CHS GR Events Series 2018


Events Series 2018

Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου
«Ηγεσία και Ανθρωπιστικές Αξίες»

Click here for the English version


Ξεκινά στις 20 Δεκεμβρίου η ετήσια σειρά εκδηλώσεων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard, “Events Series 2018”.
Η σειρά εκδηλώσεων Events Series 2018 του ΚΕΣ έχει ως θέμα «Ηγεσία και Ανθρωπιστικές Αξίες» (Leadership and Humanism). O εφετινός κύκλος ομιλιών έχει έναν ιδιαίτερο, επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται δέκα έτη από την έναρξη της επίσημης λειτουργίας του Κέντρου στο Ναύπλιο. Οι ομιλητές θα θέσουν ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των ηγεσιών και των ηγετών στην ανάγκη των ανθρώπων να ευημερούν ως φυσικές, διανοητικές και ηθικές οντότητες.
Το Events Series 2018 ξεκινάει τον Δεκέμβριο του 2017 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2018, με τέσσερις εκδηλώσεις στο Ναύπλιο και μια στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα αντιστοίχως. Τον εφετινό κύκλο έχει θέσει υπό την Αιγίδα του η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, ο οποίος θα συμμετάσχει με ομιλία του στην καταληκτήριο εκδήλωση. Εφέτος οι συνεργαζόμενοι φορείς για την πραγματοποίηση του προγράμματος είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα και ο Δήμος Ναυπλιέων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Events Series του ΚΕΣ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.chs.harvard.edu/eventsseries
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου  2017 στις 19:00, Θεσσαλονίκη
Dimiter Angelov, Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας της έδρας Dumbarton Oaks, Πανεπιστήμιο Harvard
“The Emperor Theodore Laskaris: Humanist and Philosopher between the Medieval East and West”
*Σε συνεργασία με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
 
Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 στις 19:00, Ναύπλιο
Edith Hall, Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο King’s College του Λονδίνου & Συμβουλευτική Διευθύντρια του Αρχείου Παραστάσεων Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δράματος στο Πανεπιστήμιο Oxford
“Sophocles’ Theban Rulers and Aristotle’s Tyrant: Classical Greek Lessons on Deliberation and Concord”
 
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 στις 19:00, Ναύπλιο
Δέσποινα Σανούδου, PhD, FACMG, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
“Ηγεσία, Επιστήμη και Κοινωνική Ευημερία”
*Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα
 
Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 στις 19:00, Ναύπλιο
Μαρία Δ. Ευθυμίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
“Ιστορικό παράδοξο: οι θρησκευτικές καταβολές του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού”
 
Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 στις 19:00, Πάτρα
Filippomaria Pontani, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας
“Σαν τον παλιό στρατιώτη. Αυτουργία, σωφροσύνη και τιμή στις Ομηρικές ερμηνείες από την Αρχαιότητα μέχρι την Αναγέννηση.”
* Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών
 
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 στις 19:00, Αθήνα
Michael Møller, Γενικός Διευθυντής του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη (UNOG)
“Conflicts, challenges, cooperation and solutions – The UN in the 21st Century”
* Σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
 
Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018 στις 19:00, Ναύπλιο
Η Α. Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος
“Η κρίση του Κανόνα Δικαίου ως κρίση δημοκρατικής νομιμοποίησης της Ηγεσίας”
 

Events Series 2018

Under the Auspices of H.E. the President of the Hellenic Republic Mr. Prokopios Pavlopoulos
“Leadership and Humanism”

The annual Harvard CHS GR Events Series 2018 commences on December 20.
Events Series 2018 is devoted to “Leadership and Humanism.” This year’s series has a special, celebratory character, because it marks the tenth anniversary of the Center’s formal inception in Nafplio. The speakers will explore the role of leadership and leaders in answering the need of people to prosper as physical, mental, and moral entities.
Events Series 2018 begins in December 2017 and ends in June 2018, with four events in Nafplio and one in Athens, Thessaloniki, and Patras, respectively. This year’s series will be held under the auspices of H.E. the President of the Hellenic Republic Mr. Prokopios Pavlopoulos, who will give a lecture at the closing event. The institutions collaborating in the implementation of the current program include the National Library of Greece, the University of Patras, the Museum of Byzantine Culture of Thessaloniki, the Harvard Club of Greece, and the Municipality of Nafplio.
You can find more information about the CHS GR Events Series on the dedicated webpage: www.chs.harvard.edu/eventsseries
 
PROGRAM OF EVENTS
Wednesday, December 20 2017 at 7:00pm, Thessaloniki
Dimiter Angelov, Dumbarton Oaks Professor of Byzantine History, Harvard University
“The Emperor Theodore Laskaris: Humanist and Philosopher between the Medieval East and West” (English lecture)
*In collaboration with the Museum of Byzantine Culture of Thessaloniki
 
Friday, January 26 2018 at 7:00pm, Nafplio
Edith Hall, Professor of Classics at King’s College London and Consultant Director of the Archive of Performances of Greek & Roman Drama at Oxford University
“Sophocles’ Theban Rulers and Aristotle’s Tyrant: Classical Greek Lessons on Deliberation and Concord” (English lecture)
 
Friday, February 23 2018 at 7:00pm, Nafplio
Despina Sanoudou, PhD, FACMG, Associate Professor, Department of Medicine National and Kapodistrian University of Athens & Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens
“Leadership, Science and Social Welfare”
*In collaboration with the Harvard Club of Greece
 
Wednesday, March 21 2018 at 7:00pm, Nafplio
Maria D. Efthymiou, Associate Professor of History, National and Kapodistrian University of Athens
“Historical paradox: the religious origins of the European Enlightenment”
 
Friday, April 27 2018 at 7:00pm, Patras 
Filippomaria Pontani, Associate Professor of Classical Philology, University Ca’ Foscari of Venice
“Like the old soldier. Instigation, prudence and honor in the Homeric interpretations from Antiquity to the Renaissance.”
*In collaboration with the University of Patras
 
Friday, May 18 2018 at 7:00pm, Athens
Michael Møller, Director-General of the United Nations Office at Geneva (UNOG)
“Conflicts, challenges, cooperation and solutions – The UN in the 21st Century” (English lecture)
*In collaboration with the National Library of Greece
 
Friday, June 8 2018 at 7:00pm, Nafplio
H.E. the President of the Hellenic Republic Mr. Prokopios Pavlopoulos
“The crisis of the Rule of Law as a crisis of democratic legitimacy of Leadership”

CHS GR black_FR LOGO

Harvard University’s Center for Hellenic Studies in Greece (CHS GR) has as its main task the promotion of the study of Greek culture in a broad sense, as well as the enhancement of its humanist values. It extends and supplements the mission of Harvard University’s Center for Hellenic Studies (CHS) in Washington, DC, through a variety of research and educational activities in Nafplio and other cities in Greece. These initiatives and activities include the annual series of lectures by distinguished intellectuals and, in particular, scholars from Greek and foreign universities. The lectures aim at educating the general public.