlata ispratila.
Ovako je sjetovala Zlata:
“Kada dođeš đever Muhamedu,
pitaće te đever Muhamede: (160)
‘Je li zdravo beže Omerbeže?’
Ti mu reci da je dobro beže.”
Daleko je đever ugledao,
pa on trči pred snahu milosnu:
“Je l’ živ nama beže Omerbeže?” (165)
“Dobro nam je beže Omerbeže,
sve mi b’jelo ruho poklonio.”
“Hajde, snaho, da idemo dvoru!”
Pojahaše debele atove,
pa odoše Osmanage dvoru, (170)
odvedoše Ajkunu đevojku.
A da vidiš bega Omerbega!
I on skoči na noge lagane,
te on vjenča [14] Zlatiju đevojku
i ta svadba za neđelju dana, (175)
pa u dvoru zaturi veselje.
A da vidiš bega Osmanbega!
Kad se sasta s curom u đerdeku,
podiže joj zlatan duvak s glave,
pa zaklinje lijepu đevojku: (180)
“O Boga mi, lijepa đevojko!
Ja bi rek’o i bi se zakleo
da nijesi Zlatija đevojka!”
Đevojka mu kazat’ ne htjedoše,
al’ joj drugo biti ne mogaše, (185)
prokaza se begu Osmanbegu:
“Oj Boga mi, beže Osmanbeže!
Ja sam seka tvoga pobratima,
pobratima bega Omerbega.
Omerbeg je Zlatu ustavio, (190)
a mene je tebi opravio.”
Govori joj beže Osmanbeže:
“O ču li me, Ajkuno đevojko!
Da se nisam sa njim pobratio,
ja bi tebe natrag povratio.” (195)
Word had spread about a maiden,
about our Ahmetbeg’s daughter Zlata.
Suitors rushed to seek the maiden in marriage,
suitors sought her from all four sides,
the maiden did not want any of the suitors (5)
but the brave man Omerbeg.
And then Omerbeg came,
he won the hand of Ahmetbeg’s Zlata. {124|125}
In the hour in which he won her hand,
in that very hour he fell ill, (10)
he lay ill for nine years.
When Zlata got tired of being scolded,
when her younger sisters got married,
and her younger brother found a wife,
and her brother had a few children, (15)
her dear mother said to her:
“Get married, may you never find a husband!
Who are you waiting for, may you never see him!”
Then she took blank paper,
and with paper some black ink, (20)
and she sent a letter to Omerbeg:
“It has been nine years
since you won my hand.
I am tired of being scolded;
my younger sisters got married, (25)
my younger brothers [104] found wives,
and my brothers had a few children.
If you think you will recover,
[verse omitted]
if you think you will not recover,
tell me who to marry.” (30)
She called to the servant Husein:
“Brother in God, servant Husein!
Will you swear by your faith
that you will take my letter,
take it to Omerbeg?” (35)
Servant Husein obeyed her,
he took the letter to Omerbeg.
Omerbeg received the finely written letter,
read the letter, shed bitter tears.
His old mother asked him: (40)
“What is the matter, my only son?
Why are you shedding tears from your eyes?
What great sorrow has befallen you?” {125|126}
Sorrowful Omeraga [105] said:
“Listen to me, my dear mother! (45)
It has been nine years
since I won Zlata’s hand,
and Zlata is tired of being scolded.
This letter is from my Zlata.”
He called to the servant Husein: (50)
“Listen to me, servant Husein!
You will greet my dear Zlata,
greet her and tell her that I will not recover.
She should marry my friend,
my friend, blood-brother Osman.” (55)
Then the servant Husein went back,
Zlata saw him from far away,
she flew to the courtyard gate.
“Brother in God, servant Husein!
Is Omerbeg healthy?” (60)
Servant Husein said to her:
“Omerbeg sends you his greetings
and a message that he will not recover,
you should marry his blood-brother,
his blood-brother, the fortress commander Osman.” (65)
When Zlata understood these words,
she hissed and spit like a poisonous snake.
Her old mother called to her:
“May Omerbeg be blessed for such honesty!”
“Give me, mother, to whom you want! (70)
Give me to his blood-brother Osman.”
They married her and she was given away, [106]  {126|127}
he gave her a ring and negotiated the wedding,
the wedding was going to be in fifteen days.
And when the wedding guests gathered, (75)
all the wedding guests stayed on the meadow,
Osmanbeg went to the upper rooms in the tower.
When at dawn the light broke,
and the hot sun warmed the ground,
the guest-in-chief cried out, the band began playing: (80)
“Festive wedding guests, get ready!
Get ready, for the maiden is ready!”
The cymbals and the trumpets began bashing,
the loud drums began roaring,
the silky standards began fluttering, (85)
and the wedding guests set out.
They headed towards the green plain,
Omerbeg saw the wedding guests,
and then Omerbeg said:
“My dear sister, maiden Ajkuna! (90)
Raise me by the glass windows
to see my blood-brother and the maiden,
to see his festive wedding guests,
to see my dear Zlata,
my Zlata under the blue wedding veil.” (95)
When he saw his blood-brother beneath the standard,
his dear Zlata under the wedding veil,
the brave man fell in deep sorrow,
his head fell on the pillow.
His dear sister lowered him, (100)
lowered him on the soft bedding.
The maiden on the mount said:
“My brother-in-law, my golden ring!
Whose white tower is that,
on it a precious stone in the shape of a half-moon, (105)
it is casting its glow on the whole plain?”
Her brother-in-law quietly said to her:
“My sister-in-law, lovely Zlata!
That is Omerbeg’s tower.”
“My brother-in-law, my golden ring! (110)
Let us go to that cool spring
to say the noon prayer with the imam.”
There they dismounted from their black horses,
rammed their standards in the ground.
Zlata took an abdest by the water, (115) {127|128}
and she called to her brother-in-law Muhamed:
“My brother-in-law, my golden ring!
Shall I go to Omerbeg’s manor?”
[verse omitted] [107]
“Whatever white dowry I have,
all the gold and the silk, all is yours. (120)
If you are not going to give me your blessing,
I do not want any of your gold or silk.”
“Go sister-in-law, for you life’s sake!”
She went to Omerbeg’s manor.
In the manor all was quiet, (125)
she opened the door to his room,
greeted and came to Omerbeg.
By his head sat his old mother,
by his feet sister Ajkuna.
The maiden Zlata said: (130)
“Go away, my dear mother!”
And she took out a magic prayer-book;
when she finished reading one passage,
Omerbeg moved his arm and leg,
when she finished reading the second passage, (135)
Omerbeg opened his eyes.
Zlata’s eyes filled with tears,
they fell on Omerbeg’s face,
and he called to his sister Ajkuna:
“Is it raining in our manor? (140)
Have the damned rainstorms hit us?
They have never hit us before.”
When she finished reading the third passage,
Omerbeg sat up on the soft bedding.
The maiden Zlata said: (145)
“What shall I do with my white dowry?
The gold and the silk, all is yours.”
If you could only see Omerbeg!
“Ajkuna, go and marry my blood-brother,
let Zlata stay in my manor (150) {128|129}
to be my faithful wife.”
Zlata sprang on her agile legs,
she took off her beautiful attire,
she took off the wedding rings,
and she dressed the maiden Ajkuna. (155)
She lead Ajkuna to the meadow,
and escorted her far away.
Zlata gave this advice to her:
“When you come to your brother-in-law Muhamed,
your brother-in-law Muhamed will ask you: (160)
‘Is Omerbeg healthy?’
Tell him that the bey is well.”
The brother-in-law saw her from far away,
and he ran to meet his dear sister-in-law:
“Is our Omerbeg alive?” (165)
“Our Omerbeg is well,
he gave me all of the white dowry as a gift.”
“Come on, sister-in-law, let us go home!”
They mounted their heavy thoroughbreds,
and they went to Osmanaga’s manor, (170)
they took away the maiden Ajkuna.
If you could only see Omerbeg!
He sprang on his agile legs,
and he promised to marry the maiden Zlata,
the wedding was going to be in a week, (175)
and he made a celebration in his manor.
If you could only see Osmanbeg!
When he met with the maiden in his bedroom,
he raised the golden wedding veil from her head,
and he begged the lovely maiden: (180)
“By God, lovely maiden!
I would say, I would even swear
that you are not the maiden Zlata!”
The maiden did not want to tell him,
but she could not disobey, (185)
she revealed who she was to Osmanbeg:
“By God, Osmanbeg!
I am your blood-brother’s sister,
the blood-brother Omerbeg’s.
Omerbeg has kept Zlata, (190) {129|130}
and has sent me to you.”
Osmanbeg said to her:
“Listen to me, maiden Ajkuna!
If he were not my blood-brother,
I would send you back home.” (195)

3c. Delva Šaković

Tekst 2344; bilježnica Gacko 8; zapisao Hamdija Šaković
Text 2344; notebook Gacko 8; written down by Hamdija Šaković

Zaprosio Zaim Osmanaga,
a u Livnu lijepu Eminu.
Često beže alkatmere sprema,
oku zlata i dve oke svile.
Brzo mu se dari povraćali, (5)
staroj majci dara ne bijaše.
Ljuto kune Zaimova majka:
“Ova mi je prva nesti manje, [15]
nit’ mi došla, nit’ suđena bila,
nit po mome dvoru pohodila.” (10)
Za to čuo Zaim Osmanaga:
“Šuti, majko, dugo jadna bila!
Ja zašto sam kulu napravio
da dovedem ljepoticu Emu!”
Razbolje se Zaim Osmanaga, (15)
bolovao devet godin’ dana,
sve ga čeka u Livnu Emina
Knjigu piše iz Livna Emina:
“Zaimago, iza gore sunce!
Il’ ćeš umret, il’ ćeš preboljeti? (20)
Ja da znadem da ćeš preboljeti,
čekala bi još devet godina.”
A on njojzi tužno odgovara:
“Udaji se, ljepotice Emo,
udaji se, ne uzdaj se u me. (25)
Boljeg sam ti naš’o mušteriju,
evo tebi Hasan Osmanaga.”
Knjigu piše ljepotica Ema:
“Kupi svate, Hasan Osmanaga,
kupi svate, hajde po đevojku! (30)
Prije si me iskao u baba,
ti prosio, ja se ponosila.”
On pokupi sedamdeset svata,
on svatove, majka mu jenđije.
Kad odoše u Livno svatovi, (35)
povedoše iz Livna Eminu.
Kad su bili poljem zelenijem,
progovara ljepotica Ema:
“Oj Boga ti, đever Muhamede!
Zaustavi prvu seisanu, (40)
Zaimovo i zlato i svila.”
Ona ode Zaimovu dvoru;
kada Zaim leži u dušeku,
kad mu stara pokraj noga majka.
Ema prođe, sjede više glave, (45)
ona sjedi, grozne suze roni.
Lete suze niz bijelo lice
baš k’o biser niz bijelu svilu;
jedna joj se suza omaknula
i Zaimu panula na lice. (50)
Progovara Zaim Osmanaga:
“Kulo moja, ostala mi pusta!
Kad si pusta prije prokapala?
Nijesam te davno napravio,
kad sam htio veselje činiti.” (55)
Progovara iz Livna Emina:
“Zaimaga, iza gore sunce!
Nije tvoja kula prokapala,
već je došla iz Livna Emina.
Štono ima ruha bijeloga, (60)
sve je tvoje i zlato i svila,
jal’ da platim il’ da mi halališ?”
On se baci rukom pod jastuke,
pa izvadi od zlata jabuku:
“Halal tebi, moja draga Emo!” (65)
Ona ode napolje svatima.
Progovara Zaim Osmanaga
i doziva svoje robinjice:
“Dignite me džamu na pendžere
da ja vidim Emine svatove.” (70)
Digoše ga džamu na pendžere;
kada Zaim ugleda svatove,
onda Zaim teslim učinio.
Zakucaše zile i borije,
zalajaše jasni daulbazi (75)
da se ne bi Ema ovizala.
Oviza se ljepotica Ema,
ona pade u zelenu travu,
mlidijahu da se da se prenemogla,
ali Ema teslim učinila (80)
na sred polja, na zelenoj travi.
Kad viđoše kićeni svatovi,
ustaviše zile i borije,
razjahaše debele paripe,
pa nosila njojzi napraviše, (85)
na sred polja kabur načiniše,
ukopaše ljepoticu Emu.
Viš’ glave joj ružu posadiše,
niže nogu bunar iskopaše,
kraj bunara klupu načiniše; (90)
ko je žedan, neka vodu pije,
ko j’ umoran, nek’ na klupu sjeda,
ko je mlađan, nek’ se ružom kiti.
Zaim Osmanaga sought in marriage
lovely Emina from Livno.
The bey sent carnations often,
an oka of gold and two okas of silk.
He promptly received gifts in return, (5)
but there was no gift for his old mother.
Zaim’s mother cursed bitterly:
“The maiden is not sending me anything,
may she never come here or be fated for us,
may she never walk under my roof.” (10)
Zaim Osmanaga heard this:
“Quiet, mother, may sorrow befall you!
Why did I make my tower
but to bring lovely Emina into it?”
Zaim Osmanaga fell ill, (15)
he lay ill for nine years,
Emina waited for him all this time.
Emina from Livno wrote him a letter:
“Zaim, my sun rising behind the mountain!
Will you die or will you recover? (20)
If I knew that you will recover,
I would wait for another nine years.”
He sent a sad reply to her:
“Get married, lovely Emina,
get married, do not count on me. (25)
I have found you a better suitor,
you should marry Hasan Osmanaga.”
Lovely Emina wrote a letter:
“Hasan Osmanaga, gather the wedding guests,
gather the wedding guests, come for the maiden! (30) {130|131}
Before you sought me from my father,
you sought me, I proudly rejected you.”
He gathered seventy wedding guests,
he the wedding guests, his mother the bridesmaids.
When the wedding guests left Livno, (35)
they took away Emina from Livno.
When they were on the green plain,
lovely Emina said:
“By God, brother-in-law Muhamed!
Stop the first loaded horse, (40)
the gold and the silk on it are all Zaim’s.”
She went to Zaim’s manor,
there Zaim lay on the bedding,
by his feet stood his old mother.
Emina passed and sat by his head, (45)
she sat, shedding bitter tears.
Her tears were rolling down her white face
just as pearls would roll down the white silk;
one of her tears escaped
and fell on Zaim’s face. (50)
Zaim Osmanaga said:
“My tower, may you remain empty forever!
Is it possible that you are already leaking?
I did not make you long ago,
when I wanted to have a celebration.” (55)
Emina from Livno said:
“Zaim, my sun rising behind the mountain!
it is not your tower that is leaking,
but Emina from Livno has come.
Whatever white dowry there is (60)
all the gold and the silk, all is yours.
Shall I pay or will you give me your blessing?”
He reached with his hand under the pillows,
and took out a golden apple:
“You have my blessing, my dear Emina!” (65)
She returned to the wedding guests outside.
Zaim Osmanaga said,
he called to his maids:
“Raise me by the glass windows
to see Emina’s wedding guests.” (70)
They raised him by the glass windows;
when Zaim saw the wedding guests,
in that moment Zaim surrendered his soul. {131|132}
The cymbals and the trumpets began sounding,
the loud drums began roaring (75)
so that Emina would not guess what happened.
Lovely Emina did guess what happened,
she fell on the green grass,
they thought she feigned,
but Emina surrendered her soul (80)
in the middle of the plain, on the green grass.
When the wedding guests saw this,
they stopped the cymbals and the trumpets,
they dismounted from their heavy geldings
and made a bier for her; (85)
they dug out a grave in the middle of the plain,
they buried lovely Emina.
They planted a rose by her head,
they dug a well by her feet,
they put a bench by the well; (90)
who is thirsty, let him drink water,
who is tired, let him sit on the bench,
who is young, let him adorn himself with the rose.

3d. Haska Dilić

Tekst 2544; bilježnica Gacko 15; zapisao Hamdija Šaković
Text 2544; notebook Gacko 15; written down by Hamdija Šaković

Curu prosi Lalić Ahmetaga,
curu prosi Atlagića Hanu.
Svakom Hana boščaluke sprema,
svakom sprema, majci mu ne sprema.
Ljuto kune Ahmetova majka, (5)
ljuto kune svoga Ahma sina.
U petak ga oko podne klela,
a ujutru bolan osvanuo,
bolovao devet godin’ dana.
Knjigu piše Atlagića Hana: (10)
“Vodi mene, Lalić Ahmetaga,
jal’ me vodi, jal’ mi ne dohodi
jer je meni korba dodijala
od matere kao od maćehe,
a od oca kao od očuha, (15)
od sestara kao od zaova,
a od braće kao đeverova.
Braćina me djeca pregorela:
‘Naša hala ti se ne udala,
što čekala, to ne dočekala’.” (20)
Dugu njojzi Ahmo nakitio:
“Čuješ ‘i [16] me, Atlagića Hano!
Ja bolujem devet godin’ dana,
pokupiću kićene svatove,
poklonit’ te pobratimu mome, (25)
pobratimu Vezijereviću.”
Pa pokupi kitu i svatove,
povedoše kićenu djevojku.
Kad su bili poljem zelenijem,
pita Hana djever Muhameda: (30)
“Gdje su dvori age Ahmetage?
Ja te molim k’o đevera svoga,
svrni mene u odaju Ahmu.”
Pa je svrnu u bijelu kulu,
primače se mekanu jataku, (35)
podiže mu kumaš jorgan s glave,
pa se curi suza otisnula,
pokapala po obrazu Ahma.
Progovara Lalić Ahmetaga:
“Kulo moja, ostala mi pusta! (40)
Kad si meni prije prokapala?
Skoro sam te novu načinio
da dovedem lijepu djevojku,
lipu curu Atlagića Hanu.”
Govori mu Atlagića Hana: (45)
“Što govoriš, Lalić Ahmetaga?
Nije tvoja kula prokapala,
već te moja suza opržila.”
Pa izvadi od zlata jagluka:
“Na to tebi, Lalić Ahmetago, (50)
to sam tebi htjela donijeti
prvo jutro kad ti u dvor dođem.”
Ahmo vadi od zlata jabuku,
pa je daje Atlagića Hani:
“Na to tebi, Atlagića Hano, (55)
tim sam tebe htio darovati
prvo jutro kad mi u dvor dođeš.”
Pođe Hana niz bijelu kulu,
govori joj Lalić Ahmetaga:
“A Boga ti, Atlagića Hano! (60)
Primakni me džamu na pendžere
da ti vidim kićene svatove.”
A djevojaka za Boga hajaše,
primače ga džamu i pendžeru,
pa udari niz bijelu kulu. (65)
I krenuše kićeni svatovi,
udariše poljem zelenijem.
Neko joj se iza luga javlja:
“Lahko, lahko, kićeni svatovi!
Vratite se dvoru Ahmetovu, (70)
premin’o je Lalić Ahmetaga.”
Progovara Atlagića Hana:
“Zajedno nam mezar iskopajte,
kroz kabur nam ruke proturite,
na kaburu pendžer ostavite, (75)
a u ruke zelene jabuke,
kad se prenem, da se igram s njima.”
I umriješe lijepa djevojka.
Vratiše se kićeni svatovi,
opremiše Lalić Ahmetagu (80)
i njegovu lijepu djevojku.
Zajedno im kabur iskopaše,
na kaburu pendžer ostaviše,
a u ruke zelene jabuke.
Više Ahma jelu usadiše, (85)
a viš’ Hane rumenu ružicu,
nek’ se Hana oko Ahma vija,
nek’ se ruža oko jele svija.
Ahmetaga Lalić sought in marriage a maiden,
sought the maiden, Atlagić’s daughter Hana.
Hana sent gifts of fine attire to everyone,
to everyone, but not to his mother.
Ahmetaga’s mother cursed bitterly, (5)
she cursed her son Ahmetaga bitterly.
She cursed him on Friday around noon,
and the next morning he fell ill,
he lay ill for nine years.
Atlagić’s daughter Hana wrote: (10)
“Take me home, Ahmetaga Lalić,
take me home or do not visit me again
for I am tired of being scolded
by my mother as by a step-mother,
by my father as by a step-father, (15)
by my sisters as by sisters-in-law,
by my brothers as by brothers-in-law.
Brothers’ children have been teasing me: {132|133}
‘Our aunt, may you never marry,
he whom you await, may you never see.’“ (20)
Ahmetaga sent her a letter in response:
“Listen to me, Atlagić’s daughter Hana!
I have lain ill for nine years,
I will gather the festive wedding guests,
I will give you to my blood-brother, (25)
the blood-brother Vezijerević.”
And he gathered the wedding guests,
they took away the adorned maiden.
When they were on the green plain,
Hana asked her brother-in-law Muhamed: (30)
“Where is the manor of Ahmetaga?
I beg you, my brother-in-law,
take me to Ahmetaga’s room.”
He took her to the white tower,
she approached the soft bed, (35)
and raised a silky cover from his head,
a tear escaped the maiden,
it fell onto Ahmetaga’s cheek.
Ahmetaga Lalić said:
“My tower, may you remain empty forever! (40)
Is it possible that you are already leaking?
I made you just recently
to bring the lovely maiden,
the lovely maiden, Atlagić’s daughter Hana.”
Atlagić’s daughter Hana said to him: (45)
“What are you saying, Ahmetaga Lalić?
it is not you tower that is leaking,
but my tear has burned your face.”
And she pulled out a gold embroidered kerchief:
“Take this, Ahmetaga Lalić, (50)
I wanted to bring this for you
the first morning after I arrived to your manor.”
Ahmetaga took out a golden apple,
and he gave it to Atlagić’s daughter Hana:
“Take this, Atlagić’s daughter Hana, (55)
I wanted to give this gift to you
the first morning after you arrived to my manor.”
Hana headed downstairs in the tower {133|134}
but Ahmetaga Lalić said to her:
“By God, Atlagić’s daughter Hana! (60)
Pull me closer to the glass windows
to see your festive wedding guests.”
The maiden did it for God’s sake,
she pulled him closer to the glass windows,
and she ran downstairs in the tower. (65)
And the festive wedding guests set out,
they went across the green plain.
From behind a grove she heard a voice:
“Slow down, festive wedding guests!
Return to Ahmetaga’s manor, (70)
Ahmetaga Lalić has died.”
Atlagić’s daughter Hana said:
“Dig our graves together,
pull our hands through the graves [108]
and leave an opening in the graves, (75)
put green apples in our hands,
when I wake up, I can play with them.”
And the lovely maiden died.
The festive wedding guests returned,
they prepared Ahmetaga Lalić (80)
and his lovely maiden.
They dug their graves together,
left an opening in the graves,
they put green apples in their hands.
They planted a fir tree above Ahmetaga, (85)
and a red rose bush above Hana,
so that Hana can embrace Ahmetaga,
so that the rose bush can curl around the fir tree. {134|135}

4. Hasnija Hrustanović

Tekst 3073; bilježnica Gacko 28; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 3073; notebook Gacko 28; written down by Ibrahim Hrustanović

Zaprosijo aga Hasanaga,
zaprosijo lijepu đevojku,
a cura se rekla za drugoga;
zaprosijo, a dade je majka.
Kupi svate aga Hasanaga (5)
da on vodi lijepu đevojku,
rok odgodi do petnaest dana.
Brže dođe i petnaest dana,
povedoše lijepu đevojku;
kad su bili poljem zelenijem, (10)
vedro bješe pa se naoblači,
iz oblaka tiha kiša nađe.
Hasanaga konja razigraje,
do đevojke konja doigraje,
a đevojci tiho progovara: (15)
“Čuješ mene, lijepa đevojko!
Ti razapni sajvan viš’ očiju
da ti purli duvak ne pokisne
jerbo sam ga skupo kupovao;
preko mora četeres’ konaka (20)
za nj sam dao četeres’ dukata.”
“Jaši konja, silna poturica,
i moje je srce pokisnulo
što me majka za nedraga dala,
za nedraga, tebi Hasanagi. (25)
Kula ti je slamom pokrivena,
a avlija šašom opletena.”
I odoše kićeni svatovi.
Muka bilo agi Hasanagi,
kad su bili poljem zelenijem, (30)
ugledaše jednu bijelu kulu,
sva se kula k’o od zlata sjaji,
a oko nje kolo okretaše.
Govorila lijepa đevojka,
govorila svojoj jenđikadi: (35)
“O Boga ti, jenđikada mlada!
Čija j’ ono prebijela kula
što je ono srmom podkićena,
biserli merdžanom ograđena,
što oko nje vito kolo igra?” (40)
Govorila jenđikada mlada:
“O Boga mi, lijepa đevojko!
Ono kula age Hasanage
što ćeš mu ti biti vjerna ljuba.”
Kad su bili pred bijelu kulu, (45)
sve svatove u nove ahare,
a jenđije u gornje bojeve,
a ne snima sa konja đevojku.
Sve se čudi malo i veliko
Hasanagi što curu ne skida. (50)
A da vidiš age Hasanage!
On dovede momka drvarnika
i dovede konja samarnika,
pa govori lijepoj đevojci:
“Sjaši s konja, lijepa đevojko, (55)
nijesam ti ata poklonijo.
Evo tebi stotinu dukata,
to sam tebi dao od nićaha.”
Cura sjaha sa konja dorata.
Govorijo aga Hasanaga, (60)
govorijo momku drvarniku:
“Vodi curu materinu dvoru,
ne vodi je kud je gora gusta,
već je vodi kud su sela česta
nek’ se čudi malo i veliko (65)
juče bila među deverima,
a danas je s momkom drvarnikom.”
Kad su bili poljem zelenijem,
govorila lijepa đevojka:
“Bogom brate, momče drvarniče! (70)
Ne vodi me kud su sela česta,
već me vodi kud je gora gusta.
Tu ćeš naći čelebiju Muja
i on će te bolje darovati.
Momče bješe, za Boga hajaše, (75)
ne vodi je kud je su sela česta,
već je vodi kud je gora gusta.
Jednu goru zdravo prelazili
i u drugu goru zalazili;
tu nađoše zeleno jezero, (80)
viš’ jezera tankovita jela,
pod jelikom čelebija Mujo.
Preko krila pušku preturijo,
a uzeo sedefli tamburu,
tanko kuca, jasno popijeva, (85)
a u svaku Zlatu pripijeva:
“Moja Zlato, komen si mi dato?
Moja svila, uz kog’ si se svila?
Moje srebro, uz koga si leglo?”
U to doba lijepa đevojka, (90)
kad je viđe Čelebija Mujo,
on pobaci sedefli tamburu,
a na noge Muje poskočijo.
Kol’ko viknu k’o da ljeljen riknu:
“Hej aferim, moje vjerno zlato!” (95)
Uze curu po svilenu pasu,
pa je metnu na zelenu travu;
dade momku stotinu dukata:
“Evo momče, pa se napij piva!”
Ode momak nazad pjevajući, (100)
pjevajući, bega spominjući.
Na polasku momku govorijo:
“Kaži svome agi Hasanagi
ja ne žalim stotinu dukata,
nek’ on žali curina duvaka.” (105)
Uze beže curu za ručicu,
pa je metnu vrancu na sapicu,
odvede je svome b’jelu dvoru
i uze je za vjernicu ljubu.
S njome dobar porod izrodijo, (110)
Hasanagi Mujo prkosijo
uvek vazda za života svoga.
Hasanaga sought in marriage,
sought in marriage a lovely maiden,
but the maiden promised herself to another;
he sought her and her mother gave her away.
Hasanaga gathered the wedding guests (5)
to take home the lovely maiden,
he set the date in fifteen days.
Fifteen days quickly went by;
they took the lovely maiden away,
when they were on the green plain (10)
it was clear, but it turned cloudy,
from the clouds quiet rain was sprinkling.
Hasanaga was exercising his horse,
he rode up to the maiden,
and quietly said to the maiden: (15)
“Listen to me, lovely maiden!
Open up an umbrella above your head
so that your embroidered wedding veil does not get wet
because I paid for it dearly when I bought it
across the sea, forty nights’ travel away, (20)
I paid for it forty ducats.”
“Ride your horse, mighty convert, [109]
my heart has also gotten wet,
for my mother gave me to the one I do not love,
the one I do not love, to you Hasanaga. (25)
Your tower is covered with hay,
and your courtyard fenced with reed.”
And the wedding guests departed.
Hasanaga was displeased,
when they were on the green plain (30)
they saw a white tower,
the whole tower glowed as if golden,
and around it a kolo was danced.
The lovely maiden said,
said to her bridesmaid: (35) {135|136}
“By God, my young bridesmaid!
Whose white tower is that,
adorned with silver,
fenced with pearly coral,
around which a fine kolo is danced?” (40)
The young bridesmaid said:
“By God, lovely maiden!
That is Hasanaga’s tower,
whose faithful wife you will be.”
When they were in front of the tower, (45)
all the wedding guests went to the new guest rooms,
and all the bridesmaids to the upper floors,
but no one helped the maiden off the horse.
The old and the young were surprised that
Hasanaga did not help the maiden off. (50)
If you could only see Hasanaga!
He brought a young wood-cutter
and brought a pack horse
and he said to the lovely maiden:
“Dismount from the horse, lovely maiden, (55)
I have not given you the thoroughbred as a gift.
Here is a hundred ducats for you
from the wedding gift I was going to give you .” [110]
The maiden dismounted from the bay.
Hasanaga said, (60)
said to the young wood-cutter:
“Take the maiden to her mother’s manor,
do not take her through the thick forest,
but take her through the villages on the way
so that the old and the young can wonder (65)
why yesterday she was among the wedding party,
and today she is with a young wood-cutter.”
When they were on the green plain,
the lovely maiden said:
“Brother in God, young wood-cutter! (70)
Do not take me through the villages on the way,
but take me through the thick forest. {136|137}
There you will find lord Mujo
and he will give you better gifts.”
The young man obeyed for God’s sake, (75)
he did not take her through the villages on the way,
but he took her through the thick forest.
They safely passed through one mountain
and entered another mountain;
there they found a green lake, (80)
by the lake a slender fir tree,
under the fir tree lord Mujo.
He put his gun across his lap,
and took his pearly tambura,
lightly he strummed, loudly he sang, (85)
in every verse he sang of Zlata:
“My Zlata, to whom are you given?
My silk, around whom have you wound?
My silver, with whom have you lay down?”
Right then the lovely maiden appeared, (90)
when lord Mujo saw her,
he threw the pearly tambura on the ground
and on his legs Mujo sprang.
His cry was loud like a stag’s roar:
“Well done, my faithful treasure!” (95)
He grasped the maiden by her silky waist
and put her on the green grass;
he gave the young man a hundred ducats:
“Here young man, have a drink of beer!”
The young man went back singing, (100)
singing, praising the bey’s name.
Before the departure he said to the young man:
“Tell your Hasanaga
that I do not regret a hundred ducats,
let him lament about the maiden’s wedding veil.” (105)
The bey took the maiden by her hand,
he put her on his black mount’s crupper,
and led her to his white house
and took her to be his faithful wife.
He had a large family with her; (110)
Mujo defied Hasanaga
always, as long as he lived. {137|138}

5. Hasnija Hrustanović

Tekst 2641; bilježnica Gacko 17; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2641; notebook Gacko 17; written down by Ibrahim Hrustanović

Vezak vezla Osmanage Zlata
na čardaku na visokoj kuli,
prosci prose lijepu đevojku,
prosci prose sa četiri strane,
a đevojka ni za jednog neće. (5)
Ulazi joj njena mila strina
i unosi kalajli tepsiju,
na tepsiji tri prstena zlatna:
“Odbir, Zlato, koga tebi drago!”
“Čija su ti tri prstena zlata?” (10
“Jedan prsten Šestokrilovića,
drugi prsten Adembegovića,
treći prsten sa mora Emina.”
“Kog’ ću, strina i pobogu majko?”
“Ako hoćeš za gospodinčića, (15)
uzmi prsten Adembegovića.
Ako hoćeš za dobra junaka,
uzmi prsten Šestokrilovića.
Ako hoćeš đe je dosta blaga,
uzmi prsten sa mora Emina.” (20)
“Kog’ ću, strina i pobogu majko?”
“O Boga mi, lijepa đevojko!
Đe je mala, tu je i junaštva,
đe je mala, tu je i gospostva.”
Prevari se, ujede je guja, (25)
uze prsten sa mora Emina.
Došli svati do petnaest dana,
povedoše lijepu đevojku.
Kad su bili poljem zelenijem,
govorila lijepa đevojka: (30)
“Jenđikada i pobogu majko!
Stid je mene u te i gledati,
a kamoli s tobom besjediti.
Ko je ono i pobogu majko,
na onome atu alatastu (35)
što na njemu krila i čelenke?”
Govori joj jenđikada mlada:
“O Boga mi, lijepa đevojko!
Ono ti je Šestokriloviću
što je tebe u baba prosijo, (40)
on prosijo, ti se ponosila.”
“Jenđikada i pobogu majko!
Ko je ono na konju doratu,
na doratu, vas u čistu zlatu?”
“O Boga mi, lijepa đevojko! (45)
Ono ti je Adembegoviću
što je tebe u baba iskao,
on prosijo, ti se ponosila.”
“Ko je ono, žalosna mu majka,
na onome atu bijelome, (50)
bijela ga zagrlila brada?”
“O Boga mi, lijepa đevojko!
Ono ti je sa mora Emine
što si njemu lice poklonila.”
Ciknu, pisnu lijepa đevojka, (55)
ona pade u travu na glavu,
dizala je jenđikada mlada,
za to ona haje i ne haje;
dizao je sa mora Emine,
za to ona haje i ne haje. (60)
Govorijo Adembegoviću:
“Je li izum, daiža Emine,
je li izum da dižem dainicu?” [17]
“Izum tebi, koliko ti drago.”
Primače se Adembegoviću: (65)
“Ustaj, Zlato, šinula te guja,
ti si za njeg sama odabrala,
ustaj, Zlato, da te vodim dvoru!”
Podiže se Zlatija djevojka,
prifati je Adembegoviću, (70)
pa je turi na konja dorata,
pa j’ utegnu velikom kajasom,
utegnu je tri-četiri puta,
pa pobježe poljem zelenijem.
Za njime se poćer poćerao, (75)
za njim trči sa mora Emine:
“Stan’, sestriću Adembegoviću!
Iako je prebijela brada
milo mi je obljubiti mlada!”
Za njim idu kićeni svatovi (80)
i odoše Adembega dvoru.
Sjutra idu na sud pred kadiju,
jedan pušta, drugi je vjenčaje.
Osmanaga’s Zlata sat embroidering
in the upper room in the lofty tower;
suitors sought in marriage the lovely maiden,
suitors sought her from all four sides,
but the maiden rejected them all. (5)
Her dear aunt entered her room
and brought a tin tray,
on the tray three golden rings:
“Choose, Zlata, whichever one you like!”
“Whose are the three golden rings?” (10)
“One is from Šestokrilović,
the second from Adembegović,
the third from Emin from the coast.”
“Which one shall I take, aunt and mother in God?”
“If you want to marry a gentleman, (15)
take the ring from Adembegović.
If you want to marry a truly brave man,
take the ring from Šestokrilović.
If you want to marry where there is wealth,
take the ring from Emin from the coast.” (20)
“Which one shall I take, aunt and mother in God?”
“By God, lovely maiden!
Where there is wealth, there is bravery,
where there is wealth, there is lordliness.”
She chose badly, may a snake bite her, (25)
she took the ring from Emin from the coast.
The wedding guests came in fifteen days,
they took the lovely maiden away.
When they were on the green plain,
the lovely maiden said: (30)
“My bridesmaid and mother in God!
I am ashamed to look at you,
let alone speak with you.
Who is that, mother in God,
on that sorrel mount (35)
wearing feathers and plumes?”
The young bridesmaid said to her:
“By God, lovely maiden!
That is Šestokrilović, {138|139}
the one who sought you from your father, (40)
he sought you, you proudly rejected him.”
“My bridesmaid and mother in God!
Who is that on the bay mount,
on the bay mount, dressed all in pure gold?”
“By God, lovely maiden! (45)
That is Adembegović,
the one who sought you from your father,
he sought you, you proudly rejected him.”
“Who is that, woe to his mother,
on that white mount, (50)
a white beard has embraced him?”
“By God, lovely maiden!
That is Emin from the coast
to whom you have given your face.”
The lovely maiden cried out and moaned, (55)
she fell in the grass on her head.
The young bridesmaid tried to raise her,
but she paid no heed;
Emin from the coast tried to raise her,
but she paid no heed. (60)
Adembegović said:
“Do you permit, uncle Emin,
do you permit that I raise the aunt?” [111]
“Do as you wish, you have my permit.”
Adembegović approached: (65)
“Rise, Zlata, may a snake strike you,
you chose to marry him yourself,
rise Zlata, I will take you home!”
The maiden Zlata rose,
Adembegović helped her, (70)
and he put her on the bay mount,
and he tied her with a big strap,
he tied her three, four times,
and ran away across the green plain.
Behind him they went in pursuit, (75)
after him Emin from the coast was running:
“Stop, cousin Adembegović! {139|140}
Despite my white beard,
I like to kiss young maidens!”
The wedding guests followed behind him, (80)
and they went to Adembeg’s manor.
The next day they went to the judge:
one groom let her go, the other married her.

5a. Kana Tanović

Tekst 2192; bilježnica Gacko 4; zapisao Hamdija Šaković
Text 2192; notebook Gacko 4; written down by Hamdija Šaković

Od kada je Banja Luka postala
nije ‘nako udovica ostala
kao što je Fadil paše Fata.
Mnogi prosci Fatu zaprosiše,
prosci prose, a Fata se ponosi. [18] (5
Zaisk’o je Zenković Alaga,
Ala prosi, Fata se ponosi;
zaprosi je Đulagić Mujaga,
on je prosi, a Fata se ponosi;
zaprosi je starac Eminaga, (10)
tome braća Fatu pokloniše.
Prsten dava, svadbu ugovara,
i ta svadba do petnaest dana,
starog svata Đulagić Mujagu,
đeverbašu Zenković Alagu. (15)
Kad su bili poljem zelenijem,
i dođoše đevojačkom dvoru,
sve svatove u donje ahare,
Eminbega na bijelu kulu.
Kad ujutru jutro osvanulo, (20)
čauš viknu, dabulhana ciknu:
“Hazur ala, kita i svatovi!
Hazur ala, hazur je đevojka!
Pa razvijte svilene bajrake,
nek’ udare jasni daulbazi, (25)
hazur vama lijepa đevojka.”
Odvedoše udovicu Fatu.
Kad su bili poljem zelenijem
uz nju ide jenđikada mlada.
Pitala je udovica Fata: (30)
“Jenđihano, moja mila seko!
Koji ono junak na alatu,
na alatu, vas u suhu zlatu?”
Govori joj jenđihana mlada:
“Ono ti je Zenković Alagi, (35)
oni te je u braće prosio,
on prosio, braća te ne dala.”
Progovara udovica Fata:
“Koji ono na konju đogatu,
na đogatu, vas u suhu zlatu, (40)
sve se polje od njeg’ rasjajalo?”
“Ono ti je Đulagić Mujaga
i on te je u braće prosio,
on prosio, a braća te ne dala.”
“Hanum jenđo i pobogu majko! (45)
Koji ono starac na doratu,
bijela mu i glava i brada?”
“Ono ti je starac Eminaga,
onom su te braća poklonila.”
Kad te Fata razumila reči, (50)
ona pade u zelenu travu.
Dizaše je đever Muhamede,
dizaše je, dignut’ ne mogaše.
A dok dođe starac Eminaga,
pa je Fati ‘vako govorio: (55)
“Ustaj, Fato, ustaj, draga dušo!”
Progovori Đulagić Mujaga:
“Je li izun do đevojke doći
da ja dignem lijepu đevojku?”
Dizao je Đulagić Mujaga, (60)
dizao je, dignut’ ne mogaše.
Progovara Zenković Alaga:
“Je l’ mi izun do đevojke doći?”
A kad dođe Zenković Alaga:
“Ustaj, Fato, ustaj, draga dušo! (65)
Ne zove te starac Eminaga,
već te zove Zenković Alaga!”
On je diže sebi na alata,
pa pobježe poljem zelenijem.
Za [19] ide kita i svatovi: (70
“Vrat’, Alago, lijepu đevojku!”
Dok zavik’o Đulagić Mujaga:
“Vratite se, kita i svatovi,
neka soko nosi prepelicu,
Eminaga traži zaručnicu.” (75)
Dok zavik’o starac Eminaga:
“Savijajte svilene bajrake,
ustavite bubnje i svirale
jer nemamo lijepe đevojke.
Odvede [20] Zenković Alaga, (80
odvede je svom bijelu dvoru.”
Tu Alija zaturi veselje,
odne dodne za neđelju dana.
S njome je porod izrodio,
prve kćeri, potonje sinove (85)
da se dva zla u dvor ne sastave.
Ever since Banja Luka has existed
there has not been such a widow
as Fadilpaša’s Fata.
Many suitors sought Fata in marriage,
they sought her, she proudly rejected all. (5)
Alaga Zenković sought her,
Ala sought her, Fata proudly rejected;
Mujaga Đulagić sought her,
he sought her, Fata proudly rejected;
old Eminaga sought her, (10)
her brothers gave Fata in marriage to him.
He gave her a ring and negotiated the wedding,
the wedding was going to be in fifteen days,
with Mujaga Đulagić as the bridegroom’s chief attendant,
and Alaga Zenković as the bride’s chief attendant. (15)
They went across the green plain
and came to the maiden’s manor,
all the wedding guests went to the lower guest rooms,
Eminbeg [112] to the white tower.
When at dawn the light broke (20)
the guest-in-chief cried out, the band began playing:
“Wedding guests, get ready!
Get ready, for the maiden is ready!
Let the silky standards flutter,
let the loud drums tap, (25)
ready is the maiden for you!”
They took away the widow Fata.
When they were on the green plain,
a young bridesmaid was by her side. {140|141}
The widow Fata asked her: (30)
“My bridesmaid, my dear sister!
Who is that brave man on the sorrel,
on the sorrel, dressed in pure gold?”
The young bridesmaid said to her:
“That is Alaga Zenković, (35)
he sought you from your brothers,
he sought you, your brothers did not give you.”
The widow Fata said:
“Who is that on the white mount,
on the white mount, dressed in pure gold, (40)
he is making the whole plain glow?”
“That is Mujaga Đulagić,
he also sought you from your brothers,
he sought you, your brothers did not give you.”
“Lady bridesmaid and mother in God! (45)
Who is that old man on the bay,
both his head and beard are white?”
“That is the old man Eminaga,
your brothers have given you to him.”
When Fata understood these words, (50)
she fell on the green grass.
Her brother-in-law Muhamed tried to raise her,
tried, but could not raise her.
Then the old man Eminaga came,
and he spoke thus to Fata: (55)
“Rise Fata, rise, my dear soul!”
Mujaga Đulagić said:
“Is it permitted to approach the maiden
so I can raise the lovely maiden?”
Mujaga Đulagić tried to raise her, (60)
tried, but could not raise her.
Alaga Zenković said:
“Is it permitted to approach the maiden?”
And Alaga Zenković approached:
“Rise, Fata, rise, my dear soul! (65)
It is not old Eminaga who is calling you,
but rather Alaga Zenković!”
He raised her on his sorrel,
and ran away across the green plain. {141|142}
Behind him followed the wedding guests: (70)
“Bring back, Alaga, the lovely maiden!”
And then Mujaga Đulagić shouted:
“Wedding guests come back!
Let the hawk take the quail away,
let Eminaga find another bride.” (75)
And then the old man Eminaga shouted:
“Fold up the silky standards,
quiet down the drums and band
since we no longer have the lovely maiden.
Alaga Zenković has taken her away, (80)
taken her to his white manor.”
There Alaga made a celebration ,
it lasted for a whole week.
With her he had a family,
first they had daughters and then sons (85)
to prevent two evils from meeting in their manor. [113]

5b. Đula Dizdarević

Tekst 2251; bilježnica Gacko 6; zapisao Hamdija Šaković
Text 2251; notebook Gacko 6; written down by Hamdija Šaković

Od kako je svijet postanuo
nije ljepši cvijet procvatio
k’o što kažu Ljubovića seku.
Prosili je svi redom junaci,
cura neće momka ni jednoga. (5)
Ulazi joj tanana robinja,
ona nosi od zlata tevsiju,
na tevsiji tri zlatna prstena.
Govori joj tanana robinja:
“Evo tebi tri prstena zlatna, (10)
odbir’, Zlato, koji tebi drago.
Ako hoćeš koji ima mala,
uzmi prsten sa mora Emina;
ako hoćeš za gospodičića,
uzmi prsten Šestokrilovića; (15)
ako hoćeš vrijedna junaka,
uzmi prsten bega Atlagića.”
Uze prsten Šestokrilovića.
Knjigu piše lijepa đevojka,
pa je šalje Šestokriloviću (20)
i u knjizi ‘vako govorila:
“Čuješ ‘i me, Šestokriloviću!
Ti pokupi kitu i svatove,
pa ti hajde mom bijelu dvoru.”
Odpisuje [21] Šestokriloviću: (25)
“Čuješ mene, lijepa đevojko!
Muhlet dajem cijelu godinu
dok pokupim kitu i svatove.”
A da vidiš Šestokrilovića!
Knjige šalje na četiri strane, (30)
pa on kupi kitu i svatove.
On pokupi hiljadu svatova
sve junaka mladih nabodica,
on pokupi dvadeset jenđija,
on pokupi svilene bajrake, (35)
uz bajrake zlatne daulbaze,
pa odoše kićeni svatovi,
okrenuše poljem zelenijem.
Kad su došli Ljubovića dvoru,
tu su svate dobro dočekali (40)
na selamu i dugu ićramu.
Prifatiše ate i paripe,
a saviše svilene bajrake,
prestadoše jasni daulbazi.
Sve svatove na rosnu livadu, (45)
đeverove u šikli odaje,
jenđikade na gornje čardake.
Kad je došla gospodska večera,
večeraše i ruke umiše.
Zavikaše jenđikade mlade: (50)
“Dovedite lijepu đevojku!
Dosad vaša, a odsada naša,
da vidimo što vodimo dvoru!”
A da vidiš lijepe đevojke!
Obukoše lijepu đevojku, (55)
obukoše dibu i kadifu,
a metnuše biser i dukate,
a na noge sedefli papuče,
pa pošeta uz bijelu kulu.
Stade žubor dibe i kadife, (60)
stade zveka žutijeg dukata,
stade zveka sedefli papuča.
Kad uljeze u odaju mlada,
dobro su je jenđe dočekale
na selamu i tešku ićramu. (65)
Kad svanulo i sunce granulo,
čauš viknu, dabulhana ciknu:
“Hazur ala, kićeni svatovi!
Hazur ala, hazur je đevojka!”
Razviše se svileni bajraci, (70)
zalajaše jasni daulbazi,
vodaju se ati i paripi,
pa krenuše poljem zelenijem,
a zapjeva đever Muhamede:
“Lepo ti je poljem pogledati (75)
žutu dunju među listovima,
lepu snahu među đeverima.”
Since the world came to be
there has not blossomed a lovelier flower
than, they say, Ljubović’s sister.
Many brave men sought her in marriage,
she did not want any of them. (5)
Her slender maid entered her room
and brought a golden tray,
on the tray three golden rings.
The slender maid said to her:
“Here are three golden rings for you, (10)
choose, Zlata, whichever one you like!
If you want to marry a wealthy man,
take the ring from Emin from the coast;
if you want to marry a gentleman, {142|143}
take the ring from Šestokrilović; (15)
if you want a worthy brave man,
take the ring from the bey Atlagić.”
She took the ring from Šestokrilović.
The maiden wrote a letter,
and she sent it to Šestokrilović, (20)
and in the letter she thus spoke:
“Listen to me, Šestokrilović!
Gather the wedding guests
and come to my white manor.”
Šestokrilović replied: (25)
“Listen to me, lovely maiden!
I am giving you a whole year of time
while I gather the wedding guests.”
If you could only see Šestokrilović!
He sent letters to all four sides, (30)
and he gathered the wedding guests.
He gathered a thousand wedding guests,
among them many young fearless men,
and he gathered twenty bridesmaids,
and he gathered silky standards, (35)
and golden drums in addition,
and the wedding guests set out,
they went across the green plain.
When they arrived at Ljubović’s manor,
the wedding guests were greeted in a festive way, (40)
greeted nicely and welcomed cordially.
They tied their thorougbreds and geldings,
they folded their silky standards,
their loud drums fell silent.
All the wedding guests went to the dewy meadow, (45)
bride’s attendants to the richly adorned rooms,
bridesmaids to the upper rooms.
When the festive supper came,
they ate and washed their hands.
The young bridesmaids cried out: (50)
“Bring out the lovely maiden!
Until now she was yours, from now on ours,
let us see whom we are taking home!”
If you could only see the lovely maiden! {143|144}
They dressed up the lovely maiden, (55)
they dressed her in brocade and velvet,
put on her pearls and ducats,
and on her feet pearly slippers,
and she walked downstairs in the tower.
There arose a rustling of brocade and velvet, (60)
there arose a clinking of yellow ducats,
there arose a clinking of pearly slippers.
When the bride entered the room,
the bridesmaids welcomed her cordially,
they greeted her in a very festive way. (65)
When it dawned and the sun rose,
the guest-in-chief cried out, the band began playing:
“Festive wedding guests, get ready!
Get ready, for the maiden is ready!”
Silky standards began fluttering, (70)
the loud drums began roaring,
thoroughbreds and geldings were brought,
and they set out across the green plain,
and her brother-in-law Muhamed began singing:
“It is wonderful to look at the plain (75)
and see a yellow quince among leaves,
a lovely bride in a wedding party.” {144|145}

6. Emina Šaković [22]

Tekst 2036; bilježnica Gacko 1; zapisao Hamdija Šaković
Text 2036; notebook Gacko 1; written down by Hamdija Šaković

Mujo gleda u mahali Zlatu,
Mujo gleda, a majka mu ne da,
već mu prosi travničku đevojku,
prsten daje, Muju i ne kaže,
svate kupi i ne kaza Muju. (5)
Dovedoše lijepu đevojku,
nema Muja da skine đevojku,
da je skine s konja u avliju;
pa dolazi Mujagina majka,
skide curu s konja u avliju, (10)
pa govori Mujagina majka:
“O Boga vi, Mujovi jarani!
Vi otiđ’te Zlati pod pendžere,
onđe ćete moga Muja naći.
Kaž’te Muju da ga zove majka, (15)
dovela mu lijepu đevojku.”
Poslušaše Mujovi jarani,
pa odoše pod pendžere Zlati:
“Hajde, Mujo, tebe zove majka!
Dovela ti lijepu đevojku.” (20)
Neće Mujo al’ ga sprema Zlata:
“Hajde, Mujo, života ti moga!
Neće reći tvoja mila majka,
neće reći ne šće Mujo doći,
već će reći ne dade mu Zlata.” (25)
Pođe Mujo, pa joj se povrnu,
pa joj dade zlatne belenzuke:
“Na ti ovo, moja draga dušo,
ovo sam ti bio ostavio
sa čim bi te draga isprosio, (30)
al’ mi ne bi od Boga suđeno.”
Njemu Zlata jagluk iz njedara,
na jagluku pticu paunicu,
u kljunu joj drvo jadikovo
k’o što jadi sa Mujo Zlatijom. (35
Pođe Mujo, pa joj se povrnu,
pa joj dade tri ogre dukata:
“Na ti ovo, moja draga Zlato,
ovo sam ti bio ostavio
prvo jutro da udariš, Zlato.” (40)
Pođe Mujo, povrnu ga Zlata,
pa mu dade boščaluk haljina:
“Eto tebi, moj dragane Mujo,
ovo sam ti bila ostavila
prvo jutro da se preobučeš, (45)
al’ mi ne bi od Boga suđeno
neg’ lijepoj travničkoj đevojci.”
Ode Mujo svom bijelu dvoru,
osta Zlata u novom aharu.
Kad je vakat doš’o za večere, (50)
večeraše i akšam klanjaše
i sićane mrve pometoše.
Kad je bio vakat od jacije,
saklonjaše, Muja povedoše,
Muja vode, ali Mujo neće. (55
Dođe njemu ostarjela majka,
ona vadi dojke iz njedara:
“Ak’ ne htio ti uljeći, Mujo,
tebe sine u majke ne bilo!”
Poboja se materina hrana, (60)
on ulazi curi u odaju,
pa joj diže dževahir čatkiju,
sinu lice kao žarko sunce,
b’jelo grlo kao mjesečina.
Govori joj čelebija Mujo: (65
“I ljepša si i viša od Zlate,
ali nisi na mom srcu zlato.”
“O Boga mi, čelebijo Mujo!
I ljepši si i viši od Ahma,
ali nisi na mom srcu Ahmo. (70)
Dao mi je prsten i jabuku
da ga čekam tri godine dana
i još bi ga tri čekala mlada
da me tebi nije majka dala,
ne dala joj crna zemlja u se, (75)
crna zemlja, ni zelena trava,
na grobu joj crno trnje raslo.”
“Nemoj kleti tvoje mile majke,
ti ćeš opet svome Ahmu doći,
a ja Zlati nikad dovijeka.” (80
Sjede Mujo na mehke dušeke,
sjede cura na svoje sanduke,
uze Mujo sedefli tamburu,
sitno kuca, tanko popijeva,
uz tamburu Zlatu pripijeva: (85)
“Moja Zlato, jesi li zaspala?
Jesi l’ Muju mjesto ostavila,
po dušeka i pola jastuka,
na jastuku tvoju b’jelu ruku?”
Pa on spušti sedefli tamburu, (90)
a govori lijepoj đevojci:
“O Boga ti, lijepa đevojko!
Evo tebi hiljadu dukata
što sam tebi nićah učinio,
a poslušaj što ću govoriti. (95)
Nemoj rano otvarati vrata
dok se svane i sunce ograne,
nek’ se moja naveseli majka,
mile seke pjesme napjevaju,
a jarani kola naigraju. (100)
Selam ćeš mi mojoj miloj majci
nek’ pokupi hodže i hadžije,
nek’ me kuplju đulsijom vodicom,
s Ćabe jagom nek’ namažu brke,
nek’ mi spuste tuze od perčina (105)
niz nosila, žalosna mi majka,
što mi ga je odgojila Zlata;
tri je zlatna češlja salomila
dok je meni perčin odgojila.
Nek’ nanesu kraj Zlatina dvora, (110)
nek’ me vidi materina Zlata.”
To izusti, a dušu ispusti.
A đevojka mudra i pametna,
ona uze Kuran hamajliju,
pa je Muju Jasin izučila. (115)
Ona svoje otvara sanduke,
pa izvadi od svile čašafe,
ona pokri materina Muja,
pokraj njega svu noć presiđela,
a učila Kuran hamajliju. (120)
Kad svanulo i sunce granulo,
uranila Mujagina majka,
ona kuca halkom na vratima,
halkom kuca, a pjesmu pjevaše:
“Otvor’ vrata, dvoje đece mlado! (125)
Što je milo, more omrznuti,
što je mrsko, more omiljeti!
Mome Muju omrznula Zlata,
omiljila travnička đevojka.”
Čkoči [23] cura, pa otvori vrata, (130)
pa dozivlje Mujaginu majku:
“Ej neka te, Mujagina majko!
Što ga nisi sastala sa Zlatom
sa crnom se zemljom ne sastala!
Evo Mujo u odaji mrtav, (135)
selam ti je ostavio Mujo
da pokupiš hodže i hadžije,
okupaju đulsijom vodicom,
s Ćabe jagom da namažu brke,
da mu spušte tuze od perčina (140)
niz nosila, žalosna mu majka,
što mu ga je odgojila Zlata;
tri je zlatna češlja salomila
dok je Muju perčin odgojila.
Prones’te ga kraj Zlatina dvora, (145)
neka vidi materina Zlata.”
Sve učini što naredi Mujo,
pa sakupi hodže i hadžije,
opremiše jedinka u majke.
Kad su bili kraj Zlatina dvora, (150)
ne viđe ga Zlatija đevojka,
već ga viđe Zlatina nevjesta.
Ona zove zaovicu Zlatu:
“Zaovice, po Bogu sestrice!
Sinoć Muja oženila majka, (155)
a jutros ga u punice sprema,
u punice, u crne zemljice.”
Kad to čula materina Zlata,
polećela niz nove ahare,
ona pade u novom aharu. (160)
Mlidijaše Zlatina nevjesta,
mlidijaše da se baildisa,
al’ se Zlata s dušom aildisa.
Progovara Zlatina nevjesta:
“Bogom braćo, hodže i hadžije! (165)
Pospuštajte lagana nosila,
pričekajte i ovog mejita,
dok sakupim bule i kadune
i opremim Zlatu materinu.”
Poslušaše hodže i hadžije, (170)
pospuštaše lagana nosila,
pričekaše i drugog mejita,
dok skupiše bule i kadune,
opremiše materinu Zlatu.
Na jednoj ih tahti ponesoše, (175)
naporedo mezar iskopaše,
na mezaru pendžer ostaviše,
kroz pendžer im ruke sastaviše.
Više Muja jelu usadiše,
a viš’ Zlate lozu posadiše, (180)
nek’ se loza oko jele svija,
nek’ se Zlata oko Muja vija.
Kad ujutru jutro osvanulo,
uranila Mujagina majka
na mezaru svog jedinka sina. (185)
Iz mezara nešto progovara:
“Crkni, pukni, Mujagina majko!
Noćas smo se sastanuli ‘vamo,
u dženatu na prvom konaku.”
Mujo had his eye on Zlata from the neighborhood,
his eye on Zlata, but his mother would not allow it,
and she sought in marriage a maiden of Travnik for him,
she gave her a ring without telling Mujo,
she gathered the wedding guests without telling Mujo. (5)
They brought the lovely maiden,
Mujo was not there to help her off the horse,
to help her off the horse in the courtyard,
and Mujo’s mother came
and helped the maiden off the horse in the courtyard. (10)
Then Mujo’s mother said:
“By God, Mujo’s friends!
Go under Zlata’s windows,
you will find my Mujo there.
Tell Mujo that his mother is calling him, (15)
she has brought a lovely maiden for him.”
Mujo’s friends obeyed,
and they went under Zlata’s windows:
“Come on, Mujo, your mother is calling you!
She brought a lovely maiden for you.” (20)
Mujo did not want to, but Zlata sent him home: {145|146}
“Mujo, go, I swear to you by my life!
Your dear mother will not say,
will not say Mujo did not want to go,
but she will say Zlata did not let him go.” (25)
Mujo went but then he returned
and gave her golden bracelets:
“Take these, my dear soul,
I saved them for you
to propose to you with them, (30)
but that was not granted to me by God.”
Zlata gave him an embroidered kerchief from her bosom,
on the kerchief a pea-hen,
in its beak a branch from the tree of sorrows,
sorrows, like Mujo’s because of Zlata. (35)
Mujo went but then he returned
and gave her three necklaces of ducats:
“Take these, my dear Zlata,
I saved them for you
to wear them, Zlata, our first morning together.” (40)
Mujo went, but Zlata called him back
and gave him a gift of fine attire:
“These are for you, my dear Mujo,
I saved them for you
to adorn our first morning together, (45)
but that was not granted to me by God,
but to the lovely maiden of Travnik.”
Mujo went to his white manor,
Zlata stayed in the new guest-room.
When it was time for supper, (50)
they ate supper and said the evening prayer
and swept tiny crumbs away.
When it was time for the night prayer,
they [114] fell on their knees and led Mujo,
they led Mujo, but Mujo did not want to go. (55)
His old mother approached him, {146|147}
she took her breasts out: [115]
“If you do not enter, Mujo,
your mother will disown you!”
He grew frightened of his mother’s curse, (60)
and he entered the maiden’s room,
and he raised her precious wedding veil,
her face shone like the hot sun,
her white throat like the moonlight.
Lord Mujo said this to her: (65)
“You are lovelier and taller than Zlata,
but you are not dear to my heart.”
“By God, lord Mujo!
You are more handsome and taller than Ahmo,
but you are not dear to my heart. (70)
He gave me a ring and an apple
to wait for him for three years,
and I would have waited another three
had my mother not given me to you;
may black ground never let her rest in peace, (75)
black ground and green grass,
may black thorns grow on her grave.”
“Do not curse your dear mother,
you will see your Ahmo again,
but I will never see my Zlata.” (80)
Mujo sat on the soft bedding,
the maiden sat on her trunks,
Mujo took his pearly tambura,
lightly he strummed, loudly he sang,
in every verse he sang of Zlata: (85)
“My Zlata, have you fallen asleep?
Have you left some space for Mujo,
half the bedding and half the pillow,
on the pillow your white arm?”
And he put his pearly tambura down, (90)
and said to the lovely maiden: {147|148}
“By God, lovely maiden!
Here is a thousand ducats for you
because I married you,
and listen to what I will say. (95)
Do not open the door early
until it dawns and the sun rises,
so that my mother rejoices to the full,
my dear sisters have enough of singing,
and my friends have their fill of kolo. (100)
You will greet my mother and tell her
to gather priests and pilgrims,
to wash me in rose water,
to anoint my mustache with the oil from Kaaba,
to let the plumes on my queue (105)
hanging down from the bier, woe to my mother, [116]
my queue which Zlata took care of,
she broke three golden combs
taking care of my queue.
They should take me by Zlata’s manor (110)
so that mother’s Zlata can see me.”
He uttered this and parted with his soul.
And the maiden was wise and prudent,
she took the holy Koran
and she said a Jasin* prayer for Mujo. (115)
She opened her trunks
and took out silky covers,
she covered mother’s Mujo,
she sat by his side the whole night,
and read the holy Koran. (120)
When it dawned and the sun rose,
Mujo’s mother rose early,
she struck the knocker upon the door,
struck the knocker and sang a song:
“Open the door, two young children! (125)
What is dear may become hateful,
what is hateful may become dear! {148|149}
My Mujo hates Zlata now,
to him the maiden of Travnik is dear.”
The maiden sprang and opened the door, (130)
and she called to Mujo’s mother:
“There you have it, Mujo’s mother!
Why didn’t you let him be with Zlata,
may you never find peace in the black ground!
Here, Mujo lies dead in the room, (135)
he left you his greetings and asked you
to gather the priests and the pilgrims
and order them to wash him in rose water,
and to anoint his mustache with the oil from Kaaba,
to let the plumes on his queue (140)
hanging down from the bier, woe to his mother,
his queue which Zlata took care of,
she broke three golden combs
taking care of Mujo’s queue.
You should take him by Zlata’s manor (145)
so that mother’s Zlata can see him.”
She did everything that Mujo ordered,
and she gathered priests and pilgrims,
they prepared the mother’s only son.
When they were by Zlata’s manor, (150)
The maiden Zlata did not see him,
but Zlata’s sister-in-law saw him.
She called to her sister-in-law:
“Sister-in-law, sister in God!
Last night Mujo’s mother married him, (155)
and this morning she is sending him to his mother-in-law’s, [117]
to his mother-in-law’s, to the black ground.”
When mother’s Zlata heard this,
she ran downstairs through the new guest-rooms,
she fell down in a new guest-room. (160)
Zlata’s sister-in-law thought,
thought that she had fainted,
but Zlata parted with her soul.
Zlata’s sister-in-law said:
“By God, priests and pilgrims! (165) {149|150}
Lower the light bier,
wait for this deceased
until I gather young women and old ladies [118]
and prepare mother’s Zlata.”
The priests and pilgrims consented, (170)
they lowered the light bier,
waited for the second deceased
until they gathered young women and old ladies
and prepared mother’s Zlata.
They carried them on one board, (175)
dug the graves next to one another,
they left openings in the graves,
through the openings they joined their hands.
They planted a fir tree above Mujo,
and a vine above Zlata (180)
for the vine to curl around the fir tree
for Zlata to embrace Mujo.
When at dawn the light broke,
Mujo’s mother rose early
and came to her son’s grave. (185)
From the grave a voice was heard:
“May you die like a dog, Mujo’s mother!
Last night we found one another here,
in the quarters of paradise .”

6a. Hasnija Hrustanović

Tekst 2839; bilježnica Gacko 22; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2839; notebook Gacko 22; written down by Ibrahim Hrustanović

Mujo gleda u mahali Zlatu,
Mujo gleda, a majka mu ne da,
vet mu prosi travničku djevojku.
Ona prosi, Mujo i ne znade,
kupi svate, Muja i ne pita, (5)
dovede mu lijepu djevojku.
Nema Muja da djevojku snima,
već je snima Mujagina majka.
Ona zove Mujove jaranje: [24]
“Haj’te zov’te moga sina Muja! (10)
Kažite mu da ga zove majka,
naćete ga u Zlate djevojke.”
I odoše Mujovi jarani:
“Hajde, Mujo, tebe zove majka!
Dovela ti lijepu djevojku.” (15)
Neće Mujo, al’ ga sprema Zlata:
“Hajde, Mujo, života ti moga!
Neće reći tvoja mila majka,
neće reći ne šće Mujo doći,
već će reći ne dala mu Zlata!” (20)
Kakva Zlata hude sreće bila,
pođe Mujo pa se i povrati,
dade Zlati almas prsten s ruke:
“Na ti, Zlato, almas prsten s ruke,
ovo sam ti bijo ostavijo (25)
da te s njime ja isprosim, Zlato!”
Dade Zlati stotinu dukata:
“Na ti, Zlato, stotinu dukata,
ovo sam ti bijo ostavijo
da ti dadem prvo jutro, Zlato!” (30)
Ona njemu jalgluk iz njedara,
na jagluku navezena grana
i na grani tica dilkušica,
u kljunu joj zrno jadikovo:
“Na ti, Mujo, jagluk iz njedara, (35)
ovo sam ti ostavila bila
da ti dadem prvo jutro, Mujo!”
Ode Mujo kući jadujući,
vode Muja njegovi jarani.
Kad je doš’o svom bijelu dvoru, (40)
večeraše i akšam klanjaše
i sićahne mrve pometoše.
Kad je bilo vakat za jaciju,
dvoje mlado u dvor zatvoriše;
sjede cura na svoje sanduke, (45)
Mujo prođe na mehke jatake.
Govorijo čelebija Mujo:
“O Boga ti, lijepa djevojko!
Ti podigni duvak viš’ očiju
da ti vidim tvoje b’jelo lice.” (50)
Diže cura duvak nad očima,
sinu lice kao jarko sunce,
a groce kao mjesečina,
sitni zubi k’o niza bisera,
dva obraza dva đula rumena, (55)
a dva oka dva vrela studena,
obrvice morske pijavice,
trepavice krila lastavice.
On izvadi stotinu dukata:
“Evo tebi, lijepa djevojko, (60)
što sam tvoje ja vidio lice!
I bolja si i ljepša od Zlate,
ali nisi na mom srcu Zlata.
O Boga ti, lijepa djevojko!
Kad ujutro bijel dan osvane, (65)
nemoj rano otvarati vrata,
nek’ se moja razveseli majka,
nek’ se moja braća naigraju,
nek’ se moje seke napjevaju.
Čuj Boga ti, lijepa djevojko! (70)
Selam ćeš mi mojoj miloj majci
kad pokupi hodže i hadžije,
nek’ ne kopa u novo mezarje
nek’ me nose ispred Zlate dvora.”
Pa on leže na mehke jatake, (75)
pa odjeknu, žalosna mu majka,
kol’ko jeknu, sva odaja zveknu.
U njem’ živu srce ispucalo
i umrije, žalosna mu majka.
Kad svanulo i sunce granulo, (80)
uranila Mujagina majka,
ona pjeva po bijelu dvoru:
“Što je milo, more omrznuti,
što je mrsko, more omiljeti!
Što je Meho prisp’o u odaji?” (85)
Skoči cura, pa otvori vrata,
pa doziva Mujaginu majku:
“Mujo ti je jutros preminuo
i tebi je selam ostavijo
da ga ne kopaš u novo mezarje, [25] (90)
da ga nosiš ispred Zlate dvora.”
Skupiše se hodže i hadžije,
opremiše Mehmedbega mlada,
ponesoše kroz novu čaršiju.
Zlata sjedi kraj demir pendžera, (95)
ona gleda kroz novu čaršiju,
pa prileće džamli pendžerima,
pa otvori od džama pendžere,
svi džamovi na testu padoše.
Govorila lijepa djevojka: (100)
“O Boga vi, hodže i hadžije!
Či’ je mejit iz nove mahale?
Što je puštan perčin niz tenešir?”
“O Boga mi, lijepa djevojko!
Ovo mejit Meho mladoženja.” (105)
“O Boga vi, hodže i hadžije!
Spustite ga na zelenu travu
da ja vidim Meha mladoženju.”
Spustiše ga hodže i hadžije,
spuštijahu jer za Boga hajahu. [26] (110)
Djevojka je niz kulu slazila,
pa odkriva [27] Muja bega mlada,
odkriva ga po bijelu licu.
Ona pade pokraj Muje mrtva,
mlidijahu da se baildisala, [28] (115)
ali ona s dušom aildisa.
Dva mejita zajedno kopaju,
usporedo obadva mezara ,
kroz mezarje pendžer načiniše,
kroz pendžere ruke proturiše, (120)
u ruke im jabuke dadoše
kad se prenu, nek’ se poigraju.
Mujo had his eye on Zlata from the neighborhood,
his eye on Zlata, but his mother would not allow it,
and she sought in marriage a maiden of Travnik for him.
She sought the maiden, without telling Mujo,
she gathered the wedding guests without asking Mujo, (5)
she brought the lovely maiden for him.
Mujo was not there to help her off the horse,
and Mujo’s mother helped the maiden off.
She called to Mujo’s friends:
“Go, call my son Mujo! (10)
Tell him that his mother is calling him, {150|151}
you will find him at maiden Zlata’s.”
And Mujo’s friends went:
“Come on Mujo, your mother is calling you!
She brought the lovely maiden for you.” (15)
Mujo did not want to, but Zlata sent him home:
“Mujo, go, I swear to you by my life!
Your mother will not say,
will not say Mujo did not want to go,
but Zlata did not let him go.” (20)
Zlata had such bad fortune,
Mujo went but then returned
and gave her a diamond ring from his hand:
“Take this diamond ring, Zlata, from my hand,
I saved it for you (25)
to propose to you with it, Zlata!”
He gave Zlata a hundred ducats:
“Take these hundred ducats, Zlata,
I saved them for you,
to give them to you our first morning together.” (30)
Zlata gave him an embroidered kerchief from her bosom,
on the kerchief a branch was embroidered,
on it a nightingale,
in its beak a grain of sorrow:
“Take this kerchief from my bosom, Mujo, (35)
I saved it for you,
to give to you, Mujo, our first morning together.”
Mujo went home lamenting,
his friends led him there.
When he arrived to his white manor, (40)
they ate supper and said the evening prayer
and swept the tiny crumbs away.
When it was time for the night prayer ,
they locked the two young people in the manor;
the maiden sat on her trunks, (45)
Mujo passed to the soft bed.
Lord Mujo said:
“By God, lovely maiden!
Raise your wedding veil above your eyes
so I can see your white face.” (50)
The maiden raised the wedding veil above her eyes,
her face shone like the hot sun,
her white throat like the moonlight,
her little teeth like a string of pearls, {151|152}
her two cheeks like two roses, (55)
her two eyes like two cool springs,
her eyebrows like sea leeches,
her eyelashes like a swallow’s wings.
He took out a hundred ducats:
“This is for you, lovely maiden, (60)
because I have seen your face!
You are better and lovelier than Zlata,
but you are not dear to my heart.
By God, lovely maiden!
When in the morning the bright day dawns, (65)
do not open the door early
so that my mother rejoices to the full,
and my brothers play their fill,
my dear sisters have enough of singing.
Listen, by God, lovely maiden! (70)
You will greet my mother and tell her,
when she gathers priests and pilgrims,
not to bury me in the new graveyard,
but to take me by Zlata’s manor.”
And he lay down on the soft bed, (75)
and he sobbed, woe to his mother,
and cried out so loudly that the whole room echoed.
His heart broke out of sorrow,
and he died, woe to his mother.
When it dawned and the sun rose, (80)
Mujo’s mother rose early,
she sang in the white manor:
“What is dear may become hateful,
what is hateful may become dear!
Why has Meho [119] overslept in his room?” (85)
The maiden sprang and opened the door,
and she called to Mujo’s mother:
“Your Mujo died this morning
and left you a greeting and asked you
not to bury him in the new graveyard, (90)
but to take him by Zlata’s manor.”
Priests and pilgrims gathered,
they prepared young Mehmedbeg [120] , {152|153}
they took him through the new market-place.
Zlata was sitting by the iron-adorned window, (95)
she was looking at the new market-place,
and she ran to the glass windows,
and opened the glass windows,
all the glass fell on the street.
The lovely maiden said: (100)
“By God, priests and pilgrims!
Who is the deceased from the new neighborhood?
Why is his queue let hanging down from the bier?” [121]
“By God, lovely maiden!
This is Meho the young bridegroom.” (105)
“By God, priests and pilgrims!
Lower him on the green grass
so I can see Meho the bridegroom.”
The priests and the pilgrims lowered him,
lowered for God’s sake. (110)
The maiden came downstairs in the tower,
and she uncovered Mujo the young bey,
she uncovered his white face.
She fell dead by Mujo’s side;
they thought that she fainted, (115)
but she parted with her soul.
They buried the two deceased together,
dug the graves next to one another,
they left openings in the graves,
through the openings they joined their hands, (120)
they placed apples in their hands,
so that when they wake up, they can play. {153|154}

7. Hasnija Hrustanović

Tekst 2615; bilježnica Gacko 16; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2615; notebook Gacko 16; written down by Ibrahim Hrustanović

Stalo sunce čuda gledajući
čudno čudo prije neviđeno
đe s’ otrova Fazlajgića Zlata
u cvijetu u najbolje doba
kad joj mladoj svati dolazili. (5)
Svak se čudi čudu nečuvenu,
ponajviše kićeni svatovi.
Kad začuo beže Osmanbeže,
zaručniče lijepe đevojke,
do punice svoje dolazijo (10)
pa punici junak govorijo:
“Oj punice, moja nesuđenice! [29]
Šta je uzrok te se otrovala?
Kakvi su joj jadi dodijali?
Je li kakvo pismo ostavila?” (15)
Govori mu nesretna punica:
“Čuješ zete, ljeto te ne znalo!
Ja sam tebi mladu govorila
što će tebi moja đevojčica?
Ona ima svoga zaručnika (20)
koga čeka dvije godinice,
otiš’o je na carevu vojsku.
Ti si meni ludoj govorio
da ćeš Zlato od mene ukrasti,
dvore palit’, a sve roblje klati. (25)
Ja se tebe jesam prepanula,
dala tebi svoju nesretnicu
preko volje puste đevojačke,
al’ đevojka tebe ne voljaše.
Voljela je svijet preminuti, (30)
nego tebi vjerna ljuba biti.”
Kad to začu beže Osmanbeže,
ciknu, vrisnu kao zmija ljuta,
a punici Osman govorijo:
“Moli Boga, kugo iz Kandije, (35)
đe si žensko, a muškoga nemaš,
sad bi tvoju odrubijo glavu.”
Vratiše se kićeni svatovi
bez devojke i ruha bijela
i bez pjesme i svatskog veselja. (40)
The sun stood still and looked in wonder,
a curious affair never seen before:
Fajzlagić’s daughter Zlata poisoned herself
in the blossom of youth, at the best age,
as her wedding guests were approaching. (5)
Everyone was struck by this unheard of affair,
the wedding guests more than anyone.
When Osmanbeg heard about this,
the lovely maiden’s groom to be,
he came to his mother-in-law [122] (10)
and the brave man said to his mother-in-law:
“O you, who will never be my mother-in-law!
What is the reason for her poisoning?
Which sorrows overwhelmed her?
Did she leave a letter?” (15)
The unfortunate mother-in-law said to him:
“Listen, son-in-law, may you never see summer again!
I asked you many times, young man,
why you wanted my little girl.
She already had her groom-to-be, (20)
for whom she waited two years,
he had gone to serve in the emperor’s army.
You told me many times
that you will steal Zlata from me,
burn my manor and slaughter the servants. (25)
I was terrified of you,
and gave you my wretched girl
against the girl’s will,
but the girl did not love you.
She preferred to leave this world (30)
than to be your faithful wife.”
When Osmanbeg heard this,
he hissed and spit like a poisonous serpent,
and to his mother-in-law Osmanbeg said: {154|155}
“Thank God, you plague from Kandija, (35)
that you are a woman with no man around,
otherwise I would behead you now.”
The wedding guests went back
with no maiden and no white dowry,
without a song or wedding festivities. (40) {155|156}

8. Emina Šaković

Tekst 2451; bilježnica Gacko 12; zapisao Hamdija Šaković
Text 2451; notebook Gacko 12; written down by Hamdija Šaković

Muratbega proklinjala majka
da se ženi za nedjelju dana
i dovede Ljubovića Fatu
jer u Fate ima mušterija
Omerbega iz Novog Pazara, (5)
Ferhadbega iz novog dućana.
Fata ne zna bega ni jednoga,
već Murata iz donje mahale.
Uze Murat pero i papira
i kolkumu murećefa crna, (10)
pa on ode u gornje odaje
i u pismu ‘vako besjedio:
“Fato moja, vjerenice ljubo!
Ja ću tebi u nedjelju doći
i dovesti do dvjesta svatova, (15)
a šaljem ti dva prstena zlatna,
tvome babu ata nejahata,
staroj majci dibu i kadifu.
Ovu granu biserom punjenu
podaj Emi, svojoj miloj seki, (20)
tvome bratu crvenu dolamu.”
Za to čula Fatimina majka,
pa doziva sina Muhameda:
“Muhamede, materino dete!
Haram tebi materina hrana, (25)
ako dao Fatu za helaća.
Sinoć dođe knjiga šarovita
od Murata bega Tanovića.
Spremio joj dva prstena zlatna,
starom babu dora nejahata, (30)
tvojoj majci dibu i kadifu,
tebi, sine, crvenu dolamu.”
Govori joj sine Muhamede:
“Kakva hoćeš Murata helaća?
Babo mu je na Ćabu hodio (35)
i tri puta Meku pohodio.”
U riječi u kojoj su bili,
dok se poljem svati pomoliše
i pred njima beže Muratbeže.
Daleko ih Fata ugledala, (40)
pa je majci haber učinila:
“Mila majko, eto mi svatova!”
“Šuti, kćeri, zmija te ujela!
Što će tebi Murat pijanica?
Majka će te dati za boljega, (45)
na Zagorje, u Čengića dvore.”
Ali šuti bratac Muhamede,
a na svoju seku namiguje.
Dok eto ti svatova na vrata,
nema niko da otvori vrata. (50)
Kucnu Murat halkom na vratima,
podiže se bratac Muhamede,
pa ga eto na mermer avliju,
te otvori svatovima vrata.
Upadoše svati u avliju, (55)
među njima jenđikada mlada.
A da vidiš brata Muhameda
gdje on ode ostarjeloj majci,
pa govori staroj na čardaku:
“Sramota je vratiti svatove! (60)
Da su čiji, ne bi ni žalio,
već čuvenog bega Tanovića
od gatačkog polja pitomoga.”
Tad se staroj srce razmekšalo,
pa otiđe svojoj jedinici, (65)
opremi je što ljepše mogaše.
Na nju meće dibu i kadifu,
oko vrata tri ogre dukata,
a na ruke troje belenzuke,
a na glavu fesić medžediju, (70)
na fesiću od almasa granu.
Kad ujutru sunce ogranulo,
spremiše se kićeni svatovi,
izvedoše lijepu djevojku,
dadoše je begu Muratbegu. (75)
Pojahaše kićeni svatovi,
odvedoše lijepu djevojku.
Muratbeg’s mother was cursing him
to get married in a week’s time
and to bring Ljubović’s daughter Fata
since Fata had many suitors:
Omerbeg from Novi Pazar, (5)
Ferhadbeg from the new market.
Fata did not know any beys,
only Muratbeg from the neighborhood.
Muratbeg took a quill pen and some paper
and an ink-pot full of black ink (10)
and he went to the upper rooms
and thus he spoke in the letter:
“My Fata, my faithful beloved!
I will come to you on Sunday
and bring two hundred wedding guests; (15)
I am sending you two golden rings,
to your father an untamed thoroughbred,
to your old mother brocade and velvet.
This branch full of pearls
give to Ema, your dear sister, (20)
to your brother a red dolman*.”
Fata’s mother heard about this
and she called to her son Muhamed:
“Mother’s child, Muhamed!
May the milk with which I nursed you be cursed [123] (25)
if you give Fata to a vagrant.
Last night an adorned letter came
from Muratbeg Tanović.
He sent her two golden rings,
to her old father an untamed bay, (30)
to your mother brocade and velvet,
to you, son, a red dolman.”
Her son Muhamed said to her:
“What Muratbeg the vagrant are you talking about?
His father has been to the Kaaba (35)
and made a pilgrimage to Mecca three times.”
As they were saying these words, {156|157}
the wedding guests appeared on the plain,
before them Muratbeg.
Fata saw them from far away, (40)
and she let her mother know:
“Dear mother, here are my wedding guests!”
“Quiet, daughter, may a serpent bite you!
Why do you want the drunkard Muratbeg?
Your mother will marry you to a better man, (45)
to someone from the Čengić house in Zagorje.”
But the brother Muhamed was silent,
and he winked to his sister.
Meanwhile the wedding guests came to the door,
but there was no one to open the door for them. (50)
Muratbeg struck the knocker upon the door,
the brother Muhamed rose,
and he went to the marble courtyard,
and he opened the door for the wedding guests.
The wedding guests stepped into the courtyard, (55)
among them a young bridesmaid.
If you could only see the brother Muhamed
as he went to the old mother.
And he said to the old woman in the upper room:
“It is a shame to send back the wedding guests! (60)
If they were just anybody’s I would not care,
but these are the guests of the famous bey Tanović,
of the peaceful plain of Gacko.”
Then the old woman’s heart softened,
and she went to her only daughter, (65)
and she readied her as best as she could.
She dressed her in brocade and velvet,
around her neck three necklaces of ducats,
and on her arms three bracelets,
and on her head a Mecid-fez, [124] (70)
on the fez a diamond branch.
When at dawn the sun rose,
the wedding guests readied themselves,
they brought out the lovely maiden,
they gave her to Muratbeg. (75)
The wedding guests rode away,
they took away the lovely maiden. {157|158}

9. Hasnija Hrustanović

Tekst 2872; bilježnica Gacko 23; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2872; notebook Gacko 23; written by Ibrahim Hrustanović

Alajbeže konja projahuje,
a sejri ga ljepotica Mejra
sa čardaka, sa visoke kule,
a u sebi mlada govorila:
“Mili Bože lijepa junaka! (5)
Dobro ga je odgojila majka,
blago onoj kojoj bude suđen.”
U riječi u kojoj je bila
nešto joj se dade pogledati,
za begom se alaj pomolijo (10)
sve momaka imala ih majka.
Na dobre su konje pojahali
i lijepu pjesmu zapjevali:
“Alajbeže, đevojačko cveće,
tebe cura na srdašce meće, (15)
a ti za to haješ i ne haješ.”
Kad je beže razumijo riječi,
povraćao konja vilenoga,
pod pendžere Mejri dolazijo
i ovako Mejri govorijo: (20)
“Srce, dušo, Mejrušo đevojko!
Je l’ istina, života ti tvoga,
da me voliš više neg’ ijednoga?”
Mejra njemu ovako govoraše:
“Alajbeže, po svitu gledanje! (25)
Ti si vazda moje milo janje,
volim tebe više od svakoga,
tako meni Boga velikoga.
Kad prolaziš ispred moga dvora
vazda sejrim vilenoga dora (30)
kako nare svoje pokazuje,
meni mladoj rane pozleđuje.
Volim tebe, za te ću umreti!”
Govori joj beže Alajbeže:
“Lakše, lakše, Mejruša đevojko! (35)
Neće šećer još pasti u vodu
dok ja kažem svome milom rodu,
dok pokupim kićene svatove,
sve jarane moje odabrane.
Ti se spremaj za petnaest dana.” (40)
Ode beže svate sakupljati,
a Mejruša ruho prelagati.
Kratko vrime, rano izlazilo,
brzom dođe to petnaest dana,
niđe svata, ni od svata glasa. (45)
Ljuto cvili Mejruša devojka,
misli da je prevarijo Ale.
Kad šesna’sto jutro osvanulo,
stade jeka otud iz daleka,
vijaju se zeleni bajraci, (50)
a pucaju iz pušaka malih.
Tad Mejruša majku dozivala:
“Blago meni, moja mila majko!
Eto idu kićeni svatovi,
nije mene beže prevarijo!” (55)
Tad stigoše kićeni svatovi,
razjahaše konje pred avliju,
u ahare svati ulazili;
tu su bili za tri-četir’ dana,
otlan su se svati podignuli (60
i zdravo se kući povratili,
dobru curu begu dovodili,
begu ljubu, sebi komšinicu.
Alajbeg was riding his horse
and lovely Mejra looked at him
from the upper room in the lofty tower,
and she spoke to herself:
“Dear God, what a handsome young man! (5)
His mother brought him up so well,
lucky maiden to whom fate grants him.”
As she was saying these words
she looked and saw that
behind the bey a troop appeared (10)
of young men, any mother would have them.
They rode good horses,
and sang a lovely song:
“Alajbeg, a maiden’s flower,
you are in this maiden’s heart, (15)
and you pay no heed to it.”
When the bey understood these words,
he turned back his wondrous horse,
he came under Mejra’s windows,
and he thus spoke to Mejra: (20)
“My heart, my soul, maiden Mejra!
Is it true, for your life’s sake,
that you love me better than anyone?”
Mejra spoke thus to him:
“Alajbeg, the loveliest sight in the world! (25)
You have always been my dear lamb,
I love you more than anyone,
I swear by mighty God.
When you pass by my manor,
I always look at your wondrous bay, (30)
as it shows off neighing loudly,
hurting my wounds profoundly.
I love you, I would die for you!”
Alajbeg said to her:
“Easy, easy, maiden Mejra! (35)
Sugar will not fall in water {158|159}
until I tell my dear family,
until I gather the festive wedding guests
and all my choicest friends.
Be ready in fifteen days.” (40)
The bey went to gather the wedding guests,
and Mejra to fold her dowry.
The time was short, soon it passed,
fifteen days quickly went by,
there was no wedding guest in sight. (45)
The maiden Mejra cried bitterly,
she thought that Alajbeg had deceived her.
When the sixteenth morning dawned,
there rose a noise from far away,
the green standards were fluttering, (50)
they were shooting from their guns.
Mejra then called to her mother:
“Lucky me, my dear mother!
Here come the festive wedding guests,
the bey has not deceived me!” (55)
Right then the festive wedding guests arrived,
they dismounted from their horses in front of the courtyard,
the wedding guests entered the guest rooms;
there they spent three, four days.
From there the wedding guests set out (60)
and they safely returned home,
to the bey they brought a worthy maiden,
to the bey a maiden, to themselves a neighbor. {159|160}

10. Hasnija Hrustanović

Tekst 2858; bilježnica Gacko 22; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2858; notebook Gacko 22; written down by Ibrahim Hrustanović

Soko sjedi na Lijevnu gradu,
na glavi mu kruna od bisera,
žute su mu noge do koljena,
zlatna mu krila do ramena.
Gledale ga Livanke djevojke, (5)
gledale ga, pa mu govorile:
“A Boga ti, siv zelen sokole!
Ko ti niza krunu od bisera?
Ko ti žuti noge do koljena?
Ko ti zlati krila do ramena?” (10)
“O Boga mi, lijepe djevojke!
Dvorijo sam dobra gospodara
i u njega tri šćeri bijahu;
starija [30] žuti noge do koljena,
srednja zlati krila do ramena, (15)
mlađa niza krunu od bisera.
Spremi mene mio gospodare
da mu fatam tice svakojake;
sve sam njemu ptice pohvatao,
a ne mogo’ pticu prepelicu, (20)
već je verga u najgušće grane,
pa pogubi sivo perje moje
fatajući ticu prepelicu.
Naljuti se mijo gospodare,
od sebe me mlada oćerao.” (25)
Govorila Hasanaginica:
“O Boga mi, siv zelen sokole!
Da ja tebi tvoje [31] jade kažem ,
ti bi svoje i zaboravijo.
Kad sam bila u majke đevojka, (30)
zaprosi me aga Hasanaga,
zaprosi me, a dade me majka.
Kupi svate aga Hasanaga,
dovede ih moje majke dvoru.
Kad svanulo i sunce granulo, (35)
mene mladu dvoru povedoše,
dok zavika huda strina moja:
“Vod’te, svati, zlo doma doveli,
živo joj je čedo pod pojasom!”
To ne čuje niko od svatova, (40)
već to čuo aga Hasanaga.
Kad smo bili u polje zeleno,
priđe meni aga Hasanaga,
pa me baci sa konja u travu.
Meni braća u dvor ne dadoše, (45)
u polju mi čador razapeše.
Tu sam bila godinicu dana
niđe čeda, ni od čeda glasa.
Opet aga pokupi svatove,
odvede me svom bijelom dvoru, (50)
pa me uze za vjernu ljubovcu.”
A hawk was sitting above Livno-town,
on its head it had a pearl crown,
its legs were yellow up to its knees,
its wings were golden up to its shoulders.
Maidens of Livno looked at it, (5)
looked at it and said to it:
“By God, you gray-green hawk!
Who strung your pearl crown?
Who made your legs yellow up to your knees?
Who made your wings golden up to your shoulders?” (10)
“By God, you lovely maidens!
I served a good master
and he had three daughters;
the eldest made my legs yellow up to my knees,
the middle made my wings golden up to my shoulders, (15)
the youngest strung my pearl crown.
My dear master sent me
to hunt for all kinds of birds;
I caught all kinds of birds,
but I could not catch the quail bird. (20)
I chased it in the thickest branches,
and I lost my gray feathers
trying to catch the quail bird.
My dear master got angry,
and sent me away from him.” (25)
Hasanaginica said:
“By God, you gray-green hawk!
If I told you my sorrows,
you would promptly forget yours.
When I was a girl in my mother’s manor, (30)
Hasanaga sought me in marriage,
he sought me, and my mother gave me away.
Hasanaga gathered the wedding guests, {160|161}
and brought them to my mother’s manor.
When it dawned and the sun rose, (35)
they took me to his manor.
My wicked aunt cried out:
“Go, wedding guests, you are taking evil to your home,
she is carrying a child under her sash!”
No wedding guest heard this, (40)
but Hasanaga did hear it.
When we were on the green plain,
Hasanaga approached me,
and he threw me from the horse to the grass.
My brothers would not let me back home, (45)
they made a tent for me in the plain.
I spent there a whole year,
there was no child, and no child’s voice.
The agha gathered the wedding guests again,
and he escorted me to his white manor, (50)
and he took me to be his faithful wife. 

10a. Hata Ovčina

Tekst 2407; bilježnica Gacko 10; zapisao Hamdija Šaković
Text 2407; notebook Gacko 10; written down by Hamdija Šaković

Zaprosila Hasanaginica,
zaprosila lijepu djevojku,
zaprosi je za đevera Husa.
Prsten dava, svadbu ugovara
i ta svadba do petnaest dana. (5)
Što god ide, ono brzo dođe,
prođe brzo i petnaest dana.
Mejri nema kićenih svatova;
poručuje lijepa djevojka,
poručuje Hasanaginici: (10)
“Jetrvice Hasanaginice!
Što ne ženiš svog đevera Husa?
Evo prođe dva mjeseca dana
kako si me za njeg’ isprosila,
od svatova ni habera nema.” (15)
Odgovara Hasanaginica:
“Kučko jedna, nejetrvo Mejro!
Ti si svoju sreću udomila
i crnoj je zemlji poklonila
ljubeći se u bijelu dvoru (20)
sa đeverom mojim Huseinom.
Evo ima dva mjeseca dana
kako Huso u tvom dvoru spava,
svakom kažeš da je ženska glava.”
Proli suze lijepa djevojka, (25)
suze roni niz bijelo lice,
a spominje svoga Huseina.
A tješi je Alibegovica:
“Ej ne plači, moja zaovice!
Da kako je meni mladoj bilo (30)
kad me prosi beže Alibeže.
On dovede kićene svatove,
tamam dvjesta svata s jenđijama.
Tu su svati konak učinili,
večerali i akšam klanjali, (35)
a ujutru rano uranili.
Spremili se kićeni svatovi,
mene braća sveli na avliju,
bratići mi ruho iznesoše.
Taman svati hoće polaziti, (40)
udariše zile i borije,
zalajaše jasni daulbazi,
razviše se svileni bajraci,
dok poleće preko kuće teta.
Ona stade kuli na pendžere, (45)
moja teta, mila baba seka.
Ona zovnu bega Alibega:
‘Ču li mene, beže Alibeže!
Ču li mene, sreća te ne čula!
Čudan li si, beže Alibeže, (50)
još čudnije vodiš za se zlato.
Živo joj je čedo pod pojasom,
rodiće ga prije dva mjeseca.’
Kad to začu beže Alibeže,
na svatove hršum učinio: (55)
‘Zaustav’te zile i borije,
ustavite jasne daulbaze,
bajraktari, savijte bajrake!
Ovo nije za mene djevojka!
Đeverovi, curu uvedite, (60)
uvedite u bijelu kulu,
nek’ je ljubi ostarjela majka.’
Meni braća u dvor ne dadoše,
već raspeše svilene čadore
na livadu pod bijelu kulu. (65)
Često me je ob’lazila majka,
donosila studene vodice
i ovako sjetovala kćerku:
‘Dobro klanjaj, moja mila kćeri,
neće li te abdest odaprati, (70)
namaz molba grehe okajati.’
To trajalo četiri mjeseca,
dok su vid’li da nijesam kriva.
To je teti vrlo mučno bilo,
Bog joj nazad usta okrenuo, (75)
što je na me sramotu nanela.
Za to čuo beže Alibeže,
on pokupi kitu i svatove,
pa ga eto mom bijelu dvoru.
U moga me babe isprosio (80)
i svome me dvoru dovodio.”
Hasanaginica sought a bride,
she sought a bride, a lovely maiden,
she sought a bride for her brother-in-law Husein.
She gave her a ring, negotiated the wedding
and the wedding was to be in fifteen days. (5)
Whatever goes, arrives quickly,
and fifteen days quickly went by.
There were no wedding guests for Mejra;
the lovely maiden sent word,
she sent word to Hasanaginica: (10)
“Sister-in-law Hasanaginica!
Why don’t you let your brother-in-law Husein marry?
It has been two months
since you arranged our wedding,
but there is no word from the wedding guests.” (15)
Hasanaginica replied:
“You cur, don’t you call yourself my sister-in-law!
You forfeited your good fortune
and gave it to the black ground
when you were kissing in the white manor (20) {161|162}
with my brother-in-law Husein.
It has been two months
since Husein began sleeping in your manor,
you are telling everyone he is a woman.”
The lovely maiden began crying, (25)
the tears were rolling down her white face,
as she was uttering Husein’s name.
But Alibegovica comforted her:
“Do not cry, my sister-in-law! [125]
If you only knew what happened to me (30)
when Alibeg sought me in marriage.
He brought the festive wedding guests,
two hundred wedding guests with the bridesmaids.
The wedding guests spent the night,
they ate their dinner and said the evening prayer, (35)
and in the morning they rose early.
The wedding guests readied themselves,
my brothers took me downstairs to the courtyard,
my little brothers took out my dowry.
Just as the wedding guests were about to set out, (40)
the cymbals and the trumpets began bashing
the loud drums began roaring,
the silky standards began fluttering,
my aunt ran through the house.
She stepped to the tower windows, (45)
my aunt, my dear father’s sister.
She called out to Alibeg:
‘Listen to me, Alibeg!
Listen to me, may your fortune never find you!
You are so strange, Alibeg, (50)
and your bride is stranger still.
She is carrying a child under her sash,
she will give birth sooner than two months.’
When Alibeg heard this,
he gave order to the wedding guests: (55)
‘Quiet down the cymbals and the trumpets,
quiet down the loud drums,
standard bearers, fold up the standards!
This is not a maiden for me!
Brothers-in-law, take the maiden inside, (60) {162|163}
take her to the white tower,
let her old mother kiss her.’
My brothers would not let me to the manor,
but they set up silk tents
on the meadow by the white tower. (65)
My mother came by often,
she would bring cool water
and give this advice to her daughter:
‘Pray ardently, my dear daughter,
the abdest may wash your sins (70)
and in praying you may atone for them.’
This lasted for four months
until they saw that I was not to blame.
This was very unpleasant for my aunt;
may God twist her mouth (75)
because she brought me shame.
Alibeg heard about this,
he gathered the wedding guests,
and he came to my white manor.
He sought me from my father (80)
and he took me to his manor.” {163|164}

11. Hasnija Hrustanović

Tekst 2846; bilježnica Gacko 22; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2846; notebook Gacko 22; written down by Ibrahim Hrustanović

Snijeg pade, kiša i alamet,
Bećirbeg se sprema na zijamet,
kod dvora mu niko ne ostaje,
samo seka Nazić Umihana.
Lipo brate seku sjetovaše: (5)
“Vi za podne vodu donosite,
a za sunca vrata zatvarajte,
u mahali ljuta guja raste,
ljuta guja, Viliću Đulaga.”
Ode beže da kupi zijanet, (10)
ode kumra za goru na vodu,
kad na vodi Viliću Đulaga,
konja poji, kopljem vodu muti.
Govorila kumrija robinja:
“Hajd’ otale, Viliću Đulaga!” (15)
“Zbogom sestro, kumrija robinjo!
Đe ti spava Nazić Umihana?”
“Hajde zbogom, Viliću Đulaga!
Moja Naza na visoko spava,
do Naze su devetera vrata (20)
i deseta od suhoga zlata.”
“Čuješ mene, kumrijo robinjo!
Evo tebi stotinu dukata,
ostavi mi otvorena vrata.”
Ona uze stotinu dukata, (25)
pa odlazi do bijele kule,
sretila je Nazić Umihana:
“Sesto moja, kumrijice mlada!
Što si mi se tako zabavila?”
Odgovara mlada kumrijica: (30)
“Tako meni dina i imana,
neko bistru vodu zamutijo,
pa čekala dok s’ voda izbistri.”
Kad je bilo noći u jaciju,
stade Uma jaciju klanjati, (35)
stade huka uz bijelu kulu.
Progovara Nazić Umihana:
“Sestro moja, kumrijo robinjo!
Jesu l’ naša zatvorena vrata?”
“Klanjaj sestro, Nazić Umihana, (40)
jesu naša zatvorena vrata.”
U riječi u kojoj su bili,
kad na vrata Viliću Đulaga.
Prepade se Umihana mlada,
prepade se, pa namaz pobrka, (45)
al’ joj ništa fajde ne bijaše,
obljubi je Viliću Đulaga.
Kad se povrati beže Bećirbeže, [32]
na veliko čudo udarijo,
poručuje Viliću Đulagi: (50)
“Čuješ mene, Viliću Đulaga!
Junački si mene prevarijo,
kupi svate, hajde po đevojku.”
Đulaga je jedva dočekao,
pokupijo svata pet stotina (55)
i odveo lijepu đevojku.
It snowed and rained, a bad omen.
Bećirbeg was preparing to collect the land taxes,
nobody was going to stay in his manor
but his sister Umihana Nazić.
The brother gave good advice to his sister: (5)
“You should bring water at noon,
and at sunset lock the doors,
there is a wicked snake in the neighborhood,
a wicked snake, Đulaga Vilić.”
The bey went to collect the land taxes, (10)
a dove-like maid went behind the mountain to get water,
but Đulaga Vilić was at the spring,
giving drink to his horse, muddying the water with his spear.
The dove-like maid said:
“Go away, Đulaga Vilić!” (15)
“God be with you my sister, dove-like maid!
Where does your Umihana Nazić sleep?”
“Go with God, Đulaga Vilić!
My Naza [126] sleeps very high,
to her room there are nine doors (20)
and the tenth, made of pure gold.”
“Listen to me, dove-like maid!
Here is a hundred ducats for you,
leave the doors open for me.”
She took the hundred ducats (25)
and went to the white tower.
Umihana Nazić met her:
“My sister, young little dove!
How come you are so late?”
The young little dove answered: (30)
“I swear by my faith,
someone muddied up the clear spring,
and I waited until the water cleared.”
When it was time for the night prayer,
Umihana began saying the prayer, (35)
there arose a racket by the white tower. {164|165}
Umihana Nazić said:
“My sister, dove-like maid!
Are our doors locked?”
“Pray, sister, Umihana Nazić, (40)
our doors are locked.”
As they were saying these words,
Đulaga Vilić appeared at the door.
Young Umihana grew frightened,
grew frightened, mixed up her prayer, (45)
but there was no help for her,
Đulaga Vilić kissed her all over.
When Bećirbeg returned,
he found a great surprise,
and he sent word to Đulaga Vilić: (50)
“Listen to me, Đulaga Vilić!
You outsmarted me bravely,
gather the wedding guests, come for the maiden.”
Đulaga could scarcely wait,
he gathered five hundred wedding guests (55)
and took away the lovely maiden. {165|166}

12. Đula Dizdarević

Tekst 11686; bilježnica Gacko 164; zapisao Halid Dizdarević
Text 11686; notebook Gacko 164; written down by Halid Dizdarević [127]

Zaćosa se Čelebi Hasane
sa đevojkom Kumalića Hankom
i on ćosa četiri godine
sve na jedno mjesto naročišto
i u bašči pod žutom narandžom. (5)
Kad su bili u zelenoj bašči,
a u bašči pod žutom narandžom,
onda Hasan Hanki govoraše
“Srce, dušo, Kumalića Hanko!
Je li vakat moje milovanje, (10)
da te uzmem za bijelu ruku,
da te vodim na našu Krajinu?”
Govori mu Kumalića Hanka:
“Srce, dušo, Hasko Čelebiću!
Noćas neću, ni sjutra naveče, (15)
od preksjutra kadgod tebi drago.”
Pa skočiše, pa se poljubiše,
ode Hasko na svoju Krajinu,
ode Hanka na babinu kulu.
Mlidijahu niko ne čujaše, (20)
sve ih sluša Katurica Ramo.
Kad je bijel danak preminuo,
kad je mrka noćca dolazila,
pa večera gosposka đevojka,
ona leže u mehku postelju, (25)
dok joj neko kucnu na pendžere.
Cura skoči na noge lagane,
pa otvori kanat na pendžeru,
pa govori lijepa đevojka:
“Ko me noćas zove pod pendžere?” (30)
Govori joj Katurica Ramo:
“Srce, dušo, Kumalića Hanko!
Tebe zove Hasko Čelebiću
da idemo na našu Krajinu.”
Govori mu Kumalića Hanka: (35)
“Srce, dušo, Hasko Čelebiću!
Mi nijesmo tako govorili
da mi noćas dođeš pod pendžere,
a ni noćas, ni sjutra naveče,
od prosjutri kadgod tebi drago.” (40)
Govori joj Katurica Ramo:
“Srce, dušo, Kumalića Hanko!
Drugčije se okrenulo amo;
ako noćas meni izać’ nećeš,
nikad za te upitati neću.” (45)
A da vidiš Kumalića Hanke!
Ona skoči sa demir pendžera,
pa otvori brave na sanduke,
ona vadi zlatne boščaluke,
pa ih baca sa demir pendžera, (50)
sve ih Ramo na vrančića slaže.
Cura vadi biser i kadifu,
ona vadi biser i dukate,
te oblači difu i kadifu,
pa udara biser i dukate, (55)
a na glavu almas granu zlatnu,
utegnu se mukademom pasom,
mukademu popucaše rese,
sve se pod njom crna zemlja trese,
a na noge srmali papuče, (60)
pa pošeta niz bijelu kulu.
Kad je bila na kulina vrata
mrka noćca, a nema mjeseca,
a Ramo se pribijo uz vrata,
cura misli Hasko Čelebiću. (65)
A da vidiš Katurica Rama!
Uze curu za bijelu ruku,
isturi je za se za vrančića,
prigrnu je kabanicom crnom,
crno Ramu dovijeka bilo. (70)
Pa on ode poljem zelenijem,
dok mu poče vranac posrtati;
govori mu Kumalića Hanka:
“Srce, dušo, Hasko Čelebiću!
Što posrće vranac od mejdana? (75)
Bože svoju pogubio glavu!”
Govori joj Katurica Ramo:
“Šuti Hanko!” a suje [33] joj majku,
“Ovo nije Hasko Čelebiću,
već je ovo Katurica Ramo.” (80)
A zakuka na konju đevojka:
“Đe s’, Hasane, niđe te ne bilo?
Da ti vidiš Kumalića Hanku
u kakvu je halu i belaju!”
A Ramo je provaljuje laktom: (85)
“Šuti Hanko!” a psuje joj majku.
Govori mu lijepa đevojka:
“Bogom brate, Katurica Ramo!
Kud me nosiš poljem zelenijem?”
Govori joj Katurica Ramo, (90)
a Ramo joj po istini kaže:
“Odnesoh te na vlašku Krajinu,
onđe imam Bogom pobratima,
pobratima Janković Stojana,
hoću pobra s tobom darivati.” (95)
Kad su bili u goru zelenu,
đe su dvije jele posađene,
pa on sjaha sa konja đevojku,
sveza curu za jelu zelenu,
pa on ode u studene stene, (100)
pa on zove Janković Stojana:
“Pobratime, Janković Stojane!
Hajde meni u studene stene
đe su dvije jele posađene,
tu ćeš dobar lovak uloviti (105)
što ga nikad ulovio nisi.”
Bješe Vlašće leglo u postelju,
pa on skoči na noge lagane,
pa on zove sestru Anđeliju:
“Siguraj mi vilena dorina, (110)
neko meni iz stijena viče.”
Hitro Anđa na noge skočila,
donese mu đuzeli odijelo,
donese mu junačko oružje.
Ona ode u tople podrume, (115)
sigura mu vilena dorina,
pa on ode u studene stene
đe su dvije jele posađene.
Kad za jelom čudo opazijo,
pa govori Janković Stojane: (120)
“Šta si, more, za jelu svezanu?
Il’ si đavo, il’ si utvarica,
il’ bijela iz planine vila?”
Đevojka mu preko plača priča:
“Bogom brate, Janković Stojane! (125)
Nit’ sam vila, niti utvarica,
već đevojka, crna kukavica,
zaručnica Haska Čelebića.
Zakolji me, tebi halal bilo,
pa mi telo turi pokraj puta (130)
nek’ ga jedu vuci i gavrani.”
Govori joj Janković Stojane:
“Čuješ mene, lijepa đevojko!
Ja ti Boga i vjeru zadajem
da do tebe dofatiti neću (135)
kol’k’ do svoje sestre Anđelije.
Jesam čuo, jesam razumio
đe si dobre ruke naučila,
đe umiješ vesti abahije,
đe si dvije mlada napravila, (140)
jednu dala ličkom Mustajbegu,
drugu dala Hasku Čelebiću.
Nosiću te na svoju Krajinu
da mi vezeš s Anđom abahiju.
Kad napraviš mlada abahiju, (145)
ja ću tebi ruho sakupiti
i pokupit’ kitu i svatove
i jenđiju sestru Anđeliju,
spremit ću te Hasku na Krajinu.”
A prekide sveze na đevojci, (150)
odnese je na vlašku Krajinu.
Kad je bio pred bijele dvore,
pa doziva sestru Anđeliju:
“Brže meni na mermer avliju!”
Siđe Anđa na mermer avliju, (155)
govori joj Janković Stojane:
“Vodi Hanku na bijelu kulu,
drži Hanku ka’ i svoju seku.”
Pa on ode u novu čaršiju,
pa on kupi i zlata i svile (160)
i crvene čohe venedinske,
pa on spremi Kumalića Hanki.
Poče Hanka vezti abahiju,
zlatom veze, a biserom puni.
Kad naveze mlada abahiju, (165)
pa je spremi Janković Stojanu,
spremi mu je u novu čaršiju.
Kad je Vlašče vid’lo abahiju,
tri se puta rukom prekrstijo;
a kako je cura napravila, (170)
sve izvezla gujeprimorkinje.
A da vidiš Janković Stojana!
Pa on kupi kićene svatove,
pa joj kupi ruho prebijelo.
I dođoše kićeni svatovi, (175)
spremi Hanku Hasku Čelebiću
i jenđiju sestru Anđeliju.
Kad su bili Hasanovu dvoru,
razjahaše kićeni svatovi.
A da vidiš Haska Čelebića! (180)
Uze Hanku za bijelu ruku,
odvede je na bijelu kulu,
pa je pita šta je s njome bilo,
sve mu kaže šta je i kako je.
A da vidiš ličkog Mustajbega! (185)
Pa on uze mladu Anđeliju,
uze Anđu za vjerenu ljubu,
tu se beže s njome oženijo.
Ode Hasko u novu čaršiju,
u kahvi je Rama nalazijo, (190)
pa poteže bistra džeferdara,
pa on ubi Katuricu Rama.
Hasan Čelebić was courting
Kumalić’s daughter, the maiden Hanka,
he was courting her for four years
meeting her always at the same place,
in the garden under the yellow orange tree. (5)
When they were in the green garden,
in the garden under the yellow orange tree,
Hasan said to Hanka:
“My heart, my soul Kumalić’s daughter Hanka!
Have we courted long enough? (10)
Shall I take you by your white hand
and lead you to our Krajina?”
Kumalić’s daughter Hanka said to him:
“My heart, my soul Hasan Čelebić!
Not tonight or tomorrow night, (15)
but as of the day after tomorrow, whenever you wish.”
And they sprang up, and they kissed.
Hasan went to his Krajina,
Hanka went to her father’s tower.
They thought no one heard them, (20)
but Ramo Katurica heard everything.
When the bright day expired,
when the dark night started falling,
the courtly maiden ate supper,
she lay in her soft bed, (25)
but somebody knocked on her windows.
The maiden sprang on her agile legs,
and she opened a side of the window,
and the lovely maiden said:
“Who is calling me from below my windows tonight?” (30)
Ramo Katurica told her:
“My heart, my soul, Kumalić’s daughter Hanka!
Hasan Čelebić is calling you
to go to our Krajina.” {166|167}
Kumalić’s daughter Hanka said to him: (35)
“My heart, my soul, Hasan Čelebić!
We have not agreed that
you should come under my windows tonight,
not tonight, not tomorrow night,
but as of the day after tomorrow, whenever you wish.” (40)
Ramo Katurica said to her:
“My heart, my soul, Kumalić’s daughter Hanka!
Things have changed at this end;
if you do not want to come tonight,
I will never ask about you again.” (45)
If you could only see Kumalić’s daughter Hanka!
She sprang back from the iron-adorned window ,
and opened the locks on her trunks,
and she took out golden attires,
and threw them down from the iron-adorned window, (50)
Ramo piled them on his black mount.
The maiden took out pearls and velvet,
she took out pearls and ducats,
and she dressed in brocade and velvet,
and she put on pearls and ducats, (55)
on her head a golden branch with diamonds,
she tightened herself with a fine belt,
on the belt the fringes started to break,
under her the black ground began to shake,
on her feet she put on silver slippers, (60)
and she walked downstairs in the tower.
When she reached the tower door,
it was a dark night with no moon;
Ramo clung closely to the door,
the maiden thought it was Hasan Čelebić. (65)
If you could only see Ramo Katurica!
He took the maiden by her white hand,
put her behind him on his black mount,
wrapped her in a black raincoat,
may Ramo’s days be black forever. (70)
And he went across the green plain,
but his black mount began stumbling;
Kumalić’s daughter Hanka said to him:
“My heart, my soul, Hasan Čelebić!
Why is the brave black mount stumbling? (75)
May it lose its head!”
Ramo Katurica said to her: {167|168}
“Quiet, Hanka!” and he cursed her mother,
“This is not Hasan Čelebić,
this is Ramo Katurica.” (80)
And the maiden on the horse cried out:
“Where are you, Hasan, for your life’s sake?
If you could only see Kumalić’s daughter Hanka,
in what kind of trouble and misfortune she is!”
And Ramo pushed her with his elbow: (85)
“Quiet, Hanka!” and he cursed her mother.
The lovely maiden said to him:
“Brother in God, Ramo Katurica!
Where are you taking me across the green plain?”
Ramo Katurica said to her, (90)
and he said the truth:
“I am taking you to the Vlah Krajina,
there I have a blood-brother in God,
blood-brother Stojan Janković,
I want to give you as a gift to my blood-brother.” (95)
When they were in the green mountain,
where two fir trees were planted,
he helped the maiden off the horse,
tied the maiden to the green fir tree,
and he went to the cold rocks, (100)
and he called out to Stojan Janković:
“Blood-brother, Stojan Janković!
Come to me to the cold rocks,
where the two fir trees are planted,
there you will hunt a good catch, (105)
that you have never hunted before.”
The Vlah had already lain down,
but he sprang on his agile legs,
and he called to his sister Anđelija:
“Ready my wondrous bay for me, (110)
somebody is calling me from the rocks.”
Anđelija sprang on her feet readily,
she brought him a fine suit,
she brought him his warrior guns.
She went to the warm cellar, (115)
she readied his wondrous bay,
and he set out for the cold rocks {168|169}
where the two fir trees were planted.
And behind the fir tree he saw a wonder,
and Stojan Janković said: (120)
“Who are you, you creature tied to the fir tree?
Are you the devil or an apparition,
or a white vila from the mountain?”
In tears the maiden thus recounted:
“Brother in God, Stojan Janković! (125)
I am neither a vila nor an apparition,
but a maiden, a poor wretch,
Hasan Čelebić’s bride-to-be.
Behead me, you have my forgiveness,
and push my body by the road (130)
so that wolves and ravens can eat it.”
Stojan Janković said to her:
“Listen to me, lovely maiden!
Before God you have my word
that I will not touch you (135)
as I would not touch my sister Anđelija.
I have heard, I have understood
that you have talented hands,
that you know how to embroider horse-covers,
that you have already made two, (140)
one you gave to Mustajbeg of Lika,
another to Hasan Čelebić.
I will take you to my Krajina
to embroider a horse-cover with Anđelija for me.
When you make a horse-cover, (145)
I will gather a dowry for you
and I will gather the wedding guests
and ask my sister Anđelija to be your bridesmaid.
I will send you to Hasan in Krajina.”
He cut the ties on the maiden (150)
and took her to the Vlah Krajina.
When he was in front of his manor
he called to his sister Anđelija:
“Come quickly to me in the courtyard!”
Anđelija went downstairs to the marble courtyard, (155)
Stojan Janković said to her:
“Take Hanka to the white tower,
take care of her as if she were your sister.”
And he went to the new market-place
and he bought both gold and silk (160) {169|170}
and red Venetian drapery,
and he sent that to Kumalić’s daughter Hanka.
Hanka began embroidering the horse-cover,
embroidering it with gold, stringing it with pearls.
When she had embroidered the horse-cover, (165)
she sent it to Stojan Janković,
sent it to him in the new market-place.
When the young Vlah saw the horse-cover,
he crossed himself three times
for the maiden had made it so beautifully, (170)
she had embroidered snakes from the coast all over it.
If you could only see Stojan Janković!
He began gathering the festive wedding guests,
and began gathering a dowry for her.
And the festive wedding guests came, (175)
he sent Hanka to Hasan Čelebić,
and his sister Anđelija to be her bridesmaid.
When they were at Hasan’s manor,
the festive wedding guests dismounted.
If you could only see Hasan Čelebić! (180)
He took Hanka by her white hand,
led her to the white tower,
and asked her what had happened to her.
She told him how everything was.
If you could only see Mustajbeg of Lika! (185)
He took young Anđelija,
he took her to be his faithful wife,
the bey married her right there.
Hasan went to the new market-place,
he found Ramo drinking coffee, (190)
and he pulled out a quick rifle,
and killed Ramo Katurica. {170|171}

13. Hasnija Hrustanović

Tekst 2611; bilježnica Gacko 16; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2611; notebook Gacko 16; written down by Ibrahim Hrustanović

Vezak vezla Gabelkinja Fata
u Gabeli na bijeloj kuli;
pred njom đerđef stoji od merdžana,
tanka igla oštra od biljura,
pa pogleda niz to polje ravno, (5)
al’ se polje pusto zamaglilo.
Dovikuje ostarjelu majku:
“Što se, majko, polje zamaglilo?
Ili gori, il’ ga kuga mori?”
“Niti gori, nit’ ga kuga mori, (10)
već su ono Vlasi udarili.”
Kad to čula ljepotica Fata,
đerđefom je o tli udarila,
pa silazi na mermer avliju,
pa uzima turski abdest na se, (15)
pa odlazi u novu džamiju.
U to doba Vlasi udariše,
udariše, dvore popališe.
Oni traže ljepoticu Fatu,
neko njima za Fatu kazao. (20)
Krhnu Vlaše u novu džamiju,
od džamije vrata odletješe,
on pregazi sve sitne musafe,
pa mi uze ljepoticu Fatu,
pa je metnu na konja alata, (25)
pa je vodi kaurskome putu,
predaje je banu kaurinu.
Tu je bila devet godin’ dana,
kad nastala godina deseta,
uhodi je bane kaurine. (30)
Govorijo lijepoj đevojci:
“Šćeri moja, ljepotice Fato!
Imaš ikog od roda svojega
ne bi li te kogod odkupijo? [34]
Nije puno za te ni odkupa (35)
čaša zlata, a druga bisera.”
Govorila ljepotica Fata:
“Ja imadem brata Hasanagu,
ne bi li me junak odkupijo.”
Piše knjigu bratu Hasanagi, (40)
sve mu kaže što je i kako je.
Bratac joj je knjigu odvratijo:
“Skoro sam se junak oženijo
i skoro sam dvore načinijo,
ne mogu te junak odkupiti.” (45)
Knjigu uči ljepotica Fata,
knjigu uči, grozne suze lije,
pitao je bane kaurine:
“Što ti, Fato, grozne suze l’jevaš?”
Sve mu kaže što je i kako je, (50)
govorila ljepotica Fata:
“Ja imadem daidžu Velagu,
ne bi li me junak odkupijo.”
Piše knjigu ljepotica Fata,
sve mu kaže što je i kako je, (55)
daidža joj isto tako piše
kao što je i brat Hasanaga.
Govorila ljepotica Fata:
“Još imadem zlato Muhameda,
Muhameda, prvog ašikliju, (60)
ne bi li me junak odkupijo.”
Knjigu piše ljepotica Fata,
pa je šalje zlatu Muhamedu:
“Hoćeš li me junak odkupiti?”
Knjigu uči zlato Muhamede, (65)
knjigu uči, grozne suze lije,
pitala ga ostarjela majka:
“Odklen knjiga, od kog’ li je grada?”
Sve joj kaza što je i kako je,
majka mu se o vratu vješaše (70)
i ovako njemu govoraše:
“Ti prodaji dvore i ahare,
pa odkupljuj ljepoticu Fatu.”
On je svoju poslušao majku,
pa prodaje kule i ahare (75)
dok je odkup za nju sastavijo.
Pokupio kitu i svatove,
pa odlazi kaurskome putu.
Plaho ih je bane dočekao,
skovao im vezene kočije, (80)
nije htijo ništa ni odkupa,
no je prati do vode studene.
Kad su bili kod vode studene,
govori joj bane kaurine:
“Otvor’, Fato, od kočije pendžer (85)
da ti bane dvije riječi kaže.
Kad imadneš od srca evlada,
onda šalji po svog milog babu
da ti babo na veselje dođe.”
Fata of Gabela sat embroidering
in Gabela, in the white tower;
in front of her a coral tambour*,
and a slender sharp crystal needle.
And she looked at the flat plain, (5)
but the broad plain turned hazy.
She called to her old mother:
“Why, mother, has the plain turned hazy?
Is it burning or is the plague spreading?”
“Neither is it burning nor is the plague spreading, (10)
but the Vlahs are attacking.”
When lovely Fata heard this,
she threw her tambour on the floor,
and went downstairs to the marble courtyard,
and she took a Turkish abdest (15)
and she went to the new mosque.
Right then the Vlahs attacked,
attacked, burned down the manors.
They were looking for lovely Fata
for someone had told them about her. (20)
A Vlah burst into the new mosque,
the mosque door went flying,
he stepped over the small prayer books,
and he seized lovely Fata,
and he put her on the sorrel mount, (25)
and he took her to the infidel land,
and gave her to the infidel viceroy.
There she spent nine years,
when the tenth year came
the infidel viceroy visited her. (30)
He said to the lovely maiden:
“My daughter, lovely Fata!”
Do you have any relatives,
perhaps they would pay ransom for you?
The ransom is not that high, (35) {171|172}
a glass of gold and another of pearls.”
Lovely Fata said:
“I have a brother, Hasanaga,
perhaps he will pay the ransom.”
She wrote a letter to her brother Hasanaga (40)
telling him how everything was.
Her brother responded in a letter:
“I have recently married
and I have made a manor,
I cannot pay the ransom for you.” (45)
Lovely Fata read the letter,
read the letter, shed bitter tears.
The infidel viceroy asked her:
“Why, Fata, are you shedding bitter tears?”
She told him how everything was, (50)
and lovely Fata said then:
“I have an uncle, Velaga,
perhaps he will pay the ransom.”
Lovely Fata wrote a letter
telling him how everything was; (55)
the uncle wrote her the same
as had before her brother Hasanaga.
Lovely Fata said:
“And I have my treasure, Muhamed,
Muhamed, my first love, (60)
perhaps he will pay the ransom.”
Lovely Fata wrote a letter,
and she sent it to her treasure, Muhamed:
“Will you, brave man, pay the ransom for me?”
Her treasure, Muhamed, read the letter, (65)
read the letter, shed bitter tears,
his old mother asked him:
“From where is the letter, from which town?”
He told her how everything was,
his mother fell on his neck (70)
and thus spoke to him:
“You should sell the manor and the stables
and pay the ransom for lovely Fata.”
He took his mother’s advice
and sold the towers and the stables (75)
and he collected the ransom for her.
He gathered the wedding guests
and went to the infidel land. {172|173}
The viceroy welcomed them with great presents,
he forged a filigreed carriage for them, (80)
he did not even want any ransom,
but escorted her to the icy spring.
When they were at the icy spring,
the infidel viceroy said to her:
“Open, Fata, the carriage window (85)
so that the viceroy can tell you a few words.
When you have children of your own
send word to your dear father, [128]
and your father will come to your celebration.” {173|174}

14. Hasnija Hrustanović

Tekst 12207; bilježnica Gacko 6 (a); zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 12207; notebook Gacko 6(a); written down by Ibrahim Hrustanović

Lov lovijo Čengić Huseine,
lov lovijo po Radoč planini,
za dva dana ništa ne ulovi.
Kad je treće jutro osvanulo,
poranijo Čengić Huseine, (5)
a pustijo hrte i ogare
da tragaju hrti za zvjerkama,
al’ je beže dobre sreće bijo,
dvije seke beže zarobijo.
Pošle cure da ubile platno, (10)
obje ih je beže ufatijo,
odveo ih svom bijelu dvoru.
Tu su bili za pola godine,
tad starija sestra govorila:
“Pusti mene, Čengić Huseine, (15)
pusti mene da ja vodim seku.”
Govori joj Čengić Huseine:
“Neću pustit’ tebe, a ni seke
dok ti tvoje ne obljubim lice.”
“Nemoj brate, Čengić Huseine, (20)
jer ja jesam mlada isprošena,
čekam dragog tri godine dana.
Na poklon ti moja mlađa seka.”
Čengić Huso na to pristanuo,
on stariju sestru opremijo, (25)
skrojio joj svilene haljine,
a na noge mestve i nanule
i dade joj dvije pratidžije
da je prate do njezina dvora.
Star’ju seku tako opremijo, (30)
mlađu Huso seku obljubijo.
Obje seke dobre sreće našle
i Huso se dobro namirijo.
Husein Čengić went hunting,
went hunting in Radoč mountain,
in two days he did not catch anything.
When the third morning dawned,
Husein Čengić rose early, (5)
he released his greyhounds and hunting dogs
so that the greyhounds could chase game,
and the bey had good fortune,
he took two sisters captive.
The maidens had gone to wash clothing, (10)
the bey captured them both,
and took them to his white manor.
There they spent half a year,
then the older sister said:
“Let me go, Husein Čengić, (15)
let me go and take my sister home.”
Husein Čengić said to her:
“I will not let you or your sister go
before I kiss your face.”
“Do not my brother, Husein Čengić, (20)
because my hand has already been promised,
I have been waiting for my beloved for three years.
Take my younger sister as a gift.”
Husein Čengić agreed to that;
he prepared the older sister, (25)
he had silk dresses made for her,
for her feet slippers and clogs,
and he gave her two escorts
to escort her to her manor.
The older sister thus he prepared, (30)
the younger one he kissed.
Both sisters found good fortune,
and Husein himself was satisfied. {174|175}

15. Emina Šaković [35]

Tekst 2129; bilježnica Gacko 3; zapisao Hamdija Šaković
Text 2129; notebook Gacko 3; written down by Hamdija Šaković

Ferman stiže iz Stambola grada
u pitomo mjesto Nevesinje
a na ruke begu Ljuboviću.
Kad je beže ferman ugledao,
ferman ide iz Stambola grada, (5)
od silnoga našeg patišaha. [36]
Evo što mu u fermanu piše:
“Čuješ ‘i me, beže Ljuboviću!
Jesam čuo, jesam razumio
da imade Gacku ravnome (10)
na visokoj Volujak planini
a nekakvo zeleno jezeru,
u jezeru b’jelu vilu kažu.
Već ču li me beže Ljuboviću!
Eto tebi ferman od meneka (15)
da ufatiš prebijelu vilu,
da je svedeš stolu i Stambolu.
Ako li mi to učinit nećeš,
šalji meni dora od mejdana,
u zobnici tvoju rusu glavu.” (20)
Kad je beže ferman proučio,
u duboke misli zapanuo:
“Bože mili na svemu ti fala,
šta ću danas od života svoga?
Kako ću ja ufatiti vilu, (25)
snijeti je stolu i Stambolu?”
Mislio se tri bijela dana
i četvrte noći do ponoći,
sve mislio na jednu smislio
da se krene na Volujak jezero (30)
da on fata zlatnokrilu vilu,
al’ je nije lahko ufatiti.
Kad u jutru jutro osvanulo,
uranila ostarjela majka,
na odžaku vatru naložila, (35)
a uz vatru kahvu pristavila,
pa doziva svoga mila sina.
Kad upade beže u odaju,
zapita ga ostarjela majka:
“Što je tebi, moj premili sine? (40)
Što si tako čehru promjenio?
Od šta si se tako prepanuo?
Što se nisi na baba metnuo,
jal’ na baba jal’ na mila daja?”
Odgovara beže Ljuboviću: (45)
“Ču li mene, moja mila majko!
Nije lahko ufatiti vilu,
mog’o bih ti izgubiti glavu
fatajući zlatnokrilu vilu.
Ako li ja ne ufatim vilu, (50)
valja slati dora do Stambola,
u zobnici moju rusu glavu.”
Govori mu ostarjela majka:
“Ču li mene, beže Ljuboviću!
Ti opremi sebe i dorina, (55)
pa ti hajde Gacku polju ravnom
do svojega mila pobratima,
pobratima Đura kapetana.
Pobro će ti u pomoći biti.”
Tu je beže poslušao majku, (60)
pa opremi sebe i dorina,
od Odžaka okrenu hajvana.
Jezdi beže poljem nevesinjskim,
dok on pređe visoku planinu,
pred njime se nebo otvorilo, (65)
a gatačko polje produljilo.
U gatačko polje zapanuo,
goni dora do pobrine dvora.
Taman žarko ogrijalo sunce,
on dorata doćera pred vrata, (70)
viknu pobru iz grla bijela:
“Jesi l’ doma, Đuro kapetane?”
Đuro bješe rano uranio,
uranio rakiju popio.
Kad pred kulom pobra ugledao, (75)
skoči Đuro na noge lagane,
pa ga eto kuli niz mostove,
dok on spade na mermer avliju,
taman pobra razjahao hajvana.
Sretoše se oba pobratima, (80)
sretoše se, pa se poljubiše,
za junačko pitaju se zdravlje.
Kad rekoše da su zdravo bili,
pita Đuro svoga pobratima:
“Pobratime, beže Ljuboviću! (85)
Koja te je sreća naćerala
da posjetiš svoga pobratima?”
Govori mu beže Ljuboviću:
“Nije sreća, mio pobratime,
ne sreća, nego je nesreća. (90)
Doš’o mi je ferman iz Stambola
od našega silna patišaha
sa mu nosim vilu s Volujaka.
Ako li mu ne donesem vilu,
da mu šaljem dora od mejdana, (95)
u zobnici svoju rusu glavu.”
Kad te Đuro razumio reči,
razumio, pa se nasmijao:
“Ne boj mi se, mio pobratime!
Danas ti se sreća nasmijala, (100)
a bolje se prigodilo vreme
u proljeće, o Đurđevu danu,
kad se vila u jezeru kupa.
Već ako ti Bog i sreće dade,
ufatićeš zlatnokrilu vilu.” (105)
Đuro ode na bijelu kulu
sa svojijem milim pobratimom,
na mlađe je hršum učinio:
“Mlade janjce na ražanj metnite,
pokuhajte sitnu brašljanicu (110)
što je dosta za neđelju dana.”
Onda kaže begu Ljuboviću:
“Oj ču li me, beže Ljuboviću!
Potkuj svoga dora naopako,
okreni mu ploče naopako, (115)
udari mu čavle naopako,
ja ću svoga pretila đogata.
Sjutra ćemo ići na jezero,
čuvat’ vilu tri bijela dana
dok Đurđeva zora ne zarudi, (120)
tad će vila biti na jezeru.”
Kad je bilo vreme večerati,
večeraše, Bogu se moliše,
pa legoše u mehke dušeke.
Kad je bilo oko pola noći, (125)
probudi se beže Ljuboviću,
pa dozivlje pobratima svoga:
“Ustaj, pobro, valja putovati.”
Ustadoše oba pobratima,
umiše se i Bogu moliše, (130)
na gotove konje posjedoše,
okrenuše konje uza stranu.
Taman prvi pjevci zapjevaše,
na Čemerno pobre dojahaše.
Htjede Đuro konja odmoriti, (135)
ali ne da beže Ljuboviću.
Otale se pobre otiskoše,
pravo gredu Volujak planini
i njegovu [37] zelenu jezeru.
Taman drugi pjevci zapjevaše, (140)
pobratimi jezeru stigoše.
Tu se beže čudom začudio,
kad ugleda zeleno jezero,
obadva mu oka zasijala,
u grudima srce zaigralo. (145)
Tu su pobre konje razjahali,
razjahali, u šumu odveli,
pa pripeše debele paripe,
a pobre se jezeru vratiše,
pa čuvaju u jezeru vilu. (150)
Čuvali je tri bijela dana,
ali vile nigdje ne bijaše.
Đurđevo se jutro primaknulo,
kad će vila na jezero doći.
Tad govori Đuro kapetane: (155)
“Čuješ, pobro, beže Ljuboviću!
Kad ujutru zora zabijeli,
dobro čuvaj na jezeru vilu,
ako li nam tad umakne više,
više vile ni vidjeti nećeš.” (160)
Pa se mrkla noćca ufatila,
nikak’ beže oči ne zaklap’o,
a ni pobro, Đuro kapetane.
Taman oni ponoć preturili,
dok se začu žubor kraj jezera, (165)
beg pogleda vranijem očima,
kraj jezera ugledao vilu.
Ona skida krila i okrilje,
ostavi ih kraj jezera mlada,
skoči vila u bistro jezero. (170)
Ljuboviću srce zaigralo,
pa se vuče kroz jelovo granje
da ukrade krila i okrilje.
Bješe vila bega opazila,
pa poleće na obalu mlada. (175)
Bješe brži beže Ljuboviću,
on ukrade krila i okrilje,
pa ih doru u bisage tura.
Moli mu se iz jezera vila:
“Bogom brate, beže Ljuboviću! (180)
Pokloni mi krila i okrilje,
primiću te za brata rođenog.”
Sve joj molbe uzalud bijahu,
ne šće joj ih beže pokloniti.
Dok je vila sa njim govorila, (185)
privuče se Đuro kapetane,
pa uhvati zlatnokrilu vilu,
bijele joj savezaše ruke,
pa je metnu za se na đogina
i krenuše oba pobratima (190)
do Đurove prebijele kule.
Tu su oni konak učinili,
kad ujutru jutro osvanulo,
opremi se beže na čardaku.
Neće beže svome Nevesinju, (195)
već se krenu stolu i Stambolu.
Sve dan po dan, tri mjeseca dana
dok je beže zaš’o do Stambola.
U carske je dvore ulazio,
caru dade iz jezera vilu, (200)
a car njemu nebrojeno blago,
još mu daje od zlata čelenke
da se ima čime ponositi.
Tad se care s vilom oženio,
krila joj je olovom zalio, (205)
u gvozden ih sanduk zaključao.
Za njim bila tri godine dana,
tri mu sina porodila mlada,
sva tri sina ruku pozlaćenih,
pozlaćenih ruku do lakata (210)
i zlatnijeh do ramena kosa.
Kad četvrta nastala godina,
poče care sunetit’ sinove,
osuneti tri posobca sina,
a u dvoru zaturi veselje. (215)
Vila plače tri bijela dana,
pitao je čestiti sultane:
“Zašto plačeš, moja vjerna ljubo?”
A ona mu plačno odgovara:
“Evo ima tri godine dana (220)
kako jesam tvoja vjerna ljuba,
još iz dvora ja izašla nisam,
nit’ vidila Stambol na Bosforu,
nit’ vidila tvoje b’jele dvore,
već si moja zaključao krila, (225)
zaključao s devet katanaca.
Već ču li me, care sa Bosfora!
Vidiš tvoje veliko veselje,
ti sunetiš rođene sinove,
svak je ves’o u dvoru tvojemu, (230)
svak veseo, a ja nevesela.
Već ču li me, care od Stambola!
Daj ti meni krila i okrilje
da poletim iznad Carigrada
i da vidim tvoje prijestolje, (235)
opet ću se tebi povratiti.”
Prevari se care od Stambola,
pa joj dade krila i okrilje,
vila ih je na se udarila,
pa se izvi iznad Carigrada, (240)
pa lijepo pjesmu zapjevala:
“O ču li me, care od Stambola!
Ja sam tebi tri sina rodila,
na poklon ti tri posobca sina,
a ja odoh svome Volujaku, (245)
Volujaku svome zavičaju.
Dosada sam tvoja ljuba bila
od sad vila k’o i prije bila.”
A ferman came from the city of Stambol
to the peaceful town of Nevesinje,
straight to the bey Ljubović.
When the bey saw the ferman,
he saw the ferman was from the city of Stambol, (5)
from our powerful emperor.
Here is what was written in the ferman:
“Listen to me, bey Ljubović!
I have heard, I have understood
that in the plain of Gacko, (10)
on the lofty mountain of Volujak,
in some green lake
there is a white vila, people say.
But listen to me, bey Ljubović!
Here is a ferman from me to you (15)
to seize the white vila,
to bring her to the throne in Stambol.
If you are not going to do this for me,
send me your combat bay,
and in its feed-bag your blond head.” (20)
When the bey read the ferman,
he fell into deep thought:
“Dear God, thanks be to Thee for everything,
what will I do with my life?
How can I seize the vila, (25)
bring her to the throne in Stambol?”
He was thinking for three bright days
and a fourth night until midnight,
he was thinking and suddenly decided
to go to the lake Volujak (30)
to seize the gold-winged vila,
but it would not be easy to seize her. {175|176}
When at dawn the light broke,
his old mother rose early,
she lit a fire at the hearth, (35)
she put a coffee pot on the fire,
and she called to her dear son.
When the bey entered the room,
his old mother asked him:
“What is the matter with you, my dear son? (40)
Why such an expression on your face?
What are you afraid of?
Why are you not brave like your father,
like your father or like your dear uncle?”
The bey Ljubović replied: (45)
“Listen to me, my dear mother!
It is not easy to seize a vila,
I could lose my head
trying to seize the gold-winged vila.
If I do not seize the vila, (50)
I have to send my bay to Stambol,
and in its feed-bag my blond head.”
His old mother said to him:
“Listen to me, bey Ljubović!”
Prepare yourself and ready your bay to go, (55)
and go to the flat plain of Gacko,
to your dear blood-brother,
the blood brother, captain Đuro.
Your blood-brother will come to your help.”
The bey obeyed his mother, (60)
and he prepared himself and readied his bay to go,
he turned the horse away from Odžak.
The bey rode across the plain of Nevesinje,
when he crossed the lofty mountain,
the sky opened in front of him, (65)
the plain of Gacko stretched across.
He entered the plain of Gacko,
he spurred his bay to his blood-brother’s manor.
When the hot sun warmed the ground,
he came on his bay in front of his door, (70)
from his white throat he called to his blood-brother:
“Are you at home, captain Đuro?
Đuro had risen early,
risen early, had had a drink of brandy.
When he saw his blood-brother in front of his tower, (75) {176|177}
Đuro sprang on his agile legs,
and he ran downstairs in the tower
until he came to the marble courtyard,
his blood-brother had just dismounted from his horse.
The two blood-brothers greeted one another, (80)
greeted, and kissed one another,
asked one another for their health.
When they said they were well,
Đuro asked his blood-brother:
“Blood-brother, bey Ljubović! (85)
Which fortune has brought you
to visit your blood-brother?”
The bey Ljubović said to him:
“It is not fortune, dear blood-brother,
it is not fortune, but misfortune. (90)
A ferman came to me from Stambol,
from our powerful emperor,
to bring him the vila from Volujak.
If I do not bring him the vila,
I have to send him my combat bay, (95)
and in its feed-bag my blond head.”
When Đuro understood these words,
understood them, then he laughed:
“Do not be afraid, my dear blood-brother!
Fortune is smiling on you today, (100)
and the timing could not be better;
it is spring, around St. George’s day,
when the vila swims in the lake.
If God grants you any fortune,
you will seize the gold-winged vila.” (105)
Đuro went to the white tower
with his dear blood-brother,
he gave orders to the younger:
“Put milk lambs on the spit,
bake enough of soft wheat pie (110)
to suffice for a week.”
Then he said to the bey Ljubović:
“O listen to me, bey Ljubović!
Shoe your bay backwards,
put his irons backwards, (115)
hammer his nails backwards,
as I will to my stout white mount.
Tomorrow we will go to the lake, {177|178}
we will be on guard for the vila for three bright days,
until the dawn of St. George’s day breaks, (120)
when the vila will be at the lake.”
When it was time for supper,
they ate it, said a prayer,
and they lay down in the soft bedding.
When it was around midnight, (125)
the bey Ljubović woke up,
and he called to his blood-brother:
“Rise, blood-brother, we need to go.”
Both blood-brothers rose,
washed themselves and prayed, (130)
they mounted on the ready horses,
they turned their horses up the hill.
The first roosters just began to crow
when the blood-brothers arrived to Čemerno.
Đuro wanted to let his horse rest, (135)
but the bey Ljubović would not allow it.
The blood-brothers set out from there,
they went straight to Volujak mountain
and its green lake.
When the next roosters began to crow, (140)
the blood-brothers arrived at the lake.
The bey was struck by wonder
when he saw the green lake,
both his eyes were glowing,
his heart was pounding in his chest. (145)
The blood-brothers dismounted from their horses,
dismounted, took them to the woods,
and they tied the heavy geldings;
they themselves returned to the lake
to be on guard for the vila at the lake. (150)
They were on guard for three bright days,
but there was no sign of the vila anywhere.
The morning of St. George’s day was close,
when the vila was going to come to the lake.
Then the captain Đuro said: (155)
“Listen blood-brother, bey Ljubović!
When at dawn the light breaks,
guard well the vila at the lake, {178|179}
if she escapes us then,
you will see the vila no more.” (160)
Then the dark night descended,
the bey did not close his eyes at all,
neither did his blood-brother, the captain Đuro.
It was just past midnight,
there arouse a murmur by the lake, (165)
the bey looked with his dark eyes,
by the lake he saw the vila.
She took off her wings,
she left them by the lake,
into the clear lake jumped the vila. (170)
Ljubović’s heart began pounding,
and he sneaked through the fir tree branches
to steal her wings.
The vila had noticed the bey,
and she flew to the shore. (175)
The bey Ljubović was quicker,
he stole her wings,
and he put them in his bay’s saddle-bags.
The vila begged him from the lake:
“Brother in God, bey Ljubović! (180)
Give me back my wings,
I will treat you as my dear brother.”
All her requests were in vain,
the bey did not want to give them back.
While the vila was speaking with him, (185)
the captain Đuro sneaked
and he seized the gold-winged vila,
they tied her white hands,
and he put her behind him on his white mount,
and the two blood-brothers set out (190)
to Đuro’s white manor.
There they spent the night,
when at dawn the light broke,
the bey prepared himself in the upper room.
The bey did not want to go to his Nevesinje, (195)
but set out for the throne in Stambol.
Day by day, three months went by
until he arrived at Stambol.
He entered the emperor’s manor,
he gave the emperor the vila from the lake, (200)
and the emperor countless treasures to him, {179|180}
and gave him golden plumes in addition,
so he could proudly show off.
Then the emperor married the vila,
he cast her wings in lead, (205)
locked them in an iron trunk.
She spent three years with him,
she bore him three sons,
all three of them had gilded arms,
gilded arms up to their elbows (210)
and golden hair down to their shoulders.
When the fourth year came,
the emperor began circumcising his sons,
he circumcised all three sons, [129]
and made a celebration at his manor. (215)
The vila cried for three bright days,
the honorable sultan asked her:
“Why are you crying, my faithful wife?”
And she replied to him tearfully:
“It has been three years (220)
since I became your faithful wife,
I have not stepped outside the manor,
nor have I seen Stambol on the Bosporus,
nor have I seen your white manor,
but you locked my wings, (225)
locked them with nine locks.
But listen to me, emperor from the Bosporus!
Look at your great celebration,
you have circumcised your dear sons,
everyone is joyful in your manor, (230)
everyone is joyful, and I am sorrowful.
But listen to me, emperor of the Bosporus!
Give me my wings
so I can fly over Constantinople,
and I can see your throne, (235)
I will come back to you again.”
The emperor of Stambol was deceived,
and he gave her the wings,
the vila put them on herself, {180|181}
and she rose over Constantinople, (240)
and she sang a lovely song:
“O listen to me, emperor of Stambol!
I have borne you three sons,
I am giving you all three sons as a gift,
but I myself am going back to my Volujak, (245)
to my Volujak, to my native land.
Until now I have been your wife,
as of now I am a vila like before.”

15a. Đula Dizdarević

Tekst 11747; bilježnica Gacko 165; zapisao Halid Dizdarević
Text 11747; notebook Gacko 165; written down by Halid Dizdarević

Sinoć ferman iz Stambola stiže,
a na ruke begu Ljuboviću.
Izmuči se beže Ljuboviću,
progovara ostarila majka:
“Što je, beže, ako Boga znadeš?” (5)
“Ne pitaj me, ostarila majko!
Meni ferman stiže i’ Stambola: [38]
‘Jesam čuo, kazuju mi ljudi,
ima neđe tanko polje ravno
i viš’ polja Volujak planina (10)
i na njemu zeleno jezero
i u njemu prembijela vila.
Pa ufati prembijelu vilu,
ja’ na tebi ruse glave nema.’” [39]
Progovara ostarila majka: (15)
“Lasno ćemo, sine Ljuboviću,
ti imadeš svoga pobratima,
ti uđaši debela dorina, [40]
pa ti hajde Gacku polju ravnu,
pa ti nađi svoga pobratima.” (20)
Kud goć iš’o, pobratima naš’o.
Njega pobro dobro dočekao,
pa on pita mila pobratima:
“Što je s hajrom, beže Ljuboviću?
Što si svoga zaznojio doru?” (25)
“Ne pitaj me, Bogom pobratime!
Meni ferman iz Stambola stiže
da ufatim prembijelu vilu,
ja’ na meni ruse glave nema.”
“A ne boj se, Bogom pobratime, (30)
sjutra ćemo rano uraniti
i debele konje pojahati.”
Progovara iz budžaka kuma:
“Lijepi si vakat ufatio,
a presjutra Đurđev dan osviće, (35)
hoće biti na jezeru vila
da se vila po jezeru kupa.”
Pa dođaše do jezera mladi,
pa dođaše dubokoj dolini,
tu debele konje povezaše (40)
i tu oni vatru naložili.
Jadan beže ne imaše mira
dok pitome ptice zapljevaše. [41]
Ode beže zelenu jezeru,
pa se krije od jele do jele, (45)
kad se vila u jezeru plače.
On joj gleda krila i okrilje,
kad pogleda na pijesku krila
i na njima od zlata košulja.
Privuče se beže Ljuboviću, (50)
pa ujagmi krila i okrilje
i ujagmi od zlata košulju.
Progovara prembijela vila:
“Kopilane, beže Ljuboviću,
turi meni od zlata košulju!” (55)
Pa joj turi od zlata košulju,
ponese se s begom Ljubovićem,
šćaše njega vila odnijeti,
pa on zovnu Bogom pobratima:
“Odnese me prembijela vila!” (60)
Ufatiše prembijelu vilu,
savezaše naopako ruke.
Odvede je Nevesinju ravnu,
pa je spremi caru čestitome.
Veselje je caru učinijo, (65)
Ljubovića darom darovao.
Za carom je dvades’ godin’ bila,
dođe vakat da oženi sina.
Progovara prembijela vila:
“Sultan caru, ogrijano sunce! (70)
Daj premb’jela krila da poigram,
[da poigram] sinu na veselju.” [42]
Pa se izvi nebu pod oblake,
pa se savi prembijela vila:
“Sultan caru, ogrijano sunce! (75)
Tebi sinke, a meni đevojke.
A ja odoh zavičaju svome,
zavičaju, Volujak planini.”
Starij’ sin joj na kuli sjedaše,
grozne suze tamo proljevaše. (80)
Kuca nešto džamu i pendžeru:
“O moj sine, moj očnji vide!
Otvori mi džama i pendžera,
proturi mi tevsiju bisera
da darujem moju snašu dragu.” (85)
Ona ode zavičaju svome.
Last night a ferman came from Stambol
straight to the bey Ljubović.
The bey Ljubović was overcome with worry,
his old mother said:
“What is it, bey, for God’s sake?” (5)
“Do not ask me, my old mother!
I have received a ferman from Stambol:
‘I have heard, people have told me, [130]
there is somewhere a stretch of a narrow plain
and above the plain is Volujak mountain, (10)
and on it a green lake [131]
and in it a white vila.
Seize the white vila
or else your blond head will be no more.’“
His old mother said: (15)
“We’ll take care of it, son Ljubović,
you have your blood-brother,
get on your heavy bay,
and go to the flat plain of Gacko,
and find your blood-brother.” (20)
All the paths led to his blood-brother.
His blood-brother welcomed him warmly,
and he asked his dear blood-brother: {181|182}
“What fortune brings you here, bey Ljubović?
Why have you made your bay sweat?” (25)
“Do not ask me, my brother in God!
A ferman from Stambol came to me,
to seize the white vila
or else my blond head will be no more.”
“Do not be afraid, my brother in God, (30)
tomorrow we shall get up at dawn
and get on our heavy horses.”
From the corner his godmother said:
“You have chosen a good time,
day after tomorrow St. George’s day will dawn, (35)
the vila will be at the lake
so that the vila can take a swim in the lake.”
And the young men arrived at the lake,
and they arrived to the deep valley,
there they tied their heavy horses, (40)
and there they made a fire.
The poor bey had no peace
until the timid birds began singing.
The bey went to the green lake,
and he hid behind one fir-tree and then another, (45)
while the vila was splashing in the lake.
He looked for her wings
and on the sand he saw her wings
and on them a golden shirt.
The bey Ljubović sneaked (50)
and he snatched the wings
and he snatched the golden shirt.
The white vila said:
“You bastard, bey Ljubović,
throw my golden shirt to me.” (55)
He threw her golden shirt to her,
and she flew up with the bey Ljubović,
the vila wanted to carry him away,
and he called out to his brother in God:
“The white vila is carrying me away!” (60)
They seized the white vila,
they tied her hands on her back.
He took her to the plain of Nevesinje, {182|183}
and he brought her to the honorable emperor.
The emperor made a celebration, (65)
and gave to Ljubović untold gifts.
Twenty years she was married to the emperor,
and the time came to marry off their son.
The white vila said:
“Sultan emperor, my bright sun! (70)
Give me my white wings so I can rejoice,
[so I can rejoice] at my son’s celebration.”
And she rose to the clouds in the sky,
and the white vila turned down:
“Sultan emperor, my bright sun! (75)
Yours are the sons and mine are the daughters.
And I am going to my native land,
to my native land, Volujak mountain.”
Her older son was sitting in the tower,
there he was spilling bitter tears. (80)
Something knocked on the glass window:
“O my son, my eyesight!
Open up the glass window,
put out the tray for pearls
so I can make a present for my dear daughter-in-law.” (85)
She went to her native land. {183|184}

16. Hasnija Hrustanović

Tekst 3047; bilježnica Gacko 28; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 3047; notebook Gacko 28; written down by Ibrahim Hrustanović

Beg Alibeg klanja ićindiju,
siv mu soko pada na serdžadu,
kad nemade da selam predade,
već on pita sivoga sokola:
“Siv sokole, sivo perje moje! (5)
Jesi l’ sinoć bijo pod Birnikom?
Kako mi je pod Birnikom vojska?
Sjaju li se toke Sijačića?”
Govori mu siv zelen sokole:
“O Boga mi, beže Alibeže! (10)
Zdravo ti je pod Birnikom vojska,
vadaju se ati Atlagića,
a paripi beg Pilipovića,
kuca banda Tuzle kapetana,
al’ ti nema bega Ljubovića, (15)
Ljubovića s polja Nevesinja.
Beg je juče rano podranijo,
uzjahao vranu velikoga,
oćerao niz polje zeleno,
pa ne znamo đe je, ni kako je.” (20)
Alibeg se jadu dosjetio,
sa namaza na noge skočijo,
na mlađe je sklet [43] učinijo:
“Brže meni ata alatasta,
Ljubović će zametnuti kavgu!” (25)
Sluge njemu ata izvedoše
dok se beže u odaji spremi.
Siđe beže niz bijelu kulu,
pa uzjaha ata alatasta,
goni konja kao i krvnika (30)
dok je stig’o vojski pod Birniku.
Sva mu hazur pod Birnikom [vojska], [44]
sam’ čekaju bega Alajbega.
Tad govori beže Alibeže:
“Atlagiću, moj mijo sestriću! (35)
Đe je tebi beže Ljuboviću?”
Govori mu beže Atlagiću:
“Moj daidža, beže Alibeže!
Juče beže uzjahao vranca,
otišao na polje zeleno, (40)
kud okren’o, to sami Bog znade.”
Govori mu beže Alibeže:
“Čuj sestriću, silan Atlagiću!
Čuješ pucanj velikih topova
i prangija na sve četir’ strane? (45
Ono beže siš’o u kotare
da izbavlja moju jedinicu,
jedinicu, svoju vjerenicu.
On će ludo izgubiti glavu,
treba njemu indat učiniti.” (50)
Pisak pisnu, dabulhana jeknu,
poviše se zeleni bajraci,
podiže se na Alaje vojska.
Kad su bili preko polja ravna,
susrete ih beže Ljuboviću, (55)
a na njemu niđe čohe nema,
sve mu živa vatra izgorjela,
a sobom nosi jaukliju,
prevarijo bana zadarskoga,
ukrao mu lijepu đevojku. (60)
A da vidiš bega Ljubovića!
On prilazi begu Alibegu:
“Beg Alibeg sa serhat Krajine!
Evo tebi tvoje jedinice,
ja sam tvoju curu izbavijo (65)
i bez krvi i bez mrtve glave.
Rad’ čega si vojsku sakupijo?”
Al’ mu beže ‘vako govoraše:
“Poklanjam ti moju jedinicu,
za sebe si curu izbavijo.” (70)
Ode beže Nevesinju ravnom
i odnese lijepu đevojku.
Alibeg was on his knees at the afternoon prayer,
a gray hawk landed on his praying kilim,
he had no time to greet him,
but he asked the gray hawk:
“Gray hawk, my gray feathers! (5)
Did you go by Birnik last night?
How are my soldiers near Birnik?
Are Sijačić’s bosses shining?”
The gray-green hawk said to him:
“By God, Alibeg! (10)
Your soldiers near Birnik are fine,
Atlagić’s thoroughbreds are prancing
as are Pilipović’s geldings;
captain Tuzla’s band is playing,
but the bey Ljubović is nowhere to be found, (15)
the bey Ljubović, from the plain of Nevesinje.
The bey rose early yesterday,
he mounted a big black mount,
spurred him across the green plain,
and we do not know where or how he is.” (20)
Alibeg recognized where the trouble lay,
from the prayer he sprang on his legs,
and gave orders to the younger:
“Bring me my sorrel mount quickly.
Ljubović will start a fight!” (25)
The servants brought him his thoroughbred
while the bey was preparing himself in his room.
The bey went downstairs in the tower,
and he mounted his sorrel mount,
he spurred it as if it were an enemy (30)
until he reached his soldiers near Birnik. {184|185}
His [soldiers] near Birnik were ready,
they were only waiting for Alajbeg. [132]
Then Alibeg said:
“Atlagić, my dear cousin! (35)
Where is the bey Ljubović?”
The bey Atlagić said to him:
“My uncle, Alibeg!
Yesterday the bey mounted a black mount,
went across the green plain, (40)
where to, only God knows.”
Alibeg said to him:
“Listen cousin, mighty Atlagić!
Can you hear the firing of the grand cannon
and mortars from all four sides? (45)
That means the bey has reached the county
to rescue my only daughter,
my only daughter, his bride-to-be.
He will foolishly lose his head,
we have to come to his aid.” (50)
The whistle sounded, the band began playing,
the green standards began fluttering,
Alibeg’s soldiers set out.
As they were going across the green plain,
the bey Ljubović met them, (55)
there was no clothing on him,
hot flames had burnt it all,
he had his beloved with him,
he outsmarted the viceroy of Zadar,
he stole the lovely maiden from him. (60)
If you could only see the bey Ljubović!
He approached Alibeg:
“Alibeg from the borderland Krajina!
Here is your only daughter,
I have rescued your girl (65)
without spilling any blood or losing any heads.
Why have you gathered your soldiers?”
But the bey said this to him:
“I am giving you my only daughter,
you have rescued the maiden for yourself.” (70)
The bey went to the plain of Nevesinje
and took with him the lovely maiden. {185|186}

17. Hasnija Hrustanović

Tekst 3074; bilježnica Gacko 28; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 3074; notebook Gacko 28; written down by Ibrahim Hrustanović

Kad umrije beže Isajbeže,
ostade mu devet siročadi,
ostade mu vjerenica ljuba.
Svu je djecu po hizmetu dala,
luda Ala na pašaluk dala, (5)
ludu Mejru na Hercegovinu.
Vakad dođe da se ženi Ale,
on zaprosi Hercegovku Mejru.
Kad su Mejri svati dolazili,
Mejruša je konje poznavala: (10)
“Ovi đogo kao baba moga.”
Kad su Mejri prsten donosili:
“Ovi prsten kao baba moga.”
Odvedoše lijepu devojku.
Kad je bilo vakat od večere, (15)
večeraše i akšam klanjaše
i sićahne mrve pometoše,
dvoje mlado u dvor zatvoriše.
Vedro bješe, pa se naoblači,
iz oblaka tiha kiša nađe, (20)
a iz kiše munje i gromovi.
Ne gađaju Ala ni Mejrušu,
već među nji’ na mehke dušeke.
Tad se Ale jadu dosjetijo,
pa govori lijepoj đevojci: (25)
“O Boga ti, lijepa devojko!
Oklen jesi, od roda kojega?
Odakle je tvoja mila majka?”
“O Boga mi, beže Alibeže!
Ja sam kćerka bega Isajbega, (30)
pa su mene uzele daidže
kad je umro moj milostan babo.”
“A ti li si, moja mila seko!”
Skoči Ale na noge lagane,
pa odlazi u novu čaršiju, (35)
pa saziva hodže i hadžije:
“Bogom braćo, hodže i hadžije!
Ono moja milosnica seka,
nijesam joj ništa učinijo,
samo sam je tri put poljubijo, (40)
bratac seku od milosti ljubi.
Načiniću tri bile džamije,
nahraniću trista nejakije,
a obuću trista sirotinje,
sve za sevab i oproštaj grijeha.” (45)
When Isajbeg died
he left nine fatherless children behind,
he left his faithful wife.
All of her children became servants,
young Ale was sent to the school for pashas, (5)
young Mejra to Herzegovina.
The time came for Ale to get married,
he sought in marriage Mejra of Herzegovina.
When the wedding guests came for Mejra,
Mejra recognized the horses: (10)
“This white mount is just like my father’s.”
When they brought the ring for Mejra:
“This ring is just like my father’s.”
They took away the lovely maiden.
When it was time for supper, (15)
they ate supper and said the evening prayer
and swept the tiny crumbs away.
They locked the two young people in the manor.
It was clear, but it turned cloudy,
silent rain fell from the clouds, (20)
and from the rain, lightning and thunder.
They did not strike either Ale or Mejra,
but between them on the soft bedding.
Then Ale recognized where the trouble lay,
and he said to the lovely maiden: (25)
“By God, beautiful maiden!
From where are you, from which family?
From where is your dear mother?”
“By God, Alibeg! [133]
I am a daughter of Isajbeg, (30)
and my uncles took me away
when my dear father died.” {186|187}
“It is you, my dear sister!”
Ale sprang on his agile legs,
and he went to the new market-place, (35)
and he called to priests and pilgrims:
“Brothers in God, priests and pilgrims!
That is my dear sister,
I did not do anything to her,
I only kissed her three times; (40)
a brother can kiss his sister out of endearment.
I will build three white mosques,
I will feed three hundred feeble ones,
and I will dress three hundred poor ones,
to receive pardon for my sins.” (45) {187|188}

18. Đula Dizdarević

Tekst 11754; bilježnica Gacko 165; zapisao Halid Dizdarević
Text 11754; notebook Gacko 165; written down by Halid Dizdarević

Kosci kose zelenu livadu,
na svakome crvena dolama,
na Korliću Šadibegoviću,
na njemu je zelena dolama.
Seka Melka užinu nosaše; (5
kad je bila u polju zelenu,
kad je cura koscim’ dolazila,
njoj dolazi bratac Šadibegu,
govori joj bratac Šadibegu:
“Sestro Melko, ujela te guja, (10)
šargan guja među oči crne!
Da si, Bog d’o, u oči slijepa,
da nijesi odviše lijepa,
da mi nije od Boga grehota,
a od ljudi velika sramota, (15)
bego bi ti lice obljubijo.”
Pa govori materina Melka:
“Šuti, brate, zagrmljelo na te!”
Turi jelo, pa se natrag vrnu,
sretala je na avliji majka: (20)
“Kamo sudi, Melećhana mlada?”
“Šuti, majko, dugo jadna bila!
Što mi veli bratac Šadibegu:
‘Seko Melko, ujela te guja!
Da mi nije od Boga grehota, (25)
belo bi ti obljubio lice.’
Ja sam njemu ‘vako govorila:
‘Šuti, brate, zagrmljelo na te!’”
Vedro beše, pa se naoblači,
iz oblaka munje zagrmlješe (30)
i ubiše bega Šadibega.
Harvesters were harvesting a green meadow,
each had a red dolman on.
Korlić Šadibeg,
he had a green dolman on.
His sister Melka brought him a meal; (5)
when she was on the green plain,
as the maiden was approaching the harvesters,
her brother Šadibeg came to her,
her brother Šadibeg said to her:
“Sister Melka, may a snake bite you, (10)
a poisonous snake between your dark eyes!
If God granted it and you were blind,
if you were not so beautiful,
if it were not a sin to God,
and great shame because of people, (15)
the bey would kiss your face.”
Mother’s Melka said then:
“Quiet, brother, may thunder roar at you!”
She dropped the food and went back,
her mother met her in the courtyard: (20)
“Where are the dishes, little Melka?”
“Quiet, mother, may sorrow befall you!
You know what my brother Šadibeg said to me:
‘Sister Melka, may a snake bite you!
If it were not a sin to God, (25)
I would kiss your white face.’
I thus spoke to him:
‘Quiet, brother, may thunder roar at you!’“
It was clear, but it turned cloudy,
from the clouds lightning flashed (30)
and it killed Šadibeg.

18a. Đula Dizdarević

Tekst 11724; bilježnica Gacko 165; zapisao Halid Dizdarević
Text 11724; notebook Gacko 165; written down by Halid Dizdarević

Kosci kose zelenu livadu,
na svakom je crvena dolama,
na Korliću Šadibegoviću,
na njemu je zelena dolama.
Seka Melka užinu nosaše. (5
Govori joj bratac Šadibegu:
“Seko Melko, ujela te guja!
Da si, Bog d’o, u oči slijepa,
da nijesi odviše lijepa,
da mi nije od Boga grehota, (10)
a od ljudi velika sramota,
bego bi ti lice obljubio.”
“Šuti, brate, zagrmljelo na te!”
Turi sude, pa se nazad vrnu.
Pitala je njena mila majka: (15)
“Je li ruč’o bratac Šadibegu?”
“Šuti, majko, dugo jadna bila!
Što mi veli bratac Šadibegu:
‘Da mi nije od Boga grehota,
a od ljudi velika sramota, (20)
bego bi ti lice obljubio.’”
Vedro beše, pa se naoblači,
iz oblaka munje udariše
i ubiše bega Šadibega.
Harvesters were harvesting a green meadow,
each had a red dolman on.
Korlić Šadibeg, {188|189}
he had a green dolman on.
His sister Melka brought him a meal. (5)
Her brother Šadibeg said to her:
“Sister Melka, may a snake bite you!
If God granted it and you were blind,
if you were not so beautiful,
if it were not a sin to God, (10)
and great shame because of people,
the bey would kiss your face.”
“Quiet, brother, may thunder roar at you!”
She dropped the dishes and went back.
Her dear mother asked her: (15)
“Has your brother Šadibeg had his lunch?”
“Quiet, mother, may sorrow befall you!
You know what my brother Šadibeg said to me:
‘If it were not a sin to God,
and great shame because of people, (20)
the bey would kiss your face.’“
It was clear, but it turned cloudy,
from the clouds lightning struck
and it killed Šadibeg.

18b. Đula Dizdarević

Tekst 1318; bilježnica bez broja; zapisao Hamdija Šaković
Text 1318; unnumbered notebook; written down by Hamdija Šaković

Kosci kose zelenu livadu,
na svakome crvena dolama,
na Kriliću Šarilbegoviću,
na njemu je zelena dolama.
Seka Melća užinu nosila. (5)
Govori joj bratac Muhamede:
“Seko Melćo, ujela te guja!
Da si, Bog da, u oči slijepa,
da nisi odviše lijepa,
a da nije od Boga grehota, (10)
b’jelo bi ti obljubio lice.”
Sude baci lijepa đevojka,
sude baci, pa se natrag vrati.
“Šuti, brate, zagrmljelo na te!”
Bješe vedro, pa se naoblači, (15)
iz oblaka munja udarila
i pogodi bega Muhameda
što bi taki grijeh učinio
i na obraz seki udario.
Harvesters were harvesting a green meadow,
each had a red dolman on.
Korlić Šarilbeg,
he had a green dolman on.
His sister Melka brought him a meal. (5)
Her brother Muhamed said to her: [134]
“Sister Melka, may a snake bite you!
If God granted it and you were blind,
if you were not so beautiful,
if it were not a sin to God, (10)
I would kiss your white face.”
The lovely maiden dropped the dishes,
dropped the dishes, and went back.
“Quiet, brother, may thunder roar at you!”
It was clear, but it turned cloudy, (15) {189|190}
from the clouds lightning struck
and it hit bey Muhamed
because he wanted to commit such a sin,
and stain his sister’s honor.

18c. Emina Šaković

Tekst 1036; bilježnica bez broja; zapisao Hamdija Šaković
Text 1036; unnumbered notebook; written down by Hamdija Šaković

Kosci kose bega Ljubovića,
sedamdeset i sedam kosaca
i pred njima beže Ljuboviću.
Kosci kose begovu livadu,
seka Mejra ručak donijela. (5)
Svakom nosi pitu i pogaču,
sestra bratu janje i baklavu.
Njoj govori beže Ljuboviću:
“Sestro moja, ujela te guja!
Da si Bog da u oči slijepa, (10)
a da nisi odviše lijepa,
da mi nije od Boga grehota,
a od ljudi velika sramota,
uz’o bih te za vjerenu ljubu.”
“Šuti, brate, zagrmljelo na te!” (15)
Poljubi je i dva i tri puta.
Bješe vedro, pa se naoblači,
iz oblaka udariše munje,
ne ubiše ni brata ni seku,
već među njih na zelenu travu. (20)
Harvesters of bey Ljubović were harvesting,
seventy-seven harvesters
and before them the bey Ljubović.
Harvesters were harvesting the bey’s meadow,
sister Mejra brought them lunch. (5)
To each she brought a pie and a round of bread,
for her brother the sister brought lamb and baklava.
To her the bey Ljubović said:
“My sister, may a snake bite you!
If God granted and you were blind, (10)
and if you were not so beautiful,
if it were not a sin to God,
and a great shame because of people,
I would take you to be my faithful wife.”
“Quiet, brother, may thunder roar at you!” (15)
He kissed her two or three times.
It was clear, but it turned cloudy,
from the clouds lightning struck,
it killed neither the brother nor the sister,
but it hit between them in the green grass. (20)

18d. Raba Zvizdić

Tekst 6501a; ploče 3596-97
Text 6501a; phonograph records 3596-97

Kosci kose Šadinbegovića
na livadi niže Pejvenića.
Seka Mejra ručak donosila,
svim koscima pitu i pogaču,
milu bratu šećerli baklavu. (5)
Progovara Šadinbegoviću:
“Seko Mejro, lipa ti si lica!
Da mi nije od Boga grehota,
a od ljudi još više sramota,
bih ja tvoje obljubijo lice.” (10)
Vrisnu, pisnu lijepa devojka:
“Šuti, brate, zagrmjelo na te!”
Trči Mejra pa materi kaže,
kune majka Šadinbegovića.
Grom zagrmje, munje sijevnuše, (15)
pogodiše Šadinbegovića
posred pasa da ne daje glasa;
i od njega ne ostade glasa,
samo resa mukadema pasa.
Harvesters of Šadinbegović were harvesting,
on a meadow below Pejvenić’s.
Sister Mejra brought them lunch,
to all of the harvesters a pie and a round of bread,
to her dear brother a sugar baklava. (5)
Šadinbegović said:
“Sister Mejra, your face is so lovely!
If it were not a sin to God,
and even greater shame because of people,
I would kiss your face.” (10) {190|191}
The lovely maiden screamed and shrieked:
“Quiet, brother, may thunder roar at you!”
Mejra ran and told her mother,
the mother cursed Šadinbegović.
Thunder roared, lightning flashed; (15)
it knocked Šadinbegović
to the ground so he could not make a sound;
and from him no sound was heard,
only a belt fringe was left on the ground. {191|192}

19. Emina Šaković

Tekst 971; bilježnica bez broja; zapisao Hamdija Šaković
Text 971; unnumbered notebook; written down by Hamdija Šaković

Majka Fatu sitno pletijaše
u petero i u devetero,
a kako je sitno pletijaše
i ovako kćerku sjetovaše:
“Kćeri moja, ne bila prokleta! (5
Kad se udaš, kad bude suđeno,
nemoj zborit za tri bijela dana.”
Luda Fata mudar sjet primila,
njoj s’ učini za tri godinice.
Vakat dođe da s’ udaje Fata (10)
za silnoga agu Hasanagu.
Sina rodi i ne progovori,
drugog rodi al’ ne progovori
i trećega bješe ponijela.
Progovara Hasanage majka: (15)
“Hasanago, živ ne bio majci
ako drž’o nijemu kadunu
da ti rađa nijeme sinove.
Majka će ti dobru curu kazat’
baš u Livnu lijepu Eminu.” (20)
Posluša je aga Hasanaga
i on ode Livnu kamenome,
te isprosi lijepu Eminu,
prsten dava, svadbu ugovara,
ova svadba kroz petnaest dana: (25)
“Dok pokupim kićene svatove
i sašijem dibu i kadifu
i dok skujem almas prstenove.”
Kad je doš’o svome bijelu dvoru,
staru majku poljubi u ruku (30)
i reče joj: “Isprosih djevojku.”
“Nek’ si, sine, hairli ti bilo!”
Kad bi vakat da idu svatovi,
dok eto ti brata Muhameda
u odaju nijemoj kaduni: (35)
“Snaho moja, Hasanaginice!
Kad s’ približu bratovi svatovi,
ti obuci što ljepše imadeš
i udari biser i dukate
i obuci tri nijema sina, (40)
pa ti sjedi kuli na pendžere
i seiri agine svatove.”
Posluša ga nijema kaduna,
pa udari biser i dukate
i obuče dibu i kadifu (45)
i opravi tri nijema sina.
Kad su svati preko Bišća bili,
progovara Livanjka djevojka:
“O moj brate, djever Muhamede!
Či’ su ono prebijeli dvori?” (50)
“To su dvori brata Hasanage.”
“Il’ je zlato niz kulu prolito,
il’ je diba među terzijama,
il’ je đerđef među veziljama?”
Njoj govori djever Muhamede: (55)
“Nit’ je zlato niz kulu prolito,
nit’ je diba među terzijama,
nit’ je đerđef među veziljama,
već je ono nijema kaduna
sa njezina tri nijema sina.” (60)
Ona gleda kićene svatove,
kad su svati blizu dvora bili,
svaki njojzi selam nazivaše,
a ona im selam prihvataše,
maše desnom rukom i jaglukom. (65)
Kad nalježe Livanjka djevojka:
“Selam aleć, lijepa kaduno!”
Ona njojzi ljepše odgovara:
“Alejć selam, brzo govorila,
brzo svoju majku pohodila (70)
na tom konju, pod tijem duvakom.”
Kad to čuše kićeni svatovi,
oni trče agi na muštuluk.
Hasanaga doma ne bijaše,
već otiš’o u grad u čaršiju, (75)
trče svati agi na muštuluk.
Koji prvi na muštuluk dođe
aga daje ate nejahate,
koji drugi na muštuluk dođe
aga daje čohu nederatu, (80)
koji treći na muštuluk dođe
aga daje zlaćane čelenke.
Kad je doš’o svom bijelu dvoru,
al’ ga čeka na konju djevojka.
Ušutjeli jasni daulbazi, (85)
savili se svileni bajraci.
Progovara aga Hasanaga,
pa govori svojoj staroj majci:
“Šta ću sada, moja mila majko?”
“Dobro, sine, aga Hasanaga, (90)
ev’ u mene sina Muhameda,
oba će vas oženiti majka.”
Oženiše mlada Muhameda,
vjenčaše mu Livanjku djevojku,
tu im bile svadbe i veselje (95)
za čitavu nedjeljicu dana
i tako se braća oženiše.
Mother braided Fata’s hair finely
in small braids, five and nine of them,
and as she braided her hair finely,
she advised her daughter thus:
“My daughter, do not be damned! (5)
When fate grants it and you get married,
do not speak for three bright days.” [135]
Young Fata received the wise advice,
but she thought she heard three years.
The time came for Fata to get married (10)
to powerful Hasanaga.
She bore a son and did not utter a word,
she bore the second and did not utter a word,
and she was carrying the third one.
Hasanaga’s mother said: (15)
“Hasanaga, for your life’s sake,
do not keep the mute lady
and let her bear mute sons.
Your mother will show you a good maiden,
lovely Emina from Livno.” (20)
Hasanaga obeyed her
and he went to stony Livno
and he won the hand of lovely Emina;
he gave her a ring, negotiated the wedding,
and the wedding was to be in fifteen days: (25)
“Until I gather the festive guests,
and have brocade and velvet sewn,
and forge diamond rings.”
When he came to his white manor,
he kissed his old mother’s hand (30)
and told her, “I have won the maiden.”
“Good, my son, you have my blessing!”
When it was time for the wedding guests to go,
his brother Muhamed went {192|193}
to the room of the mute lady: (35)
“My sister-in-law, Hasanaginica! [136]
When my brother’s wedding guests approach,
dress in the best attire you have,
put on pearls and ducats,
and dress your three mute sons, (40)
and sit at the window in the tower,
and look at the agha’s wedding guests.”
The mute lady obeyed him,
she put on her pearls and ducats,
and dressed in brocade and velvet, (45)
and got ready the three mute sons.
When the wedding guests crossed Bišće,
the maiden from Livno said:
“O my brother-in-law Muhamed!
Whose is that white manor?” (50)
“That is the manor of my brother Hasanaga.”
“Has gold been spilled on the tower,
or is it brocade amidst the tailors,
or is it a tambour amidst the embroiderers?”
The brother-in-law Muhamed said to her: (55)
“Neither has gold been spilled on the tower,
nor is that brocade amidst the tailors,
nor is it a tambour amidst the embroiders,
but that is the mute lady
with her three mute sons.” (60)
She [137] looked at the festive wedding guests,
when the wedding guests were near the manor,
each of them greeted her,
and she greeted them in return,
waving her right hand and an embroidered kerchief. (65)
Next the maid from Livno approached:
“Greetings to you, lovely lady!”
And she replied to her even more nicely:
“Greetings to you too, fast-mouthed one,
may you soon visit your mother (70)
on that very horse, under that very wedding veil.”
When the wedding guests heard this, {193|194}
they ran to the agha for a reward. [138]
Hasanaga was not at home,
he went to the market-place in town, (75)
the wedding guests ran to the agha for a reward.
To the one who came first
the agha gave untamed thoroughbreds,
to the one who came second
the agha gave brand new drapery, (80)
to the one who came third
the agha gave golden plumes.
When he came to his white manor,
the maiden was waiting for him on the horse.
The loud drums fell silent, (85)
the silk standards were folded.
Hasanaga said,
and he said to his old mother:
“What shall I do now, my dear mother?”
“It will be fine, son Hasanaga, (90)
here, I have the son Muhamed;
your mother will marry you both.”
They married young Muhamed,
they married him to the maiden from Livno,
there they had the wedding and a celebration (95)
which lasted a full week;
and this is how the brothers got married.

19a. Hasnija Hrustanović

Tekst 12227; bilježnica Gacko 6(a); zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 12227; notebook Gacko 6(a); written down by Ibrahim Hrustanović

Majka Fatu sitno pletijaše
od petero i od devetero,
uz pletivo šćercu sjetovala:
“Šćeri Fato, moja jedinice!
Tebe majka na daleko dala; (5)
kad ti dođeš u gosposke dvore,
ne govori za tri bila dana.”
Luda Fata mudar sjet primila,
ona misli za tri godinice.
Kad je došla u gosposke dvore, (10)
rodi sina Fata materina,
rodi sina i ne progovori,
rodi drugog i ne progovori,
rodi trećeg i ne progovori.
Govorila Hasanage majka: (15)
“Daj se ženi, aga Hasanaga!
Što će tebi nijema kaduna
da ti rađa nijeme sinove?”
Hasanagi milo ne bijaše,
al’ mu drugo biti ne mogaše: (20)
“Ženi, majko, i kako ti drago.”
A da vidiš Hasanage majke!
Ona ode u donju mahalu
i isprosi lijepu đevojku;
ona kupi kitu i svatove, (25)
povede je svom bijelu dvoru.
A da vidiš Hasanaginice!
Obuče se što ljepše imade,
udarila zinet i dukate,
sve na glavu što držat’ ne more, (30)
a obukla tri posobca sina,
pa ih svela na avlinska vrata.
Sve nalaze kićeni svatovi,
svaki njojzi selam nazivaše,
a ona im selam prifaćala (35)
išaretom prstom šehadetom.
Kad naljeze lijepa đevojka,
govorila sa konja đevojka:
“Selam-alejk, nijema kaduna!”
“Alejk-selam, brzo govorljiva! (40)
A još prije majku pohodila,
na tom konju, pod tijem duvakom!”
Trkom trču agi na muštuluk
jer je aga u novoj čaršiji,
odviše mu draga bješe ljuba. (45)
“Daj muštuluk, aga Hasanaga!
Progovori tvoja vjerna ljuba!”
Koji prvi na muštuluk dođe,
aga daje ate nejahate;
koji drugi na muštuluk dođe, (50)
aga daje nebrojeno blago;
koji treći na muštuluk dođe,
aga daje čohu nederatu.
Aga ode svom bijelu dvoru,
pa ne skida sa konja devojku, (55)
već joj daje stotinu dukata:
“Na, đevojko, pa ti ruho kupi,
pa ti traži sebi mušteriju.”
Povratiše lijepu đevojku
na istome atu pod duvakom. (60)
Hasanaga zaturi veselje
sa svatovim i sa jenđijama.
Prije bilo, sad se spominjalo.
Mother braided Fata’s hair finely
in small braids, five and nine of them,
while braiding her, she advised her daughter:
“Fata, my only daughter!
Your mother has given you in marriage far away; (5)
when you come to the noble manor,
do not speak for three bright days.”
Young Fata received the wise advice,
but she thought she heard three years.
When she came to the noble manor, (10)
mother’s Fata bore a son, {194|195}
bore a son and did not utter a word,
she bore the second and did not utter a word,
she bore the third and did not utter a word.
Hasanaga’s mother said: (15)
“Hasanaga, please get married!
What good is the mute lady to you,
who is bearing you mute sons?”
This displeased Hasanaga,
but disobey he could not: (20)
“Marry me, mother, as you wish.”
If you could only see Hasanaga’s mother!
She went to the lower neighborhood
and she found a lovely maiden for her son,
she gathered the wedding guests, (25)
she took her to her white manor.
If you could only see Hasanaginica! [139]
She dressed in her best attire,
put on jewelry and ducats,
put on her head what did not fit elsewhere, (30)
and she dressed the three sons, [140]
and took them to the courtyard gate.
The wedding guests approached one by one,
each of them greeted her,
and she greeted them in return, (35)
gesturing with her forefinger.
When the lovely maiden approached,
the maiden said from the horse:
“Greetings to you, mute lady!”
“Greetings to you too, fast-mouthed one, (40)
may you soon visit your mother
on that very horse, under that very wedding veil.”
They ran quickly to the agha for a reward, [141]
the agha was in the new market-place
for his wife was too dear to him. (45)
“Hasanaga, give a reward for good news!
Your faithful wife has started speaking!”
To the one who came first {195|196}
the agha gave untamed thoroughbreds,
to the one who came second (50)
the agha gave countless treasures,
to the one who came third
the agha gave brand new drapery.
The agha went to his white manor,
and he did not help the maiden off the horse, (55)
but gave her a hundred ducats:
“Here, maiden, buy yourself a dowry
and then look for a suitor.”
They sent the lovely maiden back
on the same thoroughbred, under her wedding veil. (60)
Hasanaga made a celebration
with the wedding guests and the bridesmaids.
It happened long ago, but it is still sung about.

19b. Đula Dizdarević

Tekst 7086; bilježnica Gacko 7(a); zapisao Halid Dizdarević
Text 7086; notebook Gacko 7(a); written down by Halid Dizdarević

Majka Fatu sitno pletijaše
na petero i na devetero,
uz pletivo Fatu sjetovaše:
“Kćeri Fato, ne bila prokleta!
Kad te, Fato, dobra sreća nađe, (5)
nemoj zborit’ za tri bela dana.”
A Fati se mladoj učinilo
da ne zbori za tri godinice.
Udade se lijepa đevojka,
sina rodi i ne progovori, (10)
drugog rodi i ne progovori,
trećeg rodi i ne progovori.
Dodija se Hasanage majci:
“O Boga ti, ago Hasanago!
Što će tebi nijema kaduna (15)
da ti rađa nijeme sinove?”
Dodija se agi Hasanagi,
on isprosi u Novom đevojku
i pokupi kitu i svatove
i dovede lijepu đevojku. (20)
Kad su bili u mermer avliju,
a da vidiš nijeme kadune!
Pa iziđe na mermer avliju,
pa govori lijepoj đevojci:
“O devojko, brza govorkinjo! (25)
Brzo svoju pohodila majku
na tom konju i po’ tim duvakom!”
Trče momci begu na muštuluk:
“Daj muštuluk, aga Hasanaga!
Progovori nijema kaduna!” (30)
Koji prvi na muštuluk dođe,
aga dava blago nebrojeno;
koji drugi na muštuluk dođe,
aga dava čohu nederanu;
koji treći na muštuluk dođe, (35)
aga dava ate iz podruma.
I on vrnu Novkinju đevojku,
a govori nijema kaduna:
“Mene moja preklinjala majka
da ne zborim za tri bela dana, (40)
a meni se mladoj učinilo
da ne zborim za tri godinice.”
Mother braided Fata’s hair finely
in small braids, five and nine of them,
while braiding her, she advised Fata:
“Daughter Fata, do not be damned!
When good fortune finds you, Fata, [142] (5)
do not speak for three bright days.”
Young Fata thought she heard
not to speak for three years.
The lovely maiden got married,
she bore a son and did not utter a word, (10)
she bore the second and did not utter a word,
she bore the third and did not utter a word.
Hasanaga’s mother got vexed:
“By God, Hasanaga!
What good is the mute lady to you, (15)
who is bearing you mute sons?”
Hasanaga got vexed,
he won the hand of a maiden in Novi
and gathered the wedding guests
and brought the lovely maiden. (20) {196|197}
When they were in the marble courtyard,
if you could only see the mute lady!
And she stepped out to the marble courtyard,
and she said to the lovely maiden:
“O you fast-mouthed maiden! (25)
May you soon visit your mother
on that very horse, under that very wedding veil.”
The young men ran to the agha for a reward. [143]
“Hasanaga, give a reward for good news!
The mute lady has started speaking!” (30)
To the one who came first
the agha gave countless treasures,
to the one who came second
the agha gave brand new drapery,
to the one who came third (35)
the agha gave thoroughbreds from his cellar.
And he sent the maiden from Novi back,
and the mute lady said:
“My mother begged me
not to speak for three bright days, (40)
and I thought I heard
not to speak for three years.” {197|198}

20. Hasnija Hrustanović [45]

Tekst 10080; bilježnica Gacko 102; zapisala Delva Hrustanović
Text 10080; notebook Gacko 102; written down by Delva Hrustanović

Lipa ti je Alibegovica,
lepote joj u svoj Bosni nema
u svoj Bosni i Hercegovini.
A jadna joj i struk i ljepota
kada nema od srca evlada, (5)
pa je kara beže Alibeže,
karao je i dnevno i noćno.
Govori mu Alibegovica:
“Čuješ li me, beže Alibeže!
Vjenčaj mene haznedaru tvome, (10)
a ti [46] lijepu đevojku,
pa ćeš viđet’ ko evlada nema.”
A to beže jedva dočekao,
vjenča ljubu haznedaru svome,
a on uze lijepu đevojku. (15)
A ne prođe ni godina dana
rodi sina haznedarevica,
a u bega ni poznaje nema.
A ne prođe ni druga godina
rodi drugog haznedarevica, (20)
a ne prode ni treća godina
rodi trećeg haznedarevica,
a u bega ni poznaje nema.
Poručuje beže Alibeže
poručuje haznedarevci: (25)
“Da [47] mi spremi tri posobca sina
da hi vidim za života svoga.”
Kad to čula haznedarevica,
opremaše tri posobca sina
i oblači što ljepše odelo. (30)
Sjetovaše krčmaricu Maru
kako će hi begu odnijeti,
kako će mu djecu prinijeti:
“Najstarijeg begu uz ramena,
srednjeg stani uz koljeno, (35)
najmlađeg mu ti sjedi u krilo.”
Kad je beže djecu pogledao,
pokloni ih što ljepše imade:
najstarijem ate nejahate,
a srednjeme dibu i kadifu, (40)
najmlađeme nebrojeno blago.
Kad to beže djeci poklonijo,
to izusti i dušicu pusti.
Osta mlada Alibegovica,
osta mlada, žalosna joj majka. (45)
Alibegovica was so lovely,
no one was her equal in the whole of Bosnia,
in the whole of Bosnia and Herzegovina.
In vain her slenderness and beauty,
since she had no child of her own, (5)
and Alibeg scolded her,
scolded her every day and night.
Alibegovica said to him:
“Listen to me, Alibeg!
Marry me to your treasurer, (10)
you take a lovely maiden for yourself,
and you will see who has no offspring.”
The bey could scarcely wait to do so,
he married his wife to his treasurer,
and he took a lovely maiden for himself. (15)
Scarcely a year passed,
and the treasurer’s wife gave birth to a son,
but not a sign of anything in the bey’s family.
There scarcely passed the second year,
the treasurer’s wife gave birth to a second son, (20)
and there scarcely passed the third year,
the treasurer’s wife gave birth to a third son,
but not a sign of anything in the bey’s family.
Alibeg sent word,
sent word to the treasurer’s wife: (25)
“Please send me your three sons [144]
so I can see them while I still live.”
When the treasurer’s wife heard this,
she readied her three sons
and dressed them in nicest attire. (30)
She advised the tavern-keeper Mara thus
on how to escort them to the bey, {198|199}
how to show the children to him:
“Place the oldest one by the bey’s shoulders,
the middle one by his knee, (35)
and sit the youngest on his lap.”
When the bey had a look at the children,
he gave them the best gifts he had:
to the oldest untamed thoroughbreds,
to the middle brocade and velvet, (40)
to the youngest countless treasures.
When the bey bestowed this on the children,
he said this and parted with his soul. [145]
The young Alibegovica remained alone,
remained alone, woe to her mother. (45) {199|200}

21. Hasnija Hrustanović

Tekst 10062; bilježnica Gacko 102; zapisala Delva Hrustanović
Text 10062; notebook Gacko 102; written down by Delva Hrustanović

Hvalila se Alibegovica
u hamamu među kadunama:
“Kako mene moj Alibeg pazi,
kud god hodi za ruku me vodi,
đe god sjede na krilo me meće, ( (5)
što god radi ljubom se zaklinje.”
Tome niko mani ne bijaše
osim jedna zenđil udovica.
Ona ide svome bijelu dvoru
oblači se što god ljepše može ( (10)
na se meće što god ima ljepše,
pa izlazi na sokak na vrata.
U to doba beže Alibeže,
progovara zenđil udovica:
“Alibeže, na svemu ti fala ( (15)
kad ti nemaš od srca evlada!
Pusti Alu, uzmi mene mladu,
rodiću ti sina Hajrudina
zlatne ruke i zlatna perčina.”
Alibegu to milo bijaše, ( (20)
pa govori bratu Muhamedu:
“Uzmi sablju o’tle s čiviluka,
uzmi nevu za bijelu ruku,
pa je vodi vrelu studenome,
pa joj mladoj ti osiječi glavu.” ( (25)
Muhamedu milo ne bijaše
al’ mu drugo biti ne mogaše.
Uze nevu za bijelu ruku,
uze sablju o’tle s čiviluka,
pa je vodi dunji i turundži: ( (30)
“Vidi, neva, dunje i turundže,
da se je [48] rodom narodila
davno bi je bratac poubij’o.”
Pa je vodi vinovoj lozici.:
“Vid’, nevjesta, vinove lozice, ( (35)
kako se je rodom narodila!
[verse omitted]
davno bi je bratac poubij’o.”
Pa je vodi vrelu studenome,
tu se mlada jadu dosjetila.
Govorila bratu Muhamedu: ( (40)
“A Boga ti, brate Muhamede!
Dok ja uzmem abdes na se, [49]
pa me onda ti pogubi mladu.
On izvadi sablju iza pasa,
od straha je čedo porodila, ( (45)
ona rodi sina Hajrudina
zlatne ruke i zlatna perčina.
Kad to vidje bratac Muhamede,
onda dere svilene rukave,
pa zavija to nejako čedo. ( (50)
Uze nevu za bijelu ruku,
pa je vodi u tananu kulu,
pa joj stere dušek po dušeku,
pa joj meće čašaf po čašafu,
pa joj meće jorgan po jorganu. (55)
U to doba beže iz čaršije;
vrlo se je čedo rasplakalo
govorijo beže Alibeže:
“Blago kući đeno čedo plače.”
Pa uzljete uz visoku kulu, (60)
ljubu sipa žutim dukatima,
mlado čedo sićahnim biserom.
Progovara Alibegovica:
“Nisi mijo k’o što si mi bijo
da bi mene u zlato zavijo.” (65)
Alibegovica boasted
amongst the ladies in the bath:
“My Alibeg cares so much for me,
wherever he goes, he leads me by my hand,
wherever he sits, he puts me on his lap, (5)
whatever he does, he swears by my name.”
Nobody was jealous of that
but one wealthy widow.
She went to her white manor,
dressed as best as she could, (10)
she put on the nicest that she had,
and she stepped to the door, to the street.
Right then Alibeg was passing by,
the wealthy widow said:
“Alibeg, what good is everything to you (15)
since you have no child of your own!
Leave Alibegovica, take me as your wife,
I will bear you a son Hajrudin
with a golden arm and a golden queue.”
This pleased Alibeg (20)
and he said to his brother Muhamed:
“Take the sabre there, from the peg,
take your sister-in-law by her white hand,
and lead her to the icy spring,
and cut off her young head.” (25)
This displeased Muhamed,
but disobey he could not.
He took his sister-in-law by her white hand,
took the sabre there, from the peg,
and led her to the quince and orange trees: (30)
“Look, sister-in-law, at the quinces and oranges,
had they [not] given such a yield,
my brother would have cut them down long ago.”
And he took her to the vineyard:
“Look, sister-in-law, at the vine, (35)
it has given such a yield! {200|201}
[verse omitted] [146]
my brother would have cut it down long ago.”
And he took her to the icy spring,
there she recognized her misfortune.
She said to her brother Muhamed: (40)
“By God, brother Muhamed!
Let me take an abdest
and then you can behead me.”
He pulled the sabre from behind his belt,
from terror she bore a child, (45)
she bore the son Hajrudin
with a golden arm and a golden queue.
When her brother Muhamed saw this,
he tore his silky sleeves,
and wrapped this helpless infant in them. (50)
He took his sister-in-law by her hand,
and led her to the spindly tower,
and he spread layers of bedding for her,
and he put layers of sheets for her,
and he put layers of quilts for her. (55)
As the bey was returning from the market-place,
the infant was crying inconsolably,
Alibeg said:
“Lucky home in which an infant is crying!”
And he ran up the lofty tower, (60)
he showered his wife with yellow ducats,
and the young infant with little pearls.
Alibegovica said:
“Never again will you be dear to me as before,
even if you dressed me only in gold.” (65) {201|202}

22. Hasnija Hrustanović

Tekst 2586; bilježnica Gacko 16; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2586; notebook Gacko 16; written down by Ibrahim Hrustanović

U svitu se naći ne mogaše
što Alibeg ljubu milovaše;
kud god ide za ruku je vodi,
đe goć sjedi na krilu je drži,
kud god hodi za ruku je vodi. (5)
Pofali se među kadunama
na sobetu među hanumama:
“Nije druga stekla gospodara
k’o ja mlada bega Alibega.”
Al’ to muka nikom ne bijaše (10)
samo kučki Hasanaginici,
pa odlazi svojoj b’jeloj kuli,
ona gradi čina i sihira
da omrazi Alibegu ljubu.
Kad Alibeg iz džamije pođe, (15)
izlazila Hasanaginica
preda nj tura čine i sihire,
to ne vidi bego Alibego.
Kad je doš’o svom bijelom dvoru,
sretila ga vjerenica ljuba, (20)
sretila je k’o je naučila,
ruke širi da mu ćarak [50] snimi.
Ne dade joj bego Alibego
tad se mlada jadu dosjetila.
Ona trči u bijelu kulu (25)
u mestvama bez žutih papuča,
ona traži svoju svekrvicu:
“Da vi’š, majko, tvoga Alibega!
Sretila ga na avlinskim vratim’,
sretila ga da mu ćurak snimim, (30)
ne dade mi ćurak prifatiti,
od sebe me silom udarijo,
na njemu su čini i sihiri.”
Tad se majka jadu dosjetila,
pa govori svojoj nevjestici: (35)
“U z’o čas se, snaho, pofalila
na sobatu među kadunama.”
Pripe peču, prigrnu feredžu,
a na noge mestve i papuče,
ona ode u donju čaršiju, (40)
ona nađe hodže i hadžije:
“Bogom braćo, hodže i hadžije!
Rasturajte čine i sihire
sa mog sina, bega Alibega.”
Pa uzeše hodže i hadžije (45)
rasturati čine i sihire.
Ona prođe u svoju odaju,
ona zove sina Alibega,
pa mu muti šerbe u maštrafi,
pa ga daje sinu Alibegu: (50)
“O Alibeg, moj jedini sine!
Što si ljubi silu udarijo?”
“Nisam, majko, očim’ ni vidijo!”
“Jesi, sine, na avlinska vrata,
sretila te ćurak prifatiti.” (55)
“O Boga mi, moja mila majko!
Kad sam poš’o, majko, iz džamije,
sretila me Hasanaginica,
dala mi je zelenu jabuku
i u njojzi čine i sihire; (60)
tad sam, majko, ljubu omražijo,
ali opet meni mila ljuba,
meni mila kao što je bila.”
Kome muka nek’ mu je mučnije,
kome milo nek’ mu je milije. (65)
In the whole world one could not find a man
who cared about his wife like Alibeg;
wherever he went, he led her by her hand,
wherever he sat, he put her on his lap,
wherever he walked, he led her by her hand. (5)
She boasted amongst the ladies,
amongst the ladies at a gathering:
“No other woman has a master
like I have Alibeg.”
Nobody was jealous of this (10)
but the cur Hasanaginica,
and she went to her white tower,
and she prepared charms and spells
to make Alibeg hate his wife.
As Alibeg was leaving the mosque, (15)
Hasanaginica came out
and cast charms and spells in front of him,
but Alibeg did not see that.
When he arrived to his white manor
his faithful wife met him, (20)
met him as she was accustomed to,
opening her arms to take his sheepskin coat.
Alibeg did not let her do it
and then she recognized where the trouble lay.
She ran to the white tower (25)
in her slippers without yellow overshoes,
she looked for her mother-in-law:
“Mother, if you could only see your Alibeg!
I met him at the courtyard gate,
I met him to take off his sheepskin coat, (30)
he did not let me take his sheepskin coat,
he hit me with all his might,
charms and spells were cast on him.”
Then the mother recognized where the trouble lay,
and she said to her daughter-in-law: (35)
“It was an ill time that you, daughter, boasted
amongst the ladies at the gathering.” {202|203}
She put on her veil and threw on her cloak,
and put her slippers and overshoes on her feet,
and she went to the lower market-place, (40)
and she found priests and pilgrims:
“By God, priests and pilgrims!
Disenchant the charms and spells
from my son, Alibeg.”
And the priests and the pilgrims began (45)
disenchanting the charms and spells.
She went to her room,
she called to her son Alibeg,
and she made a sorbet in a glass,
and she gave it to her son Alibeg: (50)
“O Alibeg, my only son!
Why did you strike your wife?”
“Mother, my eyes did not see her!”
“You did, son, at the courtyard gate,
when she met you to take your sheepskin coat.” (55)
“By God, my dear mother!
When I left the mosque, mother,
Hasanaginica met me,
and gave me a green apple
and there were charms and spells in it; (60)
that is how I grew to hate my wife,
but my wife is dear to me again,
she is dear to me, as she was before.”
Who is jealous, let him be more jealous,
who is pleased, let him be more pleased. (65) {203|204}

23. Đula Dizdarević

Tekst 2314; bilježnica Gacko 7; zapisao Hamdija Šaković
Text 2314; notebook Gacko 7; written down by Hamdija Šaković

Stambolu se otvoriše vrata,
iz Stambola svati izjahaše,
izvedoše Stambolku đevojku.
Kad su bili poljem zelenijem,
razviše se po nebu oblaci, (5
a na nebu svileni bajraci,
dok zapjeva na konju đevojka:
“Stambol gradu, moj veliki jadu!
U tebi sam tri sina rodila,
četvrtoga nosim Hasanagi.” (10
Sve to sluša aga Hasanaga,
ništa agi krivo ne bijaše
što govori Stambolka đevojka.
Kad su bili Hasanage dvoru,
dobro su ih tamo dočekali, (15
dočekali gospodske svatove.
Razjahaše ate i paripe,
vijaju se svileni bajraci,
a kucaju jasni daulbazi.
A da vidiš đever Muhameda! (20
On prifati sa konja đevojku,
odvede je na bijelu kulu.
Zaždiše se mume i čiraci,
večeraše gospodsku večeru,
večeraše i ruke umiše, (25
pa svatovi akšam zaklanjaše.
Uzmuči se lijepa đevojka,
u mukama i sina rodila;
redom trče agi na muštuluk:
“Daj muštuluk, ago Hasanago, (30
rodi sina lijepa đevojka!”
Koje prvo na muštuluk dođe
aga daje nebrojeno blago,
koje drugo na muštuluk dođe
aga dava ate i paripe, (35)
pa on ode ljubi na čardake,
pa on veli vjerenici ljubi:
“Moja ljubo, nemoj se bušiti,
tebi aga neće zamjeriti
što si meni čedo donijela.” (40)
Stambol’s gates were open,
from Stambol the wedding guests rode out,
taking with them a Stambol maiden.
When they were on the green plain,
heavy clouds began swelling in the sky, (5)
in the sky silky standards began fluttering,
and the maiden began singing from the mount:
“Stambol town, my great sorrow!
I have borne three sons in you,
and I am carrying the fourth to Hasanaga.” (10)
Hasanaga listened to all of this
and he did not hold against
the Stambol maiden anything she said.
When they came to Hasanaga’s manor,
they were met in a festive way, (15)
in a festive way the wedding guests were met.
They dismounted from their thoroughbreds and geldings,
the silky standards fluttered,
the loud drums tapped.
If you could only see her brother-in-law Muhamed! (20)
He helped the maiden off the horse,
led her to the white tower.
Candles in candleholders were lit,
they ate their festive supper,
ate and washed their hands, (25)
and the wedding guests said the evening prayer.
The lovely maiden went into labor,
in great pains she gave birth to a son.
They ran to the agha for a reward [147]
“Give us a reward, Hasanaga, (30)
the lovely maiden has borne a son!”
The one who came first
was given countless treasures by the agha,
the one who came second
was given thoroughbreds and geldings. (35)
Then he went to his wife in the upper rooms,
and he said to his faithful wife {204|205}
“My wife, do not kill yourself,
your agha will not hold it against you
that you brought me a child.” (40)

23a. Đula Dizdarević

Tekst 2450; bilježnica Gacko 12; zapisao Hamdija Šaković
Text 2450; notebook Gacko 12; written down by Hamdija Šaković
Stambolu se otvoriše vrata,
iz Stambola svati izjahaše,
izvedoše Stambolku djevojku
i uza nju djever Muhamede.
Kad su bili poljem zelenijem, (5)
dok zapjeva Stambolka djevojka:
“Stambol gradu, moj veliki jadu!
U tebi sam dva sina rodila
i trećega nosim pod pojasom,
pod pojasom agi Hasanagi.” (10)
Sve to sluša djever Muhamede,
a belijem zubom poškripljuje.
Kad su bili Hasanage dvoru,
razjahaše kićeni svatovi,
svi svatovi u gornje čardake, (15)
a djevojka u tople hamame.
Zaždiše se mume i čiraci,
večeraše gospodski svatovi,
večeraše gospodsku večeru.
Po večeri akšam saklanjala, (20)
uzmuči se lijepa djevojka,
u mukama i sina rodila.
Svati trče agi na muštuluk:
“Daj muštuluk, aga Hasanaga,
rodi sina lijepa kaduna!” (25)
Koji prvi na muštuluk dođe
aga daje nebrojeno blago,
koji drugi na muštuluk dođe
aga dava ata nejahata,
koji treći na muštuluk dođe (30)
aga dava vezene haljine,
izvezene svilom iz Stambola,
uz čakšire izvezene guje
na koljena glavu naslonile,
pa zenaju kao da su žive. (35)
Ode aga u šikli odaju
da obiđe vjerenicu ljubu,
pa govori Stambolki djevojci:
“Oj kaduno, Stambolko djevojko!
Aga tebi zamjeriti neće (40)
što ti rodi prvi danak sina,
aga bi ti mladoj oprostio
ali neće beže Muhamede.”
Muhamed je begu govorio:
“Ču li mene, bratac Hasanaga! (45)
Ak’ ostane u dvoru kaduna,
ja ću svoju ostaviti kulu,
pa ću ići prosit’ po svijetu.
Ako voliš brata nego ljubu,
uzmi sablju u desnicu ruku, (50)
pa posjeci vjerenicu ljubu.”
To je aga brata poslušao,
on poteže sablju od pojasa,
pa mu zviznu golotrba ćorda
i posječe Stambolku djevojku. (55)
Stambol’s gates were opened,
from Stambol the wedding guests rode out
taking with them a Stambol maiden,
and by her side her brother-in-law Muhamed.
When they were on the green plain, (5)
the Stambol maiden began singing:
“Stambol town, my great sorrow!
I have borne two sons in you,
and I am carrying the third under my sash,
under my sash, to Hasanaga.” (10)
Her brother-in-law Muhamed listened,
and he gnashed his white teeth.
When they came to Hasanaga’s manor,
the festive wedding guests dismounted,
all the wedding guests went to the upper rooms, (15)
and the maiden to the warm baths.
Candles in candleholders were lit,
the wedding guests ate their supper,
they ate their festive supper.
After supper she said the evening prayer (20)
and then the lovely maiden went into labor,
in great pains she gave birth to a son.
The wedding guests ran to the agha for a reward: [148]
“Give us a reward, Hasanaga,
the lovely lady has borne a son!” (25)
To the one who came first
the agha gave countless treasures,
to the one who came second
the agha gave an untamed thoroughbred,
to the one who came third (30)
the agha gave an embroidered attire,
embroidered with silks from Stambol,
on the wide pants the snakes were embroidered {205|206}
with their heads leaning against the knees
so they appeared as if real. (35)
The agha went to the richly adorned room
to see his faithful wife,
and he said to the Stambol maiden:
“O lady, Stambol maiden!
The agha will not hold it against you (40)
that you bore a son the very first day,
agha would forgive you,
but the bey Muhamed will not.”
Muhamed said to the bey: [149]
“Listen to me, brother Hasanaga! (45)
If the lady stays in the manor,
I will leave my tower,
and will go like a beggar to the world.
If your brother is dearer to you than your wife,
take a sabre in your right hand, (50)
and behead your faithful wife.”
The agha obeyed his brother,
he pulled the sabre from behind his belt,
his naked sword swished
and beheaded the Stambol maiden. (55) {206|207}

24. Hasnija Hrustanović

Tekst 2771; bilježnica Gacko 20; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2771; notebook Gacko 20; written down by Ibrahim Hrustanović

Kad Alibeg iz Novoga dođe,
birdan dođe, poma [51] ga nađe.
Vjernoj ljubi jade zadavaše:
“Vjerna ljubo, ženiću se na te.”
“Ženi, ago, i kako ti drago. (5)
Pomoću ti stupati šenicu,
sina ću ti u svatove spremit’,
moga sina, bega Rizvanbega.”
Kupi svate beže Alibeže,
kupi svate, ide po đevojku. (10)
Taman beže do Novoga dođe,
u svatovim’ beže Rizvanbeže.
Majka Rizva ‘vako šjetovala:
“O moj sine, beže Rizvanbeže!
Kad bidete poljem novljanskijem, (15)
pusti doru kite do kopita,
a prekrij ga risovinom zlatnom.
Nemoj gledat’ nebu pod oblake,
nego gledaj u zelenu travu.
Gledaće vas malo i veliko (20)
i đevojka sa bijele kule.
Kad ti dođeš u mermer avliju,
ti prosipaj madžarije žute.
Kada budeš curi u odaju,
posipaj je sitnijem biserom. (25)
Pitaće te lijepa đevojka:
‘O Boga ti, beže Rizvanbeže!
Za kog je mene isprosijo tvoj babo?’ [52]
Ti ćeš njojzi, sine, govoriti:
‘Bogme za se, lijepa đevojko!’ (30)
Pa ćeš, sine, njojzi govoriti:
‘Kada dođeš našem b’jelu dvoru,
izlaziće ostarijo babo
da te skine sa konja alata.
Ti se ne daj njemu da te skida, (35)
već ga pitaj za koga si došla.’”
Kad su bili poljem novljanskijem,
konja jaše beže Rizvanbeže,
popustijo doratu dizgine,
a kite mu pale po kopitam. (40)
Gleda beže u zelenu travu,
gledalo ga malo i veliko,
gledala ga cura sa pendžera,
gledala ga, pa je govorila:
“Moja majko, mijo roditelju! (45)
Gledaj onog lijepog junaka,
div junaka na konju doratu.
Blago onoj kojoj bude suđen!”
U to doba kićeni svatovi
pred avlijom konje razjahali, (50)
u avliju svati ulazili.
A da vidiš bega Rizvanbega!
Kad uljeze u mermer avliju,
prosu na se žute madžarije.
Izađoše u gornje bojeve, (55)
traži beže lijepu đevojku.
Dovedoše lijepu đevojku,
posipa je beže sa biserom.
Tu su bili tri bijela dana.
Kad četvrto jutro osvanulo, (60)
čauš viknu, dabulhana jeknu,
zasviraše zurne i borije:
“Hazur svati, hazur je djevojka!”
Tad ulazi beže Rizvanbeže,
tad uljeze curi u odaju. (65)
Pita njega lijepa đevojka:
“O Boga ti, beže Rizvanbeže!
Za kog mene danas vodiš mladu?”
“O Boga mi, lijepa đevojko!
Ja te vodim za mog starog baba.” (70)
Ciknu cura kao zmija ljuta:
“O Boga mi, beže Rizvanbeže!
Ja za baba ni kročiti neću,
poću za te, beže Rizvanbeže.”
Stade beže curu sjetovati (75)
k’o što ga je sjetovala majka.
Tad krenuše kićeni svatovi,
povedoše lijepu đevojku.
Kad su bili pred bijelu kulu,
izlazijo beže Alibeže (80)
da prifati sa konja đevojku.
Govorila lijepa đevojka:
“Bogme neću, beže Alibeže,
dok ne vidim za koga sam došla.”
“Bogme za me, lijepa đevojko!” (85)
“Neću tebe, ostarijo dedo!
Nisam rasla da me staro ljubi.”
Alibeg se u neprilici nađe, [53]
pa izvodi bega Enverbega,
Enverbega, sina najmlađega, (90)
izvede ga da snimi đevojku.
Neće cura sa konja alata,
pa govori begu Enverbegu:
“Nisam došla da nejako ljubim.”
Opet dedo bješe u neprilici, (95)
iznosijo dibu i kadifu:
“Sjaši s konja, lude sreće bila!”
“Neću Bogme, života mi moga!
Nisam željna dibe ni kadife.”
Pa okrenu konja niz avliju, (100)
dok zavika beže Alibeže:
“O moj sine, beže Rizvanbeže!
Uzmi, snimi lijepu đevojku,
uvedi je u bijelu kulu,
pa je uzmi za vjernicu ljubu.” (105)
Posluša ga beže Rizvanbeže,
pa priskoči on konju alatu,
snimi curu, vodi je u kulu,
pa je uze za vjernicu ljubu.
When Alibeg came from Novi,
as soon as he came, he was overcome by lust.
He was causing misery for his wife:
“My faithful wife, I will remarry.”
“Get married, agha, if you wish. (5)
I will help you beat the wheat,
I will send my son with your wedding guests,
my own son, Rizvanbeg.”
Alibeg gathered the wedding guests,
gathered the wedding guests, went for the maiden. (10)
Just as the bey arrived in Novi,
Rizvanbeg joined the wedding guests.
Rizvanbeg’s mother had given this advice to him:
“O my son, Rizvanbeg!
When you are on the plain of Novi, (15)
lower your bay’s tassels to its hooves,
and cover it with golden lynx skin.
Do not look up at the sky and clouds,
but look at the green grass.
The young and the old will look at you, (20)
including the maiden in the white tower.
When you come to the marble courtyard,
scatter some golden Magyar ducats around.
When you enter the maiden’s room,
sprinkle some small pearls on her. (25)
The lovely maiden will ask you:
‘By God, Rizvanbeg!
For whom has your father asked my hand?’
You will say this to her, son:
‘By God, lovely maiden, for himself!’ (30)
And you will say to her, son:
‘When you come to our white manor,
my old father will come out
to help you off the sorrel mount.
Do not allow him to help you off, (35) {207|208}
but ask him for whom you have been brought.’“
When they were on the plain of Novi,
Rizvanbeg was riding his horse,
he let his bay’s rein loose,
and its tassels down to its hooves. (40)
The bey looked at the green grass,
the young and the old looked at him,
the maiden looked at him from her window,
she looked at him and she said:
“My mother, dear parent! (45)
Look at that handsome brave man,
marvelous brave man on the bay mount.
Lucky woman who marries him!”
Right then the festive wedding guests
dismounted from their horses in front of the courtyard, (50)
and they entered into the courtyard.
If you could only see Rizvanbeg!
When he entered the marble courtyard,
he scattered some golden Magyar ducats around.
They went to the upper floors, (55)
the bey asked for the lovely maiden.
They brought the lovely maiden,
the bey sprinkled some pearls on her.
They spent three bright days there.
When the fourth morning dawned, (60)
the guest-in-chief cried out, the band sounded,
pipes and trumpets began playing:
“Ready are the wedding guests, ready is the maiden!”
Right then Rizvanbeg entered,
right then he entered the maiden’s room. (65)
The lovely maiden asked him:
“By God, Rizvanbeg!
Who are you taking me to marry today?”
“By God, lovely maiden!
I am taking you to my old father.” (70)
The maiden hissed like a poisonous serpent:
“By God, Rizvanbeg!
If it is to your father, I will not make a step,
I will marry you, Rizvanbeg.”
The bey began advising the maiden (75)
just as his mother advised him.
Then the wedding guests set out,
they took away the lovely maiden. {208|209}
When they were in front of the white tower,
Alibeg came out (80)
to help the maiden off the horse.
The lovely maiden said:
“By God, I will not get off, Alibeg,
until I see for whom I have been brought.”
“By God, for me, lovely maiden!” (85)
“I do not want you, old grandpa!
I have not grown to be kissed by an old man.”
Alibeg was embarrassed,
and he brought out Enverbeg,
Enverbeg, his youngest son, (90)
he brought him out to help the maiden off.
The maiden did not want to get off her sorrel,
and she said to Enverbeg:
“I have not come to kiss a weakling.”
The grandpa was embarrassed again, (95)
he took out brocade and velvet:
“Get off the horse, may fortune never find you!”
“By God, I will not, I swear by my life!
My heart desires no brocade or velvet.”
And she turned her horse out of the courtyard, (100)
and then Alibeg shouted:
“O my son, Rizvanbeg!
Help the lovely maiden off the horse,
take her to the white tower,
and take her to be your faithful wife.” (105)
Rizvanbeg obeyed him,
and he sprang to the sorrel mount,
helped the maiden off, took her to the tower,
and he took her to be his faithful wife. {209|210}

25. Hasnija Hrustanović

Tekst 2854; bilježnica Gacko 22; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2854; notebook Gacko 22; written down by Ibrahim Hrustanović

Dvore gradi Ibrahim ćehaja,
kad je b’jele dvore dovršijo,
on uzima svoju milu majku,
pa je vodi po bijeloj kuli:
“Je l’ ti, majko, po tabijatu kula?” [54] (5)
“Jes’ mi, sine, po tabijat’ kula,
samo nemaš u njoj hizmećara.”
Ibro veli: “Ženi mene, majko!
Nemoj mene lijepom đevojkom,
no kadunom Hasanaginicom.” (10)
“Muči, sine, žalosna ti majka!
Čuće tebe aga Hasanaga,
pa će tebe rastaviti s glavom.”
Ibro svojoj govorijo majci:
“Kuhaj, majko, meni brašljanice (15)
da ja idem u lov u planinu.”
Skuha majka lahke brašljanice,
ode Ibro u lov u planinu.
On ne ide u lov u planinu,
već on ide gledat’ Hasanaginicu. [55] (20)
Kad je doš’o pod bijelu kulu,
nešto mu se dade pogledati,
kad u bašči Hasanaginica,
viš’ nje cure lepezama mašu.
On ne gleda cure ni sluškinje, (25)
već on gleda Hasanaginicu,
na grlu joj tri krzli đerdana,
jedan đerdan od bisera sama,
drugi đerdan od žutih dukata,
treći đerdan od čista merdžana. (30)
Na grocu, na bijelu vratu
crn joj mladeš kao u gavrana,
zato mi je kada odabrana.
Ode Ibro pod bijelu kulu,
pa doziva agu Hasanagu; (35)
govorili momci Hasanage:
“Nije ovđe aga Hasanaga,
otiš’o je u novu čaršiju.”
Dozovnuše agu Hasanagu,
brzo aga kuli dolazijo. (40)
Progovara Ibrahim ćehaja:
“Hajdemote u lov planinu!”
Otiđoše u lov u planinu,
lov lovili tri bijela dana,
lov lovili, ništa ne ulovili, [56] (45)
vratiše se svom bijelu dvoru.
Kad su bili poljem zelenijem,
govorijo Ibrahim ćehaja:
“Blago tebi, aga Hasanaga,
kad ti imaš svoju vjernu ljubu.” (50)
“Haj otalen, Ibrahim ćehaja,
još se mlađan nisam oženijo,
a kamoli da imadem ljubu!”
“Bogme jesi, aga Hasanaga!
Vidijo sam tvoju vjernu ljubu, (55)
na grlu joj tri niza đerdana,
jedan đerdan sve bisera sama,
drugi đerdan žutije dukata,
treći đerdan od čista merdžana.
Na vratu joj crni mladeš ima, (60)
crni mladeš kao u gavrana.”
To rekoše, pa se rastadoše,
aga ode svom bijelom dvoru.
Sretila ga vjerenica ljuba,
sretila ga k’o što je naučila, [57] (65)
ruke širi da ga u lice ljubi. [58]
Govori joj aga Hasanaga:
“Izmakni se, moja nevjernice,
doslen moja, a oslen nijesi.”
On uljeze u bijelu kulu, (70)
izbačiva što je donijela
i dade joj slugu i sluškinju:
“Hajde, ljubo, svojoj miloj majci!”
Kad to čuo Ibrahim ćehaja,
on napravi knjigu šarovitu, (75)
pa je šalje Hasanaginici:
“Hoćeš za me, Hasanaginica?”
“Bogme hoću, Ibrahim ćehaja.”
Svate kupi Ibrahim ćehaja,
pa dovede Hasanaginicu. (80)
Pismo piše Ibrahim ćehaja,
pa je šalje agi Hasanagi:
“Čuješ mene, aga Hasanaga!
Da j’ za tebe ovaka kaduna,
da j’ za tebe, kod tebe bi bila, (85)
neg’ za mene, Ibrahim ćehaje.”
Kad je čuo aga Hasanaga,
crče, puče od velike tuge.
The vizier’s deputy Ibrahim had built his manor.
When he finished his white manor,
he led his dear mother,
he led her through the white manor:
“Is the manor to your liking, mother?” (5)
“Yes, son, the manor is to my liking,
but you have no one to serve you in it.”
Ibrahim said: “Marry me, mother!
Do not marry me to a lovely maiden,
but to the lady Hasanaginica.” (10)
“Quiet, son, woe to your mother!
Hasanaga will hear you
and he will behead you.”
Ibrahim said to his mother:
“Cook, mother, a wheat pie for me (15)
so I can go hunting on the mountain.”
The mother cooked a crisp pie,
Ibrahim went hunting on the mountain.
But he did not go hunting on the mountain,
he went looking at Hasanaginica. (20)
When he came under the white tower,
he looked and saw that
Hasanaginica was in the garden,
and her maids were fanning her.
He did not look at the maids or servants, (25)
but he looked at Hasanaginica,
she had three red necklaces at her throat,
one necklace made of pure pearl,
another necklace made of golden ducats,
the third necklace made of pure coral. (30)
On her throat, on her white neck
she had a mole black as a raven,
and this is why she was admired.
Ibrahim came by the white tower,
and he called to Hasanaga; (35)
Hasanaga’s men said: {210|211}
“Hasanaga is not here,
he has gone to the new market-place.”
They called to Hasanaga,
the agha came quickly to his tower. (40)
The vizier’s deputy Ibrahim said:
“Let’s go hunting on the mountain!”
They went hunting on the mountain,
they were hunting for three bright days,
they were hunting, did not catch anything, (45)
they went back to their white manors.
When they were on the green plain,
the vizier’s deputy Ibrahim said:
“Lucky you, Hasanaga,
because you have your faithful wife.” (50)
“Come on, vizier’s deputy Ibrahim,
I have not even gotten married yet,
how can I have a wife!”
“By God, you do have one, Hasanaga!
I have seen your faithful wife, (55)
she has three strings of necklaces at her throat,
one necklace made of pure pearl,
another necklace made of golden ducats,
the third necklace made of pure coral.
On her neck she has a black mole, (60)
a mole black as a raven.”
They said this and then they parted,
the agha went to his white manor.
His faithful wife met him,
met him as she was accustomed to, (65)
she opened her arms and wanted to kiss him.
Hasanaga said to her:
“Step away, my unfaithful wife,
until now mine, from now on you are not.”
He entered the white tower, (70)
he threw out what she had brought, {211|212}
and gave her a servant and a maid:
“Go, wife, to your dear mother!”
When the vizier’s deputy Ibrahim heard this,
he wrote an adorned letter, (75)
and he sent it to Hasanaginica:
“Will you marry me, Hasanaginica?”
“By God, I will, vizier’s deputy Ibrahim.”
The vizier’s deputy Ibrahim gathered the wedding guests,
and he brought home Hasanaginica. (80)
The vizier’s deputy Ibrahim wrote a letter
and he sent it to Hasanaga:
“Listen to me, Hasanaga!
If this lady were for you,
if she were for you, she would be with you, (85)
but she is for me, vizier’s deputy Ibrahim.”
When Hasanaga learned about this,
he died, he burst out of great sorrow.

25a. Đula Dizdarević

Tekst 11725; bilježnica Gacko 165; zapisao Halid Dizdarević
Text 11725; notebook Gacko 165; written down by Halid Dizdarević

Kulu gradi bego Alibego,
kad je bego kulu načinijo,
pa on šeće po bijeloj kuli,
pa doziva milu svoju majku.
Ulazi mu majka u odaju, (5)
govori joj bego Alibego:
“A zašto sam kulu načinijo
kad mi niko po njoj šetat’ nema?”
Govori mu ostarila majka:
“Daj mi, sine, burme i pršćenje (10)
i daj meni sićane dukate,
majka će ti curu isprositi
u Misiru misirskog vezira.”
“Bogme neću, mila majko moja!
Ti mi prosi Muratbegovicu.” (15)
Govori mu ostarila majka:
“Kako ć’ iskat’ Muratbegovicu
a da nije umro Muratbego?”
A da vidiš bega Alibega!
Pa dozivlje svoju milu majku: (20)
“Daj mi, majko, meku brašnjanicu
da ja idem u lov u planinu.”
Kad je bio ispred bela dvora,
ispod dvora bega Muratbega,
pa on gleda u čamli [59] pendžere, (25
na pendžeru Muratbegovica.
Na grlu joj tri grozna đerdana,
jedan đerdan od sitna bisera,
a drugi je od žuta dukata,
a treći je od mrka merdžana. (30)
Ode Alibeg u lov u planinu, [60]
pa on nađe bega Muratbega,
pa mu veli bego Alibego:
“Jutros sam ti ispred kule proš’o,
vidio ti ljubu na pendžeru.” (35)
Govori mu beže Muratbeže:
“Nij’ istina, beže Alibeže,
da s’ vidio moju vernu ljubu.”
“Istina je, beže Muratbeže!
Na grlu joj tri grozna đerdana, (40)
jedan đerdan od sitna bisera,
a drugi je od žuta dukata,
a treći je od mrka merdžana.”
Tad verova bego Muratbego.
Ne šće bego lova ni loviti, (45)
već on ode svome bijelu dvoru.
Sretila ga na avliji ljuba,
govori joj bego Muratbego:
“Hajd’ otale, jedna nevernice!
Ti si danas na prozoru bila, (50)
govorila s begom Alibegom.
Kupi ruho što si ga donela,
pa ti hajde u rod u matere.
Dosle moja, a osle nijesi!”
Ona ode u rod u matere. (55)
Prosci prose Muratbegovicu,
isprosi je bego Alibego,
odvede je svom bijelu dvoru.
Alibeg had built his tower,
when the bey finished his tower,
he walked through his white tower,
and he called to his dear mother.
His mother entered his room, (5)
Alibeg said to her:
“Why have I built my tower
since I have no one to walk in it?”
His old mother said to him:
“Give me, son, the wedding rings (10)
and give me some tiny ducats,
your mother will find a maiden for you
in Egypt, a daughter of the Egyptian vizier.”
“By God, mother, I do not want her!
Seek the hand of Muratbegovica for me.” (15)
His old mother said to him:
“How can I seek Muratbegovica’s hand {212|213}
while Muratbeg is still alive?”
If you could only see Alibeg!
He called to his dear mother: (20)
“Give me, mother, some soft wheat pie
so I can go hunting on the mountain.”
When he was in front of the white manor,
the white manor of Muratbeg’s,
he looked at the glass windows, (25)
by the window stood Muratbegovica.
At her throat she had three terrible necklaces: [150]
one necklace made of tiny pearls,
another made of golden ducats,
the third made of dark coral. (30)
Alibeg went hunting on the mountain,
and there he found Muratbeg,
and Alibeg said to him:
“I passed in front of your tower this morning,
I saw your wife by the window.” (35)
Muratbeg said to him:
“It is not true, Alibeg,
that you have seen my faithful wife.”
“It is true, Muratbeg!
At her throat she has three terrible necklaces: (40)
one necklace made of tiny pearls,
another made of golden ducats,
the third made of dark coral.”
Having heard this Muratbeg believed him.
The bey did not want to hunt any longer, (45)
but went to his white manor.
His wife met him in the courtyard,
Muratbeg said to her:
“Go away, my unfaithful wife!
You stood by the window today, (50)
you spoke with Alibeg.
Gather the dowry you had brought,
and go to your mother’s.
Until now mine, from now on you are not!”
She went to her mother’s. (55) {213|214}
The suitors sought Muratbegovica in marriage.
Alibeg won her hand;
he took her to his white manor.

25b. Hajrija Šaković

Tekst 6450, ploče 3489-93
Text 6450, phonograph records 3489-93

Kulu ziđe Novljanin Alaga,
kulu ziđe tri godine dana.
Kad je Ale kulu napravijo,
uze majku za bijelu ruku,
odvede je uz bijelu kulu, (5)
pa govori svojoj miloj majci:
“Je l’ ti, majko, po tahbitu kula?”
“Jes mi, sine, po tahbitu kula,
samo nemaš u njoj hizmećara.”
“Ženi, majko, i kako ti drago, (10)
samo nemoj lijepom đevojkom,
već me ženi Hasanaginicom.”
“Šuti, sine, živ ne bijo majci!
Čuće tebe aga Hasanaga,
rusu će ti glavu osijeći.” (15)
“Maži, majko, lahke brašljanice
da ja idem u lov u planinu.”
Ode Ale u donje mahale,
on ne ide u lov u planinu,
već pred kulu age Hasanage. (20)
Pa zavika iz grla bijela:
“Jesi li se, aga, sigurao
da idemo u lov u planinu?”
U bašči mu sjedi verna ljuba,
a oko nje tri sluškinje dvore. (25)
Na grlu joj tri krli đerdana,
jedan đerdan sitnoga bisera,
drugi đerdan žutije dukata,
ponajgornja struka od merdžana,
crn je mladež baš k’o u gavrana (30)
što kadunu dobro podnijelo.
I odoše u lov u planinu,
tu su bili tri bijela dana,
niđe lova nisu ni viđeli,
ja kamo li da su ulovili. (35)
Progovara Novljanin Alaga:
“Blago tebi, aga Hasanaga!
Sretiće te vjerenica ljuba,
sretiće te k’o što j’ naučila.”
“Šut’, ne zbori, Novljanin Alaga! (40)
Oklen meni vjerenica ljuba
kad se jošte nisam oženijo?”
“Jesi, jesi, aga Hasanaga!
Vidio sam tvoju vjernu ljubu,
na grlu joj tri krli đerdana, (45
jedan đerdan sitnoga bisera,
drugi đerdan žutije dukata,
ponajgornja struka od merdžana,
crn je mladež baš k’o u gavrana,
to kadunu dobro podnijelo.” (50)
To rekoše pa se rastadoše.
Sretila ga vjerenica ljuba,
sretila ga k’o što j’ naučila,
ruke širi š njim se da poljubi.
Od sebe joj šamar udarijo, (55)
ode aga uz bijelu kulu,
izbaci joj što je donijela,
pa je spremi svojoj miloj majci
i za njome knjigu opremijo:
“Nemoj mi se više kući vraćat’!” (60)
Prosci prose Hasanaginicu,
ona neće nijednog prosaca,
vego hoće Novljanin Alagu.
Kupi svate, Novljanin Alaga,
odvede je svom bijelu dvoru. (65)
Knjigu piše Novljanin Alaga,
knjigu piše agi Hasanagi:
“Da j’ za tebe ovaka kaduna,
da j’ za tebe, bila bi kod tebe,
već za mene, Novljanin Alage.” (70)
Alaga of Novi had built the tower,
built the tower for three years.
When Alaga finished his tower,
he took his mother by her white hand,
he led her upstairs in the white tower, (5)
and he said to his dear mother:
“Is the manor to your liking, mother?”
“Yes, son, the manor is to my liking,
but you have no one to serve you in it.”
“Marry me, mother, as you wish, (10)
do not marry me to a lovely maiden,
but to the lady Hasanaginica.”
“Quiet, son, for your life’s sake!
Hasanaga will hear you
and cut off your blond head.” (15)
“Bake some wheat pie, mother,
so I can go hunting on the mountain.”
Alaga went to the lower neighborhood,
he did not go hunting on the mountain,
but in front of Hasanaga’s tower. (20)
And he called out from his white throat:
“Are you, agha, ready
to go hunting on the mountain?”
In the garden his faithful wife was sitting,
around her three maids were serving. (25)
She had three red necklaces at her throat,
one necklace made of tiny pearls,
another necklace made of golden ducats,
the top string made of pure coral,
she had a mole black as a raven, (30)
this was very becoming to the lady.
They went hunting on the mountain,
they stayed there for three bright days,
they hardly saw any game,
let alone caught any. (35)
Alaga of Novi said: {214|215}
“Lucky you, Hasanaga!
Your faithful wife will meet you,
meet you as she is accustomed to.”
“Quiet, do not speak, Alaga of Novi! (40)
How can I have a faithful wife
since I have not even gotten married yet?”
“You have, you have, Hasanaga!
I have seen your faithful wife,
she has three red necklaces at her throat, (45)
one necklace made of tiny pearls,
another necklace made of golden ducats,
the top string made of pure coral,
she has a mole black as a raven,
this is very becoming to the lady.” (50)
They said this and then they parted.
His faithful wife met him,
met him as she was accustomed to.
she opened her arms and wanted to kiss him.
He slapped her face, (55)
he went upstairs in the white tower,
he threw out what she had brought,
and he sent her to her dear mother,
along with her he sent a letter:
“Do not ever come back to my manor!” (60)
Suitors sought Hasanaginica in marriage,
she did not want any of the suitors,
but she wanted Alaga of Novi.
Alaga of Novi gathered the wedding guests,
he led her to his white manor. (65)
Alaga of Novi wrote a letter,
he wrote a letter to Hasanaga:
“If this lady were for you,
if she were for you, she would be with you,
but she is for me, Alaga of Novi.” (70) {215|216}

26. Hasnija Hrustanović

Tekst 2692; bilježnica Gacko 18; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2692; notebook Gacko 18; written down by Ibrahim Hrustanović

Hasanaga ljubi govoraše:
“Ljubo moja, života mi moga!
Rodila si devet đevojaka
i Bog znade i desetu nosaš.
Ako rodiš desetu đevojku, (5)
ne čekaj me u bijeloj kuli,
viš’ kuće ti badem drvo raste,
pod kućom ti Drina voda teče,
il’ se vješaj, il’ u vodu skači.”
To joj reče, ode u čaršiju. (10)
Hanuma se plaho zamislila;
kad je bio vakat od poroda,
ona rodi desetu đevojku,
povija je u bijelu svilu,
pa je baca u zelenu Drinu: (15)
“Hajde, kćeri, doći će ti majka!”
Pa se vrati u bijelu kulu,
pa doziva svoje sirotice:
“Ho’te meni, moje sirotice!”
Otvarala do devet sanduka, (20)
oblači ih u crvenu svilu,
lijepo majka kćeri sjetovala:
“Čujete li, moje sirotice!
Kad vam dođe babo Hasanaga,
pitajte ga đe je vaša majka.” (25)
Svije ih je redom poljubila,
to im reče, od njih se rastavi.
Ona skoči u zelenu Drinu,
utopi se, žalosna joj majka.
U to doba aga Hasanaga, (30)
povrati se beže iz čaršije.
Đevojke su majku poslušale,
pa pitaju agu Hasanagu,
redom staše, redom zaplakaše
i pitaju: “Đe je naša majka?” (35)
Govori im aga Hasanaga:
“Kćeri moje, moje sirotice!
Vaša majka u Drini zaspala.”
“Hoće li nam ikad doći majka?”
“Neće Bogme, moje sirotice.” (40)
Cvile đeca kao kukavice,
a sluša ih aga Hasanaga;
kada viđe šta je učijnijo,
do Drinjače vode dolazijo,
pa u Drinu aga je skočijo (45)
da ne sluša svoje sirotice.
Hasanaga said to his wife:
“My wife, I swear by my life!
You have borne nine girls
and God knows you are carrying the tenth.
If you give birth to a tenth girl, (5)
do not wait for me in the white manor.
The almond tree is growing by the manor,
the Drina river is flowing below the manor:
either hang yourself or throw yourself in the water.”
He said this to her and went to the market-place. (10)
The lady fell in deep thought;
when the time came to give birth,
she gave birth to a tenth girl,
she wrapped her in white silk,
and she threw her in the green Drina: (15)
“Go, daughter, your mother will come to you!”
and she returned to the white tower,
and she called to her orphans:
“Come to me, my orphans!”
She opened nine trunks, (20)
and dressed them in red silk,
and the mother gave good advice to her daughters:
“Listen to me, my orphans!
When your father Hasanaga returns,
ask him where your mother is.” (25)
She kissed all of them one by one,
said this to them, and left them.
She threw herself in the green Drina
and drowned, woe to her mother.
Right then Hasanaga came, (30)
the bey returned from the market-place.
The girls obeyed their mother,
and they asked Hasanaga,
they lined up and began crying one by one,
and they asked: “Where is our mother?” (35)
Hasanaga said to them:
“My daughters, my orphans!
Your mother has fallen asleep in the Drina.”
“Will our mother ever come back?” {216|217}
“No, God knows, she will not, my orphans.” (40)
The children mourned like mourning doves,
and Hasanaga listened to them;
when he saw what he had done,
he came to the Drina river,
and the agha threw himself in the Drina (45)
so as not to hear his orphans. {217|218}

27. Hasnija Hrustanović [61]

Tekst 2702; bilježnica Gacko 19; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2702; notebook Gacko 19; written down by Ibrahim Hrustanović

Je l’ svanulo, je l’ granulo davno?
Mogu l’ stići đe sam naumijo?
Na Zagorje, u Čengića dvore,
đe boluje Čengić Mustajbeže.
Viš’ glave mu dvije mume gore, (5)
niže nogu dvije ljube dvore,
mlađa plače, starija se smije.
Govori joj Čengić Mustajbeže:
“Što se smiješ, ne nasmijala se?
Zar si vid’la da ću umrijeti, (10)
il’ si vid’la da ću preboljeti?”
“O Boga mi, beže Mustajbeže!
Da ja znadem da ćeš preboljeti,
sve bih dvore u crno zavila;
da ja znadem da ćeš umrijeti, (15)
svu bi kulu zlatom poškrapala,
u kuli bi kolo uhvatila
sa mojije sedam đevojaka,
ljubu bi ti kroz prozor bacila.
Na me si se mladu oženijo (20)
i mene si na dvor izbacijo
sa sedmero moje siročadi.”
Has it dawned, has the sun risen long ago?
Can I go where I have intended?
To Zagorje, to Čengić’s manor,
where Mustajbeg Čengić is lying ill.
By his head two candles are lit, (5)
by his feet two wives are serving him,
the younger is crying, the older is laughing.
Mustajbeg Čengić says to her:
“Why are you laughing, may you never laugh again?
Have you foreseen that I will die, (10)
or have you foreseen that I will recover?”
“By God, Mustajbeg!
If I knew that you will recover,
I would hang black mourning throughout the manor,
if I knew that you will die, (15)
I would sprinkle the whole tower with gold,
I would start a kolo in the tower
with my seven daughters,
I would push your other wife through the window.
You have married again though you had me (20)
and you have thrown me out to the courtyard
with my seven orphans.” {218|219}

28. Hasnija Hrustanović

Tekst 2740; bilježnica Gacko 19; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2740; notebook Gacko 19; written down by Ibrahim Hrustanović

Hasanaga po bedemu šeće,
pod njime se bedem prolomijo,
on salomi i nogu i ruku.
Nađe mu se ljekarica vila
da liječi rani [62] Hasanagi. (5
Vila ište mito plemenito:
ište u baba hiljadu dukata, [63]
a u majke dojke iz njedara,
a u seke ruha iz sanduka,
a u brata svijetlo oružlje, (10)
a u ljube đerdan ispod vrata.
Babo daje hiljadu dukata,
majka daje dojke iz njedara,
a sestrica ruho iz sanduka,
bratac daje svijetlo oružlje, (15)
ljuba ne da sa grla đerdana.
Razljuti se prelijepa vila,
Hasanagi rane povrijedi
i umrije od teškije rana.
Govorila Hasanage majka: (20)
“Moja snaho, dugo jadna bila!
Što ne dade đerdan ispod vrata?
Boleg [64] bi ti aga nabavijo.”
“Bogme ne dam, moja svekrvice!
Ni ovi mi nije nakitijo, (25)
nego sam ga od baba donela.”
Majka kuka kao kukavica,
a sestrica kao lastavica,
vjerna mu se podsmjehuje ljuba,
pa dolazi čiviluku sjajnu: (30)
“Vid’ ovoga sjajnog čiviluka
i na njemu zlatnije handžara
koji će me doći od miraza.”
Ona ode milu rodu svome.
Hasanaga was walking on the fortress wall,
the wall collapsed under his feet,
he broke his leg and his arm.
A healing vila came by
to heal Hasanaga’s wounds. (5)
The vila asked for a lofty reward:
she asked for a thousand ducats from his father,
she asked for the breasts from his mother’s chest,
she asked for the dowry from his sister’s trunk,
she asked for lustrous guns from his brother, (10)
she asked for the necklace from his wife’s neck.
The father gave her a thousand ducats,
the mother gave her the breasts from her chest,
the sister gave her the dowry from her trunk,
the brother gave her his lustrous guns, (15)
the wife did not give her the necklace from her throat.
The lovely vila got angry,
she hurt Hasanaga’s wounds,
and he died from his mortal wounds.
Hasanaga’s mother said: (20)
“My daughter-in-law, may sorrow befall you!
Why didn’t you give the necklace from your neck?
The agha would have gotten you a better one.”
“By God, I do not want to give it, my mother-in-law!
He did not give me this one either, (25)
but my father gave it to me.”
The mother mourned like a mourning dove,
the sister like a swallow,
his faithful wife had a smile on her face,
and she came to a shiny peg: (30)
“Look at this shiny peg
and on it golden knives
which will become my dowry.”
She returned to her dear family. {219|220}

29. Emina Šaković

Tekst 1990; bilježnica Gacko 1; zapisao Hamdija Šaković
Text 1990; notebook Gacko 1; written down by Hamdija Šaković

Lov lovio mali Sore
ispod dvora Osman paše,
gledala ga pašinica
s vel’ka ćoška Osmanova,
pa je njemu govorila: (5)
“Dođ’ doveče, mali Sore,
ovđe nema Osman paše,
otiš’o je na daleko,
neće doći za godinu
i od druge polovinu.” (10)
Prevari se mali Sore,
on odjaha ata svoga,
pa on ode u dvorove,
u dvorove Osman paše.
Mlidijaše pašinica (15)
da to niko i ne čuje,
al’ to čuje vjerna sluga,
vjerna sluga Huseine,
pa on piše sitno pismo,
pa je šalje Osman paši: (20
“Brže natrag, Osman pašo,
ljuba ti se razboljela.”
Kada paši knjiga dođe,
knjigu čita, suze lije:
“Jalah meni, vjerna ljubo!” (25)
Pa on zove svoga slugu:
“Brže meni ata moga
da ja idem svome dvoru.”
Niti jede, niti pije
za tri dana i tri noći, (30)
a četvrti kući dođe.
Kad je doš’o u avliju,
sretio ga vjerni sluga,
vjerni sluga Huseine:
“Kako mi je vjerna ljuba?” (35)
“Dobro ti je vjerna ljuba,
eno ti je u aharu,
a na krilu malog Sora
gdje joj ljubi b’jelo lice.”
Kad to začu Osman paša, (40)
pa on ode u ahare,
tu on nađe malog Sora,
drži ljubu na koljenu.
Sinu sablja Osman paše,
sablja sinu, krvca lije, (45
obadvoje zemlji pade,
pa dozivlje slugu svoga,
dade njemu zlatan nišan
i dade mu britku ćordu
i dade mu svoga ata: (50)
“Be aferim, d’jete moje!
Ja ću tebe oženiti
s tvojom Zlatom ašiklijam,
sa njom ću te oženiti,
dvore ću ti pokloniti.” (55)
Young Sore went hunting
near the manor of Osman pasha,
the pasha’s wife looked at him
from the large balcony in Osman’s manor,
and she said to him: (5)
“Come by in the evening, young Sore,
Osman pasha is not around,
he has gone far away,
he will not be back in a year
and a half one of another.” (10)
Young Sore made a mistake,
he dismounted from his thoroughbred,
and he went to the manor,
to the manor of Osman pasha.
The pasha’s wife thought (15)
that no one heard this,
but the faithful servant heard it all,
the faithful servant Husein,
and he wrote a finely written letter,
and he sent it to Osman pasha: (20)
“Osman pasha, come back quickly,
your wife has fallen ill.”
When the pasha received the letter,
he read the letter, shed tears:
“Allah help me, my faithful wife!” (25)
And he called to his servant:
“Give me my thoroughbred quickly
so I can go to my manor.”
He did not eat or drink
for three days and three nights, (30)
and on the fourth day he arrived home.
When he entered the courtyard,
his faithful servant met him,
the faithful servant Husein:
“How is my faithful wife?” (35)
“Your faithful wife is fine,
there she is, in the guest room {220|221}
sitting on young Sore’s lap,
he is kissing her white face.”
When Osman pasha heard this, (40)
he went to the guest room,
there he found young Sore
holding his wife on his lap.
Osman pasha’s sabre flashed,
the sabre flashed, blood was spilled, (45)
both of them fell on the ground.
He called to his servant,
he gave him a golden badge,
and he gave him the sharp sabre,
and he gave him his thoroughbred: (50)
“Well done, my child!
I will marry you,
I am negotiating with your Zlata,
I will marry you with her,
I will give you my manor as a gift.” (55) {221|222}

30. Hasnija Hrustanović

Tekst 2897; bilježnica Gacko 23; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2897; notebook Gacko 23; written down by Ibrahim Hrustanović

Sunce grije, kiša rominkaše,
beg Emina suze ronijaše,
suze roni, a tiho šapuće:
“Davor moja pod Modričem kula!
Evo ima devet godin’ dana (5)
kako te je aga sagradijo,
a četiri kad te ostavijo.
Iza njega ostao Mujaga
lud i nejak od petn’est godina.
Došlo vreme da ga ženi majka, (10)
al’ mu baba na veselju nema,
sam Bog znade je li u životu.”
Mlidijaše niko ne čujaše,
al’ to čuje sužanj nevolniče,
pa kaduni tiho govoraše: (15)
“Oj kaduno Hasanaginice!
Je l’ istina što sama divaniš,
da ti nema age Hasanage,
da ti ženiš tvog jedinka sina?”
“Istina je, sužanj nevoljniče, (20)
sve je ovako kako ti ja kažem.” [65]
Govorijo sužanj nevoljniče:
“Oj kaduno Hasanaginice!
Ta mogu li i ja prenoćiti
da osejrim kitu i svatove? (25)
Evo ima četiri godine
kako sam ti dopao sužanjstva
kod prokletog Vuka Jajčanina.”
“Bogom brate, sužanj nevoljniče!
Da ne poznaš moga Hasanagu? (30)
I on mi se tamo zarobijo.
Je l’ mi jošte beže u životu?”
Progovara sužanj odkupniče: [66]
“Bogom znadem, Hasanaginice,
Hasanagu kao i sebeka, (35)
zajedno smo oba tamnovala.
Davno ti ja aga preminuo
i ja sam mu bijo na dženazi.
Lijep smo mu mezar iskopali
sve rebrima i nožnim kostima (40)
bez motike i ašova tvrda.”
Kad začula Hasanaginica,
triput se je ona baildisala, [67]
o’ žalosti sve za Hasanagom.
Averti se Hasanaginica, (45)
pa odlazi u gornje čardake,
do sanduka svoga dolazila,
pa izvadi od čohe haljine,
pa ih daje sužnju nevoljniku:
“Na ti, starče, pa se preobuci.” (50)
Govorijo sužanj nevoljniče:
“Zašto ovo, Hasanaginice?
Il’ pre’ dušu svome Hasanagi,
il’ za zdravlje svoga sina Muja?”
Odgovara Hasanaginica: (55)
“Nit’ za zdravlje svog sina Mujage,
neg’ pred dušu svoga đuvegije.
Ja ti dajem od čohe haljine,
te je aga na Bajram nosijo.
Dosta mi je dobra ostavijo, (60)
valjalo mu onoga svijeta.”
Osta sužanj čekati svatove,
tuđe oni noćcu prenoćili.
Kad ujutro zora osvanula,
začuše se zurne i borije, (65)
udaraju jasni daulbazi,
tu svatovi šenli dolaziše,
dovedoše lijepu đevojku.
Tad počeše pjevati svatovi,
al’ govori Hasanaginica: (70)
“Ne pjevajte, kićeni svatovi,
umro mi je aga u sužanjstvu.”
Kad to začu sužanj nevoljniče,
on odlazi na čardake gornje,
pa uzima sedefli tamburu, (75)
sitno kucnu, jasno popijevnu:
“Ne čudim se svom jedinku sinu,
što ne može baba da poznade,
jer je nejak za mene ostao.
Ne čudim se mojoj staroj majci (80)
što me ona poznati ne može,
jer je stara davno obnevidila. [68]
Ne čudim se vjerenici ljubi
što me ona poznati ne može,
već se čudim Huseinu slugi (85)
što me Huso poznati ne može.
Kad je mene sinoć oblačijo,
kako mene nije prepoznao?
Vidio mi četiri mladeža,
za sva četir’ mene upitao.” (90
Mlidijaše niko ne čujaše,
al’ to čuje ostarjela majka,
po sviranju sina poznavala,
po sviranju i po udaranju.
Sa šiljteta na noge skočila, (95)
pa povika svoju nevjesticu:
“Blago nama osad do vijeka,
eno moga sina Hasanage!”
Skupiše se kićeni svatovi,
sa begom se oni izljubiše, (100)
nastaviše šenluk i veselje.
To trajalo neđeljicu dana,
Hasanaga ljubu milovao
mnogo bolje nego u mladosti,
jer je ona vjerna Hasanagi (105)
čekala ga i pričekala ga
i s njim vijek ona svoj provela.
The sun was warm, the rain was falling,
lady Emina was shedding tears,
shedding tears and whispering quietly:
“Woe to you, my tower under Modrič mountain!
It has been ten years (5)
since the agha built you,
and four since he left you.
He left Mujaga behind,
young and weak, fifteen years of age.
The time has come for his mother to marry him, (10)
but his father will not be at the celebration,
God only knows whether he is alive.”
She thought no one heard her,
but a forlorn prisoner heard her,
and he quietly said to the lady: (15)
“O lady, Hasanaginica! [151]
Is it true what you were saying to yourself,
that your Hasanaga is not here
and that you are marrying your only son?”
“It is true, forlorn prisoner, (20)
everything is just as I said.”
The forlorn prisoner said:
“O lady, Hasanaginica!
Could I spend the night here
so I can see the wedding guests? (25)
It has been four years
since I was imprisoned
by the damned Vuk Jajčanin.”
“Brother in God, forlorn prisoner!
Perhaps you know my Hasanaga? (30)
He was also imprisoned there.
Is my bey still alive?” {222|223}
The ransomed prisoner said:
“By God, Hasanaginica, I know
Hasanaga just as I know myself, (35)
we were prisoners together.
Your agha died long ago
and I went to his funeral.
We dug a seemly grave for him
using rib and leg bones, (40)
without a hoe and a firm spade.”
When Hasanaginica heard this,
she passed out three times
because of her sorrow for Hasanaga.
Hasanaginica recovered (45)
and she went to the upper rooms,
she came to her trunk,
and she took out a homespun attire,
and she gave it to the forlorn prisoner:
“Take this, old man, change your clothes.” (50)
The forlorn prisoner said:
“Why are you giving me this, Hasanaginica?
Is it for the salvation of your Hasanaga’s soul
or is it for the health of your son Mujaga?”
Hasanaginica replied: (55)
“It is not for the health of my son Mujaga,
but for the salvation of my husband’s soul.
I am giving you a homespun attire,
the agha used to wear it on Bairam. [152]
He left me a large fortune, (60)
may his soul be blessed.”
The prisoner stayed to meet the wedding guests,
they spent the night there.
When in the morning the dawn broke,
pipes and trumpets were heard, (65)
loud drums were tapping,
the merry wedding guests arrived,
the lovely maiden was brought out.
Then the wedding guests began singing,
but Hasanaginica said: (70)
“Do not sing, festive wedding guests, {223|224}
my agha died in captivity.”
When the forlorn prisoner heard this,
he went to the upper rooms,
and he took a pearly tambura, (75)
lightly he strummed and loudly he sang:
“I am not surprised that my only son
cannot recognize his father,
for he was young when I left.
I am not surprised that my old mother (80)
cannot recognize me,
for she is old and went blind long ago.
I am not surprised that my faithful wife
cannot recognize me,
but I am surprised that the servant Husein (85)
cannot recognize me.
When he was dressing me last night,
how come he did not recognize me?
He saw my four moles,
asked me about all four.” (90)
He thought no one heard him,
but his old mother heard him,
she recognized her son’s playing,
his playing and his strumming.
From the pillow she sprang on her feet, (95)
and she called to her daughter-in-law:
“Lucky us from now forever,
here is my son Hasanaga!”
The wedding guests gathered,
they kissed the bey, (100)
carried on the festive celebration.
This lasted for a whole week.
Hasanaga loved his wife
much more than in their youth,
because she was faithful to Hasanaga, (105)
she waited for him and saw him come back,
and with him she spent her whole life. {224|225}

31. Emina Šaković

Tekst 2334; bilježnica Gacko 8; zapisao Hamdija Šaković
Text 2334; notebook Gacko 8; written down by Hamdija Šaković

U kadune Alibegovice
dosta mala, a malo evlada.
U cv’jeće se zaljubila mlada,
cv’jeće bere, cv’jeće progovara.
“Kalopere, jalovo cvijeće! (5)
Niti cvatiš, nit’ imaš behara
baš k’o ni ja od srca evlada.
Zato beže i ne gleda na me,
već on gleda u mahali Zlatu.
U te Zlate niđe ništa nema, (10)
mahala je od sevaba hrani.”
Ispod cveća nešto progovara:
“E ne boj se, Alibegovice!
Alibeg se neće oženiti.
Neće proći ni godina mlada, (15)
ti ćeš imat’ od srca evlada
i lijep ćeš porod izroditi:
dvije kćeri i četiri sina.
Prve kćeri, potonje sinove
da zaove snahe ne čekaju, (20)
da se dva zla u dvor ne sastave.”
To je mlada cveću vjerovala,
a to mlada nikom ne kazuje,
ni svom dragom, begu Alibegu.
Kaloper je cveće odabrala, (25)
srmali mu sofu pozidala
sve mermerom iz mora kamenom.
Pokraj sofe bunar vodu hladnu,
više njega čador razapela.
Tu hladuje Alibegovica, (30)
kiti zlato na svileno platno.
Svak se njojzi tome začudio,
a ne čudi u mahali Zlata,
nego veli u mahali Zlata:
“Neka veze Alibegovica, (35)
ja ću ono poharati mlada.”
A ne prođe ni godina dana,
rodi čedo Alibegovica
pod čadorom u zelenoj bašči.
Beg Alibeg doma ne bijaše, (40)
već otiš’o u lov u planinu.
Kad se beže dvoru prikučio,
sluge njemu muštuluk fataju.
Dobro ih je beže darovao,
prvom daje nebrojeno blago, (45)
drugom daje kule ozidane,
trećem daje ata nejahata.
Dobra srca Alibegovica,
ona zove iz mahale Zlatu
da dadija njeno čedo ludo. (50)
A dobro joj ruho sakupila,
na dobro je mjesto udomela,
na daleko, preko sinjeg mora
za silnoga bega Đumišića.
At lady Alibegovica’s
there were many riches, but no child.
She tended her flowers gently,
she picked the flowers and they spoke to her.
“O tansy, you barren plant! (5)
You have no bloom nor do you have any petals,
just as I have no children.
Because of that the bey does not care about me,
but Zlata from the neighborhood has caught his eye.
This Zlata owns nothing, (10)
the neighborhood feeds her out of pity.”
From beneath the flowers a voice was heard:
“Do not be afraid, Alibegovica!
Alibeg will not remarry.
There will not pass a year (15)
and you will have a child of your own;
you will have a nice family:
two daughters and four sons.
First you will have daughters, then sons,
so that sisters-in-law do not meet under one roof, (20)
so that two evils do not meet in your manor.” [153]
The young woman trusted the flowers,
and she did not say a word to anyone,
not even to her beloved, Alibeg.
She took special care of the tansy, (25)
she built a silver-plated pavilion for it,
it was made of marble from the sea.
By the pavilion she made a cool well,
above the flowers she set up a tent.
Alibegovica was spending warm days there (30)
embroidering gold on the silver cloth.
Everyone was wondering about this,
but Zlata from the neighborhood was not,
and Zlata from the neighborhood said:
“Let Alibegovica embroider, (35)
I will wear out all of it.” {225|226}
But scarcely a year went by
and Alibegovica gave birth
under the tent in the green garden.
Alibeg was not at home, (40)
but had gone hunting on the mountain.
When the bey approached the manor
the servants ran to ask him for a reward. [154]
The bey gave them lavish gifts,
to the first he gave countless treasures, (45)
to the second he gave erected towers,
to the third he gave an untamed thoroughbred.
Alibegovica had a good heart,
she invited Zlata from the neighborhood
to baby-sit her young child. (50)
And she gathered a good dowry for her,
married her into a good house,
far away, across the blue sea,
to the mighty bey Đumišić. {226|227}

32. Emina Šaković

Tekst 2460; bilježnica Gacko 12; zapisao Hamdija Šaković
Text 2460; notebook Gacko 12; written down by Hamdija Šaković

Vezak vezla u Mostaru Zlata
na čardaku, na visokoj kuli,
na čardaku, kraj džamli pendžera.
Vezak vezla, pjesmu ispjevala
gdje Alibeg vjernu ljubu kara, (5)
on je kara što nema evlada.
To je ljubi vrlo mučno bilo,
pa izlazi uz bijelu kulu
i eto je u gornje čardake.
Ona roni suze od očiju (10)
i proklinje svoju milu majku:
“Moja majko, dugo jadna bila!
Što me dade begu Alibegu
da me kori i dnevi i noći
što ja nemam od srca evlada.” (15)
U riječi u kojoj bijaše
odaji se otvoriše vrata,
a uljeze zaovica mlada,
pa govori svojoj nevjestici:
“Snaho moja, biserli sevlijo! (20)
Noćas sam ti čudan san usnila.
Ti si, snaho, ilum naučila,
ti ćeš meni sanak tumačiti,
Tumačiti, tabir učiniti.”
“Na hair [69] Bože, moja zaovice!” (25
“‘Vako sam ti, snaho, snijevala:
Na snu mi se nešto prikazalo
i u snu mi ‘vako besjedilo:
‘Oj Boga ti, lijepa djevojko!
‘Vako kaži svojoj nevjestici, (30)
nevjestici Alibegovici:
Nek’ zaprosi svile od vezilje,
ibrišima konca od terzije;
nek’ naveze svilena kolana,
nek’ se paše po svilenu pasu, (35)
pa će imat’ od srca evlada.’”
Kad to čula Alibegovica,
ona ljubi zaovu kadunu,
pa govori svojoj zaovici:
“Zaovice, od bisera grano! (40)
Kad bi znala da je to istina,
dobro bi te darovala mlada.
Već ču li me, moja zaovice!
Nisam davno u dvor dovedena,
evo ima tri godine dana, (45)
u mene je dosta ruha bilo,
dosta ruha devet sejsana, [70]
još ga pola nisam poharala.
Sve bi tebi poklonila mlada
i još bi ti nešto poklonila, (50)
poklonila tri ogre dukata,
u tri ogre tri stotin’ dukata.”
Pa ustade Alibegovica,
ona skoči na noge lagane,
pa se poče opremati mlada. (55)
Pripe peču, ogrne feredžu,
a na noge sedefli papuče,
pa pošeta uskijem sokakom
do vezulje Velagića Fate.
Od đerđefa svile zaprosila, (60)
skoči cura na noge lagane,
pa donese od đerđefa svile,
pa je dade Alibegovici.
Zafaljuje Alibegovica:
“Fala tebi, lijepa djevojko! (65)
U sreći se dobro namirila
il’ za pašu ili za bimbašu.”
Otale se ona povratila
do terzije Šećer Salihage.
Ona prosi ibrišima konca, (70)
ona Salku ‘vako govorila:
“Daj mi, Salko, ibrišima konca
da prišijem na ogre dukate.”
On joj dade ibrišima konca,
konac dade, ne reče riječi. (75)
Otale se ona povratila,
ona ode svom bijelu dvoru,
pa uniđe u svoju odaju
i doziva svoju zaovicu:
“Zaovice, biserli sevlice! (80)
Haj’mo vesti tanana kolana!”
Veze kolan za tri b’jela dana,
u utorak kolan započela
u četvrtak kolan dovršila,
dovršila, kolan opasala, (85)
a u drugi čedo zanijela,
ona nosi dva posobca sina.
Alibegu ljuba omiljela,
u svetu se naći ne mogaše
što Alibeg ljubu milovaše, (90)
milovaše, često je ljubljaše.
Niko tome mani ne bijaše
samo jedna u mahali Zejna.
Mlidijaše iz mahale Zejna,
mlidijaše imat’ djece neće, (95)
da će ona za Alagu poći
da mu bude vjerenica ljuba.
A ne prođe ni godina dana
porodi se Alibegovica,
ona rodi dva posobca sina. (100)
Trče sluge agi na muštuluk,
koji prvi na muštuluk dođe
aga daje nebrojeno blago,
koji drugi na muštuluk dođe
aga daje ata nejahata, (105)
koji treći na muštuluk dođe
aga daje novo odijelo.
Kad se mlada neva podignula,
ona sprema svoju zaovicu,
sakupi joj devet sejsana (110)
mehka ruha i bakrena suda,
lepo ona curu namirila,
dade curu bratu rođenome.
Zlata sat embroidering in Mostar
in the upper room, in the lofty tower,
in the upper room, by the glass window.
She sat embroidering and made a song
about Alibeg scolding her, his faithful wife5
for she had no child of her own.
This was very distressing for her,
and she stepped upstairs in the white tower,
and then she went to the upper rooms.
She was shedding tears from her eyes (10)
and cursing her dear mother:
“My mother, may misfortune befall you!
Why did you give me to Alibeg
to scold me every day and night
because I have no child of my own.” (15)
As she was saying these words,
the door to the room opened,
her sister-in-law entered
and said to her:
“My sister-in-law, my pearly cypress! (20)
I dreamt a strange dream last night.
You, my sister-in-law, have the knowledge,
you will explain my dream to me,
explain it, give me its meaning.”
“With God’s blessing, my sister-in-law!” (25)
“Thus I dreamt, my sister-in-law:
Something appeared to me in my dream,
and in my dream thus it spoke to me:
‘By God, lovely maiden!
Say thus to your sister-in-law, (30)
your sister-in-law Alibegovica:
She should ask some silk from the embroiderer,
some silky thread from the tailor,
she should embroid a silky sash
and wrap it around her silky waist, (35)
and she will have a child of her own.’“ {227|228}
When Alibegovica heard this,
she kissed her lady sister-in-law,
and she said this to her sister-in-law:
“My sister-in-law, my pearly branch! (40)
If I knew this was true,
I would give lavish gifts to you.
But listen to me, my sister-in-law!
It was not long ago that I was brought here,
it has been just three years, (45)
I had quite a large dowry,
a large dowry, nine loaded horses,
I have scarcely worn out half of it.
I would gladly give you all of it
and something still in addition, (50)
I would give you three necklaces of ducats,
in three necklaces three hundred ducats.”
And Alibegovica rose,
she sprang onto her agile legs,
and she began preparing herself. (55)
She put on her veil and threw on her cloak,
and put her pearly slippers on her feet,
and she walked down the narrow street
to the embroiderer Fata Velagić.
She asked for some silk from the tambour, (60)
the maiden sprang on her agile legs,
and brought some silk from the tambour,
and gave it to Alibegovica.
Alibegovica thanked her:
“Thank you, lovely maiden! (65)
May you find your happiness
with a pasha or a general.”
From there she went
to the tailor Šećer Salihaga.
She asked for some silky thread, (70)
she spoke thus to Salihaga:
“Give me, Salihaga, some silky thread {228|229}
to sew ducats on my necklaces.”
He gave her some silky thread,
he gave her the thread, did not utter a word. (75)
From there she returned,
she went to her white manor,
and entered into her room
and called to her sister-in-law:
“My sister-in-law, my little pearly cypress! (80)
Let’s embroider the fine sash!”
She embroidered the sash for three bright days,
she began the sash on Tuesday
and finished the sash on Thursday,
finished the sash, wrapped it around, (85)
and the next Thursday she became pregnant,
she carried two sons. [155]
Alibeg grew fond of his wife,
in the whole world one could not find a man
who cared about his wife like Alibeg, (90)
cared about her, and kissed her often.
Nobody was jealous of this
but one Zejna from the neighborhood.
Zejna from the neighborhood thought,
she thought the wife would have no children (95)
and she herself would marry Alaga [156]
and become his faithful wife.
But scarcely a year passed by
and Alibegovica gave birth,
she bore two sons. (100)
The servants ran to the agha for a reward, [157]
to the one who came first
the agha gave countless treasures,
to the one who came second
the agha gave an untamed thoroughbred, (105)
to the one who came third
the agha gave a brand new suit.
When the youthful wife recovered
she prepared her sister-in-law, {229|230}
she gathered nine loaded horses for her (110)
of soft garments and copper pots,
she gave these lavish gifts to the maiden
and gave the maiden to her dear brother. {230|231}

33. Hasnija Hrustanović [71]

Tekst 1070; bilježnica bez broja; zapisala Ćamila Šaković
Text 1070; unnumbered notebook; written down by Ćamila Šaković
Stalo sunce, te čuda gledalo
đe svekrva svoju snahu kara:
“Snaho moja, dugo jadna bila!
Što mi ostavi sina bez evlada?” [72]
“A Boga mi, mila svekrvice! (5)
Stid je mene i gledati u te,
a kamoli o tom govoriti.
Evo ima sedam godin’ dana,
još ja ne znam đe Alibeg spava.”
Mlidijaše niko ne čujaše, (10)
to je čuo đever Muhamede.
Kad je bilo noći po akšamu,
on govori bratu Alibegu:
“Alibeže, moj rođeni brate!
Ja ću noćas konj’ma na livadu.” (15)
Alibegu milo ne bijaše,
al’ mu drugo biti ne mogaše.
Pa on ode konj’ma na livadu
i on leže u zelenu travu,
pa se pokri kumašli jorganom. (20)
Kad je bilo noći polovina,
stade zveka sedefli nanula,
stade žugor žutije dukata,
stade škripa dibe i kadife,
kad eto ti Bahrića Umije. (25)
Dođe, prođe, sjede mu viš’ glave,
podiže mu kumaš jorgan s glave.
Kada viđe da nije Alibeg,
plećim’ dade, a bježati stade,
za njom hiti bratac Muhamede. (30)
Na prvom je skoku ufatio,
za rusu je kosu prifatio,
od sebe je sabljom udario,
na dvije je pole prestavio,
pa on kaže bratu Alibegu (35)
i on kaza svojoj miloj majci,
sve him kaza šta je učinio.
The sun stood still and looked in wonder,
how a mother-in-law scolded her daughter-in-law:
“My daughter-in-law, may sorrow befall you!
Why have you not given a child to my son?”
“By God, my dear mother-in-law! (5)
I am ashamed to look at you,
let alone speak about this.
There have been seven years
and I still do not know where Alibeg sleeps.”
She thought no one heard her, (10)
but her brother-in-law Muhamed heard her.
After the evening prayer when the night fell,
he said to his brother Alibeg:
“Alibeg, my dear brother!
I will take the horses to the pasture tonight.” (15)
This displeased Alibeg,
but disobey he could not.
And Muhamed took the horses to the pasture,
and he lay down in the green grass,
and he covered himself with a silky cover. (20)
In the middle of the night
there arose a clanking of pearly slippers,
there arose a clinking of yellow ducats,
there arose a rustling of brocade and velvet,
here came Bahrić’s daughter Umija. (25)
She came and passed, sat by his head,
she raised the silky cover from his head.
When she saw this was not Alibeg,
she turned her back and began running away,
the brother Muhamed sped after her. (30)
He caught her in a leap,
grabbed her by her blond hair,
he swung his sabre with all his might, {231|232}
he snapped her in two halves,
and he told his brother Alibeg, (35)
and he told his dear mother,
he told them everything he had done.

33a. Delva Šaković

Tekst 2343; bilježnica Gacko 8; zapisao Hamdija Šaković
Text 2343; notebook Gacko 8; written down by Hamdija Šaković

Dvore mela Hasanaginica,
dvore mela, pjesmu zapjevala:
“Biser nižem kao nevjestica,
a nosim ga kao djevojčica.
Kadno bude noću po jaciji, (5)
stoji zveka, a u nebu huka,
stoji žubor biser i dukata,
stoji zveka sedefli nanula.
Kad na vrata mirazača Zlata,
pa kadunu nogom udaraše: (10)
‘Bjež’ otale, begova robinjo,
neka leže begova kaduna!’”
Mlidijaše niko ne čujaše,
al’ to čuo đever Muhamede:
“Je l’ istina, moja snaho draga? (15)
Leži sa mnom k’o svojijem bratom,
Hasa ćemo na livadu spremit’
neka vodi debela dorina.”
Onda skoči đever Muhamede,
pa dozivlje brata Hasanagu: (20)
“Ču li mene, ago Hasanago!
Hajde vodi dora na livadu,
jer je mene zaboljela glava.”
Ne htjedoše, bit’ mu ne mogoše,
pa doziva slugu Huseina: (25)
“Siguraj mi iz prezide dora!”
Pa on ode s dorom na livadu.
Kad je bilo noći po jaciji,
ode snahi u donje odaje,
leže s njome k’o sa svojom sekom. (30)
Kad je bilo noći u ponoći,
stoji škripa, a u nebu huka,
stoji škripa dibe i kadife,
stoji zveka sedefli nanula.
Odaji se otvoriše vrata, (35)
kad na vrata mirazača Zlata.
Ona dođe do mehka dušeka,
pa kadunu nogom udaraše:
“Bjež’ otale, begova robinjo,
neka leže begova kaduna!” (40)
A dok skoči đever Muhamede,
pa prihvati svoju oštru ćordu,
jednom njome Zlatu udario,
na dvije je pole rastavio.
Kol’ko jeknu mirazača Zlata, (45)
to začula Hasanage majka,
pa skočila iz mehka dušeka,
pa potrča u donje odaje,
pa otvori od odaje vrata.
Ona veli sinu Muhamedu: (50)
“Što učini, od Boga ti teško?”
Onda skoči đever Muhamede,
htjede majci kidisati glave,
već ne dade Hasanaginica:
“Nemoj brate, đever Muhamede!” (55)
On dozivlje slugu Huseina:
“Hajde bolje siđi u čaršiju,
dovedi mi četiri telala.”
Ne šćedoše sluga Huseine,
ne šćedoše, bit’ mu ne mogoše, (60)
pa on ode u donju čaršiju,
dovede mu četiri telala.
“Ču ste li me, četiri telala!
Haj’te, vič’te na četiri strane:
Umrla je mirazača Zlata!” (65)
Pa odoše četiri telala,
telališe na četiri strane:
“Umrla je mirazača Zlata!”
To začula Zlatijina majka,
ciknu, vrisnu kao ljuta guja: (70)
“Jalah meni, do Boga miloga!
Zar je moja preminula Zlata?”
Pa sakupi hodže i hadžije
i nabavi đulsiju vodicu
da opremi jedinicu Zlatu. (75)
Kad su Zlatu mladu opremili,
ponesoše hodže i hadžije.
To začuo aga Hasanaga
na livadi timareći dora,
pa zakuka kao kukavica, (80)
pa izvadi puške iza pasa,
sasuo ih sebi u njedarca,
mrtav pade aga Hasanaga.
Potrčaše Hasanage sluge:
“Pričekajte, hodže i hadžije, (85)
dok spremimo i drugog mejita.”
Vratiše se hodže i hadžije,
opremiše agu Hasanagu,
navezoše kraj bijele kule.
Kad to viđe Hasanaginica, (90)
ona vrisnu kao ljuta guja:
“Jalah meni, do Boga miloga!
Što ću sada od života moga?
Nikud braći, nikud u đevere.
Da ja idem svojoj miloj majci, (95)
koriće me snahe i bratići.”
Sve mislila, na jednu smislila:
“Sad ću mlada niz pendžer skočiti!”
Ona skoči sa demir pendžera,
sa pendžera na mermer avliju. (100)
Kad panula, teslim učinila.
To vidio sluga Huseine,
pa doziva Hasanage majku:
“Čuješ neno, Hasanage majko!
Teslim ti je snaha učinila!” (105)
Pripe peču Hasanage majka,
pripe peču, prigrnu feredžu.
Ona ode u donju čaršiju,
pa kupuje jaga i safuna,
mladoj snahi bijela ćefila [73] (110
da opremi Hasanaginicu.
Sakupiše bule i kadune,
opremiše Hasanaginicu,
dovedoše hodže i hadžije,
odnesoše Hasanaginicu. (115)
Pokraj age mezar iskopaše,
kroz mezar im pendžer napraviše,
a kroz pendžer ruke sastaviše,
a u ruke zelene jabuke.
Viš’ mezara jelu posadiše, (120)
pokraj jele vinovu lozicu,
nek’ se kada oko age vija,
nek’ se loza oko jele svija.
Hasanaginica was sweeping her manor,
sweeping the manor, singing a song:
“I string my pearls as a bride,
but I wear them as a maiden.
Late after the night prayer5
there arose a clinking, a clamor in the sky,
there arose the sound of pearls and ducats,
there arose a clanking of pearly slippers.
Zlata with a large dowry appeared at the door,
and she kicked the lady with her leg: (10)
‘Go away, bey’s slave,
let the bey’s lady lie down.’“
She thought no one heard her,
but her brother-in-law Muhamed heard her:
“Is this true, my dear sister-in-law? (15)
Lie down with me as you would with your brother,
we will send Hasanaga to the pasture
to take the heavy bay there.”
Her brother-in-law Muhamed sprung,
and he called to his brother Hasanaga: (20)
“Listen to me, Hasanaga!
Go, take the bay to the pasture
because I have a bad headache.”
He did not want to, but disobey he could not,
and he called to his servant Husein: (25)
“Ready the bay from the stable for me!”
And he went to the pasture with the bay.
Late after the night prayer
he [158] went to his sister-in-law’s room downstairs,
he lay down with her as he would with his sister. (30)
When it was midnight that night
there arose a creaking, a clamor in the sky, {232|233}
there arose a creaking of brocade and velvet
there arose a clanking of pearly slippers.
The room door opened (35)
and Zlata with a large dowry appeared at the door.
She approached the soft bedding
and she kicked the lady with her leg:
“Go away, bey’s slave,
let the bey’s lady lie down.” (40)
Right then the brother-in-law Muhamed sprung,
and he grabbed his sharp sabre,
with it he hit Zlata only once
and he snapped her in two halves.
Zlata with a large dowry gave such a loud cry (45)
that Hasanaga’s mother heard her,
and she sprung from her soft bedding,
and she ran downstairs,
and she opened the door to the room.
She said to her son Muhamed: (50)
“What have you done, may God strike you down?”
The brother-in-law Muhamed sprang then,
he wanted to behead his own mother,
but Hasanaginica would not let him:
“Do not, my brother-in-law Muhamed!” (55)
He called out to the servant Husein:
“You better go to the market-place,
and bring me four announcers.”
The servant Husein did not want to go,
did not want to, but he could not disobey, (60)
and he went to the lower market-place,
and he brought four announcers to him.
“Listen to me, four announcers!
Go and announce to all four sides:
Zlata with a large dowry has died!” (65)
And the four announcers went,
and they announced to all four sides:
“Zlata with a large dowry has died!”
Zlata’s mother heard this,
she hissed and spit like a poisonous snake: (70)
“Allah help me, Lord have mercy!
Is it that my Zlata has died?”
And she gathered priests and pilgrims,
and she obtained rose water
to ready her only daughter Zlata. (75) {233|234}
When they readied young Zlata,
the priests and pilgrims carried her out.
Hasanaga heard about this
while he was grooming his bay on the pasture,
and he mourned like a mourning dove, (80)
and he pulled a gun from behind his belt,
and he shot himself in the chest,
Hasanaga fell down dead.
Hasanaga’s servants ran:
“Priests and pilgrims, wait for us (85)
until we ready the second dead.”
The priests and pilgrims returned,
they readied Hasanaga,
and carried him by the white tower.
When Hasanaginica saw this, (90)
she hissed like a poisonous snake:
“Allah help me, Lord have mercy!
What will I do with my life now?
No brothers or brothers-in-law will take me back.
If I go to my dear mother’s (95)
my brothers and their wives will scold me.”
She was thinking and suddenly decided:
“I will throw myself from the window!”
She threw herself from the iron-adorned window,
from the window, into the marble courtyard. (100)
When she fell down, she surrendered her soul.
The servant Husein saw this,
and he called to Hasanaga’s mother:
“Listen grandma, Hasanaga’s mother!
Your daughter-in-law has surrendered her soul!” (105)
Hasanaga’s mother put on her veil,
she put on her veil, and threw on her cloak.
She went to the lower market-place
and she bought some anointing oil and soap,
and white burial cloth for her young daughter-in-law (110)
so she could ready Hasanaginica.
They gathered young women and old ladies, [159]
they readied Hasanaginica,
they brought the priests and pilgrims,
they carried Hasanaginica out. (115) {234|235}
They dug her grave by the agha’s,
in their graves they made an opening,
through the opening they joined their hands,
and placed green apples in them.
They planted a green fir tree on their graves, (120)
by the fir tree they planted a vine,
so that the lady can embrace the agha,
so that the vine can curl around the fir tree.

33b. Najla Šaković

Tekst 2233; bilježnica Gacko 5; zapisao Hamdija Šaković
Text 2233; notebook Gacko 5; written down by Hamdija Šaković

Proklinjala majka Hasanagu:
“Žen’ se, sine, aga Hasanaga!
Ti ne ostaj, sine, bez evlada.”
Mlidijaše niko ne čujaše,
sve to čuje Hasanaginica. (5)
Kada ona dvore metijaše
i uz metlu pjesmu ispjevala:
“Bog istina, ni imat ga neće
dok je selu mirazača Naza.”
Mlidijaše niko ne čujaše. (10)
“Je l’ istina, lijepa kaduno?”
“Istina je, đever Muhamede.”
“Hajde kući, moja snaho draga,
pa ti skuhaj gospodsku večeru.
Ja ću doves brata na večeru. (15)
U nju meći svakakvih sihira,
ponajviše trave benjoglave,
najkasnije trave od pijuna.”
Ode đever u donju čaršiju,
osta snaha kuhajući jelo. (20)
Kad je bilo sahat po akšamu,
dok zakuca halka na vratima.
“Hasanaga, srce iz njedara!
Jesi li mi mjesto namjestio,
po dušeka i pola jastuka, (25)
po jorgana i desnicu ruku?”
“Ja sam tebi mjesto ostavio,
po dušeka i pola jastuka,
na jastuku moju desnu ruku.”
Kad to začu đever Muhamede, (30)
on poleće niz bijelu kulu.
Osjeti se mirazača Naza,
pleći [74] dade, a bježati stade.
Natište se đever Muhamede,
taman Nazu stiže na vratima, (35)
a izvadi ćemerliju ćordu,
sabljom mahu, [75] osječe joj glavu,
pa doziva svoju snahu dragu:
“Eto tebi žutijeh dukata,
evo tebi svile i kadife, (40)
evo tebi sedefli nanule.”
Hasanaga’s mother scolded him:
“Get married, son Hasanaga!
Do not remain, son, with no children.”
She thought no one heard her,
but Hasanaginica heard her.5
As she was sweeping the manor,
as she was sweeping, she was singing:
“God knows he will not have any
as long as Naza with a large dowry is in the village.”
She thought no one heard her. (10)
“Is it true, lovely lady?”
“It is true, brother-in-law Muhamed.”
“Go home, my dear sister-in-law,
and prepare a festive dinner.
I will bring my brother for the dinner. (15)
Put in it all kinds of magic herbs,
firstly put the fool’s herb in it,
lastly put seed-buds in it.”
The brother-in-law went to the lower market-place,
his sister-in-law remained cooking the dinner. (20)
Sometime after the evening prayer,
the knocker struck upon the door.
“Hasanaga, heart from my bosom!
Have you made some space for me,
half the bedding and half the pillow, (25)
half the cover and your right arm?”
“I have left some space for you,
half the bedding and half the pillow,
on the pillow my right arm.”
When the brother-in-law Muhamed heard this, (30) {235|236}
he ran downstairs in the white tower.
Naza with a large dowry figured it out,
she turned her back and began running away.
The brother-in-law Muhamed hurried up,
he caught Naza just at the door, (35)
and he pulled out his curved sabre,
he swung the sabre and beheaded her,
and he called his dear sister-in-law:
“Here are yellow ducats for you,
here is some silk and velvet, (40)
here are the pearly slippers.” {236|237}

34. Emina Šaković [76]

Tekst 2127; bilježnica Gacko 3; zapisao Hamdija Šaković
Text 2127; notebook Gacko 3; written down by Hamdija Šaković

U sv’jetu se naći ne mogaše
što Alibeg ljubu milovaše,
niko tome mani ne bijaše,
samo majka bega Alibega,
pa dozivlje sina Muhameda: (5)
“Muhamede, moj rođeni sine!
Zavadi mi snahu i Aliju.”
“Šuti, majko, dugo jadna bila!
I meni je moja snaha mila,
a kamoli begu Alibegu.” (10)
Progovara ostarjela majka:
“Haram te [77] hrana materina
ak’ ne htio ti njih zavaditi.”
Prepade se materine kletve,
jer je teška materina hrana, (15)
prepade se, ode na čardake,
pa ulazi u odaju Alu,
kad mu snaha bješe na namazu,
a Alibeg uči u Kuranu.
Snaha mu je namaz pobrkala, (20)
Muhamedu mjesto načinila:
“Prođi, sjedi, đever Muhamede!”
Beg Alibeg Musaf pospustio:
“Prođi, sjedi, brate Muhamede!”
“Ne mogu ti stati ni siđeti, (25)
snahine mi reči dodijale.”
Muhamed se natrag povratio,
beg Alibeg sabljom zamahnuo,
pa posječe vjerenicu ljubu
radi hatra svoga mila brata. (30)
In the whole world one could not find a man
who cared about his wife like Alibeg,
no one was jealous of this
except for Alibeg’s mother,
and she called to her son Muhamed:5
“Muhamed, my dear son!
Make my daughter-in-law and Alibeg quarrel.”
“Quiet mother, may sorrow befall you!
Even to me is my sister-in-law dear,
let alone to Alibeg.” (10)
The old mother said:
“May the milk with which I nursed you be cursed [160]
if you do not make them quarrel.”
He grew frightened of his mother’s curse,
because a mother’s curse is onerous; (15)
he grew frightened, went to the upper rooms,
and he entered Alibeg’s room.
His sister-in-law was at prayer,
and Alibeg read the Koran.
His sister-in-law mixed up the prayer, (20)
she made some space for Muhamed:
“Come in, sit down, brother-in-law Muhamed!”
Alibeg put down his small praying book:
“Come in, sit down, brother Muhamed!”
“I cannot stand, nor can I sit down, (25)
I have had enough of my sister-in-law.”
Muhamed went back,
Alibeg raised his sabre,
and he killed his faithful wife
because of his dear brother’s wish. (30) {237|238}

34a. Emina Šaković

Tekst 2122; bilježnica Gacko 3; zapisao Hamdija Šaković
Text 2122; notebook Gacko 3; written down by Hamdija Šaković

Zaplakala stara majka Džaferbegova:
“Džaferbeže, ludo dete, šta mi dovede?
Dovede mi ludo, mlado neće da radi,
već se beli i bakami i ašikuje
da joj ljubi b’jelo lice mlađi đevere. (5)
Eno ti je na čardaku đe ašikuje.”
Naljuti se Džaferbeže, ode na čardak,
kad mu ljuba na namazu podne klanjaše:
“Deder, ljubo, deder, dušo, čekat’ ne mogu!”
Prepade se vjerna ljuba, selam predade. (10)
Sablja cveknu, ljuba jeknu, čedo poplaka,
pa ga uze Džaferbeže na b’jele ruke,
pa ga nosi staroj majci u donje sobe:
“Vidi, majko, vidi, jadko, ove grehote!
Ti si meni govorila da je bezđetka.” (15)
“Šuti, sine Džaferbeže, [78]
dovesću ti lepu Emu iz komšiluka.”
Džaferbeg’s old mother began to weep:
“Džaferbeg, my foolish child, what have you brought me?
You have brought me a foolish young maiden who will not work,
instead she powders and paints her cheeks rosy and flirts
and wants her younger brother-in-law to kiss her white face. 5
There she is in the upper room flirting again.”
Džaferbeg grew angry and went to the upper room,
but his wife was at her knees saying the noon prayer:
“Come on, my wife, come on, my soul, I cannot wait!”
His faithful wife grew frightened, she finished her prayer. (10)
The sabre clinked, his wife shrieked, a newborn gave a cry,
and Džaferbeg took it in his white arms,
and he took it downstairs to his old mother:
“Look mother, look unhappy one, what sin we have done!
You have told me so many times that she was infertile.” (15)
“Quiet, son Džaferbeg,
I will bring you the lovely Ema from our neighborhood.”

34b. Mena Tanović

Tekst 2169; bilježnica Gacko 4; zapisao Hamdija Šaković
Text 2169; notebook Gacko 4; written down by Hamdija Šaković

Vezak vezla Ademkada, mlada nevjesta,
na čardaku, na visoku, pokraj pendžera.
Vas je đerđef orosila groznim suzama.
Njoj dolazi Muhamede, mladi đevere:
“Što je tebi, Ademkado, mlada nevjesto? (5)
Što si đerđef orosila groznim suzama?”
“Ne pitaj me, Muhamede, mlađi đevere.
Rekla mi je tvoja majka, moja svekrva
da ja ljubim tebe đevera. [79]
I Bog znade i ja i ti nije istina.” (10)
U to doba Adembeže iz Carigrada,
čizme skida, majku pita đe je nevjesta.
“Eno ti je na čardaku, ljubi đevera.”
Naljuti se Adembeže, ode na čardak,
kad mu ljuba na namazu podne klanjaše: (15)
“Deder, ljubo, deder, dušo, čekat’ ne mogu!”
Prepade se vjerna ljuba, selam predala.
Sablja zveknu, ljuba jeknu, čedo proplaka,
dočeka ga Adembeže na b’jele ruke,
pa ga nosi staroj majci u donje sobe: (20)
“Vidi, majko, vidi, jatko, one grehote!”
“Adembeže, ludo dete, ja se šalila!”
Ademkada, a young bride, sat embroidering
in the upper room, up high, by the window.
She bedewed the whole tambour with her bitter tears.
Her younger brother-in-law, Muhamed, came to her:
“What is wrong with you, Ademkada, young bride?5
Why have you bedewed the tambour with your bitter tears?”
“Do not ask me, Muhamed, my younger brother-in-law.
Your mother, my mother-in-law, said to me
that I am in love with you, my brother-in-law.
God knows, as do both of us, that this is not true.” (10)
Right then Adembeg arrived from Constantinople,
he took off his boots and asked his mother where his wife was.
“There she is in the upper room, kissing her brother-in-law.” {238|239}
Adembeg grew angry and went to the upper room,
but his wife was at her knees saying the noon prayer: (15)
“Come on, my wife, come on, my soul, I cannot wait!”
His faithful wife grew frightened, she finished her prayer.
The sabre clanked, his wife shrieked, a newborn gave a cry,
Adembeg received it in his white arms,
and he took it downstairs to his old mother: (20)
“Look mother, look unhappy one, what sin we have done!”
“Adembeg, my foolish child, I meant it as a joke!” {239|240}

35. Hasnija Hrustanović

Tekst 2727; bilježnica Gacko 19; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2727; notebook Gacko 19; written down by Ibrahim Hrustanović

Omilje mi u selu đevojka,
meni mila, a rodu nemila.
Dovedoh je rodu na sramotu,
razbolje se skorom dovedena.
U zaove vode zaiskala: (5)
“Daj, zaova, studene vodice!”
Zaova joj vode ne dodaje:
“Nek’ ti daje ko te dovodijo!”
U svekrve vode zaiskala,
svekrva joj vode ne dodaje: (10)
“Nek’ ti daje ko te dovodijo!”
U dragoga vode zaiskala,
dragi daje slatke limunate:
“Moreš li mi, dušo, preboljeti?”
“Ne mogu ti preboljeti, dragi, (15)
tvoja me je umorila majka
svakim danom novim prijekorom,
ponajviše ti si došla sama.”
I umrije, žalosna joj majka.
I grew fond of a maiden from my village;
she was dear to me, hateful to my family.
I brought her home to my family’s shame,
but the maiden fell ill.
She asked for some water from her sister-in-law:5
“Give me, sister-in-law, some icy water!”
The sister-in-law did not bring her water:
“Let the one who brought you give you water!”
She asked for some water from her mother-in-law,
the mother-in-law did not bring her water: (10)
“Let the one who brought you give you water!”
She asked for some water from her beloved,
her beloved gave her sweet lemonade:
“Can you, my soul, recover?”
“I cannot recover, my beloved, (15)
your mother has worn me out
every day with a new reproach,
especially that I came here uninvited.”
And she died, woe to her mother. {240|241}

36. Emina Šaković

Tekst 2315; bilježnica Gacko 7; zapisao Hamdija Šaković
Text 2315; notebook Gacko 7; written down by Hamdija Šaković

Obudovlje Omerbegovica,
ostade joj Mujo sirotica.
Prosiše je paše i veziri,
ona neće prosca ni jednoga
dok ne primi i ludoga Muja. (5)
Knjigu piše aga Hasanaga,
knjigu piše Omerbegovici
i u njojzi ‘vako govorio:
“O ču li me, Omerbegovice!
Ja ću primit’ i tebe i čedo.” (10)
Poručuje Omerbegovica:
“Kupi svate, ago Hasanago,
kupi svate, hajde dvoru mome
i povedi devet sejsana.”
I dođoše kićeni svatovi (15)
po kadunu Omerbegovicu
i odvede Omerbegovicu,
natovari devet sejsana.
Kad su bili kroz goru zelenu,
Hasanaga konja zaigrava (20)
do kadune Omerbegovice,
pa govori aga Hasanaga:
“Ču li mene, Omerbegovice!
Baci Muja u zelenu travu,
baci Muja, poleće ti glava.” (25)
Ona jadna haje i ne haje.
Opet njojzi aga govoraše:
“Turi Muja, Omerbegovice,
turi Muja u zelenu travu.”
Ona sjaha u zelenu travu, (30)
metnu Muja na jelu zelenu,
načini mu lahke salandžake,
pa je ludo zaljuljala Muja:
“Spavaj, sine, na jeli zelenoj,
kad te vihor sa planine puhne, (35)
misli, Mujo, da te ljulja majka;
kad ti pane rosa po ustima,
misli, sine, da te doji majka.”
Progovara Omerbegovica:
“Bogom seke, iz planine vile! (40)
Nemojte se oglušiti Muja,
Muja moga k’o i sina svoga.”
Čim su svati za gorom zamakli,
dolećele iz planine vile,
one su mu u pomoći bile, (45)
pa iz jele izvadiše Muja,
poviše ga u bijelu svilu,
odnesoše u goru zelenu.
Dok se vile s Mujom zabavile,
dotle svati odvedoše majku, (50)
odvedoše Omerbegovicu.
Kad su bili pred bijele dvore,
razjahaše kićeni svatovi,
razbolje se aga Hasanaga
ni zora ga ne dočeka živa. (55)
Ukopaše agu Hasanagu,
iz zemljice nešto progovara:
“Nos’te otale Božjeg otpadnika, [80]
on ostavi siroticu Muja,
ostavi ga u gori zelenoj.” (60)
Omerbegovica became a widow,
she was left with her orphan Mujo.
She was sought in marriage by pashas and viziers,
she did not want any of the suitors
unless he should welcome young Mujo.5
Hasanaga wrote a letter,
wrote a letter to Omerbegovica,
and in it he spoke thus:
“Listen to me, Omerbegovica!
I welcome both you and the child.” (10)
Omerbegovica sent word to him:
“Gather the wedding guests, Hasanaga,
gather the wedding guests, come to my manor,
and bring with you nine pack horses.”
And the festive wedding guests arrived (15)
to take away lady Omerbegovica,
and he took away Omerbegovica
and he loaded the nine pack horses.
As they were going through the green mountain,
Hasanaga spurred his horse, (20)
he rode up to lady Omerbegovica,
and Hasanaga said to her:
“Listen to me, Omerbegovica!
Throw Mujo to the green grass,
throw Mujo or your head will fly.” (25)
The poor wretch paid no heed.
The agha said to her again:
“Throw Mujo, Omerbegovica,
throw Mujo to the green grass.”
She dismounted and stepped on the green grass, (30)
she put Mujo on a green fir tree,
she made a light swing for him,
and she swung Mujo strongly:
“Sleep, son, in the green fir tree,
when the strong wind blows from the mountain, (35)
think, Mujo, that your mother is rocking you;
when the dew falls on your mouth,
think, son, that your mother is nursing you.”
Omerbegovica said: {241|242}
“Sisters in God, vilas from the mountain! (40)
Do not turn a deaf ear to Mujo,
to my Mujo, just as if he were your own son.”
As soon as the wedding guests disappeared,
the vilas from the mountain flew over,
they came to his aid, (45)
and they took Mujo out of the fir tree,
wrapped him in white silk,
and took him to the green mountain.
While the vilas were taking care of Mujo,
the wedding guests took away his mother, (50)
took away Omerbegovica.
When they arrived in front of the white manor,
the wedding guests dismounted,
Hasanaga fell ill
and the dawn did not see him alive. (55)
They buried Hasanaga,
but a voice was heard from the ground:
“Take away God’s traitor,
he left behind wretched Mujo,
left him in the green mountain.” (60)

36a. Đula Dizdarević

Tekst 2618; bilježnica Gacko 17; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2618; notebook Gacko 17; written down by Ibrahim Hrustanović

Obudovlje Pirjanbegovica,
osta njojzi Ale sirotica.
Prosili je svakakvi svatovi,
ona neće svata ni jednoga
dok ne uzme i nju i Aliju. (5)
Poručuje aga Hasanaga,
poručuje Pirinbegovici:
“Uzmi prsten, Pirinbegovice,
uzeću ti tebe i Aliju.”
Poručuje Pirinbegovica, (10)
poručuje agi Hasanagi:
“Kupi svate, hajde belu dvoru
i povedi devet seisana
da tovarim sve Alovo blago.”
A da vidiš age Hasanage! (15)
On pokupi kitu i svatove
i povede devet seisana.
Povedoše Pirinbegovicu,
natovari devet seisana.
Kad su bili kroz goru zelenu, (20)
Hasanaga konja razigrava
do kadune Pirinbegovice.
Njoj govori aga Hasanaga:
“Turi Ala, Pirinbegovica!”
Za to ona haje i ne haje. (25)
Opet njojzi aga govorijo:
“Turi Ala, poleće ti glava!”
Metnu Ala na jelu zelenu,
a prileće aga Hasanaga,
zakla Ala kao janje ludo. (30)
A zapjeva Pirinbegovica:
“Nini, nini, sirotica Ale!
Kad ti puhne vihor sa planina,
misli, Ale, da te ljulja majka;
kad ti pane rosa po obrazu, (35)
misli, Ale, da t’ umiva majka;
kad ti bile nadolaze vile,
misli, Ale, da te doji majka.”
Odvedoše Pirinbegovicu.
Razbolje se aga Hasanaga, (40)
ni zora ga živa ne sčekala.
Ukopaše agu Hasanagu,
a iz zemlje nešto progovara:
“Nost’ otale božjeg odpadnika,
on je zakl’o siroticu Ala.” (45)
Turiše ga u vodu studenu,
iz vodice nešto progovara:
“Nost’ otale božjeg odpadnika,
on je zakl’o siroticu Ala.”
Turiše ga u goru zelenu, (50)
iz gorice nešto progovara:
“Nost’ otalen božjeg odpadnika,
on je zaklo siroticu Ala,
on je svoju ogrešijo dušu.”
Pirjanbegovica became a widow,
she was left with her orphan Ala.
Various suitors sought her in marriage,
she did not want any of the suitors
unless he should welcome both her and Ala. (5)
Hasanaga sent word,
sent word to Pirinbegovica: [161]
“Take my ring, Pirinbegovica,
I will receive both you and Ala.”
Pirinbegovica sent word, (10)
sent word to Hasanaga:
“Gather the wedding guests, come to my white manor, {242|243}
and bring with you nine pack horses
so I can load on them all of Ala’s treasure.”
If you could only see Hasanaga! (15)
He gathered the wedding guests
and brought with him nine pack horses.
They took away Pirinbegovica,
he loaded the nine pack horses.
As they were going through the green mountain, (20)
Hasanaga spurred his horse,
he rode up to lady Pirinbegovica.
Hasanaga said to her:
“Push Ala, Pirinbegovica!”
To this she paid no heed. (25)
Again the agha said to her:
“Push Ala or your head will fly!”
She put Ala on a green fir tree,
but Hasanaga galloped up to him,
and he slaughtered Ala like a young lamb. (30)
And Pirinbegovica began singing:
“Nana, nana, my wretched Ala!
when the strong wind blows from the mountain,
think, Ala, that your mother is rocking you;
when the dew falls on your cheeks, (35)
think, Ala, that your mother is washing your face;
when white vilas come to see you,
think, Ala, that your mother is nursing you.”
They took away Pirinbegovica.
Hasanaga fell ill (40)
and the dawn did not see him alive.
They buried Hasanaga,
but a voice was heard from the ground:
“Take away God’s traitor,
he slaughtered wretched Ala.” (45)
They threw him into cold water,
but a voice was heard from the water:
“Take away God’s traitor,
he slaughtered wretched Ala.”
They threw him in the green mountain, (50)
but a voice was heard from the mountain:
“Take away God’s traitor,
he slaughtered wretched Ala,
he carries a sin in his soul.” {243|244}

37. Hasnija Hrustanović [81]

Tekst 3037; bilježnica Gacko 28; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 3037; notebook Gacko 28; written down by Ibrahim Hrustanović

Ferman stiže iz Stambola,
bujrumtija iz Travnika
da s’ uhvate dva Morića,
dva Morića, dva pašića,
Morić Ibru, Morić Ahmu. (5)
Ferman sitan iz Stambola,
a na ruke Dizdaragi,
Dizdaragi u Saraj’vo.
Dizdaraga ferman gleda,
glavom maše i besjedi, (10)
on doziva silahšore,
silahšorim’ naređuje:
“Uhvatite dva Morića,
dva Morića, dva pašića
što narodu zulum čine, (15)
a što siju pomrčine.”
Silahšori odlaziše
i Moriće nalaziše,
a džamiju opkoliše.
Uhvatiše dva Morića (20)
u džamiji klanjajući,
uhvatiše, savezaše,
kroz Saraj’vo provedoše.
Glas dopao staroj majci,
staroj majci dva Morića (25)
u mutvaku kukajući.
“Zlo ti jutro, stara majko!
Uhvatiše tvoju djecu,
tvoju djecu, dva Morića,
uhvatiše, savezaše, (30)
kroz Saraj’vo provedoše.”
Kad to začu begovica,
oklagiju salomila,
a tepsiju pobacila,
pa odlazi u odaju, (35)
pa prigrće feredž-peču,
pa poleće niz Saraj’vo.
Do Dizdara dolazila
i Dizdaru govorila:
“O Dizdaron zulumćare! (40)
Što ti meni zulum činiš?
Pusti meni dva Morića
neka idu svojoj kući.”
Govori joj Dizdaraga:
“Čuješ mene, stara neno! (45)
Ja ne činim zulm tebi,
ferman stig’o iz Stambola,
dava čini djecu tvoju
što narodu zulum čine,
ljube cure neudate (50)
i nevjeste dovedene.
Jednog ću ti sina pustit’
pa kog’ hoćeš stara neno,
jednog ću ti pogubiti.”
Kad to začu stara majka, (55)
kuka kao kukavica,
oba su joj sina draga,
ne zna kog’ će odabrati,
pa do djece dolazila
i sinovim’ govorila: (60)
“Djeco moja, moja krila!
Oba ste mi srcu mila,
koji ćete ostanuti,
a koji će umrijeti?”
Govori joj Ibrahime: (65)
“Moja majko, roditelju!
Uzmi Ahmu, bolje ti je.
Ja ću, majko, poginuti.”
Pišti majka kao guja.
Govori joj Ahmetbeže: (70)
“Nemoj, majko, nego njega,
on će biti hairniji,
on će mene osvetiti.”
Povrati se stara majka,
pa govori Dizdaragi: (75)
“Dizdaraga zulumćare!
Pusti meni oba sina
ili nemoj ni jednoga.
Šta su tebi učinili?
Oba su mi sina draga, (80)
oba su mi na srcu jednaka. [82]
Il’ ih pusti il’ ih sijeci.”
“Ne smijem ti, neno, pustit’
od fermana carevoga,
car će mene pogubiti (85)
ako ja ih tebi pustim.”
Povrati se stara majka,
pa odlazi dvoru svome
i uzima britku sablju,
britku sablju svoga sina. (90)
Doklen stara odlazila
Dizdaraga naređuje,
te izvode dva Morića,
glave njima odrezuju
i Moriće sahranjuju. (95)
Povrati se stara majka,
pa govori Dizdaragi:
“Dizdaraga zulumćare!
Kad si djecu pogubijo,
evo tebi britka sablja, (100)
britka sablja moga sina.”
Pruži Dizdar ruku svoju
da prifati oštru sablju,
stara nena zamahnula
Dizdaragu pogubila, (105)
djecu svoju osvetila.
A ferman came from Stambol,
a decree from Travnik
to seize the two Morićs,
the two Morićs, two sons of the pasha,
Ibrahim Morić, Ahmet Morić. (5)
A finely written ferman from Stambol
came to the fortress commander,
to the fortress commander in Sarajevo.
The fortress commander looked at the ferman,
he nodded and he spoke, (10)
he called to the guards,
and ordered the guards:
“Seize the two Morićs,
the two Morićs, the two sons of the pasha
who are terrorizing people, (15)
who are spreading darkness.”
The guards went
and found the Morićs,
they surrounded the mosque.
They seized the two Morićs (20)
while they were praying in the mosque,
they seized them and tied them up,
they led them through Sarajevo.
Word reached the old mother,
the old mother of the two Morićs, (25)
and she lamented in the kitchen.
“Woe to you, old mother!
They seized your children,
your children, the two Morićs,
they seized them and tied them up, (30)
they led them through Sarajevo.” {244|245}
When the bey’s wife heard this,
she broke the rolling pin,
tossed away the baking pan,
and she went to the room, (35)
and she put on her cloak and veil,
and she ran through Sarajevo.
She came to the fortress commander
and she said to the fortress commander:
“O tyrannical fortress commander! (40)
Why are you doing me this injustice?
Free my two Morićs,
let them go home.”
The fortress commander said to her:
“Listen to me, old woman! (45)
I am not doing an injustice to you,
a ferman has come from Stambol,
your children are charged
with terrorizing people,
kissing unmarried maidens (50)
and newly wedded brides.
I will free one of your sons,
whichever one you want, old woman,
and one I will kill.”
When the old mother heard this, (55)
she mourned like a mourning dove;
both sons were dear to her,
she could not sacrifice either,
and she went to her children
and she said to her sons: (60)
“My children, my wings!
You are both dear to my heart,
which one will live
and which one will die?”
Ibrahim said to her: (65)
“My mother, my parent!
Save Ahmet, that is better.
I, mother, will die.”
The mother hissed like a snake.
Ahmet said to her: (70)
“No, mother, save him,
he will have better fortune,
he will revenge me.”
The old mother went back {245|246}
and she said to the fortress commander: (75)
“O tyrannical fortress commander!
Free both my sons
or free neither.
What did they do to you?
They are both dear to me, (80)
they are both equal in my heart.
Either free them or kill them.”
“Old woman, I cannot free them
because of the emperor’s ferman,
the emperor will kill me (85)
if I let them go with you.”
The old mother returned,
and she went to her manor,
and she took a sharp sabre,
the sharp sabre of her son. (90)
While the old woman was away,
the fortress commander gave an order,
and they led out the two Morićs,
and they beheaded them,
and they buried the Morićs. (95)
The old mother returned,
and she said to the fortress commander:
“O tyrannical fortress commander!
Since you killed my children,
take this sharp sabre, (100)
the sharp sabre of my son.”
The fortress commander reached
to take the sharp sabre,
the old woman swung,
killed the fortress commander, (105)
and revenged her children. {246|247}

38. Hasnija Hrustanović

Tekst 2772; bilježnica Gacko 20; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2772; notebook Gacko 20; written down by Ibrahim Hrustanović

U kadune Hasanaginice
dosta mala, a nema evlada.
Na namazu u Boga iskala
da joj Bog da muškoga evlada.
Što molila, Boga umolila, (5)
u Boga joj kabul dova bila,
ona dobi od srca evlada,
Bog joj dade zmaja krilatoga.
Čim ga rodi on u zid pobježe,
osta tužna sirotica majka, (10)
tako bilo za dvades’ godina.
Kad iz zida nešto progovara:
“Ženi mene, moja mila majko!”
To je majka jedva dočekala,
ona ide da prosi đevojku. (15)
Zaprosila pa i isprosila,
pokupila kićene svatove,
dovela mu kićenu đevojku.
Kad je bilo vakat od jacije,
govorila Hasanaginica: (20)
“Razmič’te se, bijeli narodu,
razmič’te se da izađe guja,
zmija guja iz zida kamena.”
Razmače se narod na sve strane
izlazijo zmaje iz odaje, (25)
pa on snima zmajeve haljine,
sinu lice kao žarko sunce,
pa govori svojoj majci:
“Na ti, majko, te moje haljine,
dobro čuvaj, ne igraj se njima.” (30)
A da vidiš Hasanaginice!
Uzimala zmajeve haljine,
na živ ogan’ ih je poturila
da ih spali, da se zmaj ne vrati
više nikad u drvo ni kamen. (35)
Čim spalila zmajeve haljine,
umrije joj zmaje u odaji,
ostade mu lijepa đevojka.
Kad je bilo sjutra na uranku,
izlazila lijepa đevojka, (40)
pa govori Hasanaginici:
“Što uradi, Hasanaginice?
Umro ti je tvoj jedini sine.”
Đevojka se u dvor povratila,
osta kukat’ Hasanaginica, (45)
kukala je do svoga vijeka.
At lady Hasanaginica’s
there were many riches, but no child.
At prayer she asked God
to grant her a male child.
What she prayed for, God gave her,5
her prayer was granted,
she had a child of her own,
God gave her a dragon with wings.
As soon as he was born, he hid in the wall,
the poor mother remained in sorrow, (10)
it was like this for twenty years.
And then a voice was heard from the wall:
“Marry me, my dear mother!”
The mother could scarcely wait,
she went to find him a bride. (15)
She found one and won her for her son,
she gathered the festive wedding guests,
to him she brought the adorned maiden.
When the hour came for the night prayer,
Hasanaginica said: (20)
“You white crowd, move to the side,
move to the side, let the snake come out,
the snake, the serpent from the stone wall.”
The crowd scattered to all sides,
the dragon came out of the room, (25)
and he took off the dragon’s attire,
his face shone like the hot sun,
and he said to his mother:
“Here is my attire, mother,
guard it well, do not play with it.” (30)
If you could only see Hasanaginica!
She took the dragon’s attire,
put it in the blazing flames
to burn it so the dragon could not go back
to the wood or to the stone ever again. (35)
As soon as she burned the dragon’s attire,
her dragon died in his room,
his lovely maiden remained alone.
The next day early in the morning, {247|248}
the lovely maiden came out, (40)
and she said to Hasanaginica:
“What did you do, Hasanaginica?
Your only son has died.”
The maiden returned to her home,
Hasanaginica remained weeping, (45)
she wept her whole life. {248|249}

39. Đula Dizdarević

Tekst 2291; bilježnica Gacko 7; zapisao Hamdija Šaković
Text 2291; notebook Gacko 7; written down by Hamdija Šaković

“Ja sam mlada, ja bi se udala,
sve od jada svog jedinka sina.
Ko bi meni pogubio Muja,
dala bi mu prebijelo lice,
dala bi mu Mujeva dorina (5)
i na njemu đuzel đeisiju,
dala bi mu puške Mujagine,
dala bi mu toke Mujagine.
Ako bi mu i to malo bilo,
dala bi mu zelenu livadu.” (10)
Mlidijaše niko ne čujaše,
sve to čuje aga Hasanaga.
Poručuje aga Hasanaga:
“Uzmi prsten, Alibegovice,
ja ću tebi pogubiti Muja. (15)
Ja ću sjutra u lov u planinu
i povešću tvog jedinka sina.
Kad budemo za gorom zelenom,
tamo ću ti pogubiti Muja.”
Pa se spremi aga Hasanaga, (20)
on se spremi u lov u planinu
i povede materina Muja,
pa odoše u goru zelenu.
A da vidiš bega Alibega!
Sve se vuče od jele do jele (25)
dok na Muju nišan sastavio.
Puče puška, ostala mu pusta
i pogodi materina Muja.
Mujo pade u zelenu travu,
Mujo pade Alibeg dopade, (30)
pa mu rusu osiječe glavu
i on ode Alibegovici.
Progovara aga Hasanaga:
“Čuješ ‘i me, Alibegovice!
Ja sam tebi pogubio Muja, (35)
već hajdemo mom bijelu dvoru.
Natovari sve Mujovo blago
i Mujova debela dorina
i na doru đuzel đeisiju
i ponesi puške Mujagine (40)
i ponesi toke Mujagine
da ih nosi aga Hasanaga,
da ih nosi, a spominje Muja.”
“I am young, I would like to marry,
because of the terror of my only son.
To the one who would kill my Mujo
I would give my white face,
I would give Mujo’s bay,5
and a beautiful cover on it,
I would give Mujo’s guns,
I would give Mujo’s bosses.
If this would not be enough,
I would give him a green meadow.” (10)
She thought no one heard,
but Hasanaga heard it all.
Hasanaga sent word to her:
“Take the ring, Alibegovica,
I will kill your Mujo. (15)
Tomorrow I will go hunting on the mountain
and I will take along your only son.
When we are behind the green mountain,
there I will kill your Mujo.”
And Hasanaga prepared himself, (20)
prepared himself for hunting on the mountain
and took along mother’s Mujo,
and they went to the green mountain.
If you could only see Alibeg! [162]
He sneaked from one fir tree to another (25)
until he sighted Mujo.
The gun fired, may his manor remain empty,
and it hit mother’s Mujo.
Mujo fell in the green grass,
Mujo fell and by his side fell Alibeg (30)
and cut his blond head
and he went to Alibegovica.
Hasanaga said:
“Listen to me, Alibegovica!
I have killed your Mujo, (35) {249|250}
let us go to my white manor.
Load all Mujo’s treasure,
take Mujo’s heavy bay,
and a beautiful cover for the bay,
and take Mujo’s guns, (40)
and take Mujo’s bosses
that Hasanaga may wear them,
to wear them in Mujo’s remembrance.” {250|251}

40. Hasnija Hrustanović [83]

Tekst 2857; bilježnica Gacko 22; zapisao Ibrahim Hrustanović
Text 2857; notebook Gacko 22; written down by Ibrahim Hrustanović

San usnila Hasanaginica
đe se na njoj zapalila diba,
svi joj desni izgorjeli skuti,
san usnila u snu se prepala,
pa doziva kćerku Melećhanu: (5)
“Ustaj bolje, kćeri Melećhana,
evo ti se razboljela majka
i Bog znade preboljeti neće
i tvoj će se oženiti babo
prvom konom Kasum pašinicom. (10)
Čuvaj, kćeri, svoje ruho b’jelo,
eno ti ga u gornjem čardaku
što na njemu devet katanaca
i deseta brava dubrovačka.”
To izreče i dušu ispusti. (15)
Kad svanulo i granulo sunce,
skupiše se hodže i hadžije,
aginicu mladu ukopaše.
Kad se svijet sa mezara vrati,
pa najpotlje aga Hasanaga, (20)
gledala ga Kasum pašinica:
“Jesi li se, aga, umorijo?
Jesi li se, aga, okahrijo?
Ako si se, aga, umorijo,
evo taze kafe ispečene. (25)
Ako si se, aga, okahrijo,
evo mene, Kasum pašinica.”
Pa je uze za bijelu ruku,
odvede je svom bijelom dvoru.
Sve dolaze po redom kadune, (30)
neki idu agi na veselje,
neki idu Melki na žalos. [84]
Pored vrata dilber Melećhana,
u crnu se futu zamotala,
te kadunam prifaća feredže, (35)
po najpotlje Melećhane teta:
“Moja kćeri, dilber Melećhana!
Kad je tvoja preminula majka,
je l’ ti išta ruha ostavila?”
Govorila Kasum pašinica: (40)
“Kami joj je kučka ostavila,
nije Bogme ni jedne mahrame.”
Muka bila dilber Melećhani,
uze tetu za bijelu ruku,
odvede je na gornje čardake, (45)
otvori joj devet katanaca
i desetu bravu dubrovačku.
Kad otvoji [85] od odaje vrata,
otvori joj dvanaes sanduka
mehka ruha i bakrena suda. (50)
Govorila njena mila teta:
“Šćeri moja, dilber Melećhana!
Čuvaj, kćeri, svoje ruho b’jelo,
jerbo ima u nje jedinica Zlata, [86]
pokrašće ti tvoje ruho b’jelo. (55)
Piši knjigu begu Mehmedbegu,
on je tebe u majke iskao,
on iskao, majka te ne dala.”
Načiniše begu Mehmedbegu,
načiniše knjigu šarovitu, (60)
spremiše je begu Mehmedbegu:
“Kupi svate, bego Mehmedbeže,
kupi svate, hajde po đevojku!
Ti prosijo, majka nije dala,
sad je njena preminula majka, (65)
kupi svate, beže Mehmedbeže.”
Pa on ide Hasanage kuli.
A da vidiš Kasum pašinice!
Iznese joj njeno ruho b’jelo,
zatvori je u šikli odaju, (70)
na nju udri devet katanaca
i desetu bravu dubrovačku.
A da vidiš Kasum pašinice!
Izvodila svoju kćerku Zlatu,
izvede je pred mlade jenđije. (75)
Kad svanulo i sunce granulo,
čauš viknu dabulhana zveknu:
“Hazur svati, hazur je đevojka!”
Dovedoše lijepu đevojku,
povrnu se beže Mehmedbeže (80)
da dariva svasti i punice.
A da vidiš dilber Melećhane!
Ona priđe džamu i pendžeru,
sve je džame na sokak sasula,
odpučila đerdan ispod vrata, (85)
pa ga baci na sokaku pjevu:
“Pjevni pjevo, moj po Bogu brate:
Zlo ti jutro, bego Mehmedbego!
Ti ne vodiš ljepoticu Melću,
već ti vodiš Kasumovu Zlatu.” (90)
Za to čuo beže Mehmedbeže,
pa on ode uz bijelu kulu,
pa odbija devet katanaca
i desetu bravu dubrovačku.
Uze Melku za bijelu ruku: (95)
“Šta to radiš, hude sreće bila!
Ta vidiš li da si ostanula?”
Pa je svede niz bijelu kulu,
pa zavika iz grla bijela:
“Stan’te malo, kićeni svatovi!” (100)
Svi svatovi konje ustaviše.
On prolazi lijepoj djevojci,
uzima je za bijelu ruku,
pa je baci u zelenu travu,
pa uđaha ljepoticu Melću. (105)
Odvede je svom bijelom dvoru,
pa je uze za vernicu ljubu.
Hasanaginica dreamt a dream
in which her brocade caught fire,
the right hem of her skirt was burnt,
she dreamt a dream and was frightened,
and she called to her daughter Melećhana: (5)
“Rise quickly, daughter Melećhana,
your mother has fallen ill
and God knows she will not recover;
your father will marry
the next-door neighbor, Kasum pasha’s wife. (10)
Guard, daughter, your white dowry;
there it is, in the upper room,
which has nine locks
and the tenth, the lock from Dubrovnik.”
She said this and parted with her soul. (15)
When it dawned and the sun rose,
priests and pilgrims gathered,
they buried the young agha’s wife.
The crowd returned from the grave,
the last of all was Hasanaga. (20)
Kasum pasha’s wife looked at him:
“Are you tired, agha?
Are you saddened, agha?
If you are tired, agha,
here is freshly made coffee. (25)
If you are saddened, agha,
here I am, Kasum pasha’s wife.”
He took her by her white hand,
and led her to his white manor.
All the ladies came one by one, (30)
some came to rejoice with the agha,
some came to mourn with Melećhana.
By the door stood lovely Melećhana, {251|252}
she was wrapped in black mourning,
and was taking the cloaks from the ladies, (35)
the last of all came Melećhana’s aunt:
“My daughter, lovely Melećhana!
When your mother died,
did she leave you a dowry?”
Kasum pasha’s wife said: (40)
“The cur did not leave her anything,
God knows, not even a single kerchief.”
This upset lovely Melećhana,
she took her aunt by her white hand,
and led her to the upper rooms, (45)
she unlocked the nine locks for her
and the tenth, the lock from Dubrovnik.
After she opened the door to the room,
she opened twelve trunks for her
of soft garments and copper pots. (50)
Her dear aunt said:
“My daughter, lovely Melećhana!
Guard, daughter, your white dowry,
because she has an only daughter, Zlata,
she will steal your white dowry. (55)
Write a letter to Mehmedbeg,
he sought you from your mother,
he sought you, your mother would not give you away.”
They wrote to Mehmedbeg,
they wrote an adorned letter, (60)
they sent it to Mehmedbeg:
“Gather the wedding guests, Mehmedbeg,
gather the wedding guests, come for the maiden!
You sought her, her mother would not give her away,
now her mother has died, (65)
gather the wedding guests, Mehmedbeg.”
And he went to Hasanaga’s tower.
If you could only see Kasum pasha’s wife!
She took out the maiden’s white dowry,
locked her in the richly adorned room, (70)
and put the nine locks on her,
and the tenth, the lock from Dubrovnik. {252|253}
If you could only see Kasum pasha’s wife!
She took out her daughter, Zlata,
took her in front of the young bridesmaids. (75)
When it dawned and the sun rose,
The guest-in-chief cried out, the band began playing:
“Ready are the wedding guests, ready is the maiden!”
They brought out the lovely maiden,
Mehmedbeg returned (80)
to give gifts to his sisters-in-law and his mother-in-law.
If you could only see lovely Melećhana!
She approached the glass window,
she broke the glass, threw it on the street,
she undid the necklace on her neck, (85)
and threw it on the street to the street singer:
“Sing, o singer, my brother in God:
Woe to you, Mehmedbeg!
You are not taking away lovely Melećhana,
but you are taking away Kasum’s Zlata.” (90)
Mehmedbeg heard this
and he went upstairs in the white tower,
and he smashed the nine locks,
and the tenth, the lock from Dubrovnik.
He took Melećhana by her white hand: (95)
“What are you doing, may bad fortune befall you!
Can you see, you were left behind!” [163]
And he took her downstairs in the white tower,
and cried out from his white throat:
“Wait a second, festive wedding guests!” (100)
All the wedding guests stopped their horses.
He went up to the lovely maiden,
took her by her white hand,
and he threw her to the green grass,
and he helped lovely Melećhana mount. (105)
He led her to his white manor,
and he took her to be his faithful wife. {253|}

Footnotes

[ back ] 1. Normal spelling of “sret” is “sred.”
[ back ] 2. Metrical error or scribal misrepresentation of the actual pronunciation. Since in a number of instances in songs by this singer lines with the word “baildisati se” are hendecasyllabic (see, for example, song 6a, verse 115, and song 30, verse 43), it is reasonable to believe that the unstressed “a” of the first syllable is reduced. The customary spelling would result, however, in an extra syllable, thereby interfering with the meter.
[ back ] 3. Hypersyllabic. Under similar metrical conditions, “onakog” tends to be rendered as “‘nakog.”
[ back ] 4. The verse was probably sung as “crna je je krvca poškropila.”
[ back ] 5. Hypersyllabic. “Svijesti” might have been pronounced “sv’jesti.”
[ back ] 6. Hypersyllabic.
[ back ] 7. Truncated version of the interrogative particle “li.”
[ back ] 8. A multiform of this song, by Hajrija Šakovi [ back ] , is included in Bartók and Lord, Serbo-Croatian Folk Songs as text 46.
[ back ] 9. Unclear in the manuscript.
[ back ] 10. Error: “bili” is omitted. In all likelihood this and similar types of mistakes in which a part of the verbal cluster is missing are the results of scribal error.
[ back ] 11. In this song both name forms, Zaim and Zajim, are used.
[ back ] 12. Error: the conditional “bi” is omitted.
[ back ] 13. Hypersyllabic. The initial “u” in “udadoše je” was probably reduced in order to create a decasyllabic line. On the semantic implications of this alteration, see the corresponding footnote in the English text.
[ back ] 14. “Vjenča” is used here in the sense of “engage.”
[ back ] 15. The second hemistich is unclear in the manuscript.
[ back ] 16. See footnote 7.
[ back ] 17. Hypersyllabic.
[ back ] 18. Both in this line and line 9 the conjuction “a” is redundant, making them hendecasyllabic.
[ back ] 19. Scribal error: “njim” is missing.
[ back ] 20. Scribal error: “je” is missing.
[ back ] 21. Usual spelling of “Odpisuje” is “otpisuje.”
[ back ] 22. This is a multiform of the famous and very widely disseminated song “Omer i Mejrima,” which Vuk Karadžić heard for the first time in 1803 in Bosnia. He included four of its multiforms (texts 342, 343, 344, 345) in one of his collections, noting that none of them is as good as the first rendering he heard. For text 342, entitled “Smrt Ivana i Jeline” [Death of Ivan and Jelina], he indicates that it was collected in Sinj in Dalmatia. See his Srpske narodne pjesme, vol. 1. Text 175, in Hrvatske narodne pjesme, vol. 5, which was collected in northern Croatia, also belongs to this group. For a comparison of Karadžić’s multiforms with those that appear in the so-called Erlangen manuscript believed to have been collected around 1720, see Krnjević, Usmene balade Bosne i Hercegovne, 224-54. See also texts 65 and 213 in Medenica and Aranitović, eds., Erlangenski rukopis.
[ back ] 23. “Skoči” is the more common form.
[ back ] 24. “Jarane” is the more common form.
[ back ] 25. Hypersyllabic.
[ back ] 26. Hypersyllabic.
[ back ] 27. “Odkriva” is normally spelled “otkriva.”
[ back ] 28. See footnote 2.
[ back ] 29. Hypersyllabic.
[ back ] 30. Probably pronounced “star’ja” in order to preserve the meter.
[ back ] 31. Wrong possessive. “Moje” or “svoje” should have been used.
[ back ] 32. Reflexive “se” is metrically redundant in this line; however, it is probable that the vowel was dropped in singing.
[ back ] 33. This should read “psuje,” as in verse 86.
[ back ] 34. Normative spelling of “odkupijo,” as well as of “odkup” found below in this song, is “otkupijo” and “otkup.”
[ back ] 35.  A less elaborate multiform of this song, by Raba Zvizdić, is included as text 12e in Bartók and Lord, Serbo-Croatian Folk Songs.
[ back ] 36. “Padišah” is the more common form.
[ back ] 37. Wrong possessive. It should read “njezinu.”
[ back ] 38. Preposition “iz” is truncated as “i” in this line.
[ back ] 39. “Ja’” is a truncated form of “jali.”
[ back ] 40. The more customary form of “uđaši” is “uzjaši.”
[ back ] 41. “Zapljevaše” is a dialectal rendering of “zapjevaše.”
[ back ] 42. The first part of this line, “da poigram,” was omitted probably by the collector.
[ back ] 43. The scribe omitted “r” from “skrlet,” thereby making the line metrically hyposyllabic. This is also an unusual use of the word “skrlet,” which customarily means “red” or “to turn red” and is also the name for a type of red velvet. The word more typically used in this situation is “hršum,” as is the case in song 10a, verse 55, and song 15, verse 108.
[ back ] 44. Scribal error: the last word in the verse, “vojska,” is omitted.
[ back ] 45. Text 25, by Fata Krajišnik, in Bartók and Lord, Serbo-Croatian Folk Songs, is a multiform of this song.
[ back ] 46. The verb “uzmi” is missing in this line, possibly owing to scribal error.
[ back ] 47. This should read “Daj.”
[ back ] 48. Scribal error. This line should read: “da se nije rodom narodila.”
[ back ] 49. Hyposyllabic.
[ back ] 50. More customary form is “ćurak.”
[ back ] 51. The scribe omitted the last syllable from the word “pomama.”
[ back ] 52. Hypersyllabic.
[ back ] 53. This line as well as line 95 both contain the expression “u neprilici” in the second hemistich and both have the same type of metrical error. It is not clear whether the written text reflects the actual pronunciation in this instance.
[ back ] 54. Hypersyllabic.
[ back ] 55. Hypersyllabic.
[ back ] 56. Hypersyllabic. It is possible that the final “a” in “ništa” was elided, resulting in a decasyllable.
[ back ] 57. Hypersyllabic. The vowel in “je” was possibly elided making the line metrically sound.
[ back ] 58. As in the previous line, the error occurs in its second half. The vowel in “ga” may have been elided.
[ back ] 59. “Džamli” is used more frequently.
[ back ] 60. The elision in performance of “e” in “ode” probably made this line metrically correct. A more accurate rendering would have been: “Od’ Alibeg.”
[ back ] 61. A shorter multiform of this song, by Zejnil Sinanović, appears as text 27e in Bartók and Lord, Serbo-Croatian Folk Songs.
[ back ] 62. Error: this should read “rane.”
[ back ] 63. Metrical or scribal error before the caesura. “Ište u baba” may have been pronounced as “Išt’ u baba” to fit the metrical pattern.
[ back ] 64. Scribal error: this should read “boljeg.”
[ back ] 65. Hypersyllabic: “ovako” was probably reduced to “‘vako,” as is often the case when there is a metrically redundant syllable (see, for example, song 36, verse 8).
[ back ] 66. Normative spelling of “odkupniče is “otkupniče.”
[ back ] 67. See footnote 2.
[ back ] 68. Hypersyllabic: “obnevidila” may have been pronounced as “obnevid’la,” yielding a decasyllable.
[ back ] 69. “Na hair” is likely to have been pronounced “na-air,” yielding a decasyllable by synizesis.
[ back ] 70. In materials from the Parry Collection, this word is spelled both “sejsan” and “seisan,” even by the same scribe. In either case, however, it was perceived as a three syllable word, which makes this and similar lines containing this noun metrically sound.
[ back ] 71. Text 10b in Bartók and Lord, Serbo-Croatian Folk Songs is a part of this cycle.
[ back ] 72. Hypersyllabic. It is likely that in singing the vowel was dropped from the pronoun “mi” in order to fit the metrical pattern.
[ back ] 73. More customary form is “ćefin.”
[ back ] 74. In other texts (see, for example, song 33, verse 29) the first part of this formula is rendered as “plećim’ dade.”
[ back ] 75. Scribal error: it should read “mahnu.”
[ back ] 76. Two multiforms of this song, by Hajrija Šaković and Zejnil Sinanović, are included in Bartók and Lord, Serbo-Croatian Folk Songs (texts 44a and 44b).
[ back ] 77. Scribal error: “te” should read “tebi,” as in song 8, verse 25.
[ back ] 78. The second half of the verse is omitted.
[ back ] 79. Metrically defective line.
[ back ] 80. Hypersyllabic: it is possible that the first two words were pronounced “Nos’t’ otale,” in which case the metrical pattern would be correct.
[ back ] 81. A multiform of this very popular song by Meho Jarić appears as text 20 in Bartók and Lord, Serbo-Croatian Folk Songs. For a discussion of possible connections between the events described in this ballad and real historical events that took place in 1757, see Krnjević, Usmene balade Bosne i Hercegovine, 255-70.
[ back ] 82. This line is decasyllabic instead of octosyllabic.
[ back ] 83. A multiform of this song, by Hajrija Šaković, is included as text 12a in Bartók and Lord, Serbo-Croatian Folk Songs.
[ back ] 84. Hyposyllabic. The correct spelling of the last word is “žalost.”
[ back ] 85. Error: this should read “otvori.”
[ back ] 86. A dodecasyllabic instead of decasyllabic line.
[ back ] 87. *Owing to the impossibility of rendering their exact meaning in English, several words have been left in the original and are found in the glossary. Explanations of the ranks and titles mentioned in the texts are also included in the glossary. [ back ] It was customary among Bosnian Muslims to give a reward to the bearer of good news.
[ back ] 88. This is one of many instances of name instability found in South Slavic folk poetry: Dervišbeg Čengić from the beginning of the ballad has become Dedaga Čengić in its second half.
[ back ] 89. This is a stock epithet: the expected letter clearly would not have a sorrowful content.
[ back ] 90. See footnote 1.
[ back ] 91. The private room (“halvat” in the original) was a spacious room on the ground floor open only to family members, who would be protected there from any disturbance.
[ back ] 92. The singer employed the figure of meiosis here. Obviously, the impact of the father’s aggression was devastating. This figure (also referred to as diminutio) is not uncommon in the corpus of songs in the Parry Collection.
[ back ] 93. See footnote 1.
[ back ] 94. Name change: the maiden’s beloved, who was previously referred to as Ahmet, is called in the rest of the poem Mujo Orlanović.
[ back ] 95. Bey Crnčević’s name has been modified to Crničić.
[ back ] 96. This case of mistaken identity, in which the messenger mistakes Mujo Orlanović for a maiden, can perhaps be attributed to the fact that it was still dark outside.
[ back ] 97. See footnote 1.
[ back ] 98. The close proximity in which Muslims, Catholics and Orthodox Christians of Bosnia lived until the 1990s is often reflected in the mixing of elements from their respective religions and cultures, even within the scope of one song, as is the case here.
[ back ] 99. See footnote 10.
[ back ] 100. This is a seeming paradox. Sorbet, or “šerbet” in the original, is a sweet, fruit- or honey-based drink which was cooked.
[ back ] 101. Name change: the maiden’s name fluctuates between Zlata and Fata throughout the song.
[ back ] 102. Each town or village had a public announcer whose task it was to spread news, serve as negotiator between merchants, and play the role of auctioneer.
[ back ] 103. A confusion involving names: Mujo wanted to shoot Alibeg, not the goldsmith Ala. This mistake appears consistently throughout the rest of the song.
[ back ] 104. In line 14 only one brother is mentioned, while here and in the next line a plural noun is used. There is a simple explanation for this: in the original the plural noun has an extra syllable which is needed in lines 26 and 27 to fit the meter.
[ back ] 105. This is another type of name instability in which titles (most frequently agha and bey, which have a different number of syllables in the original), are used interchangeably to satisfy the demands of the meter. See also footnote 2.
[ back ] 106. Logically the maiden was first given away and then married. This slip is only apparently of a semantic nature. The reversed order is most likely caused by the demands of the meter. As the spelling in the original does not reflect the correct pronunciation, this line can easily be perceived as metrically faulty. However, it is clear that if the initial “u” in the first word is reduced, the metrical pattern is then correct. Had the second verb (isprosiše je) been placed at the beginning of the verse for semantic reasons, the caesura would not have fallen after the fourth syllable, as the meter requires.
[ back ] 107. One or potentially more verses are omitted here. In lines 117 and 118 Zlata is addressing her future brother-in-law, while in line 119 she is telling him how she plans to ask forgiveness from Omerbeg.
[ back ] 108. This and the next line are reversed.
[ back ] 109. In the original “poturica” has a pejorative meaning indicating a person who renounced Christianity for the Muslim faith.
[ back ] 110. According to Muslim custom in Bosnia, the groom had to buy his future wife and would offer her a certain amount of money which she had to agree to in order for the marriage to be realized. In case the husband initiated a divorce, he was obliged to give his wife this amount at separation.
[ back ] 111. A nephew and an uncle were both trying to win the maiden’s hand. After the nephew, Adembegović, realized that the maiden was not going to marry an old man despite his wealth, he decided to try his luck again.
[ back ] 112. Eminaga’s title has been changed into bey here only to be changed again a few lines below. See also footnotes 2 and 19.
[ back ] 113. Since sons, in traditional Bosnian families, would remain living with their parents, while daughters would move in with their husbands’ families after they married, it was believed that it was better to have daughters before sons. This way the daughters could be married off before the sons brought their wives to the house, thereby avoiding arguments among the female members of the family.
[ back ] 114. I. e., Mujo’s family and his wedding party.
[ back ] 115. Mujo’s mother is forcing him into obedience using one of the gravest curses a mother can voice: by baring her breasts she was signaling that she was about to curse the milk (and, by extension, the sacred bond between her and her son) on which Mujo had nursed as a child if he did not fulfill her order. For a comparison see song 8, verse 25 and song 34, verse 12, in which the mother does not show her breasts, but only verbalizes the threat.
[ back ] 116. Young Muslim men in Bosnia used to wear queues embellished with different kinds of plumes depending on their status. At funerals, the queue with its embellishments would hang from the bier to indicate that the person being carried was a young single man. For more information on this custom, see Hangi, Život i običaji Muslimana u Bosni i Hercegovini, 235.
[ back ] 117. This is clearly a metaphor. It would have been normal for the newly wedded couple to visit the woman’s parents the day after their wedding. Mujo’s mother is, however, not sending him to see his in-laws—she is burying him.
[ back ] 118. According to Muslim customs, only members of the same sex can prepare the deceased person for burial.
[ back ] 119. Name change: this should read Mujo. The same slip happens in line 108.
[ back ] 120. Another name change, this time for metrical reasons.
[ back ] 121. See footnote 30.
[ back ] 122. I. e., the woman who was going to be Osmanbeg’s future mother-in-law.
[ back ] 123. The same type of curse appears in song 6, verse 57 and song 34, verse 12. For details see footnote 29.
[ back ] 124. A type of a fez that became popular during the reign of the Turkish sultan Abdülmecid, 1839-1861.
[ back ] 125. Hasanaginica is the wife of the brother of Mejra’s future husband. Alibegovica is her future husband’s sister.
[ back ] 126. The singer made a mistake and derived the maiden’s first name from her last name.
[ back ] 127. In the manuscript the following note appears after the text number: “pjesma uz gusle.” It cannot be determined from this note whether this particular performance was accompanied with gusle, or whether this song in general was most often performed with gusle.
[ back ] 128. During Fata’s captivity she became so dear to the viceroy that he began treating her as his own daughter. Not only did he not want to take any ransom for her and gave her presents, but he also hoped to be invited to the celebration should she have any children.
[ back ] 129. The syntagm “tri posobca sina” cannot be rendered effectively in English. The adjective “posobca” indicates that male children are born in succession and that there are no female children in between.
[ back ] 130. In this version the explanation that these are the sultan’s words is lacking.
[ back ] 131. As can be determined from the gender of the pronoun, “it” in this line refers to the plain, not to the mountain.
[ back ] 132. Name change: Alibeg’s name is transformed into Alajbeg in this line.
[ back ] 133. In the whole song the groom is referred to as Ale, while in this line the bride is calling him by his full name, Alibeg. While elsewhere one form of name for each character has consistently been used in the translations, in this instance this would be inappropriate as it would indicate a closeness between the two young people that did not really exist. For more on names see footnote 2.
[ back ] 134. Šarilbeg’s name has been changed to Muhamed.
[ back ] 135. A young woman’s obedience to and respect for members of her husband’s family were considered especially important virtues. For this reason her mother advises her to remain silent lest she should offend members of her new family.
[ back ] 136. Fata and Hasanaginica are the same person; Hasanaginica is her married name.
[ back ] 137. I. e., the mute lady.
[ back ] 138. See footnote 1.
[ back ] 139. See footnote 50.
[ back ] 140. The three sons are characterized as “posobci” in the original; for an explanation see footnote 43.
[ back ] 141. See footnote 1.
[ back ] 142. It is implied here that good luck for a girl means getting married.
[ back ] 143. See footnote 1.
[ back ] 144. For an explanation of the adjective “posobca”, used in the original but omitted here, see footnote 43.
[ back ] 145. What Alibeg said before he died is unfortunately omitted.
[ back ] 146. The missing line could possibly be the same as line 32: “da se nije rodom narodila”/”had it not given such a yield.”
[ back ] 147. See footnote 1.
[ back ] 148. See footnote 1.
[ back ] 149. In this instance the change of title from agha to bey is not metrically motivated; for more on this see footnote 19.
[ back ] 150. Antithetical phrase: obviously, the decorations were quite extravagant.
[ back ] 151. Emina and Hasanaginica are the same person. The latter is her married name.
[ back ] 152. One of the two Muslim holidays that occur after Ramadan (the ninth month of the Muslim year, during which one fasts).
[ back ] 153. For an explanation of the meaning of this line see footnote 27.
[ back ] 154. See footnote 1.
[ back ] 155. In the original the adjective “posobca” is used; see footnote 43.
[ back ] 156. Alibeg’s name has been changed to Alaga.
[ back ] 157. See footnote 1.
[ back ] 158. I. e., the brother-in-law, Muhamed.
[ back ] 159. See footnote 32.
[ back ] 160. See footnote 29 for discussion of a mother’s curse, which also appears in song 6, verse 57, and song 8, verse 25.
[ back ] 161. The name Pirjanbegovica is modified to Pirinbegovica.
[ back ] 162. A name change, which also occurs in line 30. The singer confused the name of the female character with that of the male one. See also footnote 2.
[ back ] 163. The meaning of this line is not quite clear in the original. It leaves an impression that the groom is reproaching Melećhana for having been locked in, although obviously that was not her fault.