CHS Greece Events Series 2020


Events Series 2020

«Ευτοπία, Δυστοπία, Ουτοπία:
Η αισθητική και η πολιτική του περιβάλλοντος»

 
Click here for the English version
Το θέμα του φετινού κύκλου Events Series 2020 του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard είναι «Ευτοπία, Δυστοπία, Ουτοπία: Η αισθητική και η πολιτική του περιβάλλοντος». Με το θέμα αυτό επιδιώκουμε να θέσουμε και να συζητήσουμε τα εξής ζητήματα: Το φυσικό και το χτισμένο περιβάλλον ως βίωμα και ως πηγή έμπνευσης και φαντασίας· πολιτικές, φιλοσοφικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του περιβάλλοντος σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους· επιστημονικές, θεολογικές και ηθικές όψεις της κλιματικής αλλαγής.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η σειρά εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2020. Από τις έξι εκδηλώσεις που απαρτίζουν τον φετινό κύκλο, δύο θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο Ναύπλιο, και για τις υπόλοιπες το Κέντρο θα συνεργαστεί στη Θεσσαλονίκη με το MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Ρέθυμνο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Αθήνα με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, και στην Πάτρα με το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Η ετήσια σειρά εκδηλώσεων Events Series εντάσσεται στις δραστηριότητες του Κέντρου που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, με ομιλίες και θεματικά πάνελ που συγκροτούνται από προσωπικότητες του πνεύματος και διακεκριμένους επιστήμονες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Με το πρόγραμμα αυτό το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών προάγει τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου Harvard με επιστημονικές και επιμορφωτικές δράσεις, και επιδιώκει την προαγωγή της μελέτης του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και την ανάδειξη των ανθρωπιστικών αξιών του.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Events Series του ΚΕΣ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: greece.chs.harvard.edu/eventsseries
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ

 
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020 στις 19:00, Ναύπλιο
Μαρία Γεωργοπούλου, Διευθύντρια Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
Flora Graeca: Η ανακάλυψη της ελληνικής φύσης από τους Ευρωπαίους
 

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 στις 19:00, Θεσσαλονίκη
Περιβάλλον και θέατρο
Σοφία Ευτυχιάδου, Θεατρολόγος – Κριτικός Θεάτρου
Ο δραματουργός τόπος
Χριστίνα Χατζηβασιλείου, Σκηνοθέτις – Δρ. Θεατρολογίας
“I came back, but Ι am not home”: O Βυσσινόκηπος ως ουτοπία
Μαρία Μικεδάκη, Αρχαιολόγος – Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίου Θεάτρου,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Η επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στον σχεδιασμό του αρχαίου ελληνικού θεάτρου
και στη σκηνοθεσία του αρχαίου δράματος
*Σε συνεργασία με το MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

 
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 στις 19:00, Ρέθυμνο
Θεόδωρος Παπαγγελής
, Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
Περί Φύσεως: Από τους «φυσιολόγους» της Ιωνίας στη σύγχρονη οικολογία
*Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης
 

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 στις 19:00, Αθήνα
Κλιματική αλλαγή
Κώστας Συνολάκης, Καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο University of Southern California & Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
Οι ωκεανοί είναι το κλειδί στην κλιματική αλλαγή
Χρήστος Ζερεφός, Ομότιμος Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
Η κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα
Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, Πρόεδρος & Συνιδρύτρια του World Human Forum
Η δύναμη και η ευθύνη του πολίτη για έναν βιώσιμο κόσμο
*Σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

 
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020 στις 19:00, Πάτρα
Τοπίο και πλούτος: Τι και πώς απολαμβάνουμε 
Γιάννης Πεπονής, Αρχιτέκτων, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Georgia
Institute of Technology, Ατλάντα
Πώς αποκτά νόημα ο χώρος; Συντάξεις και σχηματισμοί του τοπίου
Γιάννης Αίσωπος, Αρχιτέκτων, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Κλισέ ελληνικών τοπίων τουρισμού
Διονύσης Καψάλης, Συγγραφέας, Διευθυντής του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης
Οι χρόνοι του βλέμματος 
Γιώργος Χατζημιχάλης, Ζωγράφος
Το θέαμα του Μπογιατιού ως κινούμενου τοπίου
*Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών
 

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020 στις 19:00, Ναύπλιο
Ευγένιος Ματθιόπουλος, Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης & Συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
Το χρώμα της θάλασσας στη νεοελληνική τέχνη, 19ος-20ός αιώνας

 

Events Series 2020

“Eutopia, Dystopia, Utopia:
Environmental aesthetics and politics”

Harvard’s Center for Hellenic Studies in Greece Events Series 2020 focuses on the topic of “Eutopia, Dystopia, Utopia: Environmental aesthetics and politics”. We seek to raise and discuss the following issues: the natural and built environment, as an experience and source of inspiration and imagination; political, philosophical and anthropological approaches on the environment in different historical periods; scientific, theological and ethical aspects of climate change.
As usual, the Events Series will take place in different Greek cities, from January to June 2020. Of the six events that make up this year’s cycle, two will take place at the premises of CHS Greece in Nafplio, and for the rest the Center will cooperate with the MOMus-Museum of Contemporary Art in Thessaloniki, with the University of Crete in Rethymno, with the National Library of Greece in Athens, and with the University of Patras in Patras.
The annual Events Series is part of the Center’s activities which are addressed to the general public and include lectures and panel discussions by specialists, mostly distinguished academics from Greek and foreign universities. Through this program, the Center for Hellenic Studies promotes Harvard’s global engagement with a variety of research and educational activities, dedicated to the promotion of Greek culture, as well as the fostering of its humanist values.
You can find more information about the CHS Greece Events Series on the dedicated webpage: greece.chs.harvard.edu/eventsseries
 

PROGRAM OF EVENTS

 
Wednesday, January 22, 2020, at 19:00, Nafplio
Maria Georgopoulou, Director of the Gennadius Library, American School of Classical Studies at Athens
Flora Graeca: The Discovery of Greek Nature by the Europeans
 

Thursday, February 13, 2020, at 19:00, Thessaloniki
Environment and Theater
Sophia Eftychiadou, Theater Historian and Critic
Space as Dramaturg
Christina Chatzivasileiou, Theater Director – PhD in Theater Studies
“I came back, but Ι am not home”: The Cherry Orchard as Utopia
Maria Mikedaki, Archaeologist – Assistant Professor of Ancient Theater,
University of the Peloponnese
The Impact of the Natural Environment on the Design of Ancient Greek Theater
and the Stage Direction of Ancient Drama
*In collaboration with MOMus-Museum of Contemporary Art

 
Wednesday, March 11, 2020, at 19:00, Rethymno
Theodore Papanghelis
, Professor of Latin at Aristotle University of Thessaloniki,
& Ordinary Member of the Academy of Athens
On Nature: From the Ionian “physiologists” to Contemporary Ecology
*In collaboration with the University of Crete
 

Friday, April 10, 2020, at 19:00, Athens
Climate Change
Costas Synolakis, Professor of Natural Hazards Management at the Technical University of Crete and the University of Southern California, & Ordinary Member of the Academy of Athens
Oceans Are the Key to Climate Change
Christos Zerefos, Professor Emeritus of Atmospheric Physics at the University of Athens, & Ordinary Member of the Academy of Athens
Climate Change in Greece
Alexandra Mitsotaki, President & Co-Founder of the World Human Forum
The Citizen’s Power and Responsibility for a Sustainable World
*In collaboration with the National Library of Greece

 
Wednesday, May 20, 2020, at 19:00, Patras
Landscape and Wealth: What and How we Enjoy
John Peponis, Architect, Professor of Architecture at the Georgia Institute of Technology in Atlanta
How Does Space Get a Meaning? Constructions and Landscape Formations
Yannis Aesopos, Architect, Professor of Architecture at the University of Patras
Clichés in Greek Landscapes of Tourism
Dionysis Kapsalis, Author, Director of the National Bank of Greece Cultural Foundation
The Times of the Gaze 
George Hadjimichalis, Painter
The Spectacle of Boyiati as a Moving Landscape
*In collaboration with the University of Patras
 

Friday, June 5, 2020, at 19:00, Nafplio
Evgenios Matthiopoulos, Professor of Art History at the University of Crete, & Collaborating Researcher of the Institute for Mediterranean Studies of the Foundation for Research and Technology – Hellas
The Color of the Sea in Modern Greek Art, 19th-20th c.